ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت بالابر مغناطیسی در سال ۱۴۰۳

ساخت خانه ویلایی

بالابر مغناطیسی در سال ۱۴۰۳

بالابر مغناطیسی (لیفتر مگنت)سامسونگ با توان ۱۰۰ کیلوگرم
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
بالابر مغناطیسی (لیفتر مگنت) سامسونگ با توان ۴۰۰ کیلوگرم
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بالابر مغناطیسی (لیفتر مگنت) سامسونگ با توان ۶۰۰ کیلوگرم
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
بالابر مغناطیسی (لیفتر مگنت) سامسونگ با توان ۲ تن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بالابر مغناطیسی (لیفتر مگنت) سامسونگ با توان ۸۰۰ کیلوگرم
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مگنت لیفتر۳۰۰سامسونگ ضریب یک

۳,۷۰۰,۰۰۰تومان

لیفتر مگنت مغناطیسی (بالابر مغناطیسی) ۳۰۰ کیلوگرم

۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

بالابر مغناطیسی (لیفتر مگنت) سامسونگ با توان ۳۰۰ کیلوگرم

نوشته های مشابه

۳,۷۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 

عنوان قیمت تصویر
مگنت لیفتر ۲۰۰۰ کیلو گرم اکتیوAC-3612
مگنت لیفتر ۱۰۰۰ کیلو اکتیو AC-3610
مگنت لیفتر ویتال ۱ تن با ضریب ایمنی ۲ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
یازده میلیون و هشتصد هزار تومان
بالابر مغناطیسی (لیفتر مگنت) سامسونگ با… ۴,۷۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
مگنت پرمانه طرح شعر کد pmag.5645
مگنت لیفتر ۲ تن مدل YC با ضریب ۳ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سی میلیون تومان
مگنت ورق ۶۰۰ کیلو ویتال (PLA)
مگنت پرمانه طرح قبرستان کرم های شب تاب کد…
مگنت پرمانه طرح شعر کد pmag.5642
بالابر مغناطیسی (لیفتر مگنت) سامسونگ با… ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
یازده میلیون تومان
مگنت پرمانه طرح قبرستان کرم های شب تاب کد…
بالابر مغناطیسی (لیفتر مگنت) سامسونگ با… ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ده میلیون تومان
مگنت ورق ۴۰۰ کیلو ویتال ۲,۷۰۰,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد هزار تومان
مگنت لیفتر ۵۰۰ کیلو گرم اکتیو AC-3605
بالابر مغناطیسی (لیفتر مگنت) سامسونگ با… ۷,۰۰۰,۰۰۰
هفت میلیون تومان
بالابر مغناطیسی (لیفتر مگنت) سامسونگ با… ۳,۷۰۰,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد هزار تومان
مگنت لیفتر ۶۰۰ کیلو اکتیو AC-3606
مگنت پرمانه طرح فروزن کد pmag.752
لیفتر مگنت مغناطیسی ۵ تن کارا
لیفتر مگنت مغناطیسی ۲ تن کارا
بالابر مغناطیسی (لیفتر مگنت) سامسونگ با…
لیفتر مگنت مغناطیسی ۳ تن کارا
مگنت پرمانه طرح شعر کد pmag.5644
لیفتر مگنت مغناطیسی ۱ تن کارا
مگنت لیفتر ۱ تن ویتال ضریب ۲ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
یازده میلیون و پانصد هزار تومان
بالابر مغناطیسی (لیفتر مگنت)سامسونگ با… ۲,۵۰۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد هزار تومان
لیفتر مگنت ۶۰۰ کیلوگرم ویتال
مگنت پرمانه طرح قبرستان کرم های شب تاب کد…
مگنت پرمانه طرح شعر کد pmag.5643
مگنت پرمانه طرح فروزن کد pmag.753
مگنت لیفتر ۳ تن سامسونگ ضریب ۲/۵ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
بیست و نه میلیون تومان
مگنت پرمانه طرح قبرستان کرم های شب تاب کد…
بالابر مغناطیسی (لیفتر مگنت) سامسونگ با… ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون تومان
لیفتر مگنت مغناطیسی ۴۰۰ کیلوگرم کارا
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۱۰۰۰ کیلوگرم (یک تن) سامسونگ
۱۰٫۴۹۰٫۰۰۰ تومان
مگنت لیفتر۲تن سامسونگ ضریب ۲/۵
 ۲۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنت مغناطیسی (بالابر مغناطیسی)۱۰۰ کیلوگرم سامسونگ
 ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مغناطیسی (لیفتر مگنت) ۶۰۰ کیلوگرمی
 ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنت مغناطیسی (بالابر مغناطیسی) ۵۰۰۰ کیلوگرم (۵ تن) سامسونگ
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی ۳۰۰ کیلویی محک مدل ML-300
 ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنت مغناطیسی (بالابر مغناطیسی) ۴۰۰ کیلوگرم سامسونگ
 ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنت ۳ تن ویتال ا magnetic-lifter-3000-kg-vital-Coefficient-1.5
۲۶٫۵۴۵٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۵۰۰۰ کیلوگرم (۵ تن) ویتال(۱.۵) ا magnetic-lifter-5000-kg-vital-Coefficient-1.5
 ۴۹٫۰۲۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۳۰۰۰ کیلوگرم (۳ تن) سامسونگ
 ۲۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنت (بالابر مغناطیسی) تایوان (۵تن) ۵۰۰۰ کیلوگرم
۹۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنت (بالابر مغناطیسی) چینی درجه ۱ ظریب ۳ (۲تن) ۲۰۰۰ کیلوگرم
۳۴٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۳۰۰۰ کیلوگرم (۳ تن) کارا
 ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنت (بالابر مغناطیسی) چینی درجه ۱ ظریب ۳ (۱تن) ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنت (بالابر مغناطیسی) تایوان (۳تن) ۳۰۰۰ کیلوگرم
۷۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنت (بالابر مغناطیسی) تایوان (۱تن)۱۰۰۰ کیلوگرم
۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنت (بالابر مغناطیسی) چینی درجه ۱ ظریب ۳ (۳تن) ۳۰۰۰ کیلوگرم
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنت مغناطیسی (بالابر مغناطیسی) ۴۰۰ کیلوگرم تایوان
۹٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنت مغناطیسی ۵ تن کارا
۱۱۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۳۰۰۰ کیلوگرم (۳ تن) ویتال(۲.۵) ا magnetic-lifter-3000-kg-vital-Coefficient-2.5
۳۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۲۰۰۰ کیلوگرم (۲ تن) سامسونگ (۱.۵) ا magnetic-lifter-2000-kg-samsung-Coefficient-1.5
۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۲۰۰۰ کیلوگرم (۲ تن) PML (ضریب ۲.۵) ا magnetic-lifter-2000-kg-PML-Coefficient-2.5
 ۳۱٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی مغناطیسی ۲۰۰۰ کیلوگرم ۲ تن کارا ا Magnetic lifter-2TON-KARA
 ۳۸٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۲۰۰۰ کیلوگرم (۲ تن) PML (ضریب ۱.۵) ا magnetic-lifter-2000-kg-PML-Coefficient-1.5
 ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۲۰۰۰ کیلوگرم (۲ تن) ویتال(۱.۵) ا magnetic-lifter-2000-kg-vital-Coefficient-1.5
۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۱۰۰۰ کیلوگرم (یک تن) PML (ضریب ۲.۵) ا magnetic-lifter-1000-kg-PML-Coefficient-2.5
 ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۱۰۰۰ کیلوگرم (یک تن) PML (ضریب ۱.۵) ا magnetic-lifter-1000-kg-PML-Coefficient-1.5
 ۱۷٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۱۰۰۰ کیلوگرم (یک تن) ویتال (۲.۵) ا magnetic-lifter-1000-kg-vital-Coefficient-2.5
 ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۴۰۰ کیلوگرم PML (ضریب ۲.۵) ا magnetic-lifter-400-kg-PML-Coefficient-2.5
 ۷٫۱۸۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۲۰۰ کیلوگرم PML (ضریب ۱.۵) ا magnetic-lifter-200-kg-PML-Coefficient-1.5
 ۷٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۲۰۰ کیلوگرم سامسونگ(۲.۵) ا magnetic-lifter-200-kg-samsung-Coefficient-2.5
 ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۶۰۰ کیلوگرم ویتال(۲.۵) ا magnetic-lifter-600-kg-vital-Coefficient-2.5
۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۶۰۰ کیلوگرم PML (ضریب ۱.۵) ا magnetic-lifter-600-kg-PML-Coefficient-1.5
 ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۴۰۰ کیلوگرم PML (ضریب ۱.۵) ا magnetic-lifter-400-kg-PML-Coefficient-1.5
 ۶٫۸۵۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۳۰۰۰ کیلوگرم (۳ تن) PML (ضریب ۲.۵) ا magnetic-lifter-3000-kg-PML-Coefficient-2.5
 ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
لیفتر مگنتی (مغناطیسی) ۵۰۰۰ کیلوگرم (۵ تن) کارا ا Magnetic lifter-5TON-KARA
 ۱۱۳٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا