ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت تراز لیزری در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا

تراز لیزری در سال ۱۴۰۳

تراز دیجیتال رونیکس RH-9500

۲,۷۷۰,۳۲۰ تومان

تراز لیزری رونیکس دو خط ۳۶۰ درجه نور سبز مدل RH-9503G

۴,۰۹۹,۸۰۰ تومان

تراز لیزری رونیکس مدل RH-9502

۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان

تراز لیزری دیوالت مدل DW088CG

نوشته های مشابه
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

تراز لیزری هیوندای مدل Smart-100

۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان

تراز بنایی ۴۰ سانتی متری رونیکس مدل RH-9412

۳۰۴,۳۲۶ تومان

تراز لیزری بوش مدل GCL 2-15

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تراز لیزری چهار بعدی دیوالت ۳۶۰ درجه مدل L4D03-16G

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تراز لیزری نووا مدل NTL-2660

۳,۲۲۹,۰۰۰ تومان

تراز لیزری دوخط رونیکس مدل RH-9501

۱,۶۶۹,۲۹۰ تومان

تراز لیزری ماکیتا makita

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تراز بنایی ۳۰ سانتی متری رونیکس مدل RH-9411

۲۷۹,۵۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
تراز لیزری دوخط رونیکس مدل RH-9504 ۴,۴۹۸,۸۰۰
چهار میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار هشتصد تومان
تراز نووا مدل NTL 2030 طول ۳۰ سانتی متر ۲۹۹,۰۰۰
دویست و نود و نه هزار تومان
تراز لیزری بوش مدل GCL 2-15 ۵,۱۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و صد هزار تومان
تراز لیزری دوخط نورسبز با پایه مگنت وگیره… ۲,۰۵۳,۰۰۰
دو میلیون و پنجاه و سه هزار تومان
تراز لیزری دوخط قابل شارژ قرمز سری Compact… ۱,۷۹۳,۱۰۰
یک میلیون و هفتصد و نود و سه هزار صد تومان
تراز بنایی ۱۰۰ سانتیمتر رونیکس مدل RH-9406 ۲۸۹,۰۰۰
دویست و هشتاد و نه هزار تومان
تراز لیزری بوش مدل GCL 2-50 C ۷,۱۳۰,۰۰۰
هفت میلیون و صد و سی هزار تومان
تراز لیزری ۳ خط ۳۶۰ درجه بوش مدل GLL 3-80 G ۱۵,۴۶۶,۰۰۰
پانزده میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار تومان
تراز لیزری مولتی خطی شارژی لیتیوم DCE089D1G… ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
بیست و هفت میلیون تومان
تراز لیزری آنکور مدل LG3 ۱,۰۵۰,۰۰۰
یک میلیون و پنجاه هزار تومان
تراز بنایی ۲۵ سانتی متری مدل RH-9409 رونیکس ۲۳۸,۷۰۰
دویست و سی و هشت هزار هفتصد تومان
تراز لیزری دیوالت مدل DW0851-XJ ۹,۲۴۰,۰۰۰
نه میلیون و دویست و چهل هزار تومان
تراز لیزری هیوندای کد SMART 110 ۳,۳۹۸,۳۰۰
سه میلیون و سیصد و نود و هشت هزار سیصد تومان
تراز لیزری ماکیتا makita ۳,۶۰۰,۰۰۰
سه میلیون و ششصد هزار تومان
تراز لیزری هیوندای سه بعدی smart100A-G ۳,۱۸۴,۰۰۰
سه میلیون و صد و هشتاد و چهار هزار تومان
تراز لیزری هیوندای مدل ۳D.600 ۴,۴۳۰,۰۰۰
چهار میلیون و چهارصد و سی هزار تومان
تراز وان اکشن مدل T-S-20 ۱۹۸,۰۰۰
صد و نود و هشت هزار تومان
تراز لیزری چهار بعدی دیوالت ۳۶۰ درجه مدل L4D03-16G ۳,۴۵۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
تراز لیزری جی سی بی مدل Jcb88H ۱,۸۹۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و نود هزار تومان
تراز لیزری بوش ۲۰ متری مدل GLL2-20 ۵,۰۰۰,۰۰۰
پنج میلیون تومان
تراز لیزری هیوندای مدل CL-110 ۲,۷۸۰,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و هشتاد هزار تومان
تراز لیزری هیوندای مدل Smart-100 ۲,۹۹۴,۰۳۰
دو میلیون و نهصد و نود و چهار هزار سی تومان
تراز لیزری دوخط قابل شارژ سبز سری Compact نووا… ۲,۵۱۱,۳۰۰
دو میلیون و پانصد و یازده هزار سیصد تومان
تراز لیزری نووا مدل NTL-2662 ۳,۵۹۱,۰۰۰
سه میلیون و پانصد و نود و یک هزار تومان
تراز لیزری بوش مدل PLL 360 BT150 ۹,۵۵۵,۳۴۰
نه میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار سیصد و چهل تومان
شیب سنج دستی ۲,۷۴۰,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان
تراز لیزری رونیکس مدل RH-9502 ۳,۶۹۴,۳۲۰
سه میلیون و ششصد و نود و چهار هزار سیصد و بیست تومان
سه پایه تراز دیوالت مدل DE0881 ۳,۳۵۰,۰۰۰
سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
تراز لیزری سه خط نور سبز مدل M3604 GLL 3D توسن ۵,۶۹۸,۰۰۰
پنج میلیون و ششصد و نود و هشت هزار تومان
تراز لیزری توسن مدل M3602 GLL ۴,۹۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
تراز لیزری ۳۶۰ درجه بلوتوث دار بوش مدل GLL3-80C ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
هفده میلیون و پانصد هزار تومان
تراز لیزری خطی مدل PLL5 بوش ۱,۷۸۶,۹۵۰
یک میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار نهصد و پنجاه تومان
تراز نووا مدل NTL 2050 طول ۵۰ سانتی متر ۴۰۶,۷۰۰
چهارصد و شش هزار هفتصد تومان
تراز دیجیتال رونیکس RH-9500 ۲,۷۷۰,۳۲۰
دو میلیون و هفتصد و هفتاد هزار سیصد و بیست تومان
تراز لیزری سه خط هیوندای مدل ML 100 ۱,۶۵۰,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
تراز لیزری ۳۰ متری لیزرسبز آاگ CLG330-K ۸,۹۸۰,۰۰۰
هشت میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان
تراز لیزری ماکیتا مدل ۴D ۳,۴۰۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد هزار تومان
تراز لیزری رونیکس دو خط ۳۶۰ درجه نور سبز مدل… ۴,۰۸۰,۰۰۰
چهار میلیون و هشتاد هزار تومان
تراز لیزری دوخط آنکور مدل LG2 ۸۷۰,۰۰۰
هشتصد و هفتاد هزار تومان
تراز بنایی ۳۰ سانتی متری رونیکس مدل RH-9411 ۲۷۳,۷۰۰
دویست و هفتاد و سه هزار هفتصد تومان
تراز لیزری دو خط هیوندای مدل SMART۱۰۰-A ۳,۲۳۰,۰۰۰
سه میلیون و دویست و سی هزار تومان
تراز بنایی رونیکس مدل RH-9416 سایز ۱۰۰ سانتی متر ۵۶۰,۰۰۰
پانصد و شصت هزار تومان
تراز لیزری دیوالت مدل DCLE34031D1-GB ۲۳,۹۵۰,۰۰۰
بیست و سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
تراز لیزری دوخط اکتیو مدل AC-5202E ۱,۹۱۲,۵۰۰
یک میلیون و نهصد و دوازده هزار پانصد تومان
تراز لیزری هیوندای سه بعدی ۳D600A-G ۵,۶۹۵,۰۰۰
پنج میلیون و ششصد و نود و پنج هزار تومان
تراز بنایی ۸۰ سانتی متری رونیکس مدل RH-9414 ۴۶۶,۵۰۰
چهارصد و شصت و شش هزار پانصد تومان
تراز لیزری توسن پلاس مدل M1010CL ۴,۱۳۰,۰۰۰
چهار میلیون و صد و سی هزار تومان
تراز لیزری دیوالت مدل DW088CG-XJ ۳,۱۵۰,۰۰۰
سه میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
تراز لیزری مدل ۱۰۷۰r ۱,۴۹۸,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار تومان
تراز لیزری بوش مدل GPL 5 Professional ۸,۱۵۱,۰۰۰
هشت میلیون و صد و پنجاه و یک هزار تومان
تراز استبیلا مدل ۷۰-W ۸۹۰,۰۰۰
هشتصد و نود هزار تومان
تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-2180 نور سبز ۲,۳۵۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
تراز لیزری اپتیک GOL26D بوش ۱۴,۰۱۳,۹۸۴
چهارده میلیون و سیزده هزار نهصد و هشتاد و چهار تومان
تراز لیزری استابیلا مدل LAX300 ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
هیجده میلیون و پانصد هزار تومان
تراز لیزری بوش مدل GLL 2-15 G ۸,۵۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و پانصد هزار تومان
تراز دیجیتال اینسایز مدل ۳۶۰-۲۱۷۳ ۴,۴۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و چهارصد هزار تومان
تراز لیزری پی ام سه خط مدل LG3 همراه با سه پایه ۹۵۸,۰۰۰
نهصد و پنجاه و هشت هزار تومان
تراز دیجیتالی بوش مدل GIM 60 ۷,۴۲۸,۴۸۰
هفت میلیون و چهارصد و بیست و هشت هزار چهارصد و هشتاد تومان
تراز لیزری خطی DW088K-B5 دیوالت ۵,۱۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و صد هزار تومان
تراز لیزری نووا مدل NTL-2660 ۲,۸۹۸,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار تومان
تراز بنایی ۶۰ سانتی متری رونیکس مدل RH-9413 ۴۱۳,۷۰۰
چهارصد و سیزده هزار هفتصد تومان
تراز لیزری نور سبز بوش مدل GLL 3-80 CG L-BOXX ۱۶,۷۲۰,۰۰۰
شانزده میلیون و هفتصد و بیست هزار تومان
تراز لیزری بوش مدل PLL 1 P ۲,۱۰۰,۰۰۰
دو میلیون و صد هزار تومان
تراز لیزری بوش مدل GLL 2 Professional ۴,۰۰۰,۰۰۰
چهار میلیون تومان
نقظه تراز لیزری سه جهته دیوالت مدل DW083K ۵,۹۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد هزار تومان
تراز لیزری ماکوتا مدل ۴D16WF ۳,۵۰۰,۰۰۰
سه میلیون و پانصد هزار تومان
تراز اس تی ای مدل ۹۷-۳B ۲۶۵,۰۰۰
دویست و شصت و پنج هزار تومان
تراز لیزری استبیلا مدل LAX300-G ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
بیست میلیون و پانصد هزار تومان
تراز لیزری شارژی چهار بعدی ریموت دار… ۳,۱۶۸,۰۰۰
سه میلیون و صد و شصت و هشت هزار تومان
تراز لیزری بوش مدل GLL 3-50 Professional ۸,۰۳۹,۰۴۰
هشت میلیون و سی و نه هزار چهل تومان
تراز و خط لیزری دیوالت مدل DW0822-XJ ۷,۰۰۰,۰۰۰
هفت میلیون تومان
تراز استبیلا مدل ۸۰T ۳,۷۹۰,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و نود هزار تومان
تراز دستی ۳۰ سانتی متری MTC ۴۳۰,۰۰۰
چهارصد و سی هزار تومان
تراز لیزری دوخط نورسبزبا پایه مگنت وگیره… ۱,۵۸۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان
تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-2360 ۳,۴۰۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد هزار تومان
تراز لیزری دوخط رونیکس مدل RH-9501 ۱,۶۷۰,۲۴۰
یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار دویست و چهل تومان
تراز لیزری ۲۰متری لیزرسبز آاگ CLG220-B ۴,۴۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و چهارصد هزار تومان
تراز رونیکس مدل ۹۴۰۸RH ۱۸۰,۸۰۰
صد و هشتاد هزار هشتصد تومان
تراز بنایی ۴۰ سانتی متری رونیکس مدل RH-9412 ۳۲۱,۷۰۰
سیصد و بیست و یک هزار هفتصد تومان
تراز لیزری ۳۶۰ درجه دیوالت مدل DW0811-XJ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون تومان
تراز لیزری دیوالت مدل ریموت دار ۳,۷۸۰,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و هشتاد هزار تومان
تراز لیزری کنزاکس مدل KLL 3180 ۱,۶۵۰,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
تراز لیزری سندوی مدل SW-333G ۴,۲۹۰,۰۰۰
چهار میلیون و دویست و نود هزار تومان
تراز لیزری هیوندای مدل Smart 200 ۱,۳۲۹,۵۳۰
یک میلیون و سیصد و بیست و نه هزار پانصد و سی تومان
تراز دیجیتال Insize ( اینسایز ) مگنتی مدل ۳۶۰-۲۱۷۹ ۵,۰۰۰,۰۰۰
پنج میلیون تومان
تراز لیزر ۳۶۰ درجه نووا مدل NTL-2663 ۳,۷۸۲,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار تومان
تراز لیزری دیوالت ۳۶۰ درجه ۳,۱۶۸,۰۰۰
سه میلیون و صد و شصت و هشت هزار تومان
تراز بنایی ۵۰ سانتی متر رونیکس مدل RH-9415 ۳۷۱,۸۰۰
سیصد و هفتاد و یک هزار هشتصد تومان
تراز لیزری دوخط توسن مدل M1011 GLL ۴,۹۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد هزار تومان
تراز نووا مدل NTL 2040 طول ۴۰ سانتی متر ۳۴۶,۹۰۰
سیصد و چهل و شش هزار نهصد تومان
تراز لیزری دیوالت مدل DW088K-XJ ۴,۷۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد هزار تومان
تراز لیزری بوش مدل GCL 2-15 G Box ۶,۳۰۰,۰۰۰
شش میلیون و سیصد هزار تومان
تراز لیزری چند خطی دیوالت مدل DW089K ۱۴,۸۰۰,۰۰۰
چهارده میلیون و هشتصد هزار تومان
تراز لیزری پنج خط نور قرمز آنکور کد LG5 ۱,۱۴۷,۰۰۰
یک میلیون و صد و چهل و هفت هزار تومان
تراز لیزری دیوالت مدل DCE088D1R ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و هفتصد هزار تومان
تراز لیزری سندوی مدل SW-311G ۱,۶۳۰,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و سی هزار تومان
تراز دیجیتال Insize ( اینسایز ) مگنتی مدل ۱-۲۱۷۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰
دو میلیون و نود هزار تومان
تراز لیزری نور سبز خطی هیوندای مدل SMART110-G ۳,۳۵۹,۵۰۰
سه میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار پانصد تومان
تراز نووا مدل NTL 2430 طول ۳۰ سانتی متر ۳۳۶,۰۰۰
سیصد و سی و شش هزار تومان
تراز لیزری اپتیک بوش مدل GOL 20 D ۱۱,۷۵۹,۰۰۰
یازده میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار تومان

تراز لیزری دیوالت مدل DW088K-XJ

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تراز لیزری پی ام سه خط مدل LG3 همراه با سه پایه

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

تراز لیزری هیوندای مدل ۳D.600

۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان

تراز لیزری دوخط رونیکس مدل RH-9504

۵,۰۵۸,۰۰۰ تومان

تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-2180 نور سبز

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

تراز لیزری لایکا مدل L2P5

۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-2360

۳,۹۹۸,۰۰۰ تومان

تراز لیزری آنکور مدل LG3

۹۹۰,۰۰۰ تومان

تراز لیزری دوخط نورسبزبا پایه مگنت وگیره آنکور مدل L10G

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تراز بنایی ۱۰۰ سانتیمتر رونیکس مدل RH-9406

۳۰۰,۰۰۰ تومان

تراز لیزری هیوندای مدل ۳D-360

۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان

تراز دیجیتال Insize ( اینسایز ) مگنتی مدل ۱-۲۱۷۰

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تراز لیزری شارژی چهار بعدی ریموت دار دیوالت Dewalt

۳,۱۶۸,۰۰۰ تومان

تراز بنایی ۶۰ سانتی متری رونیکس مدل RH-9413

۳۹۱,۳۲۶ تومان
منبع : ساختمان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا