ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت چکش در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا

چکش در سال ۱۴۰۳

چکش مهندسی ۱۵۰۰ گرمی ایران پتک AB 4210

۲۷۰,۰۰۰ تومان

چکش مهندسی ۳۰۰ گرمی ایران پتک AB 2610

۵۷,۰۰۰ تومان

چکش مهندسی ۲۰۰۰ گرمی ایران پتک AB 4610

۳۲۵,۰۰۰ تومان

چکش مهندسی ۱۰۰ گرمی مدل AB2210 ایران پتک

نوشته های مشابه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چکش میخ کش ۱۶ انسی ایران پتک AM 1610

۳۵۳,۰۰۰ تومان

چکش مهندسی ۵۰۰ گرمی ایران پتک AB 3010

۱۲۷,۰۰۰ تومان

چکش میخ کش ۵۵۰ گرمی (۱۳ انسی) ایران پتک مدل AM 1310

۳۲۰,۵۰۰ تومان

چکش مهندسی ۵۰۰ گرمی آروا مدل Arva 4233

۱۸۰,۰۰۰ تومان

چکش دو شاخ دسته فایبر ۵۰۰ گرمی آروا مدل ۴۲۳۱

۱۹۹,۸۰۰ تومان

چکش مهندسی ۲۰۰ گرمی ایران پتک مدل AB 2410

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چکش رونیکس مدل RH-4714 وزن ۸۰۰ گرم

۳۴۲,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
چکش مهندسی با دسته پلاستیکی ۳۰۰ گرمی ایران… ۱۹۹,۰۰۰
صد و نود و نه هزار تومان
چکش میخ کش ۱۳ اونس (۳۶۵ گرمی) مدل AM 1310 ایران پتک ۲۸۶,۰۰۰
دویست و هشتاد و شش هزار تومان
چکش مسی ۱۰۰۰گرمی ایران پتک مدل AE 2210 ۷۶۶,۰۰۰
هفتصد و شصت و شش هزار تومان
چکش مهندسی ۵۰۰ گرمی ایران پتک AB 3010 ۱۲۷,۰۰۰
صد و بیست و هفت هزار تومان
چکش مهندسی ۸۰۰ گرمی ایران پتک AB 3610 ۱۶۰,۰۰۰
صد و شصت هزار تومان
چکش سربی اینکو مدل HDBM01028 ۲۹۵,۰۰۰
دویست و نود و پنج هزار تومان
چکش استنلی مدل STHT54189-8 ۴۱۰,۰۰۰
چهارصد و ده هزار تومان
پتک سیلور وزن ۱ کیلوگرم ۳۶۵,۰۰۰
سیصد و شصت و پنج هزار تومان
چکش اینکو مدل HMH881000 وزن ۱۰۰۰گرمی ۳۴۰,۰۰۰
سیصد و چهل هزار تومان
چکش مهندسی با دسته پلاستیکی ۲۰۰ گرمی ایران… ۱۷۰,۰۰۰
صد و هفتاد هزار تومان
پتک ۸۰۰۰ گرمی ایران پتک مدل AT 2610 ۱,۱۴۳,۰۰۰
یک میلیون و صد و چهل و سه هزار تومان
چکش چوبی با قطر ۶۰ میلی‌متر ایران پتک AP6010 ۲۸۶,۰۰۰
دویست و هشتاد و شش هزار تومان
چکش رونکیس مدل RH-4713 وزن ۵۰۰ گرم ۲۶۵,۰۰۰
دویست و شصت و پنج هزار تومان
چکش فیبری ۲۵۰ گرمی ۷۲,۰۰۰
هفتاد و دو هزار تومان
چکش مهندسی ۱۰۰۰ گرمی ایران پتک AB 3810 ۱۸۰,۰۰۰
صد و هشتاد هزار تومان
چکش کاشی کاری اینکو INGCO HAMMER TILING HRUH8316 ۲۷۵,۰۰۰
دویست و هفتاد و پنج هزار تومان
چکش مهندسی ۱۰۰ گرمی مدل AB2210 ایران پتک ۸۴,۰۰۰
هشتاد و چهار هزار تومان
چکش مهندسی ۵۰۰ گرمی آروا مدل Arva 4233 ۱۹۰,۰۰۰
صد و نود هزار تومان
چکش میخ کش ۵۵۰ گرمی (۱۳ انسی) ایران پتک مدل AM 1310 ۳۲۰,۵۰۰
سیصد و بیست هزار پانصد تومان
چکش مهندسی ۳۰۰ گرمی ایران پتک AB 2610 ۶۶,۶۶۶
شصت و شش هزار ششصد و شصت و شش تومان
چکش درودگری با مگنت ایران پتک مدل AR 6020 ۳۱۷,۰۰۰
سیصد و هفده هزار تومان
چکش میخ کش ۲۲۰ گرمی دسته کوتاه اینکو مدل… ۱۵۰,۰۰۰
صد و پنجاه هزار تومان
چکش لاستیکی بزرگ دسته مشکی ۳۹,۰۰۰
سی و نه هزار تومان
چکش مهندسی ۱۰۰ گرمی نوا مدل NTH2501 ۱۳۹,۸۰۰
صد و سی و نه هزار هشتصد تومان
چکش مهندسی ۳۰۰ گرمی اینکو مدل HMH880300 ۱۸۳,۰۰۰
صد و هشتاد و سه هزار تومان
چکش مدل PA 1786 وزن ۵۰۰ گرم ۷۸,۰۰۰
هفتاد و هشت هزار تومان
چکش دسته استیل ۳۰۰ گرمی اسپاد ۷۹,۹۰۰
هفتاد و نه هزار نهصد تومان
چکش ۳۰۰ گرمی دسته فایبرگلاس اینکو ۲۵۸,۰۰۰
دویست و پنجاه و هشت هزار تومان
چکش مهندسی ۲۰۰ گرمی ایران پتک مدل AB 2410 ۱۰۴,۵۰۰
صد و چهار هزار پانصد تومان
چکش دو شاخ دسته فایبر ۵۰۰ گرمی آروا مدل ۴۲۳۱ ۱۹۹,۸۰۰
صد و نود و نه هزار هشتصد تومان
چکش رونیکس مدل RH-4712 وزن ۳۰۰ گرم ۲۱۸,۰۰۰
دویست و هیجده هزار تومان
چکش قلم گرد سوماک مدل ST-2220/R ۲,۶۲۸,۰۰۰
دو میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار تومان
چکش رونیکس مدل RH-4726 وزن ۲۵۰ گرم ۲۲۹,۰۰۰
دویست و بیست و نه هزار تومان
چکش ویبره زوبر مدل K11082 ۳,۰۰۰,۰۰۰
سه میلیون تومان
چکش مهندسی با دسته پلاستیکی ۱۰۰ گرمی ایران… ۱۰۹,۰۰۰
صد و نه هزار تومان
چکش ایرانی ام ۱۰۰ گرمی ۴۳,۰۰۰
چهل و سه هزار تومان
چکش صافکاری ایران پتک ۲۸۱۰ ۱۷۹,۰۰۰
صد و هفتاد و نه هزار تومان
چکش دو شاخ نووا دسته کوتاه مدل NTH-2526 ۱۸۲,۷۵۰
صد و هشتاد و دو هزار هفتصد و پنجاه تومان
چکش دو شاخ میخ کش دسته بلند توسن مدل TOSAN 251 TCH ۲۰۰,۰۰۰
دویست هزار تومان
چکش تخریب ۱۶ کیلویی باس مدل ۶۵A ۳,۵۴۵,۰۰۰
سه میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار تومان
چکش مهندسی ۵۰ گرمی مدل AB2010 ایران پتک ۹۶,۰۰۰
نود و شش هزار تومان
پتک دو سر تخت ۳ کیلوگرمی ایران پتک AT 1810 ۴۷۷,۰۰۰
چهارصد و هفتاد و هفت هزار تومان
چکش سرگرد ۱۱۰۰گرمی (۳۲ انسی) ایران پتک مدل AK 3210 ۲۸۹,۰۰۰
دویست و هشتاد و نه هزار تومان
چکش صافکاری مدل BL 2210 ایران پتک ۱۸۰,۰۰۰
صد و هشتاد هزار تومان
چکش سیلور مدل Anti Shock وزن ۳۰۰ گرم ۳۳۰,۰۰۰
سیصد و سی هزار تومان
چکش رونیکس مدل RH-4711 وزن ۲۰۰ گرم ۱۷۸,۰۰۰
صد و هفتاد و هشت هزار تومان
چکش صافکاری مدل BL 2610 ایران پتک ۲۶۰,۰۰۰
دویست و شصت هزار تومان
HW چکش مهندسی مهدوی مدل ۱۱۷,۰۰۰
صد و هفده هزار تومان
چکش مهندسی ۳۰۰ گرمی نوا مدل NTH2503 ۱۶۵,۰۰۰
صد و شصت و پنج هزار تومان
چکش استنلی مدل STHT57528-8 ۴۲۰,۰۰۰
چهارصد و بیست هزار تومان
چکش مهندسی ۱۵۰۰ گرمی آروا مدل Arva 4235 ۲۶۵,۰۰۰
دویست و شصت و پنج هزار تومان
چکش رونیکس مدل RH-4714 وزن ۸۰۰ گرم ۳۲۰,۰۰۰
سیصد و بیست هزار تومان
چکش مدل STN.R.200 وزن ۲۰۰ گرم ۶۴,۰۰۰
شصت و چهار هزار تومان
چکش دو شاخ میخ کش ۵۰۰ گرمی توسن مدل TOSAN 500 TCH ۲۷۰,۰۰۰
دویست و هفتاد هزار تومان
چکش ۵۰۰ گرمی نووا NTH-2505 ۳۰۶,۳۸۰
سیصد و شش هزار سیصد و هشتاد تومان
چکش تیشه‌ای ایران پتک مدل AQ 3410 ۱۶۱,۰۰۰
صد و شصت و یک هزار تومان
چکش لاستیکی یک تکه ( دسته سرخور ) سایز متوسط ۲۳,۵۰۰
بیست و سه هزار پانصد تومان
چکش مهندسی ۳۰۰ گرمی آروا مدل Arva 4232 ۱۳۹,۸۰۰
صد و سی و نه هزار هشتصد تومان
چکش مهندسی ۲۰۰۰ گرمی آروا مدل Arva 4236 ۳۴۹,۰۰۰
سیصد و چهل و نه هزار تومان
چکش رونیکس مدل RH-4751 وزن ۵۰۰ گرم ۲۹۹,۰۰۰
دویست و نود و نه هزار تومان
چکش رفلکس ام دی اف مدل MDF REFLEX HAMMERS TAYLOR ۱۲۵,۰۰۰
صد و بیست و پنج هزار تومان
چکش میخ کش ۱۶ انسی ایران پتک AM 1610 ۳۵۷,۰۰۰
سیصد و پنجاه و هفت هزار تومان
چکش مهندسی ۱۰۰۰ گرمی آروا مدل Arva 4234 ۲۴۴,۸۰۰
دویست و چهل و چهار هزار هشتصد تومان
چکش صافکاری ایران پتک مدل BL 2010 ۱۹۵,۰۰۰
صد و نود و پنج هزار تومان
چکش ۵۰۰ گرم دسته چوبی یونیک ۷۵,۰۰۰
هفتاد و پنج هزار تومان
چکش مهندسی ۱۰۰ گرمی اینکو مدل HMH880100 ۱۲۵,۰۰۰
صد و بیست و پنج هزار تومان
چکش رونیکس مدل RH-4715 وزن ۱۰۰۰ گرم ۴۰۰,۰۰۰
چهارصد هزار تومان
چکش مهندسی FORCE 616200 ۷۲۰,۰۰۰
هفتصد و بیست هزار تومان
پتک وینکس وزن ۱.۸ کیلوگرم ۳۶۰,۰۰۰
سیصد و شصت هزار تومان
چکش مهندسی ۱۵۰۰ گرمی ایران پتک AB 4210 ۲۴۰,۰۰۰
دویست و چهل هزار تومان
چکش تخریب اچ ام ۱۸۱۰ ماکیتا ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
هشتاد و چهار میلیون تومان
چکش دینگشی مدل DN80 وزن ۸۰۰ گرم ۲۸۲,۰۰۰
دویست و هشتاد و دو هزار تومان
چکش اشمیت بتن مدل HT-225 ۴,۱۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و صد هزار تومان
چکش مسی ۵۰۰ گرمی ایران پتک مدل AE 1810 ۵۵۵,۵۰۰
پانصد و پنجاه و پنج هزار پانصد تومان
چکش دو شاخ ۵۰۰ گرمی ورتکس (Vortex) ۲۳۵,۰۰۰
دویست و سی و پنج هزار تومان
Ingco چکش ۵۰۰ گرمی مدل HMH080500 ۲۳۵,۰۰۰
دویست و سی و پنج هزار تومان
چکش سر گرد ۶۶۰ گرمی اینکو ۲۲۲,۲۲۲
دویست و بیست و دو هزار دویست و بیست و دو تومان
چکش پوسته زدا ایران پتک AC 3410 ۱۵۴,۰۰۰
صد و پنجاه و چهار هزار تومان
چکش لاستیکی یک سر تخت – یک سر کروی ایران پتک… ۹۳۱,۰۰۰
نهصد و سی و یک هزار تومان
چکش گل زن اس پی مدل SP-1470 ۲۵,۳۲۰,۰۰۰
بیست و پنج میلیون و سیصد و بیست هزار تومان
چکش دسته چوبی ۳۰۰ گرمی اسپاد ۵۹,۹۰۰
پنجاه و نه هزار نهصد تومان
چکش سرگرد ۳۳۰گرمی (۸ انسی) ایران پتک مدل AK 0810 ۱۲۵,۰۰۰
صد و بیست و پنج هزار تومان
چکش مهندسی ۲۰۰۰ گرمی ایران پتک AB 4610 ۳۰۶,۰۰۰
سیصد و شش هزار تومان
چکش چوبی با قطر ۸۰ میلی‌متر ایران پتک AP8010 ۳۲۴,۰۰۰
سیصد و بیست و چهار هزار تومان
پتک سامکو مدل YPGH-045 ۲۴۵,۰۰۰
دویست و چهل و پنج هزار تومان
چکش فیسکارس مدل ۱۰۲۰۲۱۶ ۲,۲۰۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست هزار تومان
چکش ایران پتک مدل AM 0810 وزن ۳۹۰ گرم ۲۳۷,۰۰۰
دویست و سی و هفت هزار تومان
چکش لاستیکی دسته فلزی مهدوی مدل RHF ۷۶,۰۰۰
هفتاد و شش هزار تومان
چکش ۲۰۰ گرمی نووا مدل NTH-2502 ۱۶۹,۸۰۰
صد و شصت و نه هزار هشتصد تومان
چکش هورس وان مدل CHY وزن ۵۰۰ گرم ۱۵۶,۰۰۰
صد و پنجاه و شش هزار تومان
چکش آیو مدل ۸۰z وزن ۴۵۰ گرم ۱۸۷,۰۰۰
صد و هشتاد و هفت هزار تومان
چکش مدل SH300 وزن ۳۰۰ گرم ۴۸,۷۰۰
چهل و هشت هزار هفتصد تومان
چکش رونیکس مدل ROX-4711 وزن ۲۰۰ گرم ۱۷۷,۰۰۰
صد و هفتاد و هفت هزار تومان
چکش تخریب اچ ام ۱۳۰۷ سی ماکیتا ۵۰,۹۵۰,۰۰۰
پنجاه میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
چکش سرگرد ۸۰۰ گرمی(۲۴ انسی) ایران پتک مدل AK 2410 ۱۸۶,۰۰۰
صد و هشتاد و شش هزار تومان
چکش رونیکس مدل TPRH-4714 وزن ۸۰۰ گرم ۴۰۸,۹۹۰
چهارصد و هشت هزار نهصد و نود تومان
چکش ای پی اس مدل YP500 وزن ۷۶۰ گرم ۱۴۰,۰۰۰
صد و چهل هزار تومان
چکش صافکاری ‌‌‌‌‌مدل BL 3010 ایران پتک ۳۰۵,۰۰۰
سیصد و پنج هزار تومان
چکش دسته چوبی ۲ کیلوگرمی اسپاد ۱۸۴,۹۰۰
صد و هشتاد و چهار هزار نهصد تومان
چکش سرگرد ۳۲ اونس (۹۰۰ گرمی) مدل AK 3210 ایران پتک ۲۳۶,۰۰۰
دویست و سی و شش هزار تومان

 

چکش ۵۰۰ گرمی نووا NTH-2505

۲۹۸,۸۵۱ تومان

چکش درودگری با مگنت ایران پتک مدل AR 6020

۳۳۵,۰۰۰ تومان

چکش سرگرد ۸۰۰ گرمی(۲۴ انسی) ایران پتک مدل AK 2410

۱۸۶,۰۰۰ تومان

چکش مهندسی ۳۰۰ گرمی اینکو مدل HMH880300

۱۸۳,۰۰۰ تومان

چکش ویبره زوبر مدل K11082

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چکش رونیکس مدل RH-4751 وزن ۵۰۰ گرم

۳۱۹,۸۰۰ تومان

چکش رونیکس مدل RH-4715 وزن ۱۰۰۰ گرم

۳۹۳,۰۰۰ تومان

چکش ۲۰۰ گرمی نووا مدل NTH-2502

۱۸۱,۱۵۳ تومان

چکش لاستیکی ۴۰۰ گرمی دسته چوبی مهدوی

۲۳۰,۰۰۰ تومان

چکش دو شاخ نووا دسته کوتاه مدل NTH-2526

۱۷۸,۲۶۲ تومان
منبع : ساختمان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا