ابزار آلات ساختمانیمحیط زیستوبلاگ

قیمت تبلر کولتیواتور در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا روستایی

تبلر کولتیواتور در سال ۱۴۰۳

تیلر ۱۰ اسب کاما کاما اورجینال| کولتیواتور ۱۰ اسب کاما ا کولتیواتور ۱۰ اسب کاما

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

تیلر کلتیواتور ۷ اسب کاما کاما اورجینال ا کولتیواتور ۷اسب کاما

۲۹٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان

تیلر کلتیواتور ۱۲ اسب کاما کاما اورجینال(شاسی – موتور – گیربکس کاما اصلی)

۳۷٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان

تیلر کلتیواتور ۷اسب راتو بنزینی R210 ا RATO R210

نوشته های مشابه
 ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

مینی تیلر یاماها مدل ED630

۷٫۱۳۰٫۰۰۰ تومان

کلتیواتور بنزینی ۷ اسب SKN1000N موتور۱۷۰

 ۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

تیلر کلتیواتور ۵.۵اسب کاما کاما اورجینال ا کولتیواتور ۵.۵اسب کاما

 ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

شخم زن الحاقی علف زن

 ۹۹۰٫۰۰۰ تومان

چاچب گلارو

۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

تیلر ویما WM600 – تسمه ای – بنزینی ۶/۵ اسب

۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

تیلر ورما ۷ اسب بنزینی VERMA

۱۹٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان

تیلر کولتیواتور کشاورزی یا شخم زن دیزلی کاما KDT 910KE

۳۷٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

سوک گاو آهن ماهیچه دار خیش مشهد

۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

تیلر کلتیواتور کاما تقویت شده ۹ اسب دیزلی – مزرعه ا تیلر کولتیواتور ۹ اسب کاما گازوئیلی – مزرعه سبز

 ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

کولتیواتور ۱۲ اسب دیزلی استارتی AMC2-D11EB اگرو

۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

تیلر کولتیواتور ویما ۷ اسب بنزینی گیربکسی | تیلر ویما WEIMA 1000N

۲۰٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

تیلر کولتیواتور ویما ۶.۵ اسب بنزینی تسمه ای | تیلر ویما WEIMA 600

۱۴٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان

تیلر دیاموند DIAMOND1000N – گیربکسی – بنزینی ۷ اسب

۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

بازوی وسط رومانی سبز

۷۸۵٫۰۰۰ تومان

تیلر ویما ۹ اسب دیزلی استارتی WM 1100BE

 ۳۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

الحاقی شخم زن علف زن پشتی و دوشی

 ۱٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان

تیلر ویما WM1100AE – استارتی – دیزلی ۷ اسب

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

تیلر کلتیواتور کاما تقویت شده ۷ اسب دیزلی – مزرعه ا تیلر کولتیواتور ۷ اسب کاما دیزلی – مزرعه

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

تیلر ویکتور مدل GT950D – با موتور کاما ۱۷۳F – هندلی – دیزلی ۵ اسب

 ۲۳٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

تیلر SKN1000NA – گیربکسی – دیزلی ۵/۵ اسب

۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

تیلر کولتیواتور ویکتور ۱۰ اسب دیزل استارت | تیلر ویکتور کاما ۱۰ اسب

۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان

تیلر کولتیواتور ویکتور ۱۲ اسب دیزل استارت | تیلر ویکتور کاما ۱۲ اسب

۳۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تیلر کاما ۱۰ اسب | تیلر کاما اورجینال

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیلر کولتیواتور ویکتور VICTOR SC95 | ویکتور کاما ۵.۵ اسب

۲۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان

تیلر کولتیواتور آلکو | AL-KO MH 5060 R

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیلر کلتیواتور EURO 5 | تیلر یوروسیستم EUROSYSTEM

۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تیلر کولتیواتور دیاموند | DIAMOND BE/AE

۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تیلر کولتیواتور ویکتور VICTOR- SC135 | ویکتور کاما ۱۰ اسب

۳۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان

طراحی نقشه ویلا 

تیلر کولتیواتور ویکتور VICTOR SC105 | ویکتور کاما ۷ اسب

۳۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان

تیلر کولتیواتور ویما ۶.۵ اسب بنزینی تسمه ای | تیلر ویما WEIMA 600

۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تیلر کولتیواتور ویما WM900 بنزینی تسمه ای | تیلر ویما WEIMA 900

۱۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان

عنوان قیمت تصویر
تیلر کولتیواتور روستر RS305G با موتور بنزینی… موجود نیست
تیلر روتیواتور ویما Weima WM1000N ۲۰,۶۰۰,۰۰۰
بیست میلیون و ششصد هزار تومان
تیلر کولتیواتور روستر RS-400DE | با موتور… ۴۰,۸۰۰,۰۰۰
چهل میلیون و هشتصد هزار تومان
کولتیواتور اولئو مک Oleo Mac MH175RK موجود نیست
تیلر روتیواتور DIAMOND1100AE ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
سی و سه میلیون تومان
تیلر دروگر دوچرخ بی سی اس BCS BCS728 ۳۲,۹۰۰,۰۰۰
سی و دو میلیون و نهصد هزار تومان
تیلر کلتیواتور بنزینی ۷ اسب شینری موتور ARS100 موجود نیست
تیلر ۱۰ اسب دیزل استارتی شینری کد ۱۰۶۰ موجود نیست
تیلر دروگر دوچرخ فراری FERRARI BCS-Ferrari 340 موجود نیست
تیلر روتیواتور SKN 1000N ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
هیجده میلیون و نهصد هزار تومان
تیلر کولتیواتور ۱۰ اسب دیزل استارتی KAMA ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
سی و هشت میلیون تومان
تیلر کلتیواتور ۵.۵اسب کاما کاما اورجینال ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
بیست و هفت میلیون و پانصد هزار تومان
تیلر ۶ اسب دیزل هندلی شینری مدل ARS-95D موجود نیست
کولتیواتور آگرو AMC2-D6E دیزلی با قدرت ۷ اسب… ۳۳,۸۰۰,۰۰۰
سی و سه میلیون و هشتصد هزار تومان
دروگر سه چرخ گندم چین بی سی اس BCS 622 موجود نیست
تیلر کولتیواتور آگرو AMC6-D5 با موتور دیزلی ۵… ۲۳,۹۰۰,۰۰۰
بیست و سه میلیون و نهصد هزار تومان
کولتیواتور اگرو ماشین مدل AMC2-D11EB ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
سی و هشت میلیون و پانصد هزار تومان
تیلر شخم زنی (کلتیواتور) دیزلی ۱۰ اسب بخار… ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سی میلیون تومان
تیلر ۷ اسب بخار هیوندای مدل Speedy-G7/2 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سی و هفت میلیون تومان
شخم زن برقی موجود نیست
تیلر کولتیواتور اکسل کد ۷ B موجود نیست
شخم زن دستی مدل FR86 موجود نیست
تیلر کولتیواتور ۷ اسب دیزل استیلمن مدل ۱۷۸F موجود نیست
تیلر هیروساکی مدل کولتیواتر HS-10000 موجود نیست
تیلر کولتیواتور ۵ اسب دیزلی کاما ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
بیست و شش میلیون و پانصد هزار تومان
تیلر دروگر دوچرخ فراری FERRARI BCS-FERRARI515 موجود نیست
تیلر روتیواتور DIAMOND1200BE ۳۷,۳۰۰,۰۰۰
سی و هفت میلیون و سیصد هزار تومان
تیلر کلتیواتور اس کی ان SKN Diamond 135 E ۳۹,۹۰۰,۰۰۰
سی و نه میلیون و نهصد هزار تومان
کولتیواتور ۱۰ اسب استارتی موتور شاخص ۴۰,۳۰۰,۰۰۰
چهل میلیون و سیصد هزار تومان
تیلر کولتیواتور ۹ اسب دیزلی استارتی RS-DSDI09 موجود نیست
کولتیواتور علف زن بنزینی کنزاکس مدل KTC-1269 ۱,۲۲۲,۰۰۰
یک میلیون و دویست و بیست و دو هزار تومان
تیلر کلتیواتور دیزلی هندلی ۶ اسب شینری ARS95 موجود نیست
تیلر روتیواتور DIAMOND1100BE ۳۶,۳۰۰,۰۰۰
سی و شش میلیون و سیصد هزار تومان
تیلر کولتیواتور دیزل ویکتور ۱۲ اسب ۳۵,۸۰۰,۰۰۰
سی و پنج میلیون و هشتصد هزار تومان
کولتیواتور اولئو مک Oleo-Mac MH197RK موجود نیست
تیلر کولتیواتور کاما ۲۶,۳۰۰,۰۰۰
بیست و شش میلیون و سیصد هزار تومان
شخم زن بنزینی پاور پلاس POWXG7217 موجود نیست
تیلر روتیواتور DIAMOND1000N ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
هیجده میلیون و نهصد هزار تومان
شخم زن علف تراش هیوسان S-1626 موجود نیست
تیلر هیوندای HYUNDAI Smart-D6 موجود نیست
تیلر ۷ اسب بخار هیوندای مدل Speedy-G7 موجود نیست
تیلر روستر RS250G با موتور بنزینی ۷.۵ اسب بخار موجود نیست
کلتیواتور ۹ اسب دیزلی دیانا موجود نیست
شن کش فلزی ۱۰ پایه ۸۵,۰۰۰
هشتاد و پنج هزار تومان
تیلر کولتیواتور روستر RS-240G با موتور بنزینی… موجود نیست
شخم زن ویما Weima WM900 ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
هیجده میلیون و نهصد هزار تومان
تیلر کولتیواتور ۱۰ اسب دیزل استارتی WEIMA ۳۳,۹۰۰,۰۰۰
سی و سه میلیون و نهصد هزار تومان
تیلر کولتیواتور ۵٫۵ اسب دیزلی ویما RS-WM1000NA موجود نیست
تیلر کلتیواتور یوروسیستم Eurosystem Euro5 -Kohler موجود نیست
پکیج تیلر ۷۲۸ بی سی اس ایتالیا موجود نیست
تیلر کولتیواتور مدل ۱۰ موجود نیست
کولتیواتور روستر RS-360DE با قدرت ۱۰ اسب بخار ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
سی و شش میلیون و پانصد هزار تومان
سوک گاواهن مدل۱-narimn بسته ۳ عددی موجود نیست
تیلر کلتیواتور ویما Weima WM1100BE ۳۹,۴۰۰,۰۰۰
سی و نه میلیون و چهارصد هزار تومان
دروگر دوچرخ بی سی اس BCS BCS620 ۶۳,۵۰۰,۰۰۰
شصت و سه میلیون و پانصد هزار تومان
تیلر روستر RS-320DE با موتور دیزلی با قدرت ۷… موجود نیست
تیلر کلتیواتور دیزلی استارتی ۷ اسب شینری… موجود نیست
تیلر هیوندای HYUNDAI Smart-D10 موجود نیست
کلتیواتور BCS 728 با موتور بنزینی HONDA GX200 موجود نیست
تیلر کولتیواتور ۷ اسب دیزلی استارتی RS-DSDI07 موجود نیست
تیلر کولتیواتور برتولینی مدل BT-215 ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
صد و سی و نه میلیون تومان
کولتیواتور دیزلی ۱۰ اسب دیزلی های پاور مدل… موجود نیست
تیلر کلتیواتور کاما Kama KE/KDT610K ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
سی و هشت میلیون تومان
تیلر کلتیواتور دیزلی استارتی ۹ اسب شینری ARS135 ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سی و شش میلیون تومان
تیلر هیوندای HYUNDAI Speedy-D6 موجود نیست
تیلر کولتیواتور آگرو AMC2-D9EB دیزلی با قدرت… ۳۷,۸۰۰,۰۰۰
سی و هفت میلیون و هشتصد هزار تومان
شخم زن کاما Kama KDT 910KE ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
چهل و دو میلیون تومان
تیلر دروگر دوچرخ بی سی اس BCS 615LMAX موجود نیست
کولتیواتور ویما Weima WM1100A/AE ۳۶,۹۰۰,۰۰۰
سی و شش میلیون و نهصد هزار تومان
تیلر کلتیواتور اس کی ان SKN WM600 ۱۳,۱۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون و صد هزار تومان
تیلر کولتیواتور ۷ اسب هندلی لیفان LIFAN موجود نیست
تیلر شخم زنی (کلتیواتور) بنزینی ۷ اسب بخار… ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
بیست و یک میلیون تومان
تیلر دروگر دوچرخ بی سی اس BCS BCS740 موجود نیست
تیلر کولتیواتور روستر RS-260D | با موتور دیزلی… موجود نیست
دو کاره شخم زن برقی – تازه کننده خاک موجود نیست
تیلر کولتیواتور بنزینی روستر RS-300G گیربکس… موجود نیست
تیلر کولتیواتور آگرو AMC4-G6 | با موتور بنزینی… موجود نیست
تیلر کولتیواتور لیفان کد ۵۵ G موجود نیست
تیلر SKN WM900 موجود نیست
تیلر موتوری پشتی روستر مخصوص شخم زدن برای… موجود نیست
تیلر کلتیواتور ویکتور Victor SC105-Z-E موجود نیست
تیلر ورما مدل HT-300 موجود نیست
کولتیواتور بنزینی ۷ اسب های پاور مدل HI-7000G موجود نیست
تیلر کولتیواتور ۱۲ اسب دیزلی استارتی SKN WM 1200BE ۳۷,۳۰۰,۰۰۰
سی و هفت میلیون و سیصد هزار تومان
شن کش ۵ پایه فلزی با دسته پلاستیکی ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
کلتیواتور BCS 728 با موتور گازوئیلی KM178 موجود نیست
تیلر کولتیواتور دیزل ویکتور ۱۰ اسب VICTOR SC1350 ۳۴,۶۰۰,۰۰۰
سی و چهار میلیون و ششصد هزار تومان
شخم زن کاما Kama 9.5 ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
سی و شش میلیون و پانصد هزار تومان
تیلر کولتیواتور ۷ اسب دیزل استارتی WEIMA ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سی و دو میلیون تومان
تیلر کولتیواتور لیفان کد ۷۵ B موجود نیست
تیلر کلتیواتور DIAMOND 1000NA موجود نیست
دروگر چهار چرخ گندم چین بی سی اس BCS 622 3LD موجود نیست
تیلر روتیواتور SKN WM1000NA ۲۴,۲۰۰,۰۰۰
بیست و چهار میلیون و دویست هزار تومان
دروگر چهار چرخ علف چین بی سی اس BCS 622 3LD 510 موجود نیست
تیلر روتیواتور ۹ اسب دیزل استارتی SKN WM 1100BE ۳۶,۳۰۰,۰۰۰
سی و شش میلیون و سیصد هزار تومان
دروگر سه چرخ علف چین بی سی اس BCS 622 Antor موجود نیست
کولتیواتور آلکو مدل MH 5060 R موجود نیست
تیلر کولتیواتور اکسل کد ۵ G ۲۲,۳۰۰,۰۰۰
بیست و دو میلیون و سیصد هزار تومان
تیلر کولتیواتور ۵.۵ اسب آلکو مدل MH5060R ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
بیست میلیون و پانصد هزار تومان
تیلر کولتیواتور ۷ اسب دیزلی استارتی SKN WM 1100AE ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
سی و سه میلیون تومان
چرخ آهنی تیلری قطر ۴۰ سانتیمتر مدل ۲۱۵۵۱
۷۵۰,۰۰۰
دستگاه تیلر ۹ اسب کاما دیزلی استارتی
۲۵,۱۷۵,۰۰۰
دستگاه تیلر ۷ اسب بخار ویما دیزلی استارتی
۲۱,۳۷۵,۰۰۰
تیلر کولتیواتور بنزینی شینری ۷ اسب مدل ARS100 تحت لیسانس ژاپن-کد محصول ۰۱۰۰۵۰۰۰
۱۴,۰۰۶,۰۰۰
تیلر کولتیواتور مزرعه مدل ۱۷۰ بنزینی ۷ اسب
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
تیلر کولتیواتور مزرعه مدل ۱۷۳ دیزلی ۶ اسب
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تیلر کولتیواتور مزرعه مدل ۱۷۸ دیزل استارتی ۷ اسب
۳۶,۵۰۰,۰۰۰
تیلر کولتیواتور مزرعه مدل ۱۸۶ دیزل استارتی ۹ اسب
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
تریلر یدک کش
۷,۷۹۸,۰۰۰

تیلر کلتیواتور اس کی ان SKN WM600

۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تیلر کلتیواتور ۵.۵اسب کاما کاما اورجینال

۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تیلر روتیواتور ویما Weima WM1000N

۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تیلر شخم زنی (کلتیواتور) دیزلی ۱۰ اسب بخار گیربکسی دوو مدل DABSD1350DE

۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تیلر شخم زنی (کلتیواتور) بنزینی ۷ اسب بخار گیربکسی دوو مدل DABSG 1050 B

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیلر دروگر دوچرخ بی سی اس BCS BCS728

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیلر کولتیواتور آگرو AMC6-D5 با موتور دیزلی ۵ اسب بخار

۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

شخم زن ویما Weima WM900

۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کولتیواتور علف زن بنزینی کنزاکس مدل KTC-1269

۱,۲۲۲,۰۰۰ تومان

تیلر کولتیواتور روستر RS-400DE | با موتور بنزینی با قدرت ۱۲ اسب بخار

۴۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

شخم زن کاما Kama 9.5

۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان

کولتیواتور ۱۰ اسب استارتی موتور شاخص

۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تیلر دروگر دوچرخ بی سی اس BCS BCS740

۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تیلر روتیواتور SKN 1000N

۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تیلر کولتیواتور کاما

۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
منبع :  فن ساختمان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا