ابزار آلات ساختمانیکاغذ دیواریوبلاگ

دستمزد کاغذ دیواری در سال ۱۴۰۳ ؟

ساخت ویلا

کاغذ دیواری در سال ۱۴۰۳

هزینه نصب کاغذ دیواری در مشهد[رضوانی]

۲۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب کاغذ دیواری در شهرکرد[جوانبخت]

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب کاغذ دیواری در تهران[توناک]

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب کاغذدیواری در زنجان[ذوالفقاری]

۳۵۰,۰۰۰ ریال

نوشته های مشابه

دستمزد نصب پوستر یک تکه ای در تبریز[جلیلی]

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اجرت نصب کاغذ دیواری با عرض یک متر در تبریز[جلیلی]

۴۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب کاغذ دیواری در تهران[خلیلی]

۳۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب هر رول کاغذ دیواری در تبریز[جلیلی]

۴۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب هر رول کاغذ دیواری با عرض ۵۰ cm [جلیلی]

۴۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب کاغذ دیواری در تهران[قاسمی]

۴۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب پوستر سه بعدی در تبریز[جلیلی]

۵۰۰,۰۰۰ ریال

عرض کاغذ دیواری طول کاغذ دیواری طول دیواری (با ارتفاع ۳ متر) که با نصب کاغذ دیواری پوشیده می شود
۵۳ سانتی متر ۱۰ متر ۱/۶ متر
۷۰ سانتی متر ۱۰ متر ۲/۱ متر
۱۰۰ سانتی متر ۱۰ متر ۳ متر
۱۰۶ سانتی متر ۱۵/۵ متر ۵/۳ متر
عنوان قیمت تصویر
کاغذ دیواری کد ۳۷۰۳۰۱ ۱۷۹,۰۰۰
صد و هفتاد و نه هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری امبر کد ۸۶۱۳۲۶ ۲۰۶,۰۰۰
دویست و شش هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری یلو کد ۶۰۰۴۳ ۴۱۲,۰۰۰
چهارصد و دوازده هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری سفایر کد WM190306003 ۶۸۸,۰۰۰
ششصد و هشتاد و هشت هزار تومان
کاغذ دیواری هیلاریو کد ۸۱۸۰۴۲۷ ۲۳۹,۰۰۰
دویست و سی و نه هزار تومان
کاغذ دیواری هپی بوی مدل HB767129 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری کایسر کد ۳۷۱۱۰۲ ۱۷۹,۰۰۰
صد و هفتاد و نه هزار تومان
کاغذ دیواری سالن پذیرایی کلاسیک BA-4262 ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
کاغذ دیواری هپی بوی مدل HB76764 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری آمبر کد ۸۶۱۳۰۲ ۲۰۶,۰۰۰
دویست و شش هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری بلا کد BL761152 ۱۹۸,۰۰۰
صد و نود و هشت هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری ترکوییز کد WM190302044 ۶۸۸,۰۰۰
ششصد و هشتاد و هشت هزار تومان
کاغذ دیواری هپی بوی مدل HB767112 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری السا مدل EL76504 ۱۹۸,۰۰۰
صد و نود و هشت هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری هپی گرل کد HG76824 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری هپی گرل مدل HG76867 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری ترکوییز کد WM190307048 ۶۸۸,۰۰۰
ششصد و هشتاد و هشت هزار تومان
کاغذ دیواری AT Classic کد AM379 ۳۰۵,۰۰۰
سیصد و پنج هزار تومان
کاغذ دیواری سه بعدی گل های طلایی و نگینی ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری امبر کد ۸۶۱۳۲۷ ۲۰۶,۰۰۰
دویست و شش هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری هپی بوی کد HB76714 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری جولیت کد Z1828 ۵۵۰,۰۰۰
پانصد و پنجاه هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری کروم کد WM190311010 ۱,۱۰۰,۰۰۰
یک میلیون و صد هزار تومان
کاغذ دیواری سه بعدی درخت فانتزی ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
کاغذ دیواری هپی بوی مدل HB76766 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری سه بعدی طرح کارتونی پسرانه ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری کایسر کد ۳۷۱۱۰۴ ۱۷۹,۰۰۰
صد و هفتاد و نه هزار تومان
کاغذ دیواری هپی بوی مدل HB767128 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری ۱۸۰,۰۰۰
صد و هشتاد هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری آکور کد AB44649 ۲۱۰,۰۰۰
دویست و ده هزار تومان
کاغذ دیواری اریکا مدل E99402 ۱۴۷,۰۰۰
صد و چهل و هفت هزار تومان
کاغذ دیواری اسپرت تامکت Tomcat ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری طرح چهره و شعر نستعلیق DP-3001 ۸۶,۰۰۰
هشتاد و شش هزار تومان
کاغذ دیواری هپی بوی مدل HB767127 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری مدرن hilario کد ۸۱۸۰۴۵۳ ۲۳۹,۰۰۰
دویست و سی و نه هزار تومان
کاغذ دیواری داماسک hilario کد ۸۱۸۰۴۵۰ ۲۳۹,۰۰۰
دویست و سی و نه هزار تومان
کاغذ دیواری ساده ۲۰۰۱۱۵۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
صد و بیست و پنج هزار تومان
کاغذ دیواری کد ۳۷۰۸۰۶ ۱۷۹,۰۰۰
صد و هفتاد و نه هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری هپی بوی کد HB76715 ۲۵۵,۰۰۰
دویست و پنجاه و پنج هزار تومان
کاغذ دیواری والکویست آلبوم بالمورال مدل… ۱,۱۹۴,۰۰۰
یک میلیون و صد و نود و چهار هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری یلو کد ۶۰۰۲۳ ۴۱۲,۰۰۰
چهارصد و دوازده هزار تومان
کاغذ دیواری سه بعدی گل و پروانه سفید ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری جنرال General ۲۰۵,۰۰۰
دویست و پنج هزار تومان
کاغذ دیواری سالسو طرح A-Edila ۲۲۰,۰۰۰
دویست و بیست هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری یلو کد ۶۰۰۱۴ ۴۱۲,۰۰۰
چهارصد و دوازده هزار تومان
کاغذ دیواری پذیرایی طرح سنگ BA-4754 ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
کاغذ دیواری سه بعدی پشت تلویزیون گل DP-4788 ۱۲۵,۰۰۰
صد و بیست و پنج هزار تومان
کاغذ دیواری هپی گرل مدل HG76860 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری مدل مدرن ۳۹۸,۰۰۰
سیصد و نود و هشت هزار تومان
کاغذ دیواری سه بعدی گل های زیبای سفید ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
کاغذ دیواری مدل بتا کد ۱۱۷۸ ۲۴۵,۰۰۰
دویست و چهل و پنج هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری ترکوییز کد WM190302034 ۶۸۸,۰۰۰
ششصد و هشتاد و هشت هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری والریا کد ۸۱۸۰۲۲۷ ۲۱۸,۰۰۰
دویست و هیجده هزار تومان
کاغذ دیواری هپی بوی مدل HB76765 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری هپی گرل مدل HG76884 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری اریکا مدل E99302 ۱۴۷,۰۰۰
صد و چهل و هفت هزار تومان
کاغذ دیواری هپی بوی مدل HB76789 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری رز کد roz_701 ۱۴۴,۰۰۰
صد و چهل و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری اریکا مدل E99303 ۱۴۷,۰۰۰
صد و چهل و هفت هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری امبر کد ۸۶۱۳۱۲ ۲۰۶,۰۰۰
دویست و شش هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری کایسر کد ۳۷۱۰۰۵ ۱۷۹,۰۰۰
صد و هفتاد و نه هزار تومان
کاغذ دیواری سه بعدی گل طلایی با زمینه گرد ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری رز کد roz_302 ۱۴۴,۰۰۰
صد و چهل و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری کد ۳۱۸ ۱۸۰,۰۰۰
صد و هشتاد هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری والریا کد ۸۱۸۰۲۳۹ ۲۱۸,۰۰۰
دویست و هیجده هزار تومان
کاغذ دیواری سه بعدی کلاسیک از ترمه های کرمی ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری کروم کد WM190311012 ۱,۱۰۰,۰۰۰
یک میلیون و صد هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری رز کد roz_504 ۱۴۴,۰۰۰
صد و چهل و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری هپی بوی مدل HB767126 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری هپی گرل مدل HG76869 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری هپی گرل مدل HG76832 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری کایسر کد ۳۷۰۸۰۱ ۱۷۹,۰۰۰
صد و هفتاد و نه هزار تومان
کاغذ دیواری سه بعدی گل های ابرنگی شاد ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری آکور کد AB44604 ۲۱۰,۰۰۰
دویست و ده هزار تومان
جدیدترین کاغذ دیواری طرح پتینه کلاسیک BA-7266 ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
کاغذ دیواری اریکا مدل E99004 ۱۴۷,۰۰۰
صد و چهل و هفت هزار تومان
کاغذ دیواری ساده ۲۰۰۱۰۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
صد و بیست و پنج هزار تومان
کاغذ دیواری ساده ۲۰۰۱۰۲۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
صد و بیست و پنج هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری امبر کد ۸۶۱۳۳۰ ۲۰۶,۰۰۰
دویست و شش هزار تومان
چسب کاغذ دیواری متیلان مدل هنکل مقدار ۹۰۰ گرم ۱۵۵,۰۰۰
صد و پنجاه و پنج هزار تومان
کاغذ دیواری اریکا مدل E99002 ۱۴۷,۰۰۰
صد و چهل و هفت هزار تومان
کاغذ دیواری هپی بوی مدل HB767103 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری هارمونی کد ۲۰۱۱۳ ۳۵۰,۰۰۰
سیصد و پنجاه هزار تومان
کاغذ دیواری سه بعدی گل ۰۴۹۶ ۲۰,۰۰۰
بیست هزار تومان
کاغذ دیواری سه بعدی آجری رنگی ba-5953 ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
چسب کاغذ دیواری آیستر گلد Ayster Gold Wallpaper Paste ۳۵,۰۰۰
سی و پنج هزار تومان
کاغذ دیواری طرح پتینه سنتی M10017100 ۱۲۵,۰۰۰
صد و بیست و پنج هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری ریتز کد HU 108070 ۱۴۲,۰۰۰
صد و چهل و دو هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری رز کد roz_633 ۱۴۴,۰۰۰
صد و چهل و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری کد ۰۴ ۶۰,۰۰۰
شصت هزار تومان
کاغذ دیواری پتینه tendenza کد۹۷۸۱ ۱,۱۰۰,۰۰۰
یک میلیون و صد هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری والریا کد ۸۱۸۰۲۸۷ ۲۱۸,۰۰۰
دویست و هیجده هزار تومان
کاغذ دیواری هپی بوی مدل HB767121 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
کاغذ دیواری سه بعدی طرح کلاسیک با گل های شیک ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
کاغذ دیواری هپی بوی مدل HB76792 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری هپی بوی کد HB76718 ۲۵۵,۰۰۰
دویست و پنجاه و پنج هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری امبر کد ۸۶۱۳۱۵ ۲۰۶,۰۰۰
دویست و شش هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری یلو کد ۶۰۰۱۵ ۴۱۲,۰۰۰
چهارصد و دوازده هزار تومان
کاغذ دیواری هپی بوی مدل HB76768 ۲۹۴,۰۰۰
دویست و نود و چهار هزار تومان
آلبوم کاغذ دیواری هارمونی کد ۲۰۱۱۱ ۳۵۰,۰۰۰
سیصد و پنجاه هزار تومان
متوسط قیمت (نصب هر رُل)
  • ۴۰,۰۰۰تومان
  • ۴۵,۰۰۰تومان
  • ۶۰,۰۰۰تومان
  • ۶۵,۰۰۰تومان
منبع : ساختمان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا