ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت ارت سنج در سال ۱۴۰۲

ساخت ویلا ارزان

ارت سنج در سال ۱۴۰۲

ارت تستر کیوریتسو 4105A

۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج میله ای، سه سیمه تس مدل TES -1700

۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج دیجیتال مولتی‌ متریکس مدل ERT2

۱۴,۲۶۸,۰۰۰ تومان

ارت تستر کلمپی کاوین آرنوکس مدل C.A6417

۹۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج دیجیتال کلمپی مدل DT3355

۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج دیجیتال سی ای ام مدل DT-5300B

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ارت تستر کلمپی جی پی اس مدل ERT-15C

۲۳,۹۲۵,۵۰۰ تومان

ارت سنج یا تستر مقاومت زمین پیشرفته یونی تی مدل UNI-T UT-572

۳۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج سه سیمه دیجیتال تس مدل TES 1605

۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ارت تستر لوپ Loop,PSC مدل SEW 8025 LP

۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان

ارتعاش سنج دیجیتال بنتک مدل GM63B

۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان

ارت تستر جی پی اس مدل ERT-10 سه سیمه

۱۰,۰۹۳,۴۰۰ تومان

ارت سنج حرفه ای دیجیتالی فلوک مدل Fluke 1623-2 GEO

۶۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان

ارت سنج سه سیمه مدل VICTOR 4105A

 ۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
ارت سنج سه سیمه دیجیتال تس مدل TES 1605 9,100,000
نه میلیون و صد هزار تومان
ارت سنج چهار سیم و مقاومت ویژه خاک یونیتی… موجود نیست
ارت سنج کلمپی دیجیتال 4 میله مدل MI 3123 موجود نیست
ارت تستر کیوریتسو 4105A 18,250,000
هیجده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
ارت سنج دیجیتال مستک مدل MS2302 موجود نیست
تستر دیجیتال رنگ و پوشش یوون مدل EC770S موجود نیست
ارت سنج سه سیمه اکستک مدل EXTECH 382252 موجود نیست
ارت تستر لوپ Loop,PSC مدل SEW 8025 LP 7,381,000
هفت میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار تومان
ارت تستر SEW 1820 موجود نیست
ارت تستر کلمپی کاوین آرنوکس مدل C.A6417 95,200,000
نود و پنج میلیون و دویست هزار تومان
ارتعاش سنج دیجیتال بنتک مدل GM63B 7,800,000
هفت میلیون و هشتصد هزار تومان
ارت سنج میله ای فلوک مدل FLUKE 1621 27,500,000
بیست و هفت میلیون و پانصد هزار تومان
کیت ارت سنج زمین فلوک مدل Fluke 1625-2 GEO 101,750,000
صد و یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
تستر مقاومت زمین کلمپی کاوین آرنوکس C A 6416 موجود نیست
ارت سنج سه سیمه برند میگر مدل Megger DET3TC موجود نیست
تستر ارت زمین فلوک مدل Fluke 1625-2 GEO موجود نیست
ارت سنج سه سیمه مدل VICTOR 4105A 4,950,000
چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
ارت سنج مقاومت زمین 4سیمه مدل Metrel MI 2124 موجود نیست
ارت تستر کلمپی GPS – ERT 20C موجود نیست
ارت سنج دیجیتال چهار سیمه میگر انگلستان… موجود نیست
ارت سنج یا تستر مقاومت زمین پیشرفته یونی… 32,230,000
سی و دو میلیون و دویست و سی هزار تومان
ارت سنج چهارسیمه، مقاومت ویژه خاک اکستک… موجود نیست
ارت سنج میله ای، سه سیمه تس مدل TES -1700 8,480,000
هشت میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان
ارت تستر دیجیتال سه سیمه مدل Kyoritsu 4105DL-H موجود نیست
ارت سنج دیجیتال چهار سیمه میگر انگلستان… موجود نیست
ارت سنج چهارسیمه میله ای کلمپی دویی مدل DUOYI… موجود نیست
ارت سنج دیجیتال کلمپی مدل DT3355 36,800,000
سی و شش میلیون و هشتصد هزار تومان
ارت سنج سه سیمه مارمونیکس مدل MARMONIX MEG-111 موجود نیست
ارت تستر زمین و خاک کاوین آرنوکس CHAUVIN CA6470N 101,500,000
صد و یک میلیون و پانصد هزار تومان
ولت تستر مدل ST-100 275,000
دویست و هفتاد و پنج هزار تومان
ارت تستر میله ای هلدپیک مدل HP-4300 موجود نیست
ارت سنج سه سیمه تستر مقاومت زمین یونیتی Uni-T… موجود نیست
ارت سنج آنالوگ 4 سیمه دویی مدل DUOYI DY4103 موجود نیست
کیت تستر ارت زمین فلوک مدل Fluke 1625-2 GEO موجود نیست
ارت سنج کلمپی بستون مدل BESTONE BE2000 موجود نیست
ارت سنج سه سیمه کاوین آرنوکس C A 6423 20,160,000
بیست میلیون و صد و شصت هزار تومان
ارت سنج کلمپی کیوریتسو مدل 4200 موجود نیست
ارتعاش سنج دیجیتال تایم گروپ مدل 7126 موجود نیست
ارت سنج دیجیتال کلمپی برند میگر انگلستان… موجود نیست
ارت سنج دیجیتال چهار سیمه میگر انگلستان… موجود نیست
ارت تستر کاوین آرنوکس مدل CA6472 171,500,000
صد و هفتاد و یک میلیون و پانصد هزار تومان
ارت تستر کلمپی +ERT-20C جی پی اس لیمیتد موجود نیست
ارتعاش سنج لوترون مدل PVB-820 21,450,000
بیست و یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
ارت تستر SEW 2120 موجود نیست
ارت تستر کلمپی جی پی اس مدل ERT-15C 23,925,500
بیست و سه میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار پانصد تومان
ارت تستر ، تستر مقاومت زمین مارمونیکس مدل… موجود نیست
ارتعاش سنج دیجیتال تایم گروپ مدل 7120 موجود نیست
ارت سنج دیجیتال کیوریتسو 4300 موجود نیست
ارت تستر مقاومت ویژه خاک کاوین آرنوکس CA6462 63,770,000
شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد هزار تومان
ارت سنج یونیتی مدل UT529C 7,700,000
هفت میلیون و هفتصد هزار تومان
ارت سنج دیجیتال سی ای ام مدل DT-5300B 7,200,000
هفت میلیون و دویست هزار تومان
ارت سنج کلمپی مستک مدل MS2301 25,000,000
بیست و پنج میلیون تومان
ارت سنج دیجیتال مولتی‌ متریکس مدل ERT201 14,268,000
چهارده میلیون و دویست و شصت و هشت هزار تومان
ارت سنج آنالوگ و ارت تستر عقربه ای دویی DUOYI… موجود نیست
ارت تستر ضدآب هیوکی FT6031-03 موجود نیست
ارت تستر دیجیتال دومیله سه سیم موجود نیست
ارتعاش سنج مارمونیکس مدل MARMONIX MVB-200 16,399,000
شانزده میلیون و سیصد و نود و نه هزار تومان
ارت سنج کلمپی دیجیتال فلوک FLUKE 1630 موجود نیست
ارت تستر جی پی اس مدل ERT-10 سه سیمه 10,093,400
ده میلیون و نود و سه هزار چهارصد تومان
ارت سنج آنالوگ و ارت تستر عقربه ای… موجود نیست
ارت تستر دیجیتال دو میله سه سیم SEW 2120 ER موجود نیست
ارت سنج چهارسیمه مقاومت ویژه خاک… موجود نیست
ارت سنج کلمپی فلوک FLUKE 1630-2 FC موجود نیست
ارت سنج 4 میله-تستر مقاومت زمین SEW-4236 ER 35,600,000
سی و پنج میلیون و ششصد هزار تومان
ارت سنج چهارسیمه اکستک GRT300 موجود نیست
ارت سنج سه سیمه کیوریتسو مدل KYORITSU 4105DL-H موجود نیست
ارت سنج حرفه ای دیجیتالی فلوک مدل Fluke 1623-2 GEO 68,750,000
شصت و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
ارت سنج میله ای تس مدل TES -1605 موجود نیست
ارت سنج چهارسیمه میله ای فلوک 1623-2 kit موجود نیست
ارت سنج سه سیمه بِستون مدل BESTONE ET4105 موجود نیست
ارت سنج 2 سیم و 4 سیم مستک MASTECH MS 2309 موجود نیست
ارت تستر دیجیتال هیوکی مدل HIOKI 3143 موجود نیست
ارت سنج چهار سیم دیجیتال مستک MASTECH MS 2306 موجود نیست
میله ارت سنج مدل IKP-001 موجود نیست
ارت سنج ویژه خاک دیجیتال مستک MASTECH MS 2307 موجود نیست
استند و جا لوازم روی سینک موجود نیست
ارت سنج سه سیمه برند میگر مدل Megger DET3TD موجود نیست

منبع :  آموزش ساخت و ساز

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا