ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت آرام بند در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا کوچک 

آرام بند در سال ۱۴۰۳

لولا آرام بند ۴۰۱۸ ملونی – Melloni

۷۵,۰۰۰ تومان

جک آرام بند ۸۳ ان اچ ان – NHN

 ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

جک آرام بند ۸۵ ان اچ ان – NHN

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جک آرام بند ۸۷ ان اچ ان – NHN

نوشته های مشابه
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آرام بند A051 ریفت – Rift

۳۹۵,۰۰۰ تومان

آرام بند ریوبی کد ۸۸۰۳

۸۳۰,۰۰۰ تومان

آرام بند نمره ۳ هاربین – Harbin

۵۵۸,۰۰۰ تومان

آرام بند نمره ۲ هاربین – Harbin

۴۰۶,۰۰۰ تومان

مواردی که باعث خرابی آرام بند می شود

طراحی ویلا کلاسیک

عنوان قیمت تصویر
جک آرام بند فاتلس مدل D86 ۳,۷۷۶,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار تومان
ریل ساچمه ای مدل ۳۳۰۱ سایز ۹۰ سانتی متر بسته ۲… ۱,۰۳۰,۰۰۰
یک میلیون و سی هزار تومان
آرام بند نمره ۱ هاربین – Harbin ۴۲۶,۰۰۰
چهارصد و بیست و شش هزار تومان
نگهدارنده ریل کشو کد ۱۲۳ بسته ۴ عددی ۴۸,۰۰۰
چهل و هشت هزار تومان
جک آرام بند ۸۷ ان اچ ان – NHN ۶,۶۹۳,۰۰۰
شش میلیون و ششصد و نود و سه هزار تومان
لولا آرام بند مدل انلیسو بسته ۳۰ عددی ۴۳۰,۰۰۰
چهارصد و سی هزار تومان
جک آرام بند اکو مدل edc-072 ۹۲۹,۰۰۰
نهصد و بیست و نه هزار تومان
آرام بند A062 ریفت – Rift ۶۰۰,۰۰۰
ششصد هزار تومان
جک آرام بند کینگ کد ۲ ۴۰-۶۵ ۸۰۰,۰۰۰
هشتصد هزار تومان
آرام بند فاتلس (Fatless) مدل D89 ۴,۹۷۷,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار تومان
هود درخشان مدل نوت با جک آرام بند ۴,۳۴۹,۰۰۰
چهار میلیون و سیصد و چهل و نه هزار تومان
ریل ساچمه ای کد ۰۱ سایز ۵۰ سانتی متر بسته ۲ عددی ۱۵۰,۰۰۰
صد و پنجاه هزار تومان
آرام بند برقی TT-1808 بتا ۱۵,۲۰۰,۰۰۰
پانزده میلیون و دویست هزار تومان
جک کابینت آرام بند سریو مدل SERIO-120N بسته ۲… ۲۰۰,۰۰۰
دویست هزار تومان
آرام بند فاتلس درب شیشه ای مدل D84 ۴,۱۱۹,۰۰۰
چهار میلیون و صد و نوزده هزار تومان
آرام بند نمره ۳ هاربین – Harbin ۶۴۲,۰۰۰
ششصد و چهل و دو هزار تومان
آرام بند فاتلس (Fateless) مدل D86 ۳,۷۷۶,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار تومان
ریل ساچمه ای امیت مدل PL3-0 سایز ۳۰ سانتی متر… ۶۶,۰۰۰
شصت و شش هزار تومان
جک آرام بند اسمارت مدل SA120 ۲,۹۸۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان
ریل کشو بارش مدل ۲۵ سایز ۲۵ سانتی متر بسته ۲… ۴۳,۰۰۰
چهل و سه هزار تومان
جک آرام بند فاتلس مدل D 74 ۱,۶۸۳,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و هشتاد و سه هزار تومان
جک آرام بند ۳۵۰ ان اچ ان – NHN ۲,۵۰۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد هزار تومان
جک آرام بند فاتلس مدل D 89 S ۴,۹۷۷,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد و هفتاد و هفت هزار تومان
جک کابینت آرام بند اس تی دی مدل STD -80N بسته ٢… ۲۰۷,۳۱۰
دویست و هفت هزار سیصد و ده تومان
ریل کشو مدل DS-4200 بسته ۲ عددی ۱۲۹,۰۰۰
صد و بیست و نه هزار تومان
لولا آرام بند مایکی مدل DN-4000214 بسته ۲ عددی ۴۹,۵۰۰
چهل و نه هزار پانصد تومان
ریل کشو مدل DS-4200 سایز ۳۰ سانتی متر بسته ۴ عددی ۱۳۰,۸۰۰
صد و سی هزار هشتصد تومان
آرامبند NHN ژاپنی مدل ۸۷V ۷,۱۹۳,۰۰۰
هفت میلیون و صد و نود و سه هزار تومان
آرام بند A061 ریفت – Rift ۴۲۰,۰۰۰
چهارصد و بیست هزار تومان
ریل کشو مدل DS-4200 سایز ۳۰ سانتی متر بسته ۲ عددی ۱۵۰,۰۰۰
صد و پنجاه هزار تومان
جک آرام بند ویلکا مدل vk80-cod3 ۸۰۰,۰۰۰
هشتصد هزار تومان
آرام بند بتا ۸۰ کیلوگرم کد ۰۱۹ ۹۵۰,۰۰۰
نهصد و پنجاه هزار تومان
جک آرام بند ریوبی مدل ۸۸۰۳ ۶۰/۸۰ ۱,۱۱۹,۶۴۰
یک میلیون و صد و نوزده هزار ششصد و چهل تومان
ریل ساچمه ای صنعتی مدل AD01 سایز ۴۰ سانتی متر… ۱,۱۵۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
جک بازویی سمت چپ صامت ۱۰۵۰۳۵۲ ۲۸۹,۰۰۰
دویست و هشتاد و نه هزار تومان
آرام بند نمره ۲ هاربین – Harbin ۴۶۷,۰۰۰
چهارصد و شصت و هفت هزار تومان
جک آرام بند ویلکا مدل vk60-kod2 ۷۰۰,۰۰۰
هفتصد هزار تومان
فنر آرام بند ریوبی ژاپن ۹۹۰۳ ۱,۱۰۰,۰۰۰
یک میلیون و صد هزار تومان
ریل کشو مدل NQ 30 سایز ۳۰ سانتی متر بسته ۲ عددی ۱۰۰,۰۰۰
صد هزار تومان
لولا آرام بند استار پلاس فانتونی مدل کلیپس… ۱۲۳,۰۰۰
صد و بیست و سه هزار تومان
لولا آرام بند استار پلاس شیشه روکار… ۹۹,۰۰۰
نود و نه هزار تومان
جک آرام بند اینوکسا مدل HK2701 بسته ۲ عددی ۷۵۰,۰۰۰
هفتصد و پنجاه هزار تومان
جک آرام بند ریوبی مدل S8803 ۱,۱۵۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
آرام بند درب اکتیو مدل AC6385D ۸۰۹,۰۶۰
هشتصد و نه هزار شصت تومان
لولا آرام بند کد ۰۱۰ ۳۰,۰۰۰
سی هزار تومان
جک آرام بند فاتلس مدل D53 S ۱,۱۱۶,۰۰۰
یک میلیون و صد و شانزده هزار تومان
ریل ساچمه ای تاچ مدل ۳M89 سایز ۴۵ سانتی متر… ۹۹۰,۰۰۰
نهصد و نود هزار تومان
لولا آرام بند ۴۰۱۸ ملونی – Melloni ۱۰۸,۰۰۰
صد و هشت هزار تومان
جک آرام بند ۸۵ ان اچ ان – NHN ۷,۱۹۳,۰۰۰
هفت میلیون و صد و نود و سه هزار تومان
ارام بند درب (فنر کمپرسی) پرنس مدل ۲۱s ۳۲۰,۰۰۰
سیصد و بیست هزار تومان
آرام بند ریل ۸۰ کیلو مثل هم صامت(جفتی) ۴۷۴,۰۰۰
چهارصد و هفتاد و چهار هزار تومان
ریل ساچمه ای مدل ۳۳۰۱ سایز ۸۰ سانتی متر بسته ۲… ۹۸۰,۰۰۰
نهصد و هشتاد هزار تومان
ریل کشو مدل HQ 50 سایز ۵۰ سانتی متر بسته ۴ عددی ۳۰۰,۰۰۰
سیصد هزار تومان
ریل کشو بارش مدل ۳۵ سایز ۳۵ سانتی متر بسته ۲… ۷۵,۰۰۰
هفتاد و پنج هزار تومان
آرام بند مخفی A080 ریفت – Rift ۱,۵۳۱,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و سی و یک هزار تومان
آرامبند NHN-83V ۵,۸۴۹,۰۰۰
پنج میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار تومان
پمپ آرام بند مدل فشاری بسته ۶ عددی ۲۹,۰۳۰
بیست و نه هزار سی تومان
ریل ساچمه ای صنعتی مدل AD01 سایز ۹۰ سانتی متر… ۳,۹۰۰,۰۰۰
سه میلیون و نهصد هزار تومان
لولا آرام بند مدل L12 بسته دو عددی ۲۴,۳۰۰
بیست و چهار هزار سیصد تومان
آرام بند فاتلس FATELESS D53 ۱,۱۱۶,۰۰۰
یک میلیون و صد و شانزده هزار تومان
جک آرام بند ریوبی مدل ۹۹۰۳-LVER ۱,۱۴۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و چهل هزار تومان
فنر آرام بند کینگ ۷۴۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
دو میلیون و پنجاه هزار تومان
جک آرام بند اطلس اسمارت تکنولوژیست مدل K23 ۶۸۰,۰۰۰
ششصد و هشتاد هزار تومان
لولا آرام بند مدل انلیسو بسته ۴۰ عددی ۵۵۰,۰۰۰
پانصد و پنجاه هزار تومان
ریل ساچمه ای مدل ۳۳۰۱ سایز ۵۰ سانتی متر بسته ۲… ۶۵۰,۰۰۰
ششصد و پنجاه هزار تومان
آرام بند فاتلس FATELESS D55 ۱,۵۱۱,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و یازده هزار تومان
لولا آرام بند امیت مدل Em-2 ۵۶,۰۰۰
پنجاه و شش هزار تومان
لولا آرام بند مدل انلیسو بسته ۱۰۰ عددی ۱,۱۴۵,۸۵۰
یک میلیون و صد و چهل و پنج هزار هشتصد و پنجاه تومان
آرام بند روستیک نمره ۲ ۸۵۰,۰۰۰
هشتصد و پنجاه هزار تومان
ریل کشو مدل NQ 50 سایز ۵۰ سانتی متر بسته ۴ عددی ۳۰۰,۰۰۰
سیصد هزار تومان
آرامبند NHN مدل ۸۵V ۷,۱۹۳,۰۰۰
هفت میلیون و صد و نود و سه هزار تومان
آرام بند فاتلس D74 G ۱,۶۸۳,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و هشتاد و سه هزار تومان
آرام بند نمره ۴ هاربین – Harbin ۱,۱۱۹,۰۰۰
یک میلیون و صد و نوزده هزار تومان
جک کابینت آرام بند اس تی دی مدل STD -80N بسته ۴… ۳۸۵,۰۷۰
سیصد و هشتاد و پنج هزار هفتاد تومان
آرام بند هیدرولیکی درب داخلی و بیرونی ۵۵۰,۰۰۰
پانصد و پنجاه هزار تومان
آرام بند در کینگ مدل K71 ۸۵۰,۰۰۰
هشتصد و پنجاه هزار تومان
جک آرام بند ۸۳ ان اچ ان – NHN ۵,۸۴۹,۰۰۰
پنج میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار تومان
آرام بند A072 ریفت – Rift ۷۳۰,۰۰۰
هفتصد و سی هزار تومان
آرام بند کال مدل KD 002/50550 ۲,۹۵۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
جک آرام بند ویلکا مدل vk062-60 ۶۸۵,۰۰۰
ششصد و هشتاد و پنج هزار تومان
ریل ساچمه ای مدلAKE سایز۳۵ سانتی متر بسته ۲… ۱۱۸,۰۰۰
صد و هیجده هزار تومان
جک آرام بند اکو مدل edc-061 ۴۷۲,۰۰۰
چهارصد و هفتاد و دو هزار تومان
آرام بند A051 ریفت – Rift ۳۹۵,۰۰۰
سیصد و نود و پنج هزار تومان
جک آرام بند ویلکا مدل vk063-80 ۸۰۰,۰۰۰
هشتصد هزار تومان
ریل کشو مدل DS-4202 بسته ۲ عددی ۱۵۰,۰۰۰
صد و پنجاه هزار تومان
آرام بند در ریوبی مدل ۸۰۰۴ ۲,۵۸۳,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار تومان
ریل ساچمه ای گلد استار مدل TE-60 سایز ۶۰ سانتی… ۲۰۰,۰۰۰
دویست هزار تومان
جک آرام بند ۸۵ کیلویی رونیکس مدل RH-8586 ۸۴۱,۳۳۰
هشتصد و چهل و یک هزار سیصد و سی تومان
آرام بند اسمارت نمره ۳ ۴۹۰,۰۰۰
چهارصد و نود هزار تومان
لولای آرام بند روکار دامار مدل DMHFS-FC21 ۲۵,۰۰۰
بیست و پنج هزار تومان
ریل ساچمه ای مدل ۳۳۰۱ سایز ۷۰ سانتی متر بسته ۲… ۸۷۰,۰۰۰
هشتصد و هفتاد هزار تومان
جک آرام بند فاتلس مدل D55 S ۱,۵۱۱,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و یازده هزار تومان
ریل ساچمه ای مدل A-200030 سایز ۳۰ سانتی متر بسته… ۱۰۵,۰۰۰
صد و پنج هزار تومان
آرام بند مدل ۲۵۵۰D برند ریوبی ۲,۷۴۸,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و چهل و هشت هزار تومان
ریل کشو مدل DS-4202 سایز ۵۰ سانتی متر بسته ۴ عددی ۳۰۰,۰۰۰
سیصد هزار تومان
ریل ساچمه ای صنعتی مدل AD01 سایز ۱۰۰ سانتی متر… ۴,۵۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و پانصد هزار تومان
آرام بند درکاس مدل Dorcas C2 ۹۰۰,۰۰۰
نهصد هزار تومان
لولا آرام‌بند استارپلاس روکار کلیپسی… ۱۳۶,۰۰۰
صد و سی و شش هزار تومان
آرام بند بتا BT-100 با تحمل وزن ۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم ۷۵۸,۰۰۰
هفتصد و پنجاه و هشت هزار تومان
جک آرام بند ریوبی مدل ۸۸۰۳ ۱,۱۹۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و نود هزار تومان

آرامبند NHN ژاپن مدل ۸۳V

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آرامبند فاتلس مدل D74/D74G در چوبی

۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

آرامبند فاتلس مدل D86

۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان

فنر آرام بند اسمارت نمره ۱

۴۳۰,۰۰۰ تومان

قیمت آرام بند درب آهنی با قفل معمولی

آرام بند سه زمانه D86 فاتلس
 • وزن ۸۰ کیلو گرم عرض ۱۱۰ سانت
 • سه زمانه مناسب قفل برقی
 • ۱۰ ساله
۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
آرام بند فاتلس D89 – درب فلزی سنگین
 • وزن ۱۲۰ کیلو گرم و عرض ۱۴۰سانتی
 • سه زمانه مناسب قفل برقی
 • ۱۰ ساله
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آرامبند (NHN-350 (20~80
 • عملکرد ۲ سرعته
 • ۲۰ تا ۸۰ کیلوگرم و عرض درب ۱۱۰cm
 • ۵ ساله NHN
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آرامبند (NHN-83 (20~80
 • عملکرد ۳ سرعته (دارای ضربه آخر)
 • ۲۰ الی ۸۰ کیلوگرم و عرض درب ۱۱۰cm
 • ۷ ساله
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آرام بند (NHN-85V (60~120
 • عملکرد ۳ سرعته (دارای ضربه آخر)
 • ۶۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم و عرض درب ۱۴۰cm
 • ۷ ساله nhn
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آرام بند (NHN-87 (100~140
 • عملکرد ۳ سرعته (دارای ضربه آخر)
 • ۱۰۰- ۱۴۰کیلوگرم و عرض درب ۱۶۰cm
 • ۷ ساله
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
آرامبند کینگ K720 – نمره ۲
 • مخصوص درب های سبکی
 • ساخت کره
 • .
۹۰۰,۰۰۰ تومان
آرامبند کینگ King K730 – نمره ۳
 • وزن درب ۴۰ تا ۶۵ کیلوگرم
 • عرض درب حداکثر ۹۵cm
 • گارانتی یکساله
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
جک آرام بند کینگ نمره ۴ کره K740
 • آرام بند مخصوص درب های نمیه سنگین
 • ساخت کره
 • .
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آرام بند کینگ K750 – نمره ۵
 • جک آرامبند هیدرولیکی ورودی ساختمان
 • مخصوص درب های سنگین
 • .
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آرام بند برقی بتا ۱۸۰۸
 • حداکثر وزن درب
 • حداکثر عرض درب ۱۲۰cm
 • ۱۲ ماهه
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آرام بند ویرو D89
 • علکرد سه سرعته
 • برای درب تا عرض ۱۴۰cm وزن تا ۱۲۰kg
 • ۵ ساله Viro
آرام بند ویرو D74
 • دارای عملکرد دو سرعته
 • برای درب عرض ۱۱۰cm وزن ۸۰kg
 • ۵ ساله
آرام بند ویرو D86
 • عملکرده سه سرعته
 • برای درب تا عرض ۱۱۰cm وزن تا ۸۰kg
 • ۵ ساله ویرو
آرامبند درب فلای نمره ۳
 • عملکرد ۲ سرعته
 • مناسب برای ۶۵ الی ۸۵ کیلو درب
 • ۱۲ ماهه
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
آرامبند درب فلای نمره ۴
 • عملکرد ۲ سرعته
 • مناسب برای ۸۵ الی ۱۲۰ کیلوگرم درب
 • یک ساله
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
آرام بند لولایی NHN مدل پرچمی با قابلیت تنظیم سرعت
 • حداکثر وزن درب ۱۲۰ کیلوگرم
 • عرض درب ۱۲۰cm طول درب ۲۱۰cm
 • ۲ ساله nhn
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آرام بند بتا نمره ۴ برای درب های فوق سنگین (۱۰۰ الی ۱۲۰ کیلو)
 • مناسب درب های سنگین
 • عملکرد دو سرعته
 • یکساله بتا
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آرام بند درب شیشه ای فاتلس مدل Fateless D84
 • برای وزن ۲۰ الی ۷۰ کیلوگرم
 • عرض درب حداکثر ۹۵cm
 • ۱۰ ساله فاتلس
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
آرام بند بتا نمره ۱ برای درب های ۴۰ تا ۶۰ کیلوگرم
 • برای درب های سبک
 • عملکرد دو سرعته
 • یکساله بتا
کد کالا: ۱۲۲۸
آرامبند فلای نمره ۵
 • از ۱۲۰ تا ۱۳۵ کیلو
 • سه زمانه
 • ۱۲ ماه گارانتی

جک آرام بند ۸۵ ان اچ ان – NHN

۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان

جک آرام بند ۳۵۰ ان اچ ان – NHN

۱,۷۸۳,۰۰۰ تومان

آرام بند در D53 فاتلس – Fateless

۸۵۸,۰۰۰ تومان

آرام بند D55 فاتلس – Fateless

۱,۱۶۲,۰۰۰ تومان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا