فن قراردادوبلاگ

قرارداد فروش

ساخت ویلا کوچک 

این قرارداد در تاریخ ………………..  فیمابین …………………………… به نشانی: ……………………………………………………….. بعنوان خریدار و ………………………. به نشانی …………………………………………………………………  بعنوان  فروشنده  به نمایندگی …………………… ازطرف دیگر،به شرح زیرمنعقد می گردد.

 

۱ موضوع قرارداد :

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نوشته های مشابه

۲-مبلغ قرارداد :                                …………………………………………….

۳-مقدارکار :                                     …………………………………………….

۴- محل و نحوه تحویل :                    …………………………………………….

۴ زمان تحویل :                             …………………………………………….

۵- شرایط پرداخت :

     الف-  …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد

      ب-  …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد پس از تحویل

      ج-  ………….. درصد  مبلغ قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی ( دوره گارانتی ……………ماه می باشد )

     

۶ سایر شرایط :

الف – رعایت کلیه ضوابط فنی در کار توسط فروشنده الزامی می باشد .

ب-  اگر فروشنده نتواند موضوع قرارداد را در مدت مقرر تحویل نماید ، چنانچه قصور از جانب وی باشد ، به ازای هر روز دیرکرد ۵/۰درصد مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

ج- موضوع قرارداد بمدت یکسال گارانتی می گردد و درصورت بروز هرگونه خرابی پیمانکار موظف به رفع عیب می باشد و چنانچه استنکاف نماید کارفرما راساٌ اقدام به رفع عیب نموده و هزینه مربوطه را با ۱۵% بالاسری از محل سپرده حسن انجام کار پیمانکار کسر می نماید .

د- پیمانکار با توجه به تجربه و دانش خود در خصوص عملکرد صحیح محصول مسئول می باشد و نقشه های اجرایی اولیه رافع مسئولیت وی نمی گردد .

ه –

و-

طراحی ویلا کلاسیک

   این قرارداد در شش ماده و سه نسخه که حکم واحد دارند تنظیم و پس از امضاء طرفین مبادله معتبر و یک نسخه نزد      فروشنده و بقیه نسخ نزد کارفرما باقی می ماند .                                                         

 

No1-1 rev0

                                 پیمانکـار                                                                                    کــارفرما                           

منبع :  ساخت و ساز ایران

مشاهده بیشتر

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا