ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت کلمپ متر در سال ۱۴۰۳

مولتی متر کلمپ مدل DT-266

۲۱۵,۰۰۰ تومان

کلمپ آمپرمتر AC یونیتی مدل UT201 Plus

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

کلمپ آمپرمتر یونیتی مدل UNI-T UT210E

جهت هزینه طراحی ویلا کلیک کنید.

۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان

کلمپ آمپر متر کیوریتسو ۲۰۰۷R

نوشته های مشابه
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

پراب مولتی متر یونیتی UNI-T UT-L25

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کلمپ متر هلدپیک مدل HP-850D

۲,۵۶۷,۰۰۰ تومان

کلمپ آمپرمتر انبری ۲۰۰۰ آمپر دیجیتال AC/DC یونیتی UNI-T UT221۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کلمپ متر هلدپیک مدل HP-870A

۹۴۲,۰۰۰ تومان

کلمپ متر هلدپیک مدل HP-870C

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کلمپ آمپر متر هیوکی مدل CM-4373

۲۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کلمپ آمپرمتر یونیتی مدل UNI-T UT-213A

۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
کلمپ متر جریان نشتی مولتی مدل MCL-350 ۸,۶۹۸,۲۰۰
هشت میلیون و ششصد و نود و هشت هزار دویست تومان
کلمپ متر هلدپیک مدل HP-850D ۲,۵۶۷,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار تومان
کلمپ متر ۱۰۰۰ آمپر هلدپیک مدل AC/DC 870 MR ۲,۴۸۰,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان
کلمپ میلی آمپر متر AC هیوکی ۳۲۸۳ موجود نیست
کلمپ آمپرمتر دیجیتالی گودویل مدل GW instek GCM-407 موجود نیست
کلمپ متر نشتی جریان کاوین آرنوکس مدل F65… ۱۹,۶۰۰,۰۰۰
نوزده میلیون و ششصد هزار تومان
کلمپ آمپر متر فلکسی کاوین آرنوکس مدل MA400D-250 ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و ششصد هزار تومان
کلمپ آمپرمتر AC هیوکی ۳۲۸۰-۲۰F موجود نیست
کلمپ متر هلدپیک مدل HP-6205 ۱,۴۷۳,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار تومان
کلمپ آمپر متر کیوریتسو ۲۰۰۷R ۴,۷۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد هزار تومانطراحی ویلا
کلمپ مدل S100 بسته ۱۰ عددی ۳۵۰,۰۰۰
سیصد و پنجاه هزار تومان
کلمپ آمپرمتر یونیتی مدل UNI-T UT-213A ۲,۸۶۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد و شصت هزار تومان
کلمپ متر دیجیتال SEVEN ۳۴۵,۰۰۰
سیصد و چهل و پنج هزار تومان
کلمپ جریانی فلکسیبل مدل A193-450 کاوین آرنوکس… ۲۳,۸۰۰,۰۰۰
بیست و سه میلیون و هشتصد هزار تومان
پراب مولتی متر یونیتی UNI-T UT-L25 ۲۲۰,۰۰۰
دویست و بیست هزار تومان
کلمپ متر هلدپیک مدل HP-870C ۱,۹۰۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد هزار تومان
کلمپ آمپر متر فشار قوی یونیتی UT255B ۴۸,۳۰۰,۰۰۰
چهل و هشت میلیون و سیصد هزار تومان
مینی کلمپ متر جی پی اس مدل GPS-232 ۳,۸۰۴,۱۰۰
سه میلیون و هشتصد و چهار هزار صد تومان
کلمپ آمپر متر تستو Testo 770-2 موجود نیست
کلمپ آمپرمتر کیوریتسو kyoritsu KT200 موجود نیست
کلمپ آمپرمتر AC/DC 60 آمپر یونیتی UNI-T UT211B ۸,۴۷۵,۵۰۰
هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار پانصد تومان
کلمپ GH 203 F موجود نیست
آمپرمتر کلمپی دیجیتالی سینومتر مدل BM2000B ۶,۰۵۰,۰۰۰
شش میلیون و پنجاه هزار تومان
کلمپ ۴۰۰ آمپر AC مدل ST201 موجود نیست
کلمپ آمپرمتر یونیتی مدل UNI-T UT210E ۳,۷۶۰,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان
کلمپ متر هلدپیک مدل HP-870A ۹۴۲,۰۰۰
نهصد و چهل و دو هزار تومان
کلمپ نشت یاب لوترون مدل LUTRON DL-6054 موجود نیست
کلمپ متر دیجیتال DT266FT دماسنج دار موجود نیست
کلمپ/آمپرمتر میلواکی مدل ۴۰-۲۲۳۷ موجود نیست
مولتی متر کلمپ مدل DT-266 ۲۴۵,۰۰۰
دویست و چهل و پنج هزار تومان
کلمپ آمپر متر هیوکی مدل CM-4373 ۲۲,۲۰۰,۰۰۰
بیست و دو میلیون و دویست هزار تومان
کلمپ GH 102-B موجود نیست
کلمپ متر جریان نشتی مولتی مدل MCL-500RMS ۱۷,۳۹۹,۶۷۰
هفده میلیون و سیصد و نود و نه هزار ششصد و هفتاد تومان
کلمپ جریانی مدل PAC17 کاوین آرنوکس ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
سی و هشت میلیون و پانصد هزار تومان
کلمپ GH-304 CM موجود نیست
کلمپ آمپر متر ولتاژ بالا یونیتی مدل UNI-T UT255A ۲۹,۷۰۰,۰۰۰
بیست و نه میلیون و هفتصد هزار تومان
کلمپ آمپرمتر هیوکی مدل CM-4371 ۱۹,۲۰۰,۰۰۰
نوزده میلیون و دویست هزار تومان
کلمپ متر اچ تی اینسترومنتس مدل HT9015 موجود نیست
کلمپ متر دیجیتال سلکتوری AC مدل DT-266 موجود نیست
کلمپ متر ویکتور مدل + ۶۰۵۶A موجود نیست
کلمپ آمپرمتر انبری ۲۰۰۰ آمپر دیجیتال AC/DC… ۱۴,۴۰۰,۰۰۰
چهارده میلیون و چهارصد هزار تومان
کلمپ متر تی ای اس مدل ۳۰۷۴ موجود نیست
کلمپ لوله پلی اتیلن پویا صنعت مدل PSC-160 ۶۰۶,۰۰۰
ششصد و شش هزار تومان
کلمپ آمپرمتر انبری دیجیتال ۲۰۰۰ آمپر AC… موجود نیست
کلمپ جریانی مدل MN39 کاوین آرنوکس ۱۹,۶۰۰,۰۰۰
نوزده میلیون و ششصد هزار تومان
کلمپ متر AC دیجیتالی GPS-210 موجود نیست
کلمپ متر ۱۰۰۰ آمپر ارزان قیمت هلدپیک – AC 870 G موجود نیست
کلمپ/ آمپرمتر میلواکی مدل ۴۰-۲۲۳۵ موجود نیست
کلمپ متر متریکس مدل MX675 ۱۹,۶۰۰,۰۰۰
نوزده میلیون و ششصد هزار تومان
کلمپ متر اچ تی اینسترومنتس مدل HT9019 موجود نیست
کلمپ جریانی مدل C173 کاوین آرنوکس ۵۲,۵۰۰,۰۰۰
پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار تومان
آمپر متر ۹۶ شیوا امواج ۵۵۸,۷۵۰
پانصد و پنجاه و هشت هزار هفتصد و پنجاه تومان
کلمپ آمپرمتر AC یونیتی مدل UT201 Plus ۱,۰۸۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتاد هزار تومان
کلمپ آمپر متر تستو Testo 770-1 موجود نیست
کلمپ آمپرمتر حرفه ای CEM DT-3380 موجود نیست
کلمپ متر هُلد پیک مدل HP-6206 ۸۴۶,۸۶۰
هشتصد و چهل و شش هزار هشتصد و شصت تومان
کلمپ /آمپر متر شارژی میلواکی مدل C12CME-0 موجود نیست
کلمپ جریانی مدل PAC11 کاوین آرنوکس موجود نیست
کلمپ آمپر متر AC/DC یونیتی UNI-T UT222 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
شانزده میلیون و پانصد هزار تومان
کلمپ متر مولتی مدل M-2020 ۲,۹۹۷,۵۰۰
دو میلیون و نهصد و نود و هفت هزار پانصد تومان
کلمپ آمپر متر کیوریتسو ۲۰۵۵ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و هشتصد هزار تومان
کلمپ GH- 225 D موجود نیست
کلمپ متر هلدپیک مدل HP-870N موجود نیست
کلمپ آمپرمتر فک باز CEM DT-370 موجود نیست
کلمپ GH- 12130 موجود نیست
کلمپ آمپرمتر دیجیتال کیوریتسو KYORITSU KT203 موجود نیست
کلمپ آمپرمتر دیجیتالی سانوا DCM-660R موجود نیست
کلمپ GH- 36020 موجود نیست
کلمپ جریانی مدل E3N کاوین آرنوکس فرانسه ۲۵,۲۰۰,۰۰۰
بیست و پنج میلیون و دویست هزار تومان
کلمپ آمپرمتر بی سیم فلوک آمریکا مدل FLUKE A3000FC موجود نیست
کلمپ آمپر متر یونی–تی مدل UT209 موجود نیست
کلمپ متر مدل F25 کاوین آرنوکس ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
هفده میلیون و پانصد هزار تومان
کلمپ آمپرمتر دیجیتالی گودویل GCM-403 موجود نیست
کلمپ آمپرمتر عقربه ای سانوا مدل ۲۸۰۵ ۸۵۰,۰۰۰
هشتصد و پنجاه هزار تومان
کلمپ آمپرمتر عقربه ای سانوا مدل ۲۶۰۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰
یک میلیون تومان
کلمپ جریان مدل MN93A-BK کاوین آرنوکس فرانسه ۲۳,۸۰۰,۰۰۰
بیست و سه میلیون و هشتصد هزار تومان
کلمپ متر جی پی اس لیمیتد مدل GPS-275 ۷,۰۹۵,۹۰۰
هفت میلیون و نود و پنج هزار نهصد تومان
کلمپ متر هلدپیک مدل HP-860D ۳,۵۵۰,۰۰۰
سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
کلمپ آمپرمتر انبری دیجیتال ۱۰۰۰ آمپر AC/DC… ۵,۳۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و سیصد هزار تومان
کلمپ متر توان و انرژی تک فاز Holdpeak – 870F موجود نیست
کلمپ GH-36060 موجود نیست
کلمپ متر دیجیتال سلکتوری مدل MT 87 موجود نیست
کلمپ آمپر متر فلکسی کاوین آرنوکس مدل MA4000D-350 ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
چهارده میلیون تومان
مولتی متر و کلمپ آمپرمتر انبری ۱۰۰۰… ۲,۹۰۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد هزار تومان
کلمپ متر جی پی اس مدل GPS-212 ۴,۳۰۵,۵۰۰
چهار میلیون و سیصد و پنج هزار پانصد تومان
Marmonix کلمپ آمپرمتر مدل MCA-203 موجود نیست
مولتی متر کلمپی سی ای ام مدل DT-3316 ۷,۵۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و پانصد هزار تومان
مولتی متر کلمپی مدل vc3266l موجود نیست
کلمپ آمپرمتر وایرلس ولتاژ بالا MARMONIX MCA-600 موجود نیست
کلمپ آمپرمتر KYORITSU 2412 موجود نیست
کلمپ جریانی مدل PAC93 کاوین آرنوکس ۲۹,۷۵۰,۰۰۰
بیست و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
کلمپ آمپر متر فلوک مدل FLUKE 374 موجود نیست
کلمپ فلکسیبل جریانی مدل A193-800 کاوین آرنوکس… ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
بیست و چهار میلیون و پانصد هزار تومان
کلمپ متر AC دیجیتالی GPS-230 موجود نیست
کلمپ آمپر متر AC یونیتی UT205 موجود نیست
آمپرمتر کلمپی دیجیتال true arms یونیتی مدل +ut203 ۲,۲۸۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان
کلمپ میلی آمپرمتر DC مدل ۲۵۰۰ KYORITSU موجود نیست
کلمپ متر جی پی اس لیمیتد مدل GPS 270 دیجیتالی… موجود نیست
کلمپ آمپر متر کیوریتسو ۲۰۰۹R موجود نیست
کلمپ آمپر متر کیوریتسو ۲۰۵۶R ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
نوزده میلیون تومان

کلمپ مولتی متر ولیو مدل VMC-1 ا Value VMC-1 Digital MULTIMETR

۱٫۳۲۰٫۰۰۰ تومان

مولتی متر کلمپی مدل vc3266l ا vc3266l digital clamp meter

۲۲۰٫۰۰۰ تومان
مولتی متر کلمپی هیوکی مدل ۱۰-۳۲۸۰ ا Hioki 3280-10 Digital Clamp Multimeter
۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
کلمپ متر برند UNI-T مدل +UT201
 ۱٫۰۸۹٫۰۰۰ تومان
کلمپ مولتی متر هیوکی Hioki 3288-20 ا CLAMP ON AC/DC HiTESTER 3288 HIOKI
 ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
کلمپ آمپرمتر یونیتی Uni-T UT203 plus ا Digital clamp meter UNI-T UT203 plus
۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
آمپرمتر کلمپی یونیتی Uni-T UT204 ا DIGITAL CLAMP METER UT204 UNI-T
۲٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان
کلمپ آمپرمتر AC/DC مستک مدل Mastech MS2115A ا Clamp Ampere Meter Mastech MS2115A
 ۴٫۲۷۵٫۰۰۰ تومان
کلمپ متر مدل DT3266L
۲۴۸٫۰۰۰ تومان
کلمپ آمپر متر AC یونیتی UT213A ا ۴۰۰A Digital Clamp Meter UT213A UNI-T
۲٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان
مولتی متر کلمپی و کلمپ آمپر متر یونیتی Uni-T UT201 ا DIGITAL CLAMP METER UT201 UNI-T
۱٫۲۷۰٫۵۰۰ تومان
آمپر متر یونی-تی مدل UT207B
۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
کلمپ آمپر متر سی ای ام مدل DT-9381
 ۱٫۸۴۸٫۰۰۰ تومان
کلمپ آمپرمتر یونیتی مدل UNI-T UT210E ا UT210E Mini Clamp Meter
 ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
کلمپ آمپرمتر یونیتی مدل UNI-T UT-202 ا Digitalt Clamp Multimeter UNI-T UT202
۱٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
مولتی متر کلمپی کیوریتسو مدل ۲۰۰۷R ا Kyoritsu 2007R Digital Clamp Multimeter
۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
کلمپ متر دیجیتال AC ـ ۶۰۰ آمپر مدل +VC3266L
۲۷۰٫۰۰۰ تومان
کلمپ آمپر متر دیجیتال DEC818
۹۳۲٫۰۰۰ تومان
کلمپ آمپر متر AC یونیتی UT205A ا ۱۰۰۰A Digital Clamp Meter UT205A UNI-T
 ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
کلمپ متر (آمپرمتر) برندDEC مدل DEC818
۶۶۰٫۰۰۰ تومان
مولتی متر کلمپی دیجیتال مدل SNT-201 ا SNT-201
۷۵۰٫۰۰۰ تومان
آمپر متر یونی-تی مدل UT208B
 ۶٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان
واتمتر کلمپی یونی تی مدل UNI-T UT243
۱۶٫۲۳۰٫۰۰۰ تومان
کلمپ آمپر متر AC/DC یونیتی UT211B ا ۶۰A Mini Clamp Meter UT211B UNI-T
 ۴٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
منبع :  ساخت و ساز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا