رنگ و نقاشی ساختمانوبلاگ

قیمت دستمزد نقاشی ساختمان در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا مدرن

خدمات نقاشی ساختمان در سال گذشته 

فهرست خدمات نقاشی ساختمان هزینه انواع نقاشی ساختمان ۱۴۰۱ به ازای یک متر مربع
قیمت نقاشی ساختمان با رنگ روغنی ۳۵.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان
هزینه نقاشی ساختمان با رنگ روغن  و زیرسازی ۴۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان
قیمت نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک ۲۵.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان
هزینه نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک و زیرسازی ۳۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان
قیمت نقاشی ساختمان با رنگ اکریلیک ۳۵.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان
اجرت نقاشی ساختمان با رنگ اکریلیک و زیرسازی ۴۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان
هزینه نقاشی در حیاط و پارکینگ ۱۵۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان
دستمزد رنگ آمیزی در و پنجره ۳۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان
هزینه نقاشی نرده ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان
قیمت نقاشی نما ۵۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان
فهرست خدمات نقاشی ساختمان هزینه انواع نقاشی ساختمان۱۴۰۳ به ازای یک متر مربع
قیمت نقاشی ساختمان با رنگ روغنی ۴۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان
هزینه نقاشی ساختمان با رنگ روغن  و زیرسازی ۵۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان
قیمت نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک ۲۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان
هزینه نقاشی آپارتمان با رنگ پلاستیک و زیرسازی ۳۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان
قیمت نقاشی ساختمان با رنگ اکریلیک ۴۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان
اجرت نقاشی ساختمان با رنگ اکریلیک و زیرسازی ۴۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان
هزینه نقاشی در حیاط و پارکینگ ۱۵۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان
دستمزد رنگ آمیزی در و پنجره ۳۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان
هزینه نقاشی نرده ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان
قیمت نقاشی نما ۵۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان
قیمت نقاشی ساختمان – به چه مواردی توجه کنیم تا سرمان کلاه نرود؟

لیست قیمت تمام شده نقاشی ساختمان (با احتساب هزینه نقاش و مصالح) – زمستان ۱۴۰۳

نوع رنگ حداقل قیمت به ازای متر مربع (تومان) حداکثر قیمت به ازای متر مربع (تومان) توضیحات در سال ۱۴۰۱
روغن ۵۵,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ قیمت رنگ روغنی هم بستگی به نوع زیر سازی داره.
پلاستیک ۲۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ قیمت رنگ پلاستیک  درجه ۱ به زیرسازی بستگی داره.
اکریلیک ۴۵,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ بستگی به نوع زیرسازی و پرایمری که در زیر کار استفاده میشه داره.
مولتی کالر ۴۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ بستگی به نوع رنگ و کیفیت اون داره.
بلکا ۳۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ بستگی به نوع پوشش دیواری و کیفیت اون داره.
پوشش کنیتکس ۳۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
پتینه ۹۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
نوع رنگ نوع زیرسازی حداقل قیمت به ازای متر مربع (تومان) حداکثر قیمت به ازای متر مربع (تومان) توضیحاتدر سال ‍۱۴۰۳
روغن رنگ ۶۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ قیمت رنگ روغنی بستگی به نوع زیر سازی دارد
گچ ۶۶,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
پلاستیک رنگ ۳۵,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ قیمت رنگ پلاستیک  درجه ۱ به زیرسازی بستگی دارد
گچ ۳۹,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
اکریلیک رنگ ۶۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ بستگی به نوع زیرسازی و پرایمری که در زیر کار استفاده می‌شود، دارد
گچ ۶۶,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
مولتی کالر رنگ پلاستیک ۶۲,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ بستگی به نوع رنگ و کیفیت آن دارد
رنگ روغن ۶۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰
بلکا ۷۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ بستگی به نوع پوشش دیواری و کیفیت آن دارد
پوشش کنیتکس ۸۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
پتینه ۱۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
قیمت نقاشی ساختمان با رنگ روغن ۳۵.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان
دستمزد نقاشی ساختمان با رنگ روغن و زیرسازی ۴۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰
نوع رنگ نوع زیرسازی حداقل قیمت به ازای متر مربع (تومان) حداکثر قیمت به ازای متر مربع (تومان) توضیحات
روغن رنگ ۳۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ قیمت رنگ روغنی بستگی به نوع زیر سازی دارد
گچ ۳۳,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
پلاستیک رنگ ۱۸,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ قیمت رنگ پلاستیک به زیرسازی بستگی دارد
گچ ۲۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
اکریلیک رنگ ۳۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ بستگی به نوع زیرسازی و پرایمری که در زیر کار استفاده می‌شود، دارد
گچ ۳۳,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰

تجهیزات نقاشی ساختمان حدود قیمت (تومان)

نردبان ۵ پله

۴۰۰.۰۰۰

پیستوله رنگ برقی

نوشته های مشابه

۲.۰۰۰.۰۰۰

پیستوله بادی

۲.۰۰۰.۰۰۰

غلتک رنگ

۱۳۰.۰۰۰

سینی غلتک

۱۰۰.۰۰۰

پودر بتونه نقاشی

۱۰۰.۰۰۰

کاردک لیسه

۹۰.۰۰۰

نقاشی ساختمان با مصالح  سال ۱۴۰۱

۵۰۰۰۰ هزار تومان
دیوار رنگ روغنی سقف رنگ پلاستیک
۴۵۰۰۰ هزار تومان
دیوار رنگ پلاستیک سقف رنگ پلاستیک
۵۰۰۰۰ هزار تومان
دیوار رنگ اکریلیک سقف رنگ پلاستیک
۸۰۰۰۰ هزار تومان
رنگ مولتی کالر ، بلکا و کنیتکس
۳۰۰۰۰ هزار تومان
نقاشی ابزار گچ بری
۱۵۰۰۰۰ هزار تومان به بالا
نقاشی نما روی داربست
۳۰۰۰۰هزار تومان
نقاشی نرده ساده
۳۲۰۰۰ هزار تومان
نقاشی نرده فرفوژه ساده
۴۰۰۰۰ هزار تومان
نقاشی نرده فرفوژه پیچیده
۵۰۰۰۰ هزار تومان
۶۵۰۰۰ هزار تومان به بالا
کناف بتونه و درز گیری و رنگ
۳۵۰۰۰ هزار تومان
کناف بتونه و درز گیری
۴۰۰۰۰ هزار تومان
پتینه کاری
۳۵۰۰۰ هزار تومان
درب و پنجره
۱۹ تا ۲۴هزار تومان
تامین مصالح بدون تاخیر به عهده کارفرما است.
۳۵۰۰۰ هزار تومان
دیوار رنگ روغنی سقف رنگ پلاستیک
۳۵۰۰۰ هزار تومان
دیوار رنگ پلاستیک سقف رنگ پلاستیک
۳۵۰۰۰ هزار تومان
دیوار رنگ اکریلیک سقف رنگ پلاستیک
۲۰۰۰۰ هزار تومان
نرده ساده
۳۰۰۰۰ هزار تومان
نرده فرفوژه
۳۰۰۰۰ هزار تومان
نرده فرفوژه پیچیده
۲۵۰۰۰ هزار تومان
درب و پنجره
۱۴۰۰۰ تومان

نصب کاغذ دیواری

۶۰۰۰۰ هزار تومان
کاغذ دیواری خارجی عرض ۵۰ و۶۰ سانت
۴۵۰۰۰ هزار تومان
کاغذ دیواری ایرانی عرض ۵۰ و۶۰ سانت
۹۰۰۰۰ هزار تومان

نقاشی ساختمان با مصالح

۷۰۰۰۰ هزار تومان
دیوار رنگ روغنی سقف رنگ پلاستیک
۶۵۰۰۰ هزار تومان
دیوار رنگ پلاستیک سقف رنگ پلاستیک
۷۵۰۰۰ هزار تومان
دیوار رنگ اکریلیک سقف رنگ پلاستیک
۱۱۰۰۰۰ هزار تومان
رنگ مولتی کالر ، بلکا و کنیتکس
۵۰۰۰۰ هزار تومان
نقاشی ابزار گچ بری
۲۵۰۰۰۰ هزار تومان به بالا
نقاشی نما روی داربست
۵۵۰۰۰هزار تومان
نقاشی نرده ساده
۶۵۰۰۰ هزار تومان
نقاشی نرده فرفوژه ساده
۸۰۰۰۰ هزار تومان
نقاشی نرده فرفوژه پیچیده
۷۵۰۰۰ هزار تومان به بالا
نقاشی سقف شیروانی، مخزن، سوله و…
۱۱۰۰۰۰ هزار تومان به بالا
کناف بتونه و درز گیری و رنگ
۳۵۰۰۰ هزار تومان
کناف بتونه و درز گیری
۸۰۰۰۰ هزار تومان
پتینه کاری
۷۵۰۰۰ هزار تومان
درب و پنجره
۳۵۰۰۰ هزار تومان
جدول
نوع رنگ حداقل قیمت به ازای هر مترمربع (تومان)
رنگ پلاستیک
۴۵.۰۰۰
رنگ روغن
۴۹.۰۰۰
رنگ اکریلیک
۴۸.۰۰۰

نقاشی ساختمان بدون مصالح در سال ۱۴۰۳

تامین مصالح بدون تاخیر به عهده کارفرما است.
۵۵۰۰۰ هزار تومان
دیوار رنگ روغنی سقف رنگ پلاستیک
۵۵۰۰۰ هزار تومان
دیوار رنگ پلاستیک سقف رنگ پلاستیک
۵۵۰۰۰ هزار تومان
دیوار رنگ اکریلیک سقف رنگ پلاستیک
۳۰۰۰۰ هزار تومان
نرده ساده
۴۵۰۰۰ هزار تومان
نرده فرفوژه
۶۰۰۰۰ هزار تومان
نرده فرفوژه پیچیده
۳۵۰۰۰ هزار تومان
درب و پنجره
۲۰۰۰۰ تومان
جدول

نصب کاغذ دیواری

۹۰۰۰۰ هزار تومان
کاغذ دیواری خارجی عرض ۵۰ و۶۰ سانت
۱۰۵۰۰۰ هزار تومان
کاغذ دیواری ایرانی عرض ۵۰ و۶۰ سانت
۱۴۵۰۰۰ هزار تومان
شرح خدمات قیمت واحد (تومان)
نقاشی جزئی – نقاشی محل کمتر از ۲۰ مترمربع
۷۰۰,۰۰۰
نقاشی هر درب یا چارچوب – هر مترمربع
۳۸,۰۰۰
پتینه‌کاری ساده – هر مترمربع
۴۰,۰۰۰
پتینه‌کاری ابر و باد – هر مترمربع
۴۲,۰۰۰
نقاشی ساختمان رنگ روغنی متری
۲۹,۰۰۰
نقاشی ساختمان رنگ اکریلیک متری
۲۸,۰۰۰
نقاشی ساختمان رنگ پلاستیک متری
۲۳,۰۰۰
نقاشی ابزار – هر متر طول
۱۹,۰۰۰
نقاشی جدول – هر متر طول
۱۶,۰۰۰
نقاشی نرده فرفوژه پیچیده – هر طرف مترمربع
۴۵,۰۰۰
نقاشی نرده فرفوژه ساده – هر طرف مترمربع
۳۲,۰۰۰
نقاشی نرده ساده – هر طرف مترمربع
۲۵,۰۰۰

منبع :  ساخت و ساز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا