ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت پمپ اب در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا روستایی

پمپ اب در سال ۱۴۰۳

پمپ آب الکتروژن مدل KPM50

۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان

پمپ آب بشقابی الکتروژن مدل CM100

۳,۲۰۵,۰۰۰ تومان

پمپ فشار آب پنتاکس مدل PM45

۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان

پمپ سیرکوله سمنان انرژی ۲ اینچ A6

نوشته های مشابه
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان

پمپ آب محیطی نیم اسب لیو مدل APM37

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

پمپ آب دو پروانه ۲ اسب پنتاکس مدل CB210/00

۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان

الکتروپمپ محیطی ابارا مدل PRA 0.50 M-LOCAL

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

پمپ آب جتی (خودمکش) ۱ اسب بخار رونیکس مدل RH-4022

۴,۲۴۵,۰۰۰ تومان

پمپ آب CH160 پنتاکس

۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان

پمپ آب CM100/01 پنتاکس

۳,۶۷۵,۰۰۰ تومان

الکتروپمپ مکش ابارا مدل AGA 1.00 M

۳,۸۰۸,۳۵۰ تومان

پمپ آب پنتاکس Pentax PM80

۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
موتور پمپ آب ۲ اینچی یونیک طرح هوندا مدل WP20X ۴,۷۹۲,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد و نود و دو هزار تومان
موتور پمپ آب کیتون ۲ اینچ بنزینی wp50 طرح هوندا ۵,۲۷۲,۰۰۰
پنج میلیون و دویست و هفتاد و دو هزار تومان
موتور پمپ دیزلی ۲ اینچ کاما KDP20 KAMA ۱۴,۴۹۶,۰۰۰
چهارده میلیون و چهارصد و نود و شش هزار تومان
پمپ سانتریفوژ WILO TOP-S 25/7 3 PN10 ۶۳,۰۰۰
شصت و سه هزار تومان
موتور پمپ آب ۲ اینچ بنزینی نویگیتور مدل nwp-20 ۴,۵۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
پمپ سیرکولاتور گراندفوس مدل UPS 25-40 ۴,۹۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد هزار تومان
موتور بنزینی لانسین مدل G270 FDB ۱۷,۱۰۰,۰۰۰
هفده میلیون و صد هزار تومان
پمپ سیرکولاتور ویلو مدل STAR RS 30/6 ۵,۸۳۸,۷۲۰
پنج میلیون و هشتصد و سی و هشت هزار هفتصد و بیست تومان
موتور پمپ آب مدل MI WUXI کد ۱۲V ۱۹۹,۹۹۰
صد و نود و نه هزار نهصد و نود تومان
پمپ سیرکولاتور ویلو مدل TOP RL 30/4 ۱۰,۸۴۶,۰۸۰
ده میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار هشتاد تومان
موتور بنزینی لانسین مدل G160F ۵,۰۰۰,۰۰۰
پنج میلیون تومان
موتور پمپ بنزینی ۲ روبین چینی RBP 205 ۵,۰۳۴,۷۰۰
پنج میلیون و سی و چهار هزار هفتصد تومان
موتور پمپ بنزینی راتو ۲ اینچ مدل RT50ZB28 ۹,۵۰۰,۰۰۰
نه میلیون و پانصد هزار تومان
موتور پمپ بنزینی ۳ اینچ لانسین LC80ZB35-4.5Q ۱۱,۲۶۰,۰۰۰
یازده میلیون و دویست و شصت هزار تومان
موتور پمپ بنزینی ۵.۵ اسب دو اینچ مدل TMP20… ۶,۶۰۰,۰۰۰
شش میلیون و ششصد هزار تومان
موتورپمپ کاما ۴ اینچ استارتی | موتور پمپ… ۲۳,۱۲۱,۰۰۰
بیست و سه میلیون و صد و بیست و یک هزار تومان
موتور پمپ آب لیفان مدل LGW 112 ۶,۷۸۰,۰۰۰
شش میلیون و هفتصد و هشتاد هزار تومان
موتور پمپ دیزلی ۳ اینچ کاما KDP30 KAMA ۱۷,۳۷۰,۰۰۰
هفده میلیون و سیصد و هفتاد هزار تومان
موتور پمپ بنزینی روستر مدل R10-WP ۳,۹۸۰,۰۰۰
سه میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان
موتور پمپ ۱ اینچ چینی مدل WP10A ۳,۷۱۵,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و پانزده هزار تومان
موتور پمپ بنزینی ۱ اینچ لانسین LC25ZB36-1.2Q ۶,۹۶۰,۰۰۰
شش میلیون و نهصد و شصت هزار تومان
موتور تک بنزینی روبین EY20-3D ژاپنی ۳,۸۰۰,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد هزار تومان
موتور پمپ روبین چینی ۳ اینچ مدل ROBIN HT-305 ۹,۴۰۰,۰۰۰
نه میلیون و چهارصد هزار تومان
موتور پمپ ابارا مدل CMA-1.00M-LOCAL ECONOMY ۳,۱۵۸,۲۸۰
سه میلیون و صد و پنجاه و هشت هزار دویست و هشتاد تومان
موتور پمپ ۴اینچ سنسی مدل scwp100 ۱۵,۸۱۳,۰۰۰
پانزده میلیون و هشتصد و سیزده هزار تومان
موتور پمپ آب بنزینی آگرو ۳ اینچ هندلی مدل WP30G ۷,۵۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و پانصد هزار تومان
موتور آب APOLLO ۷,۴۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و چهارصد هزار تومان
پمپ سیرکولاتور ویلو مدل TOP S 30/7 ۱۷,۷۹۸,۰۰۰
هفده میلیون و هفتصد و نود و هشت هزار تومان
موتور پمپ آب بنزینی ۱ اینچ روبین ژاپن مدل PTG110 ۱۵,۲۱۴,۰۰۰
پانزده میلیون و دویست و چهارده هزار تومان
موتور پمپ سنسی ۳ اینچ گازوئیلی مدل SENCI SCWPD80 ۱۸,۹۲۷,۰۰۰
هیجده میلیون و نهصد و بیست و هفت هزار تومان
موتور پمپ بنزینی لیو ۲ اینچ ارتفاع بالا LEO… ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون تومان
موتور بنزینی لانسین مدل G200 ۵,۲۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و دویست هزار تومان
موتور بنزینی لانسین مدل G420F و G420FD ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
ده میلیون و دویست هزار تومان
موتور پمپ سه اینچ بنزینی مدل TMP30 N ساخت MARQUIS ۷,۱۸۳,۰۰۰
هفت میلیون و صد و هشتاد و سه هزار تومان
موتور پمپ روبین ژاپن نفت و بنزین ۲ اینچ مدل… موجود نیست
موتور پمپ بنزینی ۲ اینچ لانسینLC50ZB36-4.5Q ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
هیجده میلیون تومان
موتور پمپ آب ۲ اینچ دیزلی کوپ مدل kdp 50l ۱۷,۶۱۰,۰۰۰
هفده میلیون و ششصد و ده هزار تومان
موتور پمپ آب گازوئیلی ۱.۵ اینچ کاما مدل KDP15HX ۱۰,۵۴۲,۰۰۰
ده میلیون و پانصد و چهل و دو هزار تومان
پمپ سیرکولاتور ویلو مدل TOP S 50/10 ۴۸,۶۲۴,۹۶۰
چهل و هشت میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار نهصد و شصت تومان
پمپ Loben RBP- 305D ۱۱,۵۴۲,۵۵۰
یازده میلیون و پانصد و چهل و دو هزار پانصد و پنجاه تومان
موتور پمپ بنزینی روستر مدل RS80-WP ۶,۷۰۰,۰۰۰
شش میلیون و هفتصد هزار تومان
موتور پمپ آب اکسل ۲ اینچ | ۳۰ متر ۴,۹۱۳,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد و سیزده هزار تومان
موتور پمپ بنزینی ۱۴ اسب بخار روبین Robin چین… ۲۳,۵۵۰,۰۰۰
بیست و سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
پمپ هوندا Honda GWP40 ۱۳,۱۳۰,۰۰۰
سیزده میلیون و صد و سی هزار تومان
موتور پمپ روبین کوشین ۳ اینچ مدل SE-80X موجود نیست
پمپ Loben RB20-A ۲,۹۹۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و نود هزار تومان
موتور پمپ بنزینی پوتر مدل WP10 ۳,۸۰۰,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد هزار تومان
موتور پمپ روبین ژاپن بنزینی ۴ اینچ مدل PTG401 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون و نهصد هزار تومان
پمپ سیرکولاتور ویلو مدل TOP RL 30/6.5 ۱۶,۴۱۴,۰۸۰
شانزده میلیون و چهارصد و چهارده هزار هشتاد تومان
پمپ سیرکولاتور خطی گراندفوس مدل UPS25-60 ۳,۷۸۵,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار تومان
موتورپمپ ۱ اینچ بنزینی لانسین Loncin ۷,۵۴۸,۰۰۰
هفت میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار تومان
پمپ Loben RBP-205K ۶,۲۵۰,۲۵۰
شش میلیون و دویست و پنجاه هزار دویست و پنجاه تومان
موتور پمپ ۱.۵ اینچ دوزمانه کد ۲۰۵۶ ۴,۸۳۷,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد و سی و هفت هزار تومان
موتور پمپ بنزینی ۳.۵ اسب بخار روبین Robin چینی… ۱۱,۴۴۰,۰۰۰
یازده میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان
موتورپمپ نفتی بنزینی ۳ اینچ روبین کوشین… ۹,۶۷۳,۰۰۰
نه میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار تومان
موتور پمپ بنزینی لانسین مدل LC25ZB36-1.2Q ۵,۵۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و پانصد هزار تومان
موتور پمپ آب بنزینی طرح هندا ایمر مدل LT20CX-168F ۴,۶۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
موتور بنزینی لانسین مدل LC2V90FD ۶۷,۷۰۰,۰۰۰
شصت و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان
موتور پمپ آب جن پاور ۵.۵ اسب بخار ۷,۸۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و هشتصد هزار تومان
موتور پمپ صنعتی ۲ و ۳ اینچ اپکس مدل WP-20 ۴,۴۳۰,۰۰۰
چهار میلیون و چهارصد و سی هزار تومان
موتور پمپ آب بنزینی آگرو ۲ اینچ هندلی مدل ۱۶۸ ۷,۴۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و چهارصد هزار تومان
موتور پمپ بنزینی یونیک مدل WP-30x ۵,۱۵۲,۰۰۰
پنج میلیون و صد و پنجاه و دو هزار تومان
موتور پمپ دیزلی ۴ اینچ کاما KDP40 KAMA ۲۰,۲۴۵,۰۰۰
بیست میلیون و دویست و چهل و پنج هزار تومان
موتور پمپ آب بنزینی ۳ اینچ لوتین LT30CX ۵,۵۱۱,۰۰۰
پنج میلیون و پانصد و یازده هزار تومان
موتور برق دیزل مدل ۵۵۰۰ ( ۵ کیلو وات ) ۳۲,۲۰۰,۰۰۰
سی و دو میلیون و دویست هزار تومان
موتور پمپ ۲اینچ بنزینی سنسیSCHP50 ۱۵,۶۹۴,۰۰۰
پانزده میلیون و ششصد و نود و چهار هزار تومان
موتور پمپ اسپرونی مدل CM-45 ۱۳,۶۵۰,۰۰۰
سیزده میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
پمپ سیرکولاتور ویلو مدل TOP RL 25/7.5 ۱۳,۴۳۰,۰۰۰
سیزده میلیون و چهارصد و سی هزار تومان
موتور پمپ آب بنزینی ۲ اینچ فیوره FIORE WP20X ۴,۹۹۰,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد و نود هزار تومان
موتور پمپ آب اکسل ۳ اینچ | آب تمیز ۵,۱۵۲,۰۰۰
پنج میلیون و صد و پنجاه و دو هزار تومان
موتور پمپ اسپرونی مدل CM-32 ۷,۱۱۵,۰۰۰
هفت میلیون و صد و پانزده هزار تومان
موتور آب۳ اینچ skn QGZ80-30 ۶,۹۸۰,۰۰۰
شش میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان
موتورپمپ لوبن ۳ اینچ بنزینی طرح روبین مدل… ۵,۳۱۶,۴۵۰
پنج میلیون و سیصد و شانزده هزار چهارصد و پنجاه تومان
موتور پمپ ۲ اینچ بیریکس آمریکا ( بنزین ) کد ۳۰۳۸ ۱۲,۲۷۰,۰۰۰
دوازده میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان
موتور پمپ بنزینی لانسین مدل LC50ZB30-4.5Q ۸,۶۲۶,۰۰۰
هشت میلیون و ششصد و بیست و شش هزار تومان
موتور پمپ بنزینی لانسین مدل LC80ZB20-3.1Q ۸,۸۵۵,۰۰۰
هشت میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار تومان
موتور پمپ ۲ اینچ لیفان مدل LGW226 ۸,۸۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و هشتصد هزار تومان
موتور پمپ نفت و بنزین دوو مدل DKE 80 ۸,۹۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و نهصد هزار تومان
پمپ Loben RBP- 205D ۱۰,۶۳۱,۷۵۰
ده میلیون و ششصد و سی و یک هزار هفتصد و پنجاه تومان
موتور پمپ بنزینی ۴ اینچ لیفان مدل LGW440 ۱۶,۴۰۰,۰۰۰
شانزده میلیون و چهارصد هزار تومان
موتور پمپ بنزینی راتو ۳ اینچ مدل RT80ZB28 ۸,۹۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و نهصد هزار تومان
موتور پمپ آب بنزینی طرح هندا ایمر مدل LT30CX-168F ۴,۹۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد هزار تومان
موتور پمپ بنزینی ۲ اینچ لانسین LC50ZB60-4.5Q ۸,۲۳۰,۰۰۰
هشت میلیون و دویست و سی هزار تومان
موتور پمپ ۳ اینچ ویستا مدل wp30 ۶,۵۰۰,۰۰۰
شش میلیون و پانصد هزار تومان
موتور برق ۱ کیلووات ایمر IMER LT 1200B ۵,۷۲۷,۰۰۰
پنج میلیون و هفتصد و بیست و هفت هزار تومان
موتور پمپ بنزینی ۲ اینچ GRIFFIN کد ۳۱۱۹ ۵,۹۸۰,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان
موتور بنزینی لانسین مدل LC2V78F-1 ۳۸,۴۰۰,۰۰۰
سی و هشت میلیون و چهارصد هزار تومان
پمپ Loben RBP-205 ۶,۷۶۵,۰۰۰
شش میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار تومان
پمپ سیرکولاتور ویلو مدل TOP RL 30/7.5 ۱۴,۵۴۵,۹۲۰
چهارده میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار نهصد و بیست تومان
موتور بنزینی لانسین مدل G390 ۹,۷۰۰,۰۰۰
نه میلیون و هفتصد هزار تومان
موتور پمپ بنزینی روستر مدل RS50-WP ۶,۱۰۰,۰۰۰
شش میلیون و صد هزار تومان
پمپ سیرکولاتور ویلو مدل TOP S 40/15 ۴۹,۰۶۹,۴۴۰
چهل و نه میلیون و شصت و نه هزار چهارصد و چهل تومان
موتور پمپ آب بنزینی ۳ اینچ فیوره FIORE WP30X ۵,۳۵۰,۰۰۰
پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
موتور پمپ بنزینی ۲ اینچ شینری کد ۳۱۱۰ ۸,۳۱۸,۰۰۰
هشت میلیون و سیصد و هیجده هزار تومان
موتور پمپ آب بنزینی ایکس کورت (XCORT) مدل PW30 ۷,۳۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و سیصد هزار تومان
موتور پمپ آب ۲ اینچ سون مدل ptg210 – ارتفاع ۳۲ متر ۵,۲۷۲,۰۰۰
پنج میلیون و دویست و هفتاد و دو هزار تومان
موتور بنزینی لانسین مدل LC1P90F-1 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
نوزده میلیون تومان
موتور پمپ آب بنزینی یونیک مدل wp-20x ۵,۴۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و چهارصد هزار تومان
موتور پمپ آب ۳ اینچ بنزینی هندلی نویگیتور… ۵,۲۷۲,۰۰۰
پنج میلیون و دویست و هفتاد و دو هزار تومان
موتور پمپ ماک مدل MWP 35 ۶,۲۵۰,۰۰۰
شش میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان

پمپ آب CB210/01 پنتاکس

۱۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

پمپ آب دو پروانه دو اسب الکتروژن مدل CB210

۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان

الکتروپمپ سانتریفوژ ابارا مدل CMA 1.00 M

۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

پمپ سیرکوله لیو مدل LRP15-60/130

۱,۵۱۳,۶۰۰ تومان

کلید اتوماتیک پمپ آب دلتا مدل DSK-8.2

۶۸۵,۰۰۰ تومان

پمپ سیرکوله سمنان انرژی ۱/۲ ۱ اینچ AA

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

پمپ سیرکوله لیو مدل LRP36-80F/200

۳,۵۸۱,۹۰۰ تومان

پمپ آب دلتا مدل JET 100

۲,۰۴۲,۵۰۰ تومان

پمپ آب CB160/01 پنتاکس

۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان

پمپ سیرکولاتور خطی سه فاز ۳ اسب سمنان انرژی مدل ۱/۲ ۱″AA

۶,۳۶۶,۴۰۰ تومان

ست کنترل پمپ آب پنتاکس هیدروتانک H1

۲,۰۸۳,۰۰۰ تومان

پمپ سیرکوله سمنان انرژی ۱ اینچ S100

۳,۰۲۸,۹۰۰ تومان

پمپ آب پنتاکس مدل CAM 100/00

۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان

پمپ آب پدرولا مدل pkm60

۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان

پمپ دیزل ساز ۲ اسب سانتریفیوژ دو پروانه DB210/01

۴,۳۱۱,۳۵۰ تومان

پمپ دیزل ساز ۱ اسب جتی DAM100/00

۳,۰۹۳,۵۰۰ تومان

پمپ آب جتی با مکش بالا LEO لیو ۱ اسب مدل AJm75H

۴,۸۷۲,۰۰۰ تومان
منبع :  فن ساختمان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا