ابزار آلات ساختمانیفن ساخت دیواروبلاگ

قیمت دستمزد سنگ کاری در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا

قیمت خرید انواع سنگ نما، دیوار و کف

سنگ گرانیت : از ۶۳۰۰۰ تومان تا ۱۴۵۰۰۰ تومان

سنک مرمریت : از ۳۵۰۰۰ تومان تا ۱۲۵۰۰۰ تومان

دیزاین ویلا

نوشته های مشابه

سنگ تراورتن : از ۴۲۰۰۰ تومان تا ۴۰۰۰۰۰ تومان

سنگ چینی : از ۲۵۰۰۰ تومان تا ۴۵۰۰۰ تومان.

دستمزد سنگ کاری در گیلان[رحمان]

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری بدنه ساختمان

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری کف ساختمان

۶۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری نما طرح ساده در مشهد[سهرابی]

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سنگ آنتیک با چسب در کرج[سوری]

۵۵۰,۰۰۰ ریال

اجرت اجرای سنگ نما کلاسیک در تهران[اشرفی]

۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه نصب سنگ کورین لوته استارون در اصفهان[پاسارگاد]

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اجرت اجرای نما رومی پیش ساخته پلی استایرن[جاوید]

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری بدنه ساختمان[عزیزی]

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری نما طرح ساده در کرج[پلنگ]

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری نما طرح ساده در اصفهان[سیاوشی]

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری نما طرح دار در تهران[وفایی]

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری نما ساده در تهران[وفایی]

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری نما در اهواز[یعقوبی]

۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سنگ نما آنتیک در اهواز[نظر پور]

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری دوری ساختمان در اصفهان[غریبی]

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سنگ پله در کرج[صالحی]

۴۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری نما ساده در مشهد[حیدرزاده]

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سنگ نما ساده در تهران[کاکاوند]

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سنگ آنتیک در کرج[شهرتی]

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری نما رومی در اردبیل[نجفی]

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری ساده در اردبیل[نجفی]

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سنگ بغل راه پله عمودی در تهران[کاکاوند]

۸۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری پله در مشهد[حیدرزاده]

۴۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری پله در اهواز[یعقوبی]

۴۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری پله در تبریز[شُکری]

۴۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری پله در اصفهان[سیاوشی]

۹۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری پله در اصفهان[ غریبی]

۴۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری پله در یزد[غنی زاده]

۳۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری پله در تهران[وفایی]

۳۸۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سنگ کف در مشهد[زمانی]

۴۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد اجرای نما رومی طرح چوب در تهران[دادخواه]

۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سنگ آنتیک در شیراز[رئوفی]

۶۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سنگ نما آنتیک در مشهد[زمانی]

۴۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سنگ نمای ساده درتهران[چشم نیا]

۳۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری در کرج[عمویی]

۴۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سنگ نما در شیراز[رئوفی]

۳۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سنگ نما در شیراز[نوری]

۳۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب نماسنگ آنتیک در تهران[موسوی]

۳۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب نماسنگ آنتیک در تهران[ملکی]

۶۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سنگ کاری در کاشان[احمدی]

۳۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سنگ نما ساده در اصفهان[فرهادیان]

۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سنگ نما در اصفهان[معمارزاده]

۳۵۰,۰۰۰ ریال

اجرت سنگ کار در تهران[آرین کاوش]

۴۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد اجرای نما طرح سنگ در تهران[دادخواه]

۴۰۰,۰۰۰ ریال

لیست دستمزد سنگ کاری قیمت انواع خدمات سنگ‌کاری۱۴۰۱
قیمت دستمزد سنگ کاری نما ۱۳۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان بر حسب متر مربع
قیمت سنگ‌کاری نمای رومی توافقی
قیمت سنگ‌کاری کف ۶۰*۶۰ ۸۰.۰۰۰ تا ۱۳۵.۰۰۰ تومان برحسب متر مربع
دستمزد سنگکاری کف ۸۰*۸۰ ۹۵.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان برحسب متر مربع
هزینه سنگکاری کف ۱۰۰*۱۰۰ به بالا توافقی
قیمت سنگکاری بدنه و دیوار داخلی ۹۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان
قیمت دستمزد نصب سنگ پله ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

سنگ کاری کف و بدنه :۱۸۰۰۰۰ تومان :بدنه پاسیو  هر متر مربع

لیست دستمزد سنگ کاری قیمت انواع خدمات سنگ‌کاری ۱۴۰۳
قیمت دستمزد سنگ کاری نما ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۷۰.۰۰۰ تومان بر حسب متر مربع
قیمت سنگ‌کاری نمای رومی توافقی
قیمت سنگ‌کاری کف ۶۰*۶۰ ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان برحسب متر مربع
دستمزد سنگکاری کف ۸۰*۸۰ ۱۰۵.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان برحسب متر مربع
هزینه سنگکاری کف ۱۰۰*۱۰۰ به بالا توافقی
قیمت سنگکاری بدنه و دیوار داخلی ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان
قیمت دستمزد نصب سنگ پله ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

طراحی ویلا مدرن

  • سنگ گرانیت : از ۶۵۰۰۰ تومان تا ۱۷۵۰۰۰ تومان
  • سنک مرمریت : از ۵۵۰۰۰ تومان تا ۱۶۵۰۰۰ تومان
  • سنگ تراورتن : از ۲۰۰.۰۰۰ تومان تا ۵۰۰۰۰۰ تومان
  • سنگ چینی : از ۵۵۰۰۰ تومان تا ۷۵۰۰۰ تومان

دستمزد سنگ کاری تراورتن و گرانیت و اسلب و سایر

سنگ کاری کف و بدنه

۱۲۰۰۰۰ هزار تومان
کف پارکینگ یا کف واحد یا پاگرد راه پله
هر متر مربع
۲۵۰۰۰۰ تومان
بدنه واحد
هر متر مربع
۲۸۰۰۰۰ تومان
بدنه پاسیو
هر متر مربع
۳۶۰۰۰۰ تومان
بدنه راه پله
هر متر مربع

نصب سنگ پله

۱۳۵۰۰۰ تومان
نصب سنگ پله با زیر پله به طول یک متر و بیست سانت
هر عدد

سنگ کاری نما ساختمان

۵۵۰.۰۰۰ هزار تومان
نمای کلاسیک یا رومی بنا به طرح
هر متر مربع
۴۸۰۰۰۰تومان
نمای ساده
هر متر مربع

نصب سنگ اسلب

متغیر بودن قیمت نصب سنگ اسلب، به ابعاد و قیمت سنگ و بوک مچ بستگی دارد.
۵۱۵.۰۰۰ تومان
نصب در کف
هر متر مربع
۴۵۰.۰۰۰ تومان
نصب در دیوار
هر مترمربع

نصب نرده سنگی

نصب در نما کاری و تراس- نصب در کف
۹۵۰۰۰ تومان
نصب در وضعیت ساده
هر عدد
۱۱۵۰۰۰ هزار تومان به بالا
نصب با سختی کار بالا
هر عدد

هر متر مربع از ۲۷۰۰۰۰ الی ۵۸۰۰۰۰ هزار تومان است .

دستمزد به ازای هر متر مربع می باشد .
ابعاد ۲ سانتی تا ۵ سانتی هر متر مربع ۵۵۰۰۰ هزار تومان
ابعاد ۵ سانتی تا ۱۰ سانتی هر متر مربع۴۵۰۰۰ هزار تومان
۱۰ سانتی به بالاهر متر مربع۳۵۰۰۰ هزار تومان

خدمت قیمت به تومان(هر متر مربع)
قیمت سنگ کاری نمای ساختمان (نمای ساده) از ۱۵۰.۰۰۰
قیمت سنگ کاری نمای ساختمان (نمای رومی) تماس بگیرید

قیمت سنگ کاری کف(متر مربع) ۶۰,۰۰۰ الی ۱۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت سنگ کاری پله(متر مربع) ۷۰,۰۰۰ الی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

قیمت سنگ کاری بدنه داخل ساختمان(متر مربع) ۸۰,۰۰۰ الی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت سنگ کاری بدنه پاسیو(متر مربع) ۹۰,۰۰۰ الی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت سنگ کاری بدنه راه پله(متر مربع) ۹۵,۰۰۰ الی ۱۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت سنگ کاری نما ساده(متر مربع) ۱۴۵,۰۰۰ الی ۳۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت سنگ کاری نما رومی(متر مربع) ۲۷۰,۰۰۰ الی ۵۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت سنگ کاری جزئی- کمتر از ۱۰ متر(متر مربع) ۲۷۰,۰۰۰ الی ۶۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت نصب قرنیز(متر طول) ۲۶,۰۰۰ الی ۳۷,۰۰۰ تومان

قیمت اسید شویی(متر مربع) ۱۲,۰۰۰ الی ۲۲,۰۰۰ تومان

قیمت پیچ و رول پلاک سنگ نما ۱۶,۰۰۰ الی ۲۶,۰۰۰ تومان

نوع خدمات قیمت خدمات
 سنگ کاری نمای ساده (متر مربع)  ۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان
 سنگ کاری نمای رومی (متر مربع)  ۳۵۰.۰۰۰ تا ۵۵۰.۰۰۰ تومان
 سنگ کاری کف ساختمان ۶۰*۶۰ (متر مربع)   ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان
 سنگ کاری کف ساختمان ۸۰*۸۰ (متر مربع)  ۱۶۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان
 سنگ کاری کف ساختمان ۱۰۰*۱۰۰ (متر مربع)  ۱۸۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان
 سنگ کاری دیوارهای داخلی (متر مربع)  ۱۸۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان
 سنگ کاری دیوارهای راه پله (متر مربع)  ۱۸۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان
 نصب سنگ اسلب برای دیوار (متر مربع)  ۳۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان
 نصب سنگ اسلب برای کف (متر مربع)  ۳۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان
 هزینه سنگ کاری پله (هر پله)  ۵۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان
قیمت سنگ کاری نمای ساختمان (نمای ساده) از ۱۵۰.۰۰۰

قیمت سنگ کاری کف(متر مربع)

۱۰۰,۰۰۰ الی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت سنگ کاری پله(متر مربع)

۱۲۰,۰۰۰ الی ۱۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت سنگ کاری بدنه داخل ساختمان(متر مربع)

۱۳۰,۰۰۰ الی ۲۱۰,۰۰۰ تومان

قیمت سنگ کاری بدنه پاسیو(متر مربع)

۱۵۰,۰۰۰ الی ۲۴۰,۰۰۰ تومان

قیمت سنگ کاری بدنه راه پله(متر مربع)

۱۳۰,۰۰۰ الی ۲۴۰,۰۰۰ تومان

قیمت سنگ کاری نما ساده(متر مربع)

۲۴۰,۰۰۰ الی ۴۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت سنگ کاری نما رومی(متر مربع)

۳۵۰,۰۰۰ الی ۹۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت سنگ کاری جزئی- کمتر از ۱۰ متر(متر مربع)

۵۰۰,۰۰۰ الی ۹۰۰,۰۰۰ تومان

منبع : ساختمان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا