ابزار آلات ساختمانیمحیط زیستوبلاگ

قیمت دمنده در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا ارزان

دمنده در سال ۱۴۰۳

بلوور صنعتی دیمردار رونیکس مدل ۱۲۰۶

۱,۲۶۵,۰۰۰ تومان

بلوور صنعتی دیمردار رونیکس مدل ۱۲۰۷

۱,۳۹۰,۲۶۰ تومان

دم برقی ۲.۵ اینچ رونیکس ۱۲۲۲

۱,۳۹۸,۰۰۰ تومان

دستگاه دمنده شارژی رونیکس مدل ۸۹۲۲

نوشته های مشابه
۲,۸۹۷,۸۰ تومان

دمنده و مکنده ادون مدل ED-MB-23A

۶۰۰,۰۰۰ تومان

دم برقی ۲ اینچ رونیکس ۱۲۲۱

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

دمنده و مکنده آروا مدل ۵۶۴۱

۱,۴۷۵,۰۰۰ تومان

دمنده و مکنده مدل ۷۰۰۷B توسن

۱,۹۸۸,۰۰۰ تومان

دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN123501

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه دمنده و مکنده آاگ مدل GM600E

۲,۲۳۲,۰۰۰ تومان

دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122802

۸۷۵,۰۰۰ تومان

دستگاه دمنده و مکنده محک مدل BVC-3.5

۱,۲۲۹,۰۰۰ تومان

دم برقی ۳ اینچ رونیکس ۱۲۲۳

۲,۰۷۲,۸۰۰ تومان

دستگاه دمنده و مکنده آپسپریت مدل HK-BL2302

۶۴۰,۰۰۰ تومان

دستگاه دمنده و مکنده باس مدل ۱۰۰۳

۷۰۰,۰۰۰ تومان

بلوور (دمنده-مکنده) بوش مدل GBL 800 E

۳,۷۷۳,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
بلوور (دمنده-مکنده) بوش مدل GBL 800 E ۳,۴۰۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد هزار تومان
خزان روب برقی تاپ گاردن مدل BVC-2600 ۲,۴۹۰,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد و نود هزار تومان
دمنده و مکنده بنزینی MBVP25M ام ای سی مدل ۴,۰۱۲,۸۰۰
چهار میلیون و دوازده هزار هشتصد تومان
پنکه شارژی دیوالت مدل DCE512N-XJ ۵,۹۵۰,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده تر و خشک بوش مدل GAS 15 PS… ۹,۲۴۰,۰۰۰
نه میلیون و دویست و چهل هزار تومان
دم برقی ۳ اینچ رونیکس ۱۲۲۳ ۲,۰۵۰,۰۰۰
دو میلیون و پنجاه هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده دی سی ای مدل ADQF28 ۳,۸۳۰,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد و سی هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده اینکو مدل AB-4018 ۱,۲۹۰,۰۰۰
یک میلیون و دویست و نود هزار تومان
دمنده و مکنده ادون مدل ED-MB-23A ۴۸۸,۰۰۰
چهارصد و هشتاد و هشت هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN123501 ۱,۳۵۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
دمنده مکنده ( برگ جمع کن ) بوش مدل universal garden… ۷,۲۷۵,۸۴۰
هفت میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار هشتصد و چهل تومان
دستگاه دمنده و مکنده دنلکس مدل DX-9268 ۲,۴۳۸,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار تومان
بلوور محک مدل BVC-3H ( دمنده و مکنده ) ۹۶۹,۰۰۰
نهصد و شصت و نه هزار تومان
دمنده و مکنده HP7160-BL هیوندای ۳,۰۵۰,۰۰۰
سه میلیون و پنجاه هزار تومان
دم برقی ۲ اینچ نووا مدل NTB-1220 ۱,۱۹۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و نود هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده رمو مدل B10 ۱,۰۹۰,۰۰۰
یک میلیون و نود هزار تومان
پیستوله مکنده و دمنده SA-5505 سوماک ۲,۱۰۸,۰۰۰
دو میلیون و صد و هشت هزار تومان
هواکش ۱۰ فلزی دمنده ۲۴۰۰ مدل VMA-10S2S ۱۷۱,۱۰۰
صد و هفتاد و یک هزار صد تومان
بلوور ۶۰۰ وات دور متغیر اینکو AB6008 ۱,۴۸۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده محک مدل BVC-3.5 ۹۵۴,۰۰۰
نهصد و پنجاه و چهار هزار تومان
بلوور ۴۰۰ وات اینکو AB4018 ۱,۰۹۷,۷۸۰
یک میلیون و نود و هفت هزار هفتصد و هشتاد تومان
دم برقی ۲ اینچ رونیکس ۱۲۲۱ ۱,۱۰۰,۰۰۰
یک میلیون و صد هزار تومان
دمنده و مکنده بادی هازت مدل ۹۰۴۳N-10 ۵,۷۱۶,۰۰۰
پنج میلیون و هفتصد و شانزده هزار تومان
دستگاه بلوور دمنده و مکنده پی نت B01 ۶۵۰,۰۰۰
ششصد و پنجاه هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده بلوور برند مچر مدل MR-67 ۴۹۰,۰۰۰
چهارصد و نود هزار تومان
دستگاه دوقلو مکنده صنعتی هواسازان مدل E470 ۴۸,۶۰۰
چهل و هشت هزار ششصد تومان
دستگاه دمنده و مکنده بلک اند دکر مدل BDB530 ۲,۸۲۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان
مکنده صنعتی سطلی شپخ مدل DC100 ۶,۴۸۰,۰۰۰
شش میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان
دمنده و مکنده باد دیمر دار مگا۳ مدل P-37 ۱,۵۳۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و سی هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده توسن مدل ۷۰۰۷B ۱,۷۹۸,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و نود و هشت هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده آپسپریت مدل HK-BL2302 ۵۵۰,۰۰۰
پانصد و پنجاه هزار تومان
بلوور صنعتی دیمردار رونیکس مدل ۱۲۰۷ ۱,۴۷۸,۸۰۰
یک میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هزار هشتصد تومان
مکنده صنعتی شپخ مدل DC500 ۷,۱۸۰,۰۰۰
هفت میلیون و صد و هشتاد هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده دوو مدل DAEB 400 ۱,۱۵۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
دمنده و مکنده آروا مدل ۵۶۴۱ ۱,۳۶۷,۸۴۰
یک میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار هشتصد و چهل تومان
بلیور دمنده و مکنده برقی زوبر ۵۰۰ وات دور… ۱,۳۵۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل UniversalVac 15 ۸,۴۴۶,۰۸۰
هشت میلیون و چهارصد و چهل و شش هزار هشتاد تومان
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل ۱۲۰۵ ۲,۴۹۸,۸۰۰
دو میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار هشتصد تومان
دمنده برقی ۲/۵ اینچ رابین مدل RB-25 ۸۹۹,۰۰۰
هشتصد و نود و نه هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده انزو مدل B-46 ۵۱۸,۰۰۰
پانصد و هیجده هزار تومان
دمنده شارژی ۲۰ ولت اینکو مدل CABLI2002 ۱,۹۳۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و سی هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده دیوالت مدل ۹۰۲۵ ۹۸۰,۰۰۰
نهصد و هشتاد هزار تومان
هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا طرح جوشی مدل… ۱,۰۹۹,۰۰۰
یک میلیون و نود و نه هزار تومان
بلوور( دمنده-مکنده) دیمر دار اکتیو مدل AC-2560N ۱,۰۷۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتاد هزار تومان
فن دمنده نسام مدل BL-250 ۶۱۵,۰۰۰
ششصد و پانزده هزار تومان
بلوور نک مدل NEK 654 BL ( دمنده و مکنده ) ۲,۱۹۰,۰۰۰
دو میلیون و صد و نود هزار تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل VIM-80K6S ۴,۱۳۶,۰۰۰
چهار میلیون و صد و سی و شش هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده ایزی پاور مدل BL5012 ۸۲۰,۰۰۰
هشتصد و بیست هزار تومان
دستگاه مکنده دمنده کومت مدل CV 30 XE ۷,۹۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و نهصد هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده باس مدل ۱۰۰۳ ۵۴۵,۰۰۰
پانصد و چهل و پنج هزار تومان
دستگاه دمنده شارژی رونیکس مدل ۸۹۲۲ ۲,۹۰۲,۸۰۰
دو میلیون و نهصد و دو هزار هشتصد تومان
دستگاه مکنده محک Mahak DC-300 ۱۲,۳۲۰,۰۰۰
دوازده میلیون و سیصد و بیست هزار تومان
بلوور صنعتی دیمردار رونیکس مدل ۱۲۰۶ ۱,۲۴۸,۸۰۰
یک میلیون و دویست و چهل و هشت هزار هشتصد تومان
کیت مکنده دمنده اولیومک برای مدل BV270 ۱,۵۰۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده گریتک مدل GTEB9001 ۸۵۰,۰۰۰
هشتصد و پنجاه هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده دی سی ای مدل AQF32 ۲,۸۰۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
دستگاه دمنده اکتیو مدل AC2025B ۱,۰۵۰,۰۰۰
یک میلیون و پنجاه هزار تومان
دستگاه دمنده سیلور مدل GTP03A10 ۱,۲۹۵,۰۰۰
یک میلیون و دویست و نود و پنج هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل universal garden tidy ۶,۷۰۰,۰۰۰
شش میلیون و هفتصد هزار تومان
بلوور (دمنده -مکنده )اکتیو مدل AC-25400F ۱,۲۰۳,۰۰۰
یک میلیون و دویست و سه هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده نکستول گروپ مدل NEX-905 ۲,۱۳۷,۰۰۰
دو میلیون و صد و سی و هفت هزار تومان
بلوور (دمنده و مکنده) ۶۰۰ وات آنکور مدل B1 ۱,۲۰۰,۰۰۰
یک میلیون و دویست هزار تومان
بلوور ۶۰۰ وات اکتیو AC-2560 ۱,۲۳۸,۰۰۰
یک میلیون و دویست و سی و هشت هزار تومان
بلوور ( دمنده ومکنده ) ۸۰۰ وات دیوالت مدل DWB800-B5 ۳,۴۷۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان
دمنده و مکنده مدل ۷۰۰۷B توسن ۲,۳۵۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
هواکش صنعتی دمنده مدل VID-35D4S ۱,۴۶۶,۴۰۰
یک میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار چهارصد تومان
بلوور (دمنده-مکنده) نک مدل ۵۵۳BL ۱,۴۹۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و نود هزار تومان
دم برقی ۲.۵ اینچ رونیکس ۱۲۲۲ ۱,۱۹۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و نود هزار تومان
دستگاه دمنده ومکنده XCORT XQF02-500 ۹۰۰,۰۰۰
نهصد هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده اکم مدل BL2301 ۴۴۰,۰۰۰
چهارصد و چهل هزار تومان
دستگاه دمنده برگ روب شارژی اینکو مدل CABLI-2002 ۲,۴۸۸,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد و هشتاد و هشت هزار تومان
بلوور (دمنده) ۶۲۰ وات بوش مدل GBL620 ۲,۵۸۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان
مکنده ۳۰۰ میلیمتر مدل DC-300S محک ۱۲,۲۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و دویست هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده آروا مدل ۵۶۴۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
دمنده و مکنده ۸۰۰ وات دیمر دار اینکو مدل AB8008 ۲,۴۵۰,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122802 ۸۷۵,۰۰۰
هشتصد و هفتاد و پنج هزار تومان
مکنده ۱۰۰ میلی متری محک مدل DC-100 B ۶,۰۰۰,۰۰۰
شش میلیون تومان
دستگاه دمنده و مکنده پروسکیت مدل MS-C002 ۱,۲۷۷,۰۴۰
یک میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار چهل تومان
دستگاه دمنده مکنده اس کا ان مدل EBV260 ۴,۷۹۷,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار تومان
بلوور شارژی آاگ / AEG مدل BGE18C2-0 ۳,۷۶۲,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و شصت و دو هزار تومان
دستگاه دمنده المکس مدل E.B 632 ۱,۱۰۰,۰۰۰
یک میلیون و صد هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده ادون مدل HD-8804 ۱,۱۸۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و هشتاد هزار تومان
دمنده – مکنده رونیکس مدل ۱۲۰۹ ۱,۷۵۹,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و پنجاه و نه هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده آاگ مدل GM600E ۲,۷۰۰,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد هزار تومان
هواکش خانگی دمنده سری لوکس مدل VSL-20S2S ۳۳۴,۷۰۰
سیصد و سی و چهار هزار هفتصد تومان
بلوور صنعتی نووا (Nova) مدل ۴۴۰۵ ۱,۵۷۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده پوکا مدل BL6001 ۱,۳۸۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122302 ۸۲۰,۰۰۰
هشتصد و بیست هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده کنزاکس مدل KEB-1680 ۸۸۰,۰۰۰
هشتصد و هشتاد هزار تومان
مکنده گرد و غبار دیرما شیائومی deerma cm800 mite… ۱,۶۶۶,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و شصت و شش هزار تومان
مکنده تک قلو شپخ مدل HD12 ۸,۹۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و نهصد هزار تومان
بلوور ۶۵۰ وات PRESCOTT مدل PT2255001 ۱,۶۵۰,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده ماکیتا مدل UB1103 ۴,۲۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و دویست هزار تومان
دستگاه دمنده محک مدل BC-2.8 ۹۹۷,۰۰۰
نهصد و نود و هفت هزار تومان
دم برقی ۲/۵ اینچ نووا مدل NTB-1225 ۱,۳۴۴,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده سیلور مدل GTBR650W ۱,۰۸۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتاد هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده رمو مدل B15 ۱,۹۵۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
دستگاه دمنده و مکنده دیوالت مدل DWB800 ۳,۹۳۰,۰۰۰
سه میلیون و نهصد و سی هزار تومان
دمنده و مکنده بوش مدل Universal Vac 20 ۱۱,۱۱۰,۰۰۰
یازده میلیون و صد و ده هزار تومان
دستگاه دمنده بوش مدل GBL 18V-120 ۵,۱۲۹,۰۰۰
پنج میلیون و صد و بیست و نه هزار تومان

دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل ۱۲۰۶

۱,۴۹۹,۰۰۰

دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122302

۸۲۰,۰۰۰

مینی فرز وات پلاس مدل DW801

۹۵۰,۰۰۰

دریل بتن کن شارژی ولف مدل WPT-2412-24v-3.0AH

۳۲,۱۰۰,۰۰۰

دمنده و مکنده باس مدل دیمردار کد ELECTRIC-BLOWER-1003

۸۴۰,۰۳۰

دستگاه دمنده و مکنده شارک مدل ۷۰۰W

۹۳۰,۰۰۰

دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل ۱۲۰۷

۱,۷۲۲,۰۰۰

دستگاه دمنده و مکنده فندکی مدل XG-668A

۳۷۹,۰۰۰

دستگاه دمنده و مکنده ساتا مدل DYM-5166

۲,۸۰۰,۰۰۰

دمنده برقی ایران بلوور مدل IRAN-BLOWER-2.5 INCH

۱,۱۰۰,۰۰۰

دستگاه دمنده باس مدل LIFE_STYLE

۷۹۹,۰۰۰

دستگاه دمنده و مکنده اینکو مدل AB-4018

۲,۷۰۰,۰۰۰

دستگاه دمنده مکس وان مدل MOBL600W

۹۵۰,۰۰۰

دستگاه دمنده و مکنده شارک مدل CAR 700W

۱,۲۰۰,۰۰۰

دستگاه دمنده شارژی رونیکس مدل ۸۹۲۲

۳,۷۰۰,۰۰۰

دستگاه دمنده و مکنده اینکو مدل CABLI20018

۶,۲۰۰,۰۰۰

دستگاه دمنده برگ روب شارژی اینکو مدل CABLI-2002

۱۰,۸۰۰,۰۰۰

دستگاه دمنده و مکنده رویال مکس مدل ۱۰۰۰W

۹۰۵,۰۰۰

دستگاه دمنده و مکنده پروسکیت مدل MS-C002

۱,۲۷۷,۰۴۰

دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل ۱۲۰۴

۵,۹۰۰,۰۰۰

دستگاه دمنده مکنده بوش مدل Gardentidy 3000 مجموعه ۵ عددی

۱۳,۳۵۰,۰۰۰

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا