ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت شلنگ توالت در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا

شلنگ توالت

شلنگ آفتابه ایتالیایی راسان

۱۶۸,۳۰۰ تومان

شلنگ توالت سفید راسان

۱۹۹,۸۰۰ تومان

شلنگ توالت ایتالیایی قهرمان

۳۴۸,۰۰۰ تومان

شلنگ توالت البرز روز

۱۱,۰۰۰ تومان

 

 

شلنگ توالت طلایی قهرمان

۶۲۶,۰۰۰ تومان

شلنگ قهرمان مدل براکتی

۴۳۵,۸۹۰ تومان

شلنگ توالت مشکی راسان

۱۹۹,۸۰۰ تومان

شلنگ توالت لیا طلامات شودر

۴۷۳,۰۰۰ تومان

شلنگ توالت آنتی باکتریال قهرمان

۳۶۹,۷۵۰ تومان

شلنگ توالت شیری راسان

۲۶۰,۰۰۰ تومان

شیلنگ توالت طلایی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیلنگ آفتابه طلایی راسان

۳۶۱,۰۰۰ تومان

شلنگ توالت لیا طلایی شودر

۲۸۰,۸۴۰ تومان

شیلنگ توالت سفید

۸۵,۰۰۰ تومان

شیلنگ توالت قهرمان مدل نقره ای

۲۵۹,۷۲۰ تومان

شیلنگ توالت فلزی KWC

۱۲۵,۰۰۰ تومان

شلنگ توالت معمولی راسان

۲۱۰,۰۰۰ تومان

شلنگ توالت طلایی مات راسان

۳۱۲,۳۰۰ تومان

شلنگ توالت زرین راسان

طراحی ویلا مدرن

۲۷۷,۲۰۰ تومان

شیلنگ توالت کلار کروم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

شلنگ توالت لیا کروم مات شودر

۴۱۲,۰۰۰ تومان

شلنگ توالت کاویان کروم

عنوان قیمت تصویر
شلنگ آفتابه ایتالیایی راسان ۱۸۷,۰۰۰
صد و هشتاد و هفت هزار تومان
شیلنگ پلاستیکی دستشویی ۱۵,۰۰۰
پانزده هزار تومان
شلنگ توالت طلایی مات راسان ۳۴۷,۰۰۰
سیصد و چهل و هفت هزار تومان
شیلنگ توالت ریز بافت کروم SIM ۱۲۲,۰۰۰
صد و بیست و دو هزار تومان
شیلنگ توالت کلار طلایی ۲۷۰,۰۰۰
دویست و هفتاد هزار تومان
شلنگ توالت فلزی سوئیسی KWC مدل ۱۰۱-۱۴-۶۱۹۹ ۴۷۰,۰۰۰
چهارصد و هفتاد هزار تومان
شلنگ توالت تکنوست مدل شات آف ۲۰۲۲ ۴۴۴,۱۱۰
چهارصد و چهل و چهار هزار صد و ده تومان
شلنگ توالت ریزبافت اوج ۱۸۹,۰۰۰
صد و هشتاد و نه هزار تومان
شلنگ توالت کروم البرز روز ۱۸۹,۰۰۰
صد و هشتاد و نه هزار تومان
شلنگ توالت شیهاب نوین مدل SA113 ۱۸۵,۰۰۰
صد و هشتاد و پنج هزار تومان
شلنگ توالت طلایی کسری ۲۲۱,۰۰۰
دویست و بیست و یک هزار تومان
شلنگ توالت مدل ۰۰۱ ۶۲,۲۱۰
شصت و دو هزار دویست و ده تومان
شلنگ توالت لیا طلامات شودر ۳۷۶,۰۰۰
سیصد و هفتاد و شش هزار تومان
شلنگ توالت طلایی البرز روز ۲۸۴,۰۰۰
دویست و هشتاد و چهار هزار تومان
شلنگ توالت شودر ۳۲۱,۷۰۰
سیصد و بیست و یک هزار هفتصد تومان
شلنگ توالت مدل ۰۰۴ ۱۳۰,۰۰۰
صد و سی هزار تومان
شلنگ توالت کاویان مدل طلایی ۲۴۵,۰۰۰
دویست و چهل و پنج هزار تومان
شلنگ توالت کروم اوج ۱۶۸,۲۰۰
صد و شصت و هشت هزار دویست تومان
شیلنگ آفتابه ۶۵,۰۰۰
شصت و پنج هزار تومان
شلنگ توالت چارسو مدل GLD012 ۱۶۳,۰۰۰
صد و شصت و سه هزار تومان
شیلنگ توالت سفید البرز روز ۱۶۲,۰۰۰
صد و شصت و دو هزار تومان
شلنگ توالت فیروزه کروم ۱۷۶,۰۰۰
صد و هفتاد و شش هزار تومان
شلنگ توالت طلایی ریز بافت نهرین مدل ۲۱۹ ۸۰,۰۰۰
هشتاد هزار تومان
شلنگ توالت لیا طلایی شودر ۳۳۰,۴۰۰
سیصد و سی هزار چهارصد تومان
شیلنگ توالت کهن کششی ریز بافت – آبکاری… ۱۵۴,۰۰۰
صد و پنجاه و چهار هزار تومان
شیلنگ رابط فلاش تانک و توالت فرنگی ۷۰,۰۰۰
هفتاد هزار تومان
شلنگ توالت آتریسا مدل لیا ۲۵۶,۹۹۹
دویست و پنجاه و شش هزار نهصد و نود و نه تومان
شلنگ توالت زرشام مدل درشت بافت ۱۴۵,۰۰۰
صد و چهل و پنج هزار تومان
شلنگ توالت نهرین مدل ۲۱۷ ۷۵,۰۰۰
هفتاد و پنج هزار تومان
شلنگ توالت مدل Best Goods ۷۳,۰۰۰
هفتاد و سه هزار تومان
سری شلنگ توالت تکنوست مدل شات آف ۲۰۲۵ ۴۲۸,۰۰۰
چهارصد و بیست و هشت هزار تومان
شلنگ توالت مشکی راسان ۲۲۲,۰۰۰
دویست و بیست و دو هزار تومان
شیلنگ توالت طلایی ۱۱۰,۰۰۰
صد و ده هزار تومان
شلنگ توالت سفید کلار ۲۲۰,۰۰۰
دویست و بیست هزار تومان
شیلنگ آفتابه برنجی راسان ۴۲۵,۸۰۰
چهارصد و بیست و پنج هزار هشتصد تومان
شلنگ توالت کروم ۶۹,۰۰۰
شصت و نه هزار تومان
شلنگ توالت کی اند دی طلامات ۲۵۰,۰۰۰
دویست و پنجاه هزار تومان
شلنگ توالت استیل نهرین مدل ۲۱۲ ۴۵,۰۰۰
چهل و پنج هزار تومان
شیلنگ توالت آبران اتصال ۴۵,۰۰۰
چهل و پنج هزار تومان
شلنگ توالت طلایی هامین ۱۴۵,۰۰۰
صد و چهل و پنج هزار تومان
شیلنگ آفتابه شودر BSK-3794 ۴۲۸,۰۰۰
چهارصد و بیست و هشت هزار تومان
شیلنگ توالت فلزی KWC ۱۴۰,۰۰۰
صد و چهل هزار تومان
شلنگ توالت شودر طرح استیل مات ۵۳۷,۵۰۰
پانصد و سی و هفت هزار پانصد تومان
شلنگ توالت فلزی سوئیسی ۴۷۰,۰۰۰
چهارصد و هفتاد هزار تومان
شلنگ توالت کاهنده مصرف بلندا ۲۴۱,۰۰۰
دویست و چهل و یک هزار تومان
شیلنگ توالت کلار کروم ۲۰۰,۰۰۰
دویست هزار تومان
شلنگ توالت مشکی درخشان ۳۵۶,۰۰۰
سیصد و پنجاه و شش هزار تومان
شلنگ توالت رابو طلایی ۳۷۴,۰۰۰
سیصد و هفتاد و چهار هزار تومان
شلنگ توالت فلزی کی دبلیو سی ۴۷۰,۰۰۰
چهارصد و هفتاد هزار تومان
شلنگ قهرمان مدل براکتی ۴۱۱,۰۰۰
چهارصد و یازده هزار تومان
شلنگ توالت کهن سوئدی موج دار طلایی ۶۰۰,۰۰۰
ششصد هزار تومان
شلنگ توالت البرز روز ۱۱,۰۰۰
یازده هزار تومان
شلنگ توالت سفید راسان ۲۲۲,۰۰۰
دویست و بیست و دو هزار تومان
شلنگ توالت فول برنج مدلK76 ۲۲۵,۰۰۰
دویست و بیست و پنج هزار تومان
شلنگ توالت مدل ۵۰۵۰ ۵۵,۰۰۰
پنجاه و پنج هزار تومان
شلنگ توالت هانیس ۷۰,۰۰۰
هفتاد هزار تومان
شیلنگ توالت کروم البرز روز ۱۷۵,۰۰۰
صد و هفتاد و پنج هزار تومان
شیلنگ توالت فنری کشی ۷۰,۰۰۰
هفتاد هزار تومان
شلنگ توالت آنتی باکتریال قهرمان ۳۵۹,۴۵۰
سیصد و پنجاه و نه هزار چهارصد و پنجاه تومان
شلنگ توالت کهن مدل آنتی باکتریال نقره ای ۴۸۰,۰۰۰
چهارصد و هشتاد هزار تومان
شلنگ توالت مدل ۰۰۳ ۱۹,۸۰۰
نوزده هزار هشتصد تومان
شلنگ توالت رزگلد راسان ۳۴۷,۰۰۰
سیصد و چهل و هفت هزار تومان
شلنگ توالت مشکی هانیس ۲۰۰,۰۰۰
دویست هزار تومان
شیلنگ آفتابه طلایی راسان ۴۷۹,۶۰۰
چهارصد و هفتاد و نه هزار ششصد تومان
شلنگ توالت فریز شاور ۳۰۱,۰۰۰
سیصد و یک هزار تومان
شیلنگ توالت سفید ۹۵,۰۰۰
نود و پنج هزار تومان
شلنگ توالت طلایی اوج ۲۸۴,۰۰۰
دویست و هشتاد و چهار هزار تومان
شیلنگ توالت طلایی مات کیان ۳۵۲,۰۰۰
سیصد و پنجاه و دو هزار تومان
سر شیر و شلنگ مدل FS33 ۲۷,۰۰۰
بیست و هفت هزار تومان
شلنگ توالت طلایی قهرمان ۶۴۹,۰۰۰
ششصد و چهل و نه هزار تومان
شلنگ توالت لیا کروم مات شودر ۴۱۵,۰۰۰
چهارصد و پانزده هزار تومان
شلنگ توالت طلایی براق ۱۹۰,۰۰۰
صد و نود هزار تومان
شلنگ توالت ریکان مدل اکو کد ۰۰۱ ۴۹,۰۰۰
چهل و نه هزار تومان
شلنگ توالت کیان کد B-02 ۲۸۵,۰۰۰
دویست و هشتاد و پنج هزار تومان
شلنگ توالت نهرین مدل ۲۱۴ ۲۲۴,۰۰۰
دویست و بیست و چهار هزار تومان
شلنگ توالت کهن مدل آنتی باکتریال طلایی ۵۵۰,۰۰۰
پانصد و پنجاه هزار تومان
شلنگ توالت طلایی مات کد ۶۷ ۲۰۰,۰۰۰
دویست هزار تومان
شیلنگ توالت قهرمان مدل نقره ای ۳۰۲,۰۰۰
سیصد و دو هزار تومان
شلنگ توالت طوسی ایار ۳۳,۰۰۰
سی و سه هزار تومان
شلنگ توالت ایتالیایی قهرمان ۳۶۱,۰۰۰
سیصد و شصت و یک هزار تومان
شلنگ توالت کاویان مدل سفید ۲۱۴,۹۰۰
دویست و چهارده هزار نهصد تومان
شلنگ توالت کهن سوئدی موج دار کروم ۴۵۰,۰۰۰
چهارصد و پنجاه هزار تومان
شلنگ توالت سفید درخشان ۲۸۶,۰۰۰
دویست و هشتاد و شش هزار تومان
شلنگ توالت ریکان مدل RT02 ۹۹,۰۰۰
نود و نه هزار تومان
شلنگ توالت طلایی درخشان ۴۳۷,۰۰۰
چهارصد و سی و هفت هزار تومان
شلنگ توالت چارسو مدل CH011 ۱۲۳,۰۰۰
صد و بیست و سه هزار تومان
شلنگ توالت نهرین مدل M-220 ۱۸۰,۰۰۰
صد و هشتاد هزار تومان
شلنگ توالت نسیم کروم شیبه ۲۶۸,۰۰۰
دویست و شصت و هشت هزار تومان
شلنگ توالت کروم مشکی قهرمان ۳۹۵,۰۰۰
سیصد و نود و پنج هزار تومان
شلنگ توالت ریسکو ۱۹۰,۰۰۰
صد و نود هزار تومان
شیلنگ توالت طلایی کیان ۳۳۱,۰۰۰
سیصد و سی و یک هزار تومان
شلنگ توالت شیری راسان ۲۶۱,۰۰۰
دویست و شصت و یک هزار تومان
شیلنگ توالت ریز بافت طلایی SIM ۱۳۵,۰۰۰
صد و سی و پنج هزار تومان
شلنگ توالت زرین راسان ۳۰۸,۰۰۰
سیصد و هشت هزار تومان
شلنگ توالت البرز اتصال سبز مدل kwc ۱۰۵,۰۰۰
صد و پنج هزار تومان
شلنگ توالت کاویان کروم ۱۹۰,۰۰۰
صد و نود هزار تومان
شلنگ توالت معمولی راسان ۲۴۶,۰۰۰
دویست و چهل و شش هزار تومان
شیلنگ توالت شودر مدل لیا سفید ۴۰۶,۶۰۰
چهارصد و شش هزار ششصد تومان
شلنگ توالت یا آفتابه معمولی راسان کروم مات ۳۷۴,۷۱۳
سیصد و هفتاد و چهار هزار هفتصد و سیزده تومان
شلنگ توالت مدل۱۰۰۱ ۴۴,۵۰۰
چهل و چهار هزار پانصد تومان

 

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا