ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت کابین دوش در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا مدرن

کابین دوش در سال ۱۴۰۳

  دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC0218,740,000هشت میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان۸۷۴۰۰۰۰۰

  کابین دوش سای تک مدل روما – دوردوشی سای تک۴,۵۰۰,۰۰۰چهار میلیون و پانصد هزار تومان۴۵۰۰۰۰۰۰

اتاق دوش POLITEK مدل آرنا پلی تک۶,۲۹۰,۰۰۰شش میلیون و دویست و نود هزار تومان۶۲۹۰۰۰۰۰

دوردوشی گوشه آریانا (APR) (سفید,شفاف,۸۰…۵,۱۶۸,۰۰۰پنج میلیون و صد و شصت و هشت هزار تومان۵۱۶۸۰۰۰۰

نوشته های مشابه

 دوردوشی درب دوتایی کشویی (APT2) آریانا…۳,۸۷۶,۰۰۰سه میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار تومان۳۸۷۶۰۰۰۰

  دوردوشی گوشه (APL2) آریانا (سفید,شفاف,۱۲۰…۶,۶۲۲,۰۰۰شش میلیون و ششصد و بیست و دو هزار تومان۶۶۲۲۰۰۰۰

 دور دوشی رای سای تک ۱۲۰*۹۰ با زیردوشی۱۷,۰۰۰,۰۰۰هفده میلیون تومان۱۷۰۰۰۰۰۰۰

دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC0397,970,000هفت میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان۷۹۷۰۰۰۰۰

 دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC0518,320,000هشت میلیون و سیصد و بیست هزار تومان۸۳۲۰۰۰۰۰

اتاق دوش موست مدل LV3221,494,700بیست و یک میلیون و چهارصد و نود و چهار هزار هفتصد تومان۲۱۴۹۴۷۰۰۰

 دور دوشی روکا سای تک ۱۲۰*۹۰ با زیردوشی۱۵,۳۲۶,۰۰۰پانزده میلیون و سیصد و بیست و شش هزار تومان۱۵۳۲۶۰۰۰۰

کابین دوش پرشین دایاناموجود نیست  کابین دوش سای تک مدل هانس – دوردوشی سای تک۹,۴۵۰,۰۰۰نه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان۹۴۵۰۰۰۰۰

دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC0447,237,000هفت میلیون و دویست و سی و هفت هزار تومان۷۲۳۷۰۰۰۰

 دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC0207,940,000هفت میلیون و نهصد و چهل هزار تومان۷۹۴۰۰۰۰۰

کابین دوش زرین آب مدل A21311,460,000یازده میلیون و چهارصد و شصت هزار تومان۱۱۴۶۰۰۰۰۰

دور دوشی لادر LADOR مدل D1109,878,500نه میلیون و هشتصد و هفتاد و هشت هزار پانصد تومان۹۸۷۸۵۰۰۰

 اتاق دوش مدل Y1280 زرین آب۶,۹۳۰,۰۰۰شش میلیون و نهصد و سی هزار تومان۶۹۳۰۰۰۰۰

 دور دوشی – حمام شیشه ای شاینی سایز سفارشیموجود نیست  کابین دوش آلیبرت A203 _ 100*100 شیشه مات۱۰,۹۴۰,۰۰۰ده میلیون و نهصد و چهل هزار تومان۱۰۹۴۰۰۰۰۰

کابین دوش سای تک مدل تیتیان ۱ – دوردوشی…۷,۱۵۴,۰۰۰هفت میلیون و صد و پنجاه و چهار هزار تومان۷۱۵۴۰۰۰۰

کابین دوش ترک شاینی مدل ۹۲۰موجود نیست  دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC0129,680,000نه میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان۹۶۸۰۰۰۰۰

 کابین دوش آلیبرت A203 _ 100*100 شیشه خط دار۱۰,۳۴۰,۰۰۰ده میلیون و سیصد و چهل هزار تومان۱۰۳۴۰۰۰۰۰

کابین دوش آلیبرت A203 _ 80*80 شیشه مات۸,۹۶۰,۰۰۰هشت میلیون و نهصد و شصت هزار تومان۸۹۶۰۰۰۰۰

دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC0318,070,000هشت میلیون و هفتاد هزار تومان۸۰۷۰۰۰۰۰

کابین دوش زرین آب مدل A203-100×۱۰۰۱۱,۶۳۰,۰۰۰یازده میلیون و ششصد و سی هزار تومان۱۱۶۳۰۰۰۰۰

  کابین دوش آلیبرت A203 _ 80*80 شیشه خط دار۸,۲۴۰,۰۰۰هشت میلیون و دویست و چهل هزار تومان۸۲۴۰۰۰۰۰

 دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC01310,055,000ده میلیون و پنجاه و پنج هزار تومان۱۰۰۵۵۰۰۰۰

 دوردوشی پلیتک بانیو ترکیه مدل کوادرا۶,۸۰۰,۰۰۰شش میلیون و هشتصد هزار تومان۶۸۰۰۰۰۰۰

دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC0478,320,000هشت میلیون و سیصد و بیست هزار تومان۸۳۲۰۰۰۰۰

دوردوشی شاینی مدل N-SC01410,070,000ده میلیون و هفتاد هزار تومان۱۰۰۷۰۰۰۰۰

کابین دوش آلیبرت Y-3028 _ 80*806,150,000شش میلیون و صد و پنجاه هزار تومان۶۱۵۰۰۰۰۰

دوردوشی حمام شیشه ای Aral مدل P-SC40214,000,000چهارده میلیون تومان۱۴۰۰۰۰۰۰۰

اتاق دوش موست مدل LV-3322,056,300بیست و دو میلیون و پنجاه و شش هزار سیصد تومان۲۲۰۵۶۳۰۰۰

طراحی ویلا

اتاق دوش مدل Y3028 زرین آب

۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوش مدل Y1280 زرین آب

۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان

کابین دوش سای تک مدل روما – دوردوشی سای تک

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوردوشی پلیتک بانیو ترکیه مدل ویتا ال ایکس

۸,۸۸۲,۵۰۰ تومان

دوردوشی پلیتک بانیو ترکیه مدل ویتا

۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان

کابین دوش سای تک مدل لیورنو ۲ – دوردوشی سای تک

۹,۸۵۶,۰۰۰ تومان

کابین دوش سای تک مدل لیورنو ۴ – دوردوشی سای تک

۱۰,۲۰۸,۰۰۰ تومان

کابین دوش آلیبرت A203 _ 80*80 شیشه شفاف

۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان

دوردوشی گوشه آریانا (APR) (سفید,شفاف,۸۰ سانتیمتر)

۸,۲۰۸,۰۰۰ تومان

کابین دوش سای تک مدل لیورنو ۱ – دوردوشی سای تک

۷,۰۴۰,۰۰۰ تومان

دوردوشی پلیتک بانیو ترکیه مدل آرنا

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کابین دوش سای تک مدل رای – دوردوشی سای تک

۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان

کابین سونا NSR002 شاینی

۲۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق دوش موست مدل LV32

۲۳,۸۸۳,۰۰۰ تومان

دوردوشی گوشه (APL2) آریانا (سفید,شفاف,۱۲۰ سانتیمتر)

۱۰,۵۱۷,۰۰۰ تومان

کابین دوش و سونا بخار میلان کد ST022

۳۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان

دور دوشی زرین آب ۲۱۳ خط دار

۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سونا بخار پلیتک بانیو ترکیه مدل سیلوانا

۵۸,۷۳۵,۰۰۰ تومان

کابین دوش آلیبرت Y-3028 _ 100*100

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کابین دوش و سونا بخار میلان

۳۸,۳۹۰,۷۷۷

دور دوشی لادر D117

۱۳,۶۸۰,۰۰۰

کابین دوش اسپارک شور

۳۳,۹۸۰,۰۰۰

کابین دوش گلاس شور

۲۷,۷۸۰,۰۰۰

کابین سونا شاینی مدل N-SR004

۳۷,۱۷۶,۳۰۰

دور دوشی لادر D120

۱۴,۲۰۰,۰۰۰

کابین دوش و سونا بخار میامی

۴۳,۵۸۷,۶۴۸

کابین دوش و سونا بخار تورینو

۲۹,۷۰۹,۱۵۰

سونا بخار و کابین دوش B-809

۳۶,۳۸۰,۰۰۰

دور دوشی لادر D110

۱۳,۸۵۰,۰۰۰

زیر دوشی و دور دوشی پرشین استاندارد مدل آنیتا

۵,۴۳۳,۰۰۰

کابین دوش سنی پلاستیک مدل نلین

۱,۲۹۰,۰۰۰

کابین دوش و سونا بخار وین

۲۵,۳۹۳,۲۳۹

زیر دوشی و دور دوشی پرشین استاندارد مدل لیانا

۷,۷۱۰,۰۰۰

دور دوشی لادر D127

۱۳,۷۰۰,۰۰۰

سونا بخار و کابین دوش B-804

۲۸,۶۶۰,۰۰۰

کابین دوش سای تک مدل رای

۱۰,۵۳۰,۰۰۰

کابین دوش سای تک مدل لیورنو ۴ – دوردوشی سای تک

۱۰,۲۰۸,۰۰۰

دوردوشی حمام شیشه ای شاینی مدل N-SC020

۸,۸۵۴,۰۰۰

کابین دوش سای تک مدل لیورنو ۱ – دوردوشی سای تک

۷,۰۴۰,۰۰۰

کابین دوش و سونا بخار ونیز

۴۹,۱۰۴,۴۵۸

زیر دوشی و دور دوشی پرشین استاندارد مدل سرتینا

۵,۸۷۱,۰۰۰

کابین دوش و سونا بخار لیون

۳۶,۰۱۰,۲۱۰

سونا بخار آپارتمانی زرین آب مدل تورینو تیپ ۱

۲۹,۸۲۰,۹۰۰

کابین دوش سای تک مدل روکا

۹,۴۵۰,۰۰۰

کابین دوش سنی پلاستیک مدل وینست

۶,۸۰۰,۰۰۰

کابین سونا شاینی مدل N-SR003

۳۴,۱۹۹,۵۵۰

سونا بخار آپارتمانی زرین آب مدل وین تیپ ۱

۲۵,۶۶۲,۹۰۰

کابین سونا سوفیا پرشین استاندارد ا Persian Standard Sofia Cabin

۴۰,۸۰۰,۰۰۰

سونا بخار VS-809 نوفر ا Nofer VS-809

۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰

کابین سونا شاینی مدل N-SR006

۳۰,۲۵۲,۶۰۰

دور دوشی و زیر دوشی باداب مدل جلوگرد

۱۳,۸۴۵,۰۰۰

دوردوشی شاینی مدل N-SC012

۱۴,۱۰۷,۵۰۰

نیم کابین حمام سای تک مدل زمرد

۳,۲۴۰,۰۰۰

عنوان قیمت تصویر
کابین دوش آلیبرت A203 _ 80*80 شیشه مات ۱۰,۰۷۰,۰۰۰
ده میلیون و هفتاد هزار تومان
کابین دوش سای تک مدل لیورنو ۲ – دوردوشی… ۹,۸۵۶,۰۰۰
نه میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار تومان
کابین سونا خشک مدل D3P3 ۱۱۵,۷۱۰,۰۰۰
صد و پانزده میلیون و هفتصد و ده هزار تومان
اتاق دوش موست مدل LV32 ۲۳,۸۸۳,۰۰۰
بیست و سه میلیون و هشتصد و هشتاد و سه هزار تومان
دور دوشی لادر LADOR مدل D120 ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
چهارده میلیون و دویست هزار تومان
دوردوشی شیشه ای حمام شاینی مدل N-SC018
کابین دوش آلیبرت A203 _ 90*90 شیشه مات ۱۱,۰۵۰,۰۰۰
یازده میلیون و پنجاه هزار تومان
کابین دوش آلیبرت A203 _ 100*100 شیشه خط دار ۱۱,۶۳۰,۰۰۰
یازده میلیون و ششصد و سی هزار تومان
دوردوشی پلیتک بانیو ترکیه مدل ویتا ال ایکس ۸,۸۸۲,۵۰۰
هشت میلیون و هشتصد و هشتاد و دو هزار پانصد تومان
دور دوشی ۰۱۷ با زیر دوشی شاینی نوید آینده موجود نیست
کابین دوش آلیبرت A203 _ 90*90 شیشه شفاف ۸,۰۷۰,۰۰۰
هشت میلیون و هفتاد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC054  
دوردوشی شاینی مدل N-SC014 ۱۱,۲۵۰,۰۰۰
یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
کابین دوش زرین آب مدل A213 ۱۲,۰۳۳,۰۰۰
دوازده میلیون و سی و سه هزار تومان
کابین سونا خشک مدل D2P2 ۸۹,۹۳۰,۰۰۰
هشتاد و نه میلیون و نهصد و سی هزار تومان
دوردوشی پلیتک بانیو ترکیه مدل آرنا ۸,۳۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و سیصد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC018 ۷,۶۱۵,۰۰۰
هفت میلیون و ششصد و پانزده هزار تومان
اتاق دوش پلی تک مدل رویال ۹۰*۹۰
دوردوشی درب دوتایی کشویی (APT2) آریانا… ۶,۱۵۶,۰۰۰
شش میلیون و صد و پنجاه و شش هزار تومان
کابین دوش آلیبرت A203 _ 100*100 شیشه شفاف ۸,۹۷۰,۰۰۰
هشت میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان
دور دوشی مانسون ۲ سای تک ۱۶۰*۲۰۰ بدون زیردوشی
کابین دوش ترک شاینی مدل ۹۲۰
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC031 ۹,۷۷۰,۰۰۰
نه میلیون و هفتصد و هفتاد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC043
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSR014
کابین سونا NSR003 شاینی
دور دوشی لادر LADOR مدل D127 ۱۳,۷۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون و هفتصد هزار تومان
کابین دوش و سونا بخار میلان کد ST022 ۳۸,۵۷۰,۰۰۰
سی و هشت میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان
کابین سونا خشک مدل D3P1 ۷۴,۶۳۰,۰۰۰
هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار تومان
سونا بخار پلیتک بانیو ترکیه مدل سیلوانا ۵۸,۷۳۵,۰۰۰
پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار تومان
کابین دوش آلیبرت A203 _ 80*80 شیشه شفاف ۷,۲۲۰,۰۰۰
هفت میلیون و دویست و بیست هزار تومان
کابین دوش پرشین دایانا
اتاق دوش مدل Y1280 زرین آب ۷,۷۹۰,۰۰۰
هفت میلیون و هفتصد و نود هزار تومان
کابین دوش آلیبرت Y-3028 _ 100*100 ۸,۶۳۰,۰۰۰
هشت میلیون و ششصد و سی هزار تومان
کابین دوش سای تک مدل روکا – دوردوشی سای تک ۸,۷۳۰,۰۰۰
هشت میلیون و هفتصد و سی هزار تومان
دور دوشی لادر LADOR مدل D110 ۱۳,۸۵۰,۰۰۰
سیزده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
کابین سونا NSR002 شاینی
کابین دوش سای تک مدل لیورنو ۴ – دوردوشی… ۱۰,۲۰۸,۰۰۰
ده میلیون و دویست و هشت هزار تومان
کابین دوش سای تک مدل لیورنو ۱ – دوردوشی… ۷,۰۴۰,۰۰۰
هفت میلیون و چهل هزار تومان
کابین دوش آلیبرت A203 _ 80*80 مات
کابین دوش آلیبرت A203 _ 80*80 شیشه خط دار ۹,۲۷۰,۰۰۰
نه میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان
دور دوشی زرین آب ۲۱۳ شفاف ۸,۹۷۰,۰۰۰
هشت میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC011 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون و پانصد هزار تومان
کابین دوش سای تک مدل الیت ۱ – دوردوشی سای تک
اتاق دوش پلی تک مدل کوادرا ۱۶۰*۹۰
دوردوشی کد ۱۶
دیوایدر فریم لس فرس مدل CD_1004
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC056 ۲۲,۱۲۰,۰۰۰
بیست و دو میلیون و صد و بیست هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC016 ۱۲,۴۵۰,۰۰۰
دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC052
کابین دوش زرین آب مدل A203-100×۱۰۰ ۱۲,۲۱۲,۰۰۰
دوازده میلیون و دویست و دوازده هزار تومان
کابین سونا خشک مدل D3P4 ۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰
صد و بیست و دو میلیون و سیصد هزار تومان
کابین سونا خشک مدل D1PG ۱۱۴,۷۷۰,۰۰۰
صد و چهارده میلیون و هفتصد و هفتاد هزار تومان
دور دوشی لادر LADOR مدل D117 ۱۳,۶۸۰,۰۰۰
سیزده میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان
کابین دوش سای تک مدل روما – دوردوشی سای تک ۴,۵۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و پانصد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSR013 موجود نیست
دوردوشی گوشه (APL2) آریانا (سفید,شفاف,۱۲۰… ۱۰,۵۱۷,۰۰۰
ده میلیون و پانصد و هفده هزار تومان
کابین دوش زرین آب مدل A203-90×۹۰ ۱۱,۱۹۳,۰۰۰
یازده میلیون و صد و نود و سه هزار تومان
اتاق دوش مدل Y3028 زرین آب ۷,۷۹۰,۰۰۰
هفت میلیون و هفتصد و نود هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC041
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC038
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC053
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC019 ۸,۴۷۳,۰۰۰
هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار تومان
دور دوشی زرین آب ۲۱۳ خط دار ۱۱,۶۳۰,۰۰۰
یازده میلیون و ششصد و سی هزار تومان
کابین دوش سنی پلاستیک مدل نلین ۹,۷۰۰,۰۰۰
نه میلیون و هفتصد هزار تومان
اتاق دوش موست مدل LV-33 ۲۴,۵۰۷,۰۰۰
بیست و چهار میلیون و پانصد و هفت هزار تومان
اتاق دوش پلی تک مدل کوادرا ۱۷۰*۹۰
کابین دوش آلیبرت A203 _ 100*100 شیشه مات ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و سیصد هزار تومان
اتاق دوش موست مدل A011
کابین دوش سای تک مدل رای – دوردوشی سای تک ۹,۷۲۰,۰۰۰
نه میلیون و هفتصد و بیست هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC051 ۱۰,۰۷۰,۰۰۰
ده میلیون و هفتاد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC045 ۹,۶۵۰,۰۰۰
نه میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
دوردوشی درب دوتایی لولایی (APT1) آریانا… ۶,۲۳۲,۰۰۰
شش میلیون و دویست و سی و دو هزار تومان
کابین دوش سای تک مدل الیت ۲ – دوردوشی سای تک موجود نیست
کابین دوش آلیبرت Y-3028 _ 80*80 ۶,۹۲۰,۰۰۰
شش میلیون و نهصد و بیست هزار تومان
کابین دوش سای تک مدل هانس – دوردوشی سای تک ۹,۴۵۰,۰۰۰
نه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC048 ۸,۷۷۰,۰۰۰
هشت میلیون و هفتصد و هفتاد هزار تومان
دوردوشی پلیتک بانیو ترکیه مدل کوادرا ۷,۵۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و پانصد هزار تومان
کابین دوش زرین آب مدل A203-80×۸۰ ۱۰,۲۱۷,۰۰۰
ده میلیون و دویست و هفده هزار تومان
دور دوشی ۰۱۳ با زیر دوشی شاینی نوید آینده
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC021 ۹,۳۳۲,۰۰۰
نه میلیون و سیصد و سی و دو هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC020 ۸,۴۷۳,۰۰۰
هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار تومان
دوردوشی گوشه آریانا (APR) (سفید,شفاف,۸۰… ۸,۲۰۸,۰۰۰
هشت میلیون و دویست و هشت هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC033
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC036
کابین دوش آلیبرت A203 _ 90*90 شیشه خط دار ۱۰,۲۳۰,۰۰۰
ده میلیون و دویست و سی هزار تومان
دور دوشی زرین آب ۲۱۳ مات ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و سیصد هزار تومان
کابین دوش سنی پلاستیک مدل وینست ۶,۸۰۰,۰۰۰
شش میلیون و هشتصد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC012 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون و پانصد هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC013 ۱۲,۴۵۰,۰۰۰
دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC039 ۹,۶۵۰,۰۰۰
نه میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
دوردوشی بزرگ درب کشویی (APT3) آریانا… ۷,۱۸۲,۰۰۰
هفت میلیون و صد و هشتاد و دو هزار تومان
اتاق دوش آنیتا پرشین استاندارد
اتاق دوش مدل Y-1028 زرین آب
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC044 ۸,۷۷۰,۰۰۰
هشت میلیون و هفتصد و هفتاد هزار تومان
دور دوشی حمام ترک آرمه استاندارد طلایی مدل…
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC046 ۹,۱۹۰,۰۰۰
نه میلیون و صد و نود هزار تومان
دور دوشی – پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC047 ۱۰,۰۷۰,۰۰۰
ده میلیون و هفتاد هزار تومان

منبع :  ساخت و ساز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا