ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت دستکش ایمنی در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا مدرن

دستکش ایمنی در سال ۱۴۰۳

استادکار دستکش ضد برش استاد

۱۰,۵۰۰ تومان

دستکش بافتنی ریز بافت

۵۰,۰۰۰ تومان

دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9011

۲۰,۰۰۰ تومان

دستکش ضد برش

نوشته های مشابه
۱۲,۰۰۰ تومان

دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9002

۲۵,۱۴۳ تومان

دستکش ضد برش استاد کار SIG-412

۱۷,۵۰۰ تومان

دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9001

۲۸,۰۰۰ تومان

دستکش ایمنی جوشکاری ارگون، ساق بلند کد: ۷۷۵

۴۵,۰۰۰ تومان

دستکش صنعتی دستکش گیلان مدل ۳/۴

۱۴,۸۵۰ تومان

دستکش ضد چاقو

۹۹,۰۰۰ تومان

دستکش ناخن دار باغبانی

۴۶,۰۰۰ تومان

دستکش ایمنی کندور کد ۲۱۴۳

۲۵,۰۰۰ تومان

دستکش تمام ژله ای استادکار

۹,۵۰۰ تومان

دستکش ایمنی مدل چرمی کف دوبل

۵۴,۰۰۰ تومان

دستکش ایمنی بروکس مدل ۹۳۹۶

۲۲,۸۰۰ تومان

دستکش پامچال صنعت اسپادانا مدل نفیس ۱۲۱

۲۴,۰۰۰ تومان

دستکش صنعتی ضد برش تانگ وانگ

۱۷,۰۰۰ تومان

دستکش ایمنی ک ک ۲۴ مدل ویسکوز

۱۲۱,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت
دستکش ایمنی مدل جوشکاری ۶۱,۰۰۰
شصت و یک هزار تومان
دستکش ضد اسید ۴۵ سانتی میداس ۱۸۵,۰۰۰
صد و هشتاد و پنج هزار تومان
دستکش ایمنی تانگ وانگ مدل ۰۴ بسته ۱۲ عددی ۱۷۵,۰۰۰
صد و هفتاد و پنج هزار تومان
دستکش باغبانی مدل چنگک دار دوقلو ۰۱ ۷۸,۳۰۰
هفتاد و هشت هزار سیصد تومان
دستکش ایمنی مدل ۰۱ بسته ۱۲ جفتی ۳۴,۰۰۰
سی و چهار هزار تومان
دستکش کف مواد معمولی استادکار ۶,۹۰۰
شش هزار نهصد تومان
دستکش صنعتی پوشا مدل ضد حلال ۱۵۲,۰۰۰
صد و پنجاه و دو هزار تومان
دستکش ایمنی ماتریکس مدل P GRIP ۵۰۰,۰۰۰
پانصد هزار تومان
دستکش جوشکاری آرگون تمام چرم ۶۳,۰۰۰
شصت و سه هزار تومان
دستکش ایمنی ضد اسید کوتاه پوشا ۴۲,۸۰۰
چهل و دو هزار هشتصد تومان
دستکش ناخن دار باغبانی ۳۶,۰۰۰
سی و شش هزار تومان
دستکش ایمنی هانی ول مدل Chainex2000 ۳۲۰,۰۰۰
سیصد و بیست هزار تومان
دستکش ایمنی بروکس مدل ۹۳۹۶ ۲۲,۸۰۰
بیست و دو هزار هشتصد تومان
دستکش نیتریل uvex یووکس مدل U-Fit ۵۳۰,۰۰۰
پانصد و سی هزار تومان
دستکش ایمنی روکش دار دیوالت مدل DPG70L ۴۸۰,۰۰۰
چهارصد و هشتاد هزار تومان
دستکش صنعتی دستکش گیلان مدل ۳/۴ ۱۴,۰۰۰
چهارده هزار تومان
دستکش ایمنی سانکس مدل SF ۳۵,۰۰۰
سی و پنج هزار تومان
استادکار دستکش ضد برش استاد ۱۰,۵۰۰
ده هزار پانصد تومان
دستکش ایمنی دی پی ال مدل Linepro ۱,۱۰۰,۰۰۰
یک میلیون و صد هزار تومان
دستکش ضد برش طاها ۱۱,۵۰۰
یازده هزار پانصد تومان
دستکش تمام ژله ای استادکار ۹,۵۰۰
نه هزار پانصد تومان
دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9002 ۲۶,۰۰۰
بیست و شش هزار تومان
دستکش ایمنی دی پی ال مدل Interface Plus ۲۴۰,۰۰۰
دویست و چهل هزار تومان
دستکش ایمنی سانکس مدل فردیس ۵۱,۰۰۰
پنجاه و یک هزار تومان
دستکش ایمنی ضد حلال ماپا ساق بلند مدل ۴۹۱ ۱۳۶,۰۰۰
صد و سی و شش هزار تومان
دستکش ایمنی ضد حلال بلند پوشا pusha ۱۵۳,۰۰۰
صد و پنجاه و سه هزار تومان
دستکش ایمنی او ایکس مدل ۰۰۷ یک جفتی ۲۹,۸۴۰
بیست و نه هزار هشتصد و چهل تومان
دستکش ایمنی کونگ مدل Kong Skin ۱,۹۴۱,۷۶۰
یک میلیون و نهصد و چهل و یک هزار هفتصد و شصت تومان
دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9011 ۲۰,۰۰۰
بیست هزار تومان
دستکش عایق برق سکورا SECURA مدل ELSEC کلاس ۲ ۲,۲۰۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست هزار تومان
دستکش ایمنی ضد اسید مدل m435 ۱۱۸,۰۰۰
صد و هیجده هزار تومان
دستکش ایمنی سانکس مدل دیبا ۴۵,۰۰۰
چهل و پنج هزار تومان
دستکش ایمنی سانکس مدل گلدیس ۲۰,۰۰۰
بیست هزار تومان
دستکش ایمنی سانکس مدل سیما ۶۸,۰۰۰
شصت و هشت هزار تومان
دستکش ژله ای ۱۴,۹۰۰
چهارده هزار نهصد تومان
دستکش پامچال صنعت اسپادانا مدل نفیس ۱۲۱ ۱۸,۰۰۰
هیجده هزار تومان
دستکش ایمنی ضد ضربه و برش یووکس مدل Impact 1 ۷۷۰,۰۰۰
هفتصد و هفتاد هزار تومان
دستکش صنعتی ضد برش تانگ وانگ ۱۷,۰۰۰
هفده هزار تومان
دستکش ژله ای تانگ وانگ ۱۸,۰۰۰
هیجده هزار تومان
دستکش ایمنی او ایکس کد ۲۲۴۱ ۲۵,۴۱۰
بیست و پنج هزار چهارصد و ده تومان
دستکش ایمنی زانکو مدل Z-SG13N2 ۲۵,۰۰۰
بیست و پنج هزار تومان
دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9001 ۲۸,۰۰۰
بیست و هشت هزار تومان
دستکش ایمنی ۳۰۰ Workhouse ۱۵,۹۰۰
پانزده هزار نهصد تومان
دستکش ایمنی زانکو مدل Z-SG14L ۲۷,۰۰۰
بیست و هفت هزار تومان
دستکش ایمنی اکو مدل EN-2242 ۱۹,۹۰۰
نوزده هزار نهصد تومان
دستکش جوشکاری پژو مدل PEG1 ۹۰,۰۰۰
نود هزار تومان
دستکش کالکان مدل نیتریل ۱۵,۰۰۰
پانزده هزار تومان
دستکش استاد کار کد I 291 ۳۷,۵۰۰
سی و هفت هزار پانصد تومان
دستکش کف چرمی دوبل ایرانی ۴۵,۰۰۰
چهل و پنج هزار تومان
دستکش ایمنی گیلان مدل ضد برش S1 ساخت ایران ۲۲,۰۰۰
بیست و دو هزار تومان
دستکش ایمنی کف مواد نیتریل دیوالت مدل DPG66L ۲۷۰,۰۰۰
دویست و هفتاد هزار تومان
دستکش ایمنی دستکش گیلان مدل نیتریل ۱۷,۰۰۰
هفده هزار تومان
دستکش ایمنی سانکس مدل آیدیس ۸۵,۰۰۰
هشتاد و پنج هزار تومان
دستکش چرمی ایمنی جوشکاری هوبارت ۴۲,۰۰۰
چهل و دو هزار تومان
دستکش بافتنی سفید ۱۱,۷۰۰
یازده هزار هفتصد تومان
دستکش ایمنی خالدار پاکستانی ۱۹,۰۰۰
نوزده هزار تومان
دستکش ایمنی بدون انگشت دیوالت مدل DPG23L ۱,۳۲۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و بیست هزار تومان
دستکش ایمنی ایرانی مدل کف دوبل ۶۴,۸۰۰
شصت و چهار هزار هشتصد تومان
دستکش لاستیکی استادکار ۲۳,۵۰۰
بیست و سه هزار پانصد تومان
دستکش ضد برش کالکان ۱۵,۰۰۰
پانزده هزار تومان
دستکش ایمنی ضد حلال یووکس مدل NF33 ۸۶,۰۰۰
هشتاد و شش هزار تومان
دستکش ایمنی مدل ۰۶۹ ۴۱,۰۰۰
چهل و یک هزار تومان
دستکش ایمنی جوشکاری ارگون، ساق بلند کد: ۷۷۵ ۷۰,۰۰۰
هفتاد هزار تومان
دستکش لاتکس ارم کوشا ۲۴,۰۰۰
بیست و چهار هزار تومان
دستکش ایمنی دستکش گیلان مدل N 2 بسته ۲ عددی ۳۳,۶۰۰
سی و سه هزار ششصد تومان
دستکش ایمنی یووکس مدل ۶۶۳۴ Unipure ۵۱۰,۰۰۰
پانصد و ده هزار تومان
دستکش ایمنی ضد برش بوفالو مدل BUF101 ۲۵,۰۰۰
بیست و پنج هزار تومان
دستکش ایمنی کمگارد مدل NF1813 ۱۲۰,۰۰۰
صد و بیست هزار تومان
دستکش ایمنی استاد کار کد ۵۰۱۰۱۶ ۹۰۰
نهصد تومان
دستکش ضد چاقو ۱۷۰,۰۰۰
صد و هفتاد هزار تومان
دستکش ضد برش استاد کار SIG-412 ۱۲,۸۰۰
دوازده هزار هشتصد تومان
دستکش ایمنی یووکس مدل Phynomic C3 ۲۱۰,۰۰۰
دویست و ده هزار تومان
دستکش ضد اسید اکتی فرش ۱۴۵,۰۰۰
صد و چهل و پنج هزار تومان
دستکش ایمنی سیگما کد ۴۲۲ ۳۲,۹۹۰
سی و دو هزار نهصد و نود تومان
دستکش کف مواد تا بند اول ۱۲,۰۰۰
دوازده هزار تومان
دستکش کار کف مواد نیتریل ساده پایا ( ۴۴ – ۵۵… ۱۶,۰۰۰
شانزده هزار تومان
دستکش فلزی زنجیری ساق کوتاه مدل MG 2152 ۲,۱۰۰,۰۰۰
دو میلیون و صد هزار تومان
دستکش صنعتی گیلان مدل ایمن کار کد L ۲۶,۸۰۰
بیست و شش هزار هشتصد تومان
دستکش ایمنی مدل MG2212 ۴,۲۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و دویست هزار تومان
دستکش ایمنی یووکس مدل Unipur 6639 ۳۶۰,۰۰۰
سیصد و شصت هزار تومان
دستکش ۱۰ اینچ فلامنت با پوشش نیتریل توسن TDP-N10 ۲۴,۰۰۰
بیست و چهار هزار تومان
دستکش ضد برش ۱۶,۸۰۰
شانزده هزار هشتصد تومان
دستکش ایمنی کنزاکس مدل KLG-212 ۲۹,۰۰۰
بیست و نه هزار تومان
دستکش آتش نشانی چیبا ۵۸۰,۰۰۰
پانصد و هشتاد هزار تومان
دستکش بافتنی ریز بافت ۳۰,۰۰۰
سی هزار تومان
دستکش ایمنی جوشکاری مدل BP-01 ۷۹,۰۰۰
هفتاد و نه هزار تومان
دستکش عایق حرارت حوله ای ایرانی ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
نود و شش میلیون تومان
دستکش ایمنی سانکس مدل CN ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
دستکش ایمنی ضدبرش قوی کف چروک سیگما مدل ۴۲۲… ۲۰,۰۰۰
بیست هزار تومان
دستکش ایمنی مدل چرمی کف دوبل ۴۵,۰۰۰
چهل و پنج هزار تومان
دستکش ایمنی ضد برش گیلان ۱۸,۰۰۰
هیجده هزار تومان
دستکش جوشکاری آرگون ۷۶,۰۰۰
هفتاد و شش هزار تومان
دستکش نیتریل مای گلاو (MY GLOVE) ۱۳۹,۰۰۰
صد و سی و نه هزار تومان
دستکش ایمنی ضد اسید بلند پوشا pusha ۱۴۵,۰۰۰
صد و چهل و پنج هزار تومان
دستکش ایمنی هوبارت طرح آمریکایی (سیم نسوز) ۱۰۲,۰۰۰
صد و دو هزار تومان
دستکش ایمنی دو رنگ بنایی تکنسین ۳۳,۰۰۰
سی و سه هزار تومان
دستکش ایمنی یووکس مدل Athletic Lite ۴۰۰,۰۰۰
چهارصد هزار تومان
دستکش نسوز روکش دار آلومینیومی JLP 0501 ۳۷۰,۰۰۰
سیصد و هفتاد هزار تومان
دستکش قصابی Niroflex ۱,۹۰۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد هزار تومان
دستکش ایمنی سانکس مدل شیبا ۳۵,۰۰۰
سی و پنج هزار تومان

دستکش کف مواد تا بند دوم

۱۲,۰۰۰ تومان

دستکش نسوز سیتریو

۲۰۰,۰۰۰ تومان

دستکش کف مواد نیتریل معمولی ۱/۲ گیلان

۱۴,۰۰۰ تومان

دستکش قصابی مدل RE22

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستکش ۱۰ اینچ فلامنت با پوشش نیتریل توسن TDP-N10

۲۴,۰۰۰ تومان

دستکش نیتریل مای گلاو (MY GLOVE)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دستکش ضد اسید مچ کشدار قرمز تانگ وانگ

۴۰,۰۰۰ تومان

دستکش ایمنی مدل MG2212

۴۲۵,۰۰۰ تومان

دستکش ایمنی استاد کار کد ۵۰۱۰۱۶

۹,۰۰۰ تومان
منبع :  ساخت و ساز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا