فن قرارداد

 • فروردین- ۱۴۰۲ -
  ۲۸ فروردین

  قرارداد دیوار جداکننده

  ساخت خانه ویلایی این قرارداد در تاریخ                   ما بین شرکت                      به نمایندگی به نشانی                                                                           تلفن                  که در این قرارداد فروشنده…

  بیشتر بخوانید »
 • ۲۳ فروردین

  قرارداد فروش

  ساخت ویلا کوچک  این قرارداد در تاریخ ………………..  فیمابین …………………………… به نشانی: ……………………………………………………….. بعنوان خریدار و ………………………. به نشانی ………………………………………………………………… …

  بیشتر بخوانید »
 • ۲۲ فروردین

  قرارداد خدمت

  ساخت ویلا ارزان ماده ۱ ـ این قرارداد بین …………………………………… به نشانی ………………………………………………………………………………………… که اختصاراً شرکت نامیده می شود و…

  بیشتر بخوانید »
 • ۲۲ فروردین

  قرارداد قالب بندی

  ساخت ویلا روستایی این قرارداد در تاریخ                  فیمابین شرکت                            به نمایندگی                        به نشانی                                                                             تلفن                      که در این قرارداد کارفرما نامیده…

  بیشتر بخوانید »
 • ۲۲ فروردین

  قرارداد اسکلت فنداسیون

  ساخت خانه ویلایی این قرارداد در تاریخ                          فی مابین شرکت                        به نمایندگی                  به نشانی                                                                                    تلفن                   که در این قرارداد کارفرما…

  بیشتر بخوانید »
 • ۲۲ فروردین

  قرارداد اسکلت فلزی

  ساخت ویلا این قرارداد فی مابین شرکت                      به نمایندگی                   به نشانی تلفن                که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود…

  بیشتر بخوانید »
 • ۲۱ فروردین

  قرارداد اسکلت بتنی

  ساخت ویلا مدرن این قرارداد بین آقای                 به نشانی و تلفن                        که از این پس کارفرما نامیده می شود از…

  بیشتر بخوانید »
 • ۲۰ فروردین

  قرارداد سوله

  ساخت خانه ویلایی این قرارداد در تاریخ                      فیمابین شرکت                   به نمایندگی                                     به نشانی                                                                                              تلفن                       که در این قرارداد خریدار نامیده…

  بیشتر بخوانید »
 • ۱۷ فروردین

  قرار داد گچ کاری

  ساخت ویلا مدرن این قرارداد در تاریخ            فی مابین شرکت                      به نمایندگی                به نشانی تلفن               که در این قرارداد کارفرما…

  بیشتر بخوانید »
 • ۱۶ فروردین

  قرارداد درب و پنجره

  ساخت ویلا این قرارداد مابین آقای                  به نشانی                                                و تلفن                 که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا