ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت قفل و مغزی درب در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا ارزان

قفل و مغزی درب در سال ۱۴۰۳

قفل سوئیچی S60 سیفتی – Safety

۲۱۶,۰۰۰ تومان

قفل ضد سرقت ۲۵۶ کالی – Kale

۱,۸۷۳,۰۰۰ تومان

نوشته های مشابه

قفل ضد سرقت ۲۵۷-۲۵۲ کالی – Kale

۹۳۰,۰۰۰ تومان

قفل پهن ۸۵۶۰ کلون-Klun

۱۷۹,۰۰۰ تومان

قفل پهن غلطکی ویرو – Viro

۴۵۱,۰۰۰ تومان

قفل پهن ۸۵۴۵ کلون-Klun

۱۲۹,۰۰۰ تومان

قفل سوئیچی ایران – Iran

۲۶۷,۰۰۰ تومان

قفل کلیدی ایران – Iran

۲۴۴,۰۰۰ تومان

قفل سرویس ایران – Iran

۲۴۴,۰۰۰ تومان

قفل ضد سرقت ۲۵۲RL SET کالی – Kale

۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان

قفل پهن ۷ سانت فوروارد – Forward

۱۴۹,۰۰۰ تومان

قفل پهن سوییچی ۶/۵ سانت فوروارد – Forward

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۲۱۳,۰۰۰ تومان

قفل کمدی ۸۰۸

۳۲,۰۰۰ تومان

میلاک قفل درب حیاطی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

قفل چهار میله کاله کلید مدل ۱۸۹-۴MF

۳۵۰,۰۰۰ تومان

سیلندر قفل کاله مدل ۱۶۴BNE

۳۵۱,۰۰۰ تومان

مغزی (سیلندر) قفل کامپیوتری ۱۰ ساچمه ۷ سانتیمتر منیر صنعت مدل MM70-10C

 ٪۲۰
۳۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰ تومان

قفل سوییچی گروه صنعتی دلتا مدل ۰۴۱ دلتا

۱۸۰,۰۰۰ تومان

قفل در حیاطی دو شیار ۱۰ ساچمه منیر صنعت

۳۷۰,۰۰۰ تومان

قفل پهن ۶/۵ سانت فوروارد – Forward

۱۳۳,۰۰۰ تومان

 

طراحی ویلا ساده

قفل کمدی ۸۰۸

۳۲,۰۰۰ تومان

قفل سوئیچی S45 سیفتی – Safety

۱۶۵,۰۰۰ تومان

قفل دربازکن الکتروپیک مدل ۶۷۱

٪۵

۲۷۲,۵۰۰

۲۵۸,۸۷۵ تومان

قفل درب بازکن تابا مدل ۵۴۵

۲۱۳,۰۰۰ تومان

قفل چهار میله کاله کلید مدل ۱۸۹-۴MF

۳۵۰,۰۰۰ تومان

قفل حیاطی کلید معمولی سپه ایران

Sepah Yard Door Lock

۲۰۰,۰۰۰ تومان

قفل حیاطی کاله مدل ۲۰۰۱

٪۱۵

۵۲۰,۰۰۰

۴۳۹,۸۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
قفل سرویس ۶/۵ سانت دلتا – Delta ۲۲۴,۰۰۰
دویست و بیست و چهار هزار تومان
قفل کمکی کالی مدل شاخدار۲۰۱F ۳۰۰,۰۰۰
سیصد هزار تومان
مقابلی قفل Y5050 ۱,۲۰۰
یک هزار دویست تومان
قفل کمدی ۸۰۸ ۳۲,۰۰۰
سی و دو هزار تومان
قفل دیجیتال venus pro یوکا – Yucca ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
پانزده میلیون و پانصد هزار تومان
سیلندر قفل نولان مدل ۲۰۱۷۱۵۰ ۱۵۰,۰۰۰
صد و پنجاه هزار تومان
قفل ناکو مدل ۶۵ ۸۶,۰۰۰
هشتاد و شش هزار تومان
قفل چهار لول کالی ۳۸۰,۰۰۰
سیصد و هشتاد هزار تومان
سیلندر قفل ۷۰ میلی متر ضد سرقت تمام برنجی… ۱۶۴,۰۰۰
صد و شصت و چهار هزار تومان
قفل درب ایمنی سوئیچی دلتا ۱۲۰,۰۰۰
صد و بیست هزار تومان
قفل دربازکن الکتروپیک مدل ۶۷۱ ۲۵۸,۸۷۵
دویست و پنجاه و هشت هزار هشتصد و هفتاد و پنج تومان
قفل سرویس دلتا ۶.۵ سانتی متر مدل ۰۳۱ ۱۷۵,۰۰۰
صد و هفتاد و پنج هزار تومان
سیلندر قفل باتیس کد ۳۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
صد و هفتاد و پنج هزار تومان
قفل کیلیدی میلاک ۷۲,۹۰۰
هفتاد و دو هزار نهصد تومان
سیلندر R6 ایزو – ISEO ۱,۱۲۸,۰۰۰
یک میلیون و صد و بیست و هشت هزار تومان
میلاک قفل درب حیاطی ۱۹۸,۰۰۰
صد و نود و هشت هزار تومان
قفل حیاطی کلید معمولی سپه ایران ۲۰۰,۰۰۰
دویست هزار تومان
قفل سوئیچی ۲/۵ سانت دلتا – Delta ۲۳۲,۰۰۰
دویست و سی و دو هزار تومان
قفل کمدی دو پله رویان مدل HT178 ۶۰,۰۰۰
شصت هزار تومان
قفل توکار ۷ سانتی متر سوئیچی مدل ۸۵۴۵ کلون ۱۰۴,۰۰۰
صد و چهار هزار تومان
قفل در حیاطی پنچ ستاره مدل ۵۲-۵۵ ۴۲۰,۰۰۰
چهارصد و بیست هزار تومان
سیلندر قفل کمل کد ۶۰/۳۰ ۴۵۰,۰۰۰
چهارصد و پنجاه هزار تومان
سیلندر قفل کاله مدل ۱۶۴BNE ۳۳۴,۰۰۰
سیصد و سی و چهار هزار تومان
قفل چهار میله کاله کلید مدل ۱۸۹-۴MF ۳۵۰,۰۰۰
سیصد و پنجاه هزار تومان
مغزی قفل آبوس مدل D6PS ۱,۱۰۰,۰۰۰
یک میلیون و صد هزار تومان
قفل سوئیچی ۸ سانت دلتا – Delta ۲۷۲,۰۰۰
دویست و هفتاد و دو هزار تومان
قفل حیاطی کاله مدل ۲۰۰۱ ۴۳۹,۸۰۰
چهارصد و سی و نه هزار هشتصد تومان
قفل در سوئیچی لوکس ناکو-Naco ۱۴۳,۰۰۰
صد و چهل و سه هزار تومان
قفل پشت بسته سه قاف کد ۰۰۸۰ ۵۷۰,۰۰۰
پانصد و هفتاد هزار تومان
قفل سرویس بنتینی مدل A72BB ۱۶۰,۰۰۰
صد و شصت هزار تومان
قفل و دستگیره کلیدی نوین(۹۱۰) ۱۳۰,۰۰۰
صد و سی هزار تومان
قفل کلیدی سیفتی مدل E45 گالوانیزه – Safety ۱۴۳,۰۰۰
صد و چهل و سه هزار تومان
مغزی (سیلندر) قفل کامپیوتری ۱۰ ساچمه ۷… ۲۴۰,۰۰۰
دویست و چهل هزار تومان
قفل داف کلیت مدل ۵۳۵.۵۲ ۴m ۲۹۵,۰۰۰
دویست و نود و پنج هزار تومان
قفل سوئیچی ۴/۵ سانت دلتا – Delta ۲۵۰,۰۰۰
دویست و پنجاه هزار تومان
قفل کمدی دو پله فکر ۴۰,۰۰۰
چهل هزار تومان
قفل کمد استار مدل STAR.5 ۳۹,۸۰۰
سی و نه هزار هشتصد تومان
قفل درب حیاطی سپه مدل ژوییل کلید کامپیوتری ۲۱۰,۰۰۰
دویست و ده هزار تومان
قفل کمد شاخدار ۳۳,۰۰۰
سی و سه هزار تومان
مغزی قفل گالاتوم کد ۰۰۱ ۹۸,۰۰۰
نود و هشت هزار تومان
قفل حیاطی طرح ایزو فوروارد – Forward ۳۲۵,۰۰۰
سیصد و بیست و پنج هزار تومان
قفل تک پله کمدی ۸۰۸ درجه یک ۴۷,۰۰۰
چهل و هفت هزار تومان
قفل شیشه سکوریت ۳۰۷,۰۰۰
سیصد و هفت هزار تومان
قفل پهن ۶/۵ سانت فوروارد – Forward ۱۳۳,۰۰۰
صد و سی و سه هزار تومان
سیلندر قفل ریفت مدل TSSK70 ۲۵۰,۰۰۰
دویست و پنجاه هزار تومان
قفل در حیاطی دو شیار ۱۰ ساچمه منیر صنعت ۳۷۰,۰۰۰
سیصد و هفتاد هزار تومان
قفل درب سوئیچی دلتا ۶٫۵ سانت ۱۸۸,۴۰۰
صد و هشتاد و هشت هزار چهارصد تومان
قفل کمدی شب بندی مهدی ۸۵,۰۰۰
هشتاد و پنج هزار تومان
قفل سوئیچی S45 سیفتی – Safety ۱۷۳,۰۰۰
صد و هفتاد و سه هزار تومان
سیلندر قفل کاله مدل GM 164 ۳۳۰,۰۰۰
سیصد و سی هزار تومان
قفل ام دی اف تک پله ۱۸,۰۰۰
هیجده هزار تومان
سیلندر قفل باتیس مدل BA30002 ۷۵,۰۰۰
هفتاد و پنج هزار تومان
قفل روکار شیشه فلزی کلید ساده ۵۰,۰۰۰
پنجاه هزار تومان
قفل حیاطی طرح ایزو کلید کامپیوتری با… ۱۹۹,۰۰۰
صد و نود و نه هزار تومان
قفل چند منظوره نینو مدل دکمه ای کوچک بسته ۲… ۱۱۵,۰۰۰
صد و پانزده هزار تومان
قفل سوئیچی درب رک برند الگونت مدل LA SLD ۳۵,۰۰۰
سی و پنج هزار تومان
قفل ۲٫۵ کمکی دلتا کد ۴۵ ۹۳,۰۰۰
نود و سه هزار تومان
قفل سوئیچی ۳/۵ سانت دلتا – Delta ۲۳۰,۰۰۰
دویست و سی هزار تومان
قفل کمدی تک پله طرح ۸۰۸ مدل HT-037 ۳۵,۰۰۰
سی و پنج هزار تومان
سیلندر میلاک مدل ۴۲۱ ۱۸۵,۰۰۰
صد و هشتاد و پنج هزار تومان
قفل فایل سه کشو ۶۹,۰۰۰
شصت و نه هزار تومان
قفل در سویچی نولان مدل ۲۰۲۵۵۴ ۷۹,۰۰۰
هفتاد و نه هزار تومان
قفل دیجیتال سامسونگ مدل SHP-P50 ۳۱,۳۰۰,۰۰۰
سی و یک میلیون و سیصد هزار تومان
قفل سوییچی گروه صنعتی دلتا مدل ۰۴۱ دلتا ۱۸۰,۰۰۰
صد و هشتاد هزار تومان
قفل پهن غلطکی ویرو – Viro ۴۵۱,۰۰۰
چهارصد و پنجاه و یک هزار تومان
قفل ضد سرقت ۲۵۷-۲۵۲ کالی – Kale ۴۶۸,۰۰۰
چهارصد و شصت و هشت هزار تومان
قفل حیاطی کاله مدل K20 ۶۴۵,۰۰۰
ششصد و چهل و پنج هزار تومان
قفل سوئیچی S50 سیفتی – Safety ۱۷۳,۰۰۰
صد و هفتاد و سه هزار تومان
قفل درب سوئیچی ۲.۵ میلی متری CVL ۲۹۲,۲۲۲
دویست و نود و دو هزار دویست و بیست و دو تومان
سیلندر قفل کاله کد ۱۶۴BNE ۳۵۵,۰۰۰
سیصد و پنجاه و پنج هزار تومان
قفل کلیدی ۶/۵ سانت دلتا – Delta ۱۸۰,۰۰۰
صد و هشتاد هزار تومان
سیلندر ۱۶۴DBNE کالی – Kale ۴۹۰,۰۰۰
چهارصد و نود هزار تومان
قفل کمد تک پله طرح رونیز ۲۳,۰۰۰
بیست و سه هزار تومان
قفل حیاطی میلاک مدل الگانت ۲۵۰,۰۰۰
دویست و پنجاه هزار تومان
قفل در سوییچی آروین مدل ۱۱۴B-40 ۹۹,۰۰۰
نود و نه هزار تومان
قفل در حیاطی کامپیوتری ۱۰ ساچمه منیر صنعت ۴۸۰,۰۰۰
چهارصد و هشتاد هزار تومان
سیلندر قفل مگو کد ۲۰۲۲ ۳۸۰,۰۰۰
سیصد و هشتاد هزار تومان
قفل درب بازکن تابا مدل ۵۴۵ ۲۱۳,۰۰۰
دویست و سیزده هزار تومان
سیلندر قفل درب تنسر مدل TL-1511-70 ۲۰۰,۰۰۰
دویست هزار تومان
قفل پهن ۸۵۶۰ کلون-Klun ۱۷۹,۰۰۰
صد و هفتاد و نه هزار تومان
قفل حیاطی برقی کاویان ۹۷۸,۰۰۰
نهصد و هفتاد و هشت هزار تومان
قفل ناخنی گنبدی کروم کد ۷۰۲۰ ۱۲,۰۰۰
دوازده هزار تومان
سیلندر قفل اولترا مدل ۰۰۱ ۸۱,۰۰۰
هشتاد و یک هزار تومان
قفل کابلی منیر صنعت مدل ۱۵۰۰ ۸۵۹,۰۰۰
هشتصد و پنجاه و نه هزار تومان
سیلندر قفل ضدسرقت میلاک مدل ۷۰۴۰۳۰K ۱۹۹,۰۰۰
صد و نود و نه هزار تومان
قفل حیاطی کاله مدل ۲۰۰۱C ۴۳۰,۰۰۰
چهارصد و سی هزار تومان
سیلندر قفل نولان مدل ۲۰۱۷۱۶۰ ۱۳۷,۴۰۰
صد و سی و هفت هزار چهارصد تومان
قفل کتابی ۹۴ فولادی نیکا ۱۸۰,۰۰۰
صد و هشتاد هزار تومان
قفل سوئیچی ۴٫۵ سانتی متر دلتا مدل ۰۴۹ ۲۱۶,۰۰۰
دویست و شانزده هزار تومان
قفل درب غلطکی دلتا ۶٫۵ سانت ۱۹۶,۰۰۰
صد و نود و شش هزار تومان
قفل کمدی ایساتیس مدل دو پله ۸۵,۰۰۰
هشتاد و پنج هزار تومان
قفل کلیدی میلاک ۷۹,۰۰۰
هفتاد و نه هزار تومان
قفل کلیدی تک کشو فانتونی مدل M211 نقره ای ۷۹,۲۰۰
هفتاد و نه هزار دویست تومان
قفل حیاطی کاله مدل ۱۵۷C ۴۵۰,۰۰۰
چهارصد و پنجاه هزار تومان
سیلندر ۷ سانتی باتیس کدBA30003 ۸۴,۰۰۰
هشتاد و چهار هزار تومان
قفل دستگیره دار فایل ۲۰۲,۰۰۰
دویست و دو هزار تومان
سیلندر قفل ایستا کلید با کلید کارگری سایز ۷… ۸۵,۰۰۰
هشتاد و پنج هزار تومان
قرقره درب ریلی ۸۰ کیلو تهران یراق-Tehran Yaragh ۲,۸۰۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
قفل سوئیچی باتیس مدل BA100020 ۸۰,۰۰۰
هشتاد هزار تومان
قفل غلطکی کمدی دلتا کد ۴۴ ۹۳,۰۰۰
نود و سه هزار تومان

منبع :  آموزش ساخت و ساز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا