ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت کابین دوش در سال ۱۴۰۲

ساخت ویلا مدرن

کابین دوش در سال ۱۴۰۲

  دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC0218,740,000هشت میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان87400000

  کابین دوش سای تک مدل روما – دوردوشی سای تک4,500,000چهار میلیون و پانصد هزار تومان45000000

اتاق دوش POLITEK مدل آرنا پلی تک6,290,000شش میلیون و دویست و نود هزار تومان62900000

دوردوشی گوشه آریانا (APR) (سفید,شفاف,۸۰…5,168,000پنج میلیون و صد و شصت و هشت هزار تومان51680000

 دوردوشی درب دوتایی کشویی (APT2) آریانا…3,876,000سه میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار تومان38760000

  دوردوشی گوشه (APL2) آریانا (سفید,شفاف,۱۲۰…6,622,000شش میلیون و ششصد و بیست و دو هزار تومان66220000

 دور دوشی رای سای تک 120*90 با زیردوشی17,000,000هفده میلیون تومان170000000

دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC0397,970,000هفت میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان79700000

 دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC0518,320,000هشت میلیون و سیصد و بیست هزار تومان83200000

اتاق دوش موست مدل LV3221,494,700بیست و یک میلیون و چهارصد و نود و چهار هزار هفتصد تومان214947000

 دور دوشی روکا سای تک 120*90 با زیردوشی15,326,000پانزده میلیون و سیصد و بیست و شش هزار تومان153260000

کابین دوش پرشین دایاناموجود نیست  کابین دوش سای تک مدل هانس – دوردوشی سای تک9,450,000نه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان94500000

دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC0447,237,000هفت میلیون و دویست و سی و هفت هزار تومان72370000

 دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC0207,940,000هفت میلیون و نهصد و چهل هزار تومان79400000

کابین دوش زرین آب مدل A21311,460,000یازده میلیون و چهارصد و شصت هزار تومان114600000

دور دوشی لادر LADOR مدل D1109,878,500نه میلیون و هشتصد و هفتاد و هشت هزار پانصد تومان98785000

 اتاق دوش مدل Y1280 زرین آب6,930,000شش میلیون و نهصد و سی هزار تومان69300000

 دور دوشی – حمام شیشه ای شاینی سایز سفارشیموجود نیست  کابین دوش آلیبرت A203 _ 100*100 شیشه مات10,940,000ده میلیون و نهصد و چهل هزار تومان109400000

کابین دوش سای تک مدل تیتیان ۱ – دوردوشی…7,154,000هفت میلیون و صد و پنجاه و چهار هزار تومان71540000

کابین دوش ترک شاینی مدل 920موجود نیست  دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC0129,680,000نه میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان96800000

 کابین دوش آلیبرت A203 _ 100*100 شیشه خط دار10,340,000ده میلیون و سیصد و چهل هزار تومان103400000

کابین دوش آلیبرت A203 _ 80*80 شیشه مات8,960,000هشت میلیون و نهصد و شصت هزار تومان89600000

دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC0318,070,000هشت میلیون و هفتاد هزار تومان80700000

کابین دوش زرین آب مدل A203-100×10011,630,000یازده میلیون و ششصد و سی هزار تومان116300000

  کابین دوش آلیبرت A203 _ 80*80 شیشه خط دار8,240,000هشت میلیون و دویست و چهل هزار تومان82400000

 دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC01310,055,000ده میلیون و پنجاه و پنج هزار تومان100550000

 دوردوشی پلیتک بانیو ترکیه مدل کوادرا6,800,000شش میلیون و هشتصد هزار تومان68000000

دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC0478,320,000هشت میلیون و سیصد و بیست هزار تومان83200000

دوردوشی شاینی مدل N-SC01410,070,000ده میلیون و هفتاد هزار تومان100700000

کابین دوش آلیبرت Y-3028 _ 80*806,150,000شش میلیون و صد و پنجاه هزار تومان61500000

دوردوشی حمام شیشه ای Aral مدل P-SC40214,000,000چهارده میلیون تومان140000000

اتاق دوش موست مدل LV-3322,056,300بیست و دو میلیون و پنجاه و شش هزار سیصد تومان220563000

طراحی ویلا

اتاق دوش مدل Y3028 زرین آب

۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوش مدل Y1280 زرین آب

۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان

کابین دوش سای تک مدل روما – دوردوشی سای تک

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوردوشی پلیتک بانیو ترکیه مدل ویتا ال ایکس

۸,۸۸۲,۵۰۰ تومان

دوردوشی پلیتک بانیو ترکیه مدل ویتا

۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان

کابین دوش سای تک مدل لیورنو ۲ – دوردوشی سای تک

۹,۸۵۶,۰۰۰ تومان

کابین دوش سای تک مدل لیورنو ۴ – دوردوشی سای تک

۱۰,۲۰۸,۰۰۰ تومان

کابین دوش آلیبرت A203 _ 80*80 شیشه شفاف

۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان

دوردوشی گوشه آریانا (APR) (سفید,شفاف,۸۰ سانتیمتر)

۸,۲۰۸,۰۰۰ تومان

کابین دوش سای تک مدل لیورنو ۱ – دوردوشی سای تک

۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان

دوردوشی پلیتک بانیو ترکیه مدل آرنا

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کابین دوش سای تک مدل رای – دوردوشی سای تک

۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان

کابین سونا NSR002 شاینی

۲۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوش موست مدل LV32

۲۳,۸۸۳,۰۰۰ تومان

دوردوشی گوشه (APL2) آریانا (سفید,شفاف,۱۲۰ سانتیمتر)

۱۰,۵۱۷,۰۰۰ تومان

کابین دوش و سونا بخار میلان کد ST022

۳۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان

دور دوشی زرین آب 213 خط دار

۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سونا بخار پلیتک بانیو ترکیه مدل سیلوانا

۵۸,۷۳۵,۰۰۰ تومان

کابین دوش آلیبرت Y-3028 _ 100*100

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کابین دوش و سونا بخار میلان

38,390,777

دور دوشی لادر D117

13,680,000

کابین دوش اسپارک شور

33,980,000

کابین دوش گلاس شور

27,780,000

کابین سونا شاینی مدل N-SR004

37,176,300

دور دوشی لادر D120

14,200,000

کابین دوش و سونا بخار میامی

43,587,648

کابین دوش و سونا بخار تورینو

29,709,150

سونا بخار و کابین دوش B-809

36,380,000

دور دوشی لادر D110

13,850,000

زیر دوشی و دور دوشی پرشین استاندارد مدل آنیتا

5,433,000

کابین دوش سنی پلاستیک مدل نلین

1,290,000

کابین دوش و سونا بخار وین

25,393,239

زیر دوشی و دور دوشی پرشین استاندارد مدل لیانا

7,710,000

دور دوشی لادر D127

13,700,000

سونا بخار و کابین دوش B-804

28,660,000

کابین دوش سای تک مدل رای

10,530,000

کابین دوش سای تک مدل لیورنو 4 – دوردوشی سای تک

10,208,000

دوردوشی حمام شیشه ای شاینی مدل N-SC020

8,854,000

کابین دوش سای تک مدل لیورنو 1 – دوردوشی سای تک

7,040,000

کابین دوش و سونا بخار ونیز

49,104,458

زیر دوشی و دور دوشی پرشین استاندارد مدل سرتینا

5,871,000

کابین دوش و سونا بخار لیون

36,010,210

سونا بخار آپارتمانی زرین آب مدل تورینو تیپ 1

29,820,900

کابین دوش سای تک مدل روکا

9,450,000

کابین دوش سنی پلاستیک مدل وینست

6,800,000

کابین سونا شاینی مدل N-SR003

34,199,550

سونا بخار آپارتمانی زرین آب مدل وین تیپ 1

25,662,900

کابین سونا سوفیا پرشین استاندارد ا Persian Standard Sofia Cabin

40,800,000

سونا بخار VS-809 نوفر ا Nofer VS-809

124,200,000

کابین سونا شاینی مدل N-SR006

30,252,600

دور دوشی و زیر دوشی باداب مدل جلوگرد

13,845,000

دوردوشی شاینی مدل N-SC012

14,107,500

نیم کابین حمام سای تک مدل زمرد

3,240,000

عنوان قیمت تصویر
کابین دوش آلیبرت A203 _ 80*80 شیشه مات 10,070,000
ده میلیون و هفتاد هزار تومان
کابین دوش سای تک مدل لیورنو ۲ – دوردوشی… 9,856,000
نه میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار تومان
کابین سونا خشک مدل D3P3 115,710,000
صد و پانزده میلیون و هفتصد و ده هزار تومان
اتاق دوش موست مدل LV32 23,883,000
بیست و سه میلیون و هشتصد و هشتاد و سه هزار تومان
دور دوشی لادر LADOR مدل D120 14,200,000
چهارده میلیون و دویست هزار تومان
دوردوشی شیشه ای حمام شاینی مدل N-SC018
کابین دوش آلیبرت A203 _ 90*90 شیشه مات 11,050,000
یازده میلیون و پنجاه هزار تومان
کابین دوش آلیبرت A203 _ 100*100 شیشه خط دار 11,630,000
یازده میلیون و ششصد و سی هزار تومان
دوردوشی پلیتک بانیو ترکیه مدل ویتا ال ایکس 8,882,500
هشت میلیون و هشتصد و هشتاد و دو هزار پانصد تومان
دور دوشی 017 با زیر دوشی شاینی نوید آینده موجود نیست
کابین دوش آلیبرت A203 _ 90*90 شیشه شفاف 8,070,000
هشت میلیون و هفتاد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC054  
دوردوشی شاینی مدل N-SC014 11,250,000
یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
کابین دوش زرین آب مدل A213 12,033,000
دوازده میلیون و سی و سه هزار تومان
کابین سونا خشک مدل D2P2 89,930,000
هشتاد و نه میلیون و نهصد و سی هزار تومان
دوردوشی پلیتک بانیو ترکیه مدل آرنا 8,300,000
هشت میلیون و سیصد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC018 7,615,000
هفت میلیون و ششصد و پانزده هزار تومان
اتاق دوش پلی تک مدل رویال 90*90
دوردوشی درب دوتایی کشویی (APT2) آریانا… 6,156,000
شش میلیون و صد و پنجاه و شش هزار تومان
کابین دوش آلیبرت A203 _ 100*100 شیشه شفاف 8,970,000
هشت میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان
دور دوشی مانسون 2 سای تک 160*200 بدون زیردوشی
کابین دوش ترک شاینی مدل 920
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC031 9,770,000
نه میلیون و هفتصد و هفتاد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC043
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSR014
کابین سونا NSR003 شاینی
دور دوشی لادر LADOR مدل D127 13,700,000
سیزده میلیون و هفتصد هزار تومان
کابین دوش و سونا بخار میلان کد ST022 38,570,000
سی و هشت میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان
کابین سونا خشک مدل D3P1 74,630,000
هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار تومان
سونا بخار پلیتک بانیو ترکیه مدل سیلوانا 58,735,000
پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار تومان
کابین دوش آلیبرت A203 _ 80*80 شیشه شفاف 7,220,000
هفت میلیون و دویست و بیست هزار تومان
کابین دوش پرشین دایانا
اتاق دوش مدل Y1280 زرین آب 7,790,000
هفت میلیون و هفتصد و نود هزار تومان
کابین دوش آلیبرت Y-3028 _ 100*100 8,630,000
هشت میلیون و ششصد و سی هزار تومان
کابین دوش سای تک مدل روکا – دوردوشی سای تک 8,730,000
هشت میلیون و هفتصد و سی هزار تومان
دور دوشی لادر LADOR مدل D110 13,850,000
سیزده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
کابین سونا NSR002 شاینی
کابین دوش سای تک مدل لیورنو ۴ – دوردوشی… 10,208,000
ده میلیون و دویست و هشت هزار تومان
کابین دوش سای تک مدل لیورنو ۱ – دوردوشی… 7,040,000
هفت میلیون و چهل هزار تومان
کابین دوش آلیبرت A203 _ 80*80 مات
کابین دوش آلیبرت A203 _ 80*80 شیشه خط دار 9,270,000
نه میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان
دور دوشی زرین آب 213 شفاف 8,970,000
هشت میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC011 13,500,000
سیزده میلیون و پانصد هزار تومان
کابین دوش سای تک مدل الیت ۱ – دوردوشی سای تک
اتاق دوش پلی تک مدل کوادرا 160*90
دوردوشی کد 16
دیوایدر فریم لس فرس مدل CD_1004
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC056 22,120,000
بیست و دو میلیون و صد و بیست هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC016 12,450,000
دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC052
کابین دوش زرین آب مدل A203-100×100 12,212,000
دوازده میلیون و دویست و دوازده هزار تومان
کابین سونا خشک مدل D3P4 122,300,000
صد و بیست و دو میلیون و سیصد هزار تومان
کابین سونا خشک مدل D1PG 114,770,000
صد و چهارده میلیون و هفتصد و هفتاد هزار تومان
دور دوشی لادر LADOR مدل D117 13,680,000
سیزده میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان
کابین دوش سای تک مدل روما – دوردوشی سای تک 4,500,000
چهار میلیون و پانصد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSR013 موجود نیست
دوردوشی گوشه (APL2) آریانا (سفید,شفاف,۱۲۰… 10,517,000
ده میلیون و پانصد و هفده هزار تومان
کابین دوش زرین آب مدل A203-90×90 11,193,000
یازده میلیون و صد و نود و سه هزار تومان
اتاق دوش مدل Y3028 زرین آب 7,790,000
هفت میلیون و هفتصد و نود هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC041
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC038
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC053
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC019 8,473,000
هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار تومان
دور دوشی زرین آب 213 خط دار 11,630,000
یازده میلیون و ششصد و سی هزار تومان
کابین دوش سنی پلاستیک مدل نلین 9,700,000
نه میلیون و هفتصد هزار تومان
اتاق دوش موست مدل LV-33 24,507,000
بیست و چهار میلیون و پانصد و هفت هزار تومان
اتاق دوش پلی تک مدل کوادرا 170*90
کابین دوش آلیبرت A203 _ 100*100 شیشه مات 12,300,000
دوازده میلیون و سیصد هزار تومان
اتاق دوش موست مدل A011
کابین دوش سای تک مدل رای – دوردوشی سای تک 9,720,000
نه میلیون و هفتصد و بیست هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC051 10,070,000
ده میلیون و هفتاد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC045 9,650,000
نه میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
دوردوشی درب دوتایی لولایی (APT1) آریانا… 6,232,000
شش میلیون و دویست و سی و دو هزار تومان
کابین دوش سای تک مدل الیت ۲ – دوردوشی سای تک موجود نیست
کابین دوش آلیبرت Y-3028 _ 80*80 6,920,000
شش میلیون و نهصد و بیست هزار تومان
کابین دوش سای تک مدل هانس – دوردوشی سای تک 9,450,000
نه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC048 8,770,000
هشت میلیون و هفتصد و هفتاد هزار تومان
دوردوشی پلیتک بانیو ترکیه مدل کوادرا 7,500,000
هفت میلیون و پانصد هزار تومان
کابین دوش زرین آب مدل A203-80×80 10,217,000
ده میلیون و دویست و هفده هزار تومان
دور دوشی 013 با زیر دوشی شاینی نوید آینده
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC021 9,332,000
نه میلیون و سیصد و سی و دو هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC020 8,473,000
هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار تومان
دوردوشی گوشه آریانا (APR) (سفید,شفاف,۸۰… 8,208,000
هشت میلیون و دویست و هشت هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC033
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC036
کابین دوش آلیبرت A203 _ 90*90 شیشه خط دار 10,230,000
ده میلیون و دویست و سی هزار تومان
دور دوشی زرین آب 213 مات 12,300,000
دوازده میلیون و سیصد هزار تومان
کابین دوش سنی پلاستیک مدل وینست 6,800,000
شش میلیون و هشتصد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC012 13,500,000
سیزده میلیون و پانصد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC013 12,450,000
دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC039 9,650,000
نه میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
دوردوشی بزرگ درب کشویی (APT3) آریانا… 7,182,000
هفت میلیون و صد و هشتاد و دو هزار تومان
اتاق دوش آنیتا پرشین استاندارد
اتاق دوش مدل Y-1028 زرین آب
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC044 8,770,000
هشت میلیون و هفتصد و هفتاد هزار تومان
دور دوشی حمام ترک آرمه استاندارد طلایی مدل…
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC046 9,190,000
نه میلیون و صد و نود هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC047 10,070,000
ده میلیون و هفتاد هزار تومان

منبع :  ساخت و ساز

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا