ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

حمام توکار در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا کوچک 

شیرآلات KWC

شیرآلات حمام توکار KWC مدل Zoe تیپ ۳

۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیر حمام توکار KWC مدل ورونا تیپ ۲

همراه با شیر مغزی داخل دیوار
۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
شیر حمام توکار کلار مدل فلت تیپ ۳ ۲,۴۰۰,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد هزار تومان
شیر حمام توکار KWC ورونا تیپ۲ ۲,۷۲۰,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و بیست هزار تومان
شیر توکار حمام KWC تیپ ۴ زو S25 سفید ۴,۲۹۱,۰۰۰
چهار میلیون و دویست و نود و یک هزار تومان
شیر دوش توکار ایتالیایی شایان کلاس ۱ ۲,۸۰۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
شیر دوش توکار شودر مدل زیگموند کروم تیپ ۲ Brass ۲,۱۱۱,۷۰۰
دو میلیون و صد و یازده هزار هفتصد تومان
شیر توالت توکار KWC مدل زو مشکی ۲,۵۳۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و سی هزار تومان
شیر حمام توکار قهرمان پارسه D ۲,۷۱۳,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و سیزده هزار تومان
شیر توکار حمام شودر مدل رومر شیری کروم… ۲,۲۷۶,۵۰۰
دو میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار پانصد تومان
شیر مخلوط کن دوش توکار قهرمان ۱,۱۶۷,۰۰۰
یک میلیون و صد و شصت و هفت هزار تومان
شیر حمام توکار شودر زیگموند کروم تیپ ۳ ۲,۸۵۵,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار تومان
شیر توکار حمام شودر مدل رومر شیری کروم… ۳,۴۷۲,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و هفتاد و دو هزار تومان
شیر دوش توکار شودر مدل زیگموند طلایی تیپ ۴… ۵,۰۱۲,۶۷۵
پنج میلیون و دوازده هزار ششصد و هفتاد و پنج تومان
شیرآلات حمام توکار قهرمان مدل پارسه A ۳,۴۶۹,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و شصت و نه هزار تومان
شیر حمام توکار کروم فلور تیپ ۴ کلار ۲,۹۰۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد هزار تومان
شیر حمام توکار شایان مدل اسپانیایی کلاس ۵ ۴,۲۷۵,۰۰۰
چهار میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار تومان
شیر حمام ویوات توکار راسان مدل تنسو کلاس ۲ ۳,۰۷۶,۵۰۰
سه میلیون و هفتاد و شش هزار پانصد تومان
شیر دوش توکار شودر مدل روگن کروم تیپ ۱ Brass ۲,۷۰۸,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و هشت هزار تومان
حمام توکار شایان مدل اسپانیایی کروم تیپ ۸ ۵,۴۳۳,۰۰۰
پنج میلیون و چهارصد و سی و سه هزار تومان
مغزی توکار شیر روشویی و توالت لاکچری کلار ۱,۴۵۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
شیر دوش توکار شودر مدل روگن کروم تیپ ۴ Brass ۴,۲۸۳,۰۰۰
چهار میلیون و دویست و هشتاد و سه هزار تومان
شیر توکار حمام KWC تیپ ۴ آوا کروم ۴,۳۲۱,۰۰۰
چهار میلیون و سیصد و بیست و یک هزار تومان
شیر توکار حمام شودر مدل رومر مشکی طلایی… ۲,۹۸۱,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و هشتاد و یک هزار تومان
شیر توکار حمام تیپ ۴ مدل فلت کلار ۱,۷۵۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
شیر اهرمی توکار حمام مدل زیگموند طلا مات… ۱,۷۷۱,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار تومان
مرکزی شیر دستشویی توکار kwc ۱,۸۶۱,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و شصت و یک هزار تومان
حمام توکار تیپ دو شودر مدل رومر کروم ۲,۰۴۵,۰۰۰
دو میلیون و چهل و پنج هزار تومان
شیر حمام و دوش توکار ویوات فلت کروم راسان… ۳,۶۵۲,۰۰۰
سه میلیون و ششصد و پنجاه و دو هزار تومان
مغزی توکار شیر توالت و حمام تیپ ۱ کلار ۱,۲۵۰,۰۰۰
یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
شیر حمام توکار کلار مدل فلت تیپ ۵ ۵,۳۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و سیصد هزار تومان
شیر دوش توکار شودر مدل زیگموند کروم تیپ ۱ Brass ۳,۶۶۰,۱۶۰
سه میلیون و ششصد و شصت هزار صد و شصت تومان
حمام توکار شایان مدل اسپانیایی کروم تیپ ۴ ۲,۷۳۹,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و سی و نه هزار تومان
حمام توکار شودر مدل رومر شیری ‌طلایی ABS تیپ ۱ ۲,۲۰۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست هزار تومان
شیر حمام توکار کلاس D قهرمان ۲,۵۵۸,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار تومان
شیر دوش حمام KWC مدل اوا تیپ ۱ مشکی ۲,۷۱۷,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و هفده هزار تومان
شیرآلات حمام توکار KWC مدل آوا تیپ ۴ ۴,۳۲۶,۰۰۰
چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار تومان
شیر توکار حمام KWC تیپ ۳ زو سفید ۳,۸۱۶,۵۰۰
سه میلیون و هشتصد و شانزده هزار پانصد تومان
شیر حمام توکار کلار مدل فلت لاکچری تیپ ۳… ۳,۱۵۰,۰۰۰
سه میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
شیر مرکزی حمام توکار کی دبلیو سی( kwc) ۱,۹۶۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و شصت هزار تومان
شیر حمام توکار راسان مدل تنسو کلاس ۴ ۳,۰۳۶,۷۰۰
سه میلیون و سی و شش هزار هفتصد تومان
شیر حمام ویوات توکار کلاس۳ راسان مدل… ۳,۵۸۰,۰۰۰
سه میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان
شیرآلات حمام توکار KWC مدل آوا تیپ۳ ۳,۶۴۴,۰۰۰
سه میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار تومان
شیر حمام توکار شودر مدل روگن ۲,۰۶۱,۰۰۰
دو میلیون و شصت و یک هزار تومان
شیر دوش توکار شودر مدل رومر پلاس کروم تیپ ۴… ۳,۶۷۵,۰۰۰
سه میلیون و ششصد و هفتاد و پنج هزار تومان
حمام توکار تیپ چهار شودر مدل زیگموند کروم ۳,۳۶۶,۰۰۰
سه میلیون و سیصد و شصت و شش هزار تومان
شیر حمام توکار قهرمان پارسه B ۲,۹۲۱,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و بیست و یک هزار تومان
شیر حمام توکار قهرمان پارسه C ۲,۶۵۱,۰۰۰
دو میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار تومان
شیر دوش توکار شودر مدل رومر پلاس کروم تیپ ۲… ۲,۴۰۷,۶۰۰
دو میلیون و چهارصد و هفت هزار ششصد تومان
دوش حمام توکار لاکچری کلار مدل فلت تیپ ۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
شیر حمام ویوات توکار کلاس۲ راسان مدل… ۵,۵۶۰,۰۰۰
پنج میلیون و پانصد و شصت هزار تومان
شیر حمام توکار شودر مدل رومر ۲,۳۲۸,۰۰۰
دو میلیون و سیصد و بیست و هشت هزار تومان
شیر توکار حمام شودر مدل رومر مشکی طلایی… ۳,۵۱۴,۰۰۰
سه میلیون و پانصد و چهارده هزار تومان
شیر حمام توکار کروم شودر مدل زیگموند تیپ ۱ ۲,۲۹۹,۰۰۰
دو میلیون و دویست و نود و نه هزار تومان
شیر حمام ویوات توکار کلاس۱ راسان مدل… ۵,۷۹۰,۰۰۰
پنج میلیون و هفتصد و نود هزار تومان
شیر دوش توکار شودر مدل زیگموند طلامات ABS… ۳,۹۴۵,۲۵۵
سه میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار دویست و پنجاه و پنج تومان
شیر حمام توکار KWC ورونا تیپ۳ ۳,۸۳۲,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد و سی و دو هزار تومان
شیر حمام توکار کلاس B قهرمان ۳,۱۶۸,۰۰۰
سه میلیون و صد و شصت و هشت هزار تومان
شیر حمام توکار کلار مدل فلور لاکچری تیپ ۳… ۲,۴۰۰,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد هزار تومان
شیر حمام ویوات توکار راسان مدل فلت کلاس ۲ ۳,۰۷۶,۵۰۰
سه میلیون و هفتاد و شش هزار پانصد تومان
شیر دوش شودر توکار مدل رومر پلاس کروم تیپ ۳… ۳,۸۸۴,۸۳۵
سه میلیون و هشتصد و هشتاد و چهار هزار هشتصد و سی و پنج تومان
شیر حمام ویوات توکار راسان فلت کلاس ۱ ۴,۰۵۴,۴۰۰
چهار میلیون و پنجاه و چهار هزار چهارصد تومان
شیر دوش توکار شودر مدل رومر کروم تیپ ۱ Brass ۲,۵۹۶,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و نود و شش هزار تومان
شیر توکار حمام KWC تیپ ۲ زو کروم ۲,۵۵۳,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار تومان
شیر دوش شودر توکار مدل رومر پلاس کروم تیپ ۳… ۴,۵۱۶,۵۰۰
چهار میلیون و پانصد و شانزده هزار پانصد تومان
شیر حمام توکار کلاس C قهرمان ۲,۵۵۸,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار تومان
شیر حمام توکار کروم فلور تیپ ۳ کلار ۲,۴۰۰,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد هزار تومان
شیر دوش حمام KWC مدل اوا تیپ ۳ مشکی ۳,۸۰۸,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد و هشت هزار تومان
شیر توکار حمام KWC تیپ ۲ آوا کروم ۲,۱۳۳,۵۰۰
دو میلیون و صد و سی و سه هزار پانصد تومان
شیر حمام توکار کلاس A قهرمان ۳,۵۹۴,۰۰۰
سه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار تومان
شیر توکار حمام شودر مدل رومر کروم (سردوش… ۳,۴۸۶,۸۰۰
سه میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار هشتصد تومان
حمام توکار شودر مدل رومر کروم ‌ABS تیپ ۱ ۱,۸۷۲,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و هفتاد و دو هزار تومان
شیر دوش توکار شودر مدل زیگموند طلایی ABS تیپ ۲ ۲,۵۹۶,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و نود و شش هزار تومان
شیر حمام توکار KWC ورونا تیپ۴ ۲,۷۸۸,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار تومان
شیر دوش حمام KWC مدل اوا تیپ ۴ مشکی ۲,۳۰۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد هزار تومان
حمام توکار تیپ سه شودر مدل رومر کروم ۲,۲۳۱,۳۰۰
دو میلیون و دویست و سی و یک هزار سیصد تومان
شیرآلات حمام KWC مدل آوا تیپ-۳کروم S25 ۳,۶۶۸,۰۰۰
سه میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار تومان
شیر حمام ویوات توکار راسان مدل تنسو کلاس ۴ ۲,۷۷۰,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و هفتاد هزار تومان
شیر توکار حمام شودر مدل رومر کروم (سردوش… ۲,۱۵۹,۱۰۰
دو میلیون و صد و پنجاه و نه هزار صد تومان
حمام توکار شودر مدل روگن کروم‌ مات ABS تیپ ۱ ۲,۴۹۸,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار تومان
شیر توکار حمام KWC تیپ ۳ آوا کروم ۳,۵۷۰,۰۰۰
سه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان
شیر مرکزی توکار توالت KWC (کروم کد:۱۰۱-۱۴-۶۱۳۶) ۲,۱۴۷,۰۰۰
دو میلیون و صد و چهل و هفت هزار تومان
شیر حمام توکار شایان مدل ایتالیایی کلاس ۸ ۷,۰۸۵,۰۰۰
هفت میلیون و هشتاد و پنج هزار تومان
شیر دوش توکار شودر مدل رومر پلاس کروم مات… ۴,۸۳۰,۶۵۵
چهار میلیون و هشتصد و سی هزار ششصد و پنجاه و پنج تومان
دایورتور شیر دوش توکار لاکچری کلار ۱,۴۵۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
شیر دوش توکار راسان مدل تنسو کروم کلاس ۲ ۳,۳۰۸,۴۰۰
سه میلیون و سیصد و هشت هزار چهارصد تومان
شیر دوش توکار ایتالیایی شایان کلاس ۷ ۶,۰۵۸,۰۰۰
شش میلیون و پنجاه و هشت هزار تومان
شیر حمام توکار کلار مدل فلت سفید تیپ ۲ ۲,۰۵۰,۰۰۰
دو میلیون و پنجاه هزار تومان
ست شیرآلات توکار حمام شودر مدل رومر پلاس… ۳,۶۴۸,۰۰۰
سه میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار تومان
شیر حمام توکار کلار مدل فلت لاکچری تیپ ۳ کروم ۳,۱۵۰,۰۰۰
سه میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
شیر حمام توکار راسان مدل فلت کلاس ۴ ۳,۰۳۶,۷۰۰
سه میلیون و سی و شش هزار هفتصد تومان
شیر دوش توکار شودر مدل زیگموند کروم تیپ ۳ Brass ۵,۰۹۴,۰۰۰
پنج میلیون و نود و چهار هزار تومان
شیر توکار حمام شودر مدل رومر مشکی طلایی… ۲,۳۲۲,۱۰۰
دو میلیون و سیصد و بیست و دو هزار صد تومان
شیر حمام ویوات توکار کلاس۳ راسان مدل… ۳,۷۲۰,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و بیست هزار تومان
شیر دوش توکار شودر مدل رومر پلاس کروم تیپ ۲… ۲,۴۰۷,۶۰۰
دو میلیون و چهارصد و هفت هزار ششصد تومان
شیر دوش توکار شودر مدل رومر پلاس کروم تیپ ۴… ۴,۷۱۱,۶۲۰
چهار میلیون و هفتصد و یازده هزار ششصد و بیست تومان
شیر حمام توکار KWC ورونا تیپ۱ ۲,۲۹۲,۰۰۰
دو میلیون و دویست و نود و دو هزار تومان
شیر حمام توکار کلار مدل فلت لاکچری طلایی… ۲,۰۵۰,۰۰۰
دو میلیون و پنجاه هزار تومان
شیر حمام ویوات توکار کلاس۲ راسان مدل… ۵,۰۹۰,۰۰۰
پنج میلیون و نود هزار تومان
شیر توکار حمام KWC تیپ ۱ زو S25 کروم ۲,۵۲۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و بیست هزار تومان
شیر حمام توکار کلاسیک کلار مدل فلور تیپ ۱ ۱,۷۵۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
شیر توکار حمام شودر مدل رومر شیری طلایی… ۲,۹۸۱,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و هشتاد و یک هزار تومان

طراحی ویلا کلاسیک

شیرآلات حمام توکار KWC مدل آوا تیپ ۴

نوشته های مشابه
کیفیت بالا و تکنولوژی به روز
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان

ست شیرآلات کی دبلیو سی مدل آوا

۹,۹۶۸,۰۰۰

شیر آشپزخانه کی دبلیو سی مدل آوا

۴,۳۳۰,۰۰۰

شیر آشپزخانه کی دبلیو سی مدل GT01 Eve

۵,۴۵۰,۰۰۰

شیر آشپزخانه کی دبلیو سی مدل Eve

۵,۰۰۰,۰۰۰

شیر روشویی کی دبلیو سی مدل آوا لایت

۷,۵۵۰,۰۰۰

شیر روشویی هوشمند کی دبلیو سی مدل Iqua

۶,۹۸۰,۰۰۰

شیر روشویی هوشمند کی دبلیو سی مدل ایکوا

۶,۹۸۰,۰۰۰

شیر روشویی هوشمند کی دبلیو سی مدل Iqua

۶,۹۸۰,۰۰۰

جدیدترین شیرالات KWC

ظرفشویی شلنگدار کرو KWC

۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان

شیرالات Kwc آوا سفید

۸,۷۷۲,۰۰۰ تومان

شیرالات Kwc مدل کلاسیک

۶,۴۴۳,۰۰۰ تومان

ظرفشویی شلنگدار ورونا KWC

۳,۸۲۵,۰۰۰ تومان
علم یونیکا Kwc مدل اونیکس

۵,۰۱۵,۰۰۰ تومان

شیرالات kwc مدل آوا مشکی

۸,۹۰۸,۰۰۰ تومان

شیرالات kwc مدل متیس

۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان

شیر ظرفشویی ریتا KWC

۲,۲۵۲,۰۰۰ تومان

شیرالات KWC مدل زو

۹,۸۰۹,۰۰۰ تومان

شیر دوکاره Kwc مدل zoe

۳,۶۱۲,۰۰۰ تومان

شیرالات Kwc متیس مشکی

۶,۵۹۶,۰۰۰ تومان

شیرالات KWC آوا کروم

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شیرالات Kwc مدل کواترو

۶,۶۱۳,۰۰۰ تومان

علم یونیکا kwc مدل اوتانا

۳,۴۴۲,۰۰۰ تومان

شیر شلنگدار kwc سین

۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان

شیر شلنگدار KWC مدل ZOE

۳,۳۵۷,۰۰۰ تومان

شیرالات Kwc ورونا سفید

۹,۷۲۴,۰۰۰ تومان

شیرالات Kwc زئوس مشکی

۶,۲۳۹,۰۰۰ تومان

علم یونیکا KWC مدل اوراکل

۳,۴۵۹,۰۰۰ تومان

شیرالات kwc ورونا کروم

۹,۴۵۲,۰۰۰ تومان

ست شیرآلات KWC مدل آوا

۱۲/۵۲۰/۰۰۰ تومان

ست شیرآلات KWC مدل اراتو

۹/۵۵۰/۰۰۰ تومان

ست شیرآلات KWC مدل ریتا

۱۱/۳۴۰/۰۰۰ تومان

ست شیرآلات KWC مدل زئوس

۸/۸۳۰/۰۰۰ تومان

ست شیرآلات KWC مدل زو

۱۴/۴۱۰/۰۰۰ تومان

ست شیرآلات KWC مدل کلاسیک

۹/۵۶۰/۰۰۰ تومان

ست شیرآلات KWC مدل کواترو

۱۰/۳۰۰/۰۰۰

ست شیرآلات KWC مدل مایا
۹/۲۷۰/۰۰۰ تومان

ست شیرآلات KWC مدل متیس

۹/۴۴۰/۰۰۰ تومان

ست شیرآلات KWC مدل ورونا

۱۳/۹۳۰/۰۰۰

شیر توالت توکار KWC مدل آوا
۳/۰۸۰/۰۰۰ تومان
شیر توالت توکار KWC مدل زو

۳/۰۳۰/۰۰۰ تومان

شیر توالت توکار KWC مدل متیس

۲/۹۷۰/۰۰۰ تومان

شیر توالت توکار KWC مدل ورونا

۲/۹۷۰/۰۰۰ تومان

شیر حمام توکار KWC مدل آوا تیپ ۱

۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان

شیر حمام توکار KWC مدل آوا تیپ ۲

۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان

شیر ظرفشویی شلنگدار زو مشکی کی دبلیو سی

۴۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال

شیر ظرفشویی شلنگدار ایو طلایی کی دبلیو سی

۴۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال

شیر ظرفشویی شلنگدار کرو کروم کی دبلیو سی

۴۵,۱۳۵,۰۰۰ ریال

ست شیر آوا مشکی کی دبلیو سی

۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

ست شیر زئوس طلایی کی دبلیو سی

۸۶,۲۷۵,۰۰۰ ریال

ست شیر متیس سفید کی دبلیو سی

۸۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال

ست شیر ورونا کی دبلیو سی

۱۱۸,۴۰۵,۰۰۰ ریال

ست شیر ورونا مشکی کی دبلیو سی

۱۲۲,۴۸۵,۰۰۰ ریال

ست شیر زو کی دبلیو سی

۱۲۲,۴۸۵,۰۰۰ ریال

ست شیر ریتا سفید کی دبلیو سی

۹۹,۱۱۰,۰۰۰ ریال

شیر توکار حمام تیپ۴ آوا کی دبلیو سی

۶۵,۶۲۰,۰۰۰ ریال

شیر توکار حمام تیپ۴ ورونا مشکی کی دبلیو سی

۷۸,۶۲۵,۰۰۰ ریال

منبع :  ساخت و ساز ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا