ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت آجر در سال ۱۴۰۲

ساخت ویلا

قیمت آجر در سال ۱۴۰۲

آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)دانه ای۴٫۵*۹*۱۸٫۵۹۵

آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵۱۱۵

آجر بهمنی یزد (بدون کرایه)دانه ای۴٫۵*۱۰*۱۹۸۵

آجر بهمنی یزد(بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵۱۰۵

آجر فشاری ماشینی(کرایه)تن۵*۱۰*۲۰۶۲,۰۰۰

آجر فشاری کوره ای(کرایه)تن۵*۱۰*۲۰۶۸,۰۰۰

آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه)دانه ای۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵۲۲۰

آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵۲۳۰

آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه)دانه ای۴*۱۰*۲۱٫۵۲۴۰

قیمت آجر فندله سقفی[توحید اصفهان]

۵۵,۰۰۰ ریال

قیمت آجر سفال تیغه سفال ۱۵[آجر میهن]

۲۲,۰۰۰ ریال

قیمت آجر فشاری سنتی [آجرپی]

۱۰۶,۰۰۰ ریال

قیمت آجر سفال ۱۵ عایق با فوم ۵ سانتی[آجر میهن]

۳۵,۰۰۰ ریال

قیمت آجر سفال تیغه فوم دار۲۰*۲۰*۱۵[نور شهریار]

۶۶,۰۰۰ ریال

قیمت آجرتیغه ای ۱۰ ممتاز درجه ۱[ساحل]

۱۲,۰۰۰ ریال

قیمت آجرسفالی دیواری سه گل به ضخامت ۷cm[قپانچی اصفهان]

۵,۰۰۰ ریال

قیمت آجر۴ cm نما خشکن دار درجه۱[یزد]

۲۵,۰۰۰ ریال

قیمت آجر سفال فومدار تیغه ۲۰*۲۰*۱۵[توحید اصفهان]

۷۵,۰۰۰ ریال

قیمت آجر سفال تیغه ۸[افشین ۱]

۲۵,۰۰۰ ریال

قیمت آجر لفتون قالب کوچک فله[میهن]

۶,۰۰۰ ریال

خرید آجر سفال درجه یک تیغه ۱۰×۲۰×۲۰[بریک]

۲۵,۰۰۰ ریال

قیمت آجر سفال تیغه ۱۳*۱۸*۱۸[نور شهریار]

۵۶,۰۰۰ ریال

قیمت آجر سفال تیغه ۸*۱۸*۱۸[نور شهریار]

۵۵,۰۰۰ ریال

قیمت آجر سقفی ۲۰*۲۰*۴۰[سفال سازان مروارید]

۶۵,۰۰۰ ریال

قیمت آجر تیغه ای ۲۵*۲۰*۱۵ cm سفال سازان[مروارید]

۵۵,۰۰۰ ریال

قیمت آجر تیغه ای ۲۰*۲۰*۱۵ cm[سفال سازان مروارید]

۵۵,۰۰۰ ریال

قیمت آجر تیغه ای ۴۰*۲۰*۱۳ cm[سفال سازان مروارید]

۶۷,۰۰۰ ریال

قیمت آجر تیغه ای ۲۰*۲۰*۱۳ cm[سفال سازان مروارید]

۶۵,۰۰۰ ریال

قیمت آجر تیغه ای ۱۰ درجه یک[سفالینه]

۱۷,۰۰۰ ریال

قیمت آجر تیغه ای ۲۵*۲۰*۹ cm[سفال سازان مروارید]

۶۵,۰۰۰ ریال

قیمت آجر تیغه ای ۲۵*۲۰*۱۳[سفال سازان مروارید]

۶۲,۰۰۰ ریال

قیمت آجر ۱۰ سوراخ[مهدیه نو اصفهان]

۱۶,۵۰۰ ریال

قیمت آجر تیغه ای ۲۵*۲۰*۸ cm[سفال سازان مروارید]

۶۵,۰۰۰ ریال

آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ ۱۱۵
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ ۱۲۰
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ ۱۰۵
ٰٰ

قیمت آجر سفال ۲۰*۲۰*۵۰[توحید اصفهان]

۶۵,۰۰۰ ریال

۳,۱۵۰ تومان

آجر پلاک قرمز انگلیسی شاموتی کد ۰۲۲

۴,۱۰۰ تومان

آجر شاموتی کد S114

۳,۶۵۰ تومان

آجر سنتی گلبهی شیل کد ۱۱

۲,۵۰۰ تومان

آجر قرمز انگلیسی کد ۰۰۳

۴۰,۰۰۰ تومان

آجر نسوز کامل قرمز انگلیسی رندوم ۲۰۰x100x55mm

۳,۵۰۰ تومان

آجر پلاک قرمز انگلیسی شاموتی کد ۰۲۲

۴,۱۰۰ تومان

آجر شاموتی کد S114

۳,۶۵۰ تومان

آجر پلاک گلبهی شیل کد R2

۲,۵۰۰ تومان

آجر کرکره ای سفید ۳.۵ در ۳۱ کد ۵۷

۶,۳۰۰ تومان

آجر سفال ۱۵ کوره آزاده

۲۰۰,۰۰۰ تومان

آجر سنتی گلبهی شیل کد ۱۱

۲,۵۰۰ تومان

آجر قرمز انگلیسی شاموتی ۱۰ در ۱۰ کد H411

۲,۶۲۰ تومان

آجر گلبهی شیل ساب خورده کد RS15

۴,۰۰۰ تومان

آجر شاموتی انگلیسی سنتی کد ۰۲۹

۲,۶۵۰ تومان

آجر کرکره ای ابر و بادی کد EF447

۵,۶۲۵ تومان

آجر نسوز شاموتی سایز ۷ در ۳۱ کد RS15

۴,۰۰۰ تومان

آجر نسوز انگلیسی ۱

۱۷۵,۰۰۰ تومان

آجر سنتی دستی کد ۰۰۲

۴,۷۳۳ تومان

آجر کرکره ای قرمز انگلیسی کد AS

۲,۲۵۰ تومان

آجر لفتون زرد کد ۱۱۳

۲۱۰,۰۰۰ تومان

آجر توپر نسوز انگلیسی کد ۲۲۲۲

۸۵۰,۰۰۰ تومان

آجر گلبهی شیل کد ۱۶

۱,۸۷۵ تومان

آجر تایل قهوه ای(تیره) شیل تینا B T(160)

۸۱,۲۰۰ تومان

آجر گلبهی شیل تیره ST22

۲,۰۰۰ تومان

آجر رندوم نسوز کد H408

۱,۴۵۰ تومان

آجر نسوز انگلیسی رستیک کد RH 431

۶,۲۵۰ تومان

آجر نسوز سنتی قرمز کد ۰۳۱

۴,۶۰۰ تومان

آجر گردویی کد EW427

۹,۶۷۵ تومان

آجر ۲۱۲ پلاک قرمز انگلیسی تیره روشن کد روبینا

۳,۷۵۰ تومان

آجر نسوز سفید سنتی دستی کد ۰۳۴

۵,۲۷۰ تومان

آجر کرکره ای سفید ۳.۵ در ۳۱ کد ۵۷

۵,۵۰۰ تومان

آجر نسوز سنتی کد ۰۰۹

۵,۶۰۰ تومان

آجر سنتی دستی کد ۰۰۲

۴,۷۳۳ تومان

آجر کرکره ای ابر و بادی کد EF447

۵,۶۲۵ تومان

برچسب کابینت طرح آجر مدل ۸۲۲۷

۵۵,۰۰۰ تومان

آجر گلبهی شیل تیره ST22

۲,۰۰۰ تومان
طراحی ویلا مدرن 

آجر ده سوراخ درجه یک صادراتی

۱۰۴۲تومان

آجر زبره بزرگ

۷۲۰تومان

آجر سه گل درجه دو

۳۹۵تومان

آجر سه گل شیرازی

۶۰۰تومان

آجر قالب کوچک

۴۳۰تومان

آجر نسوز آنتیک انگلیسی

۳۰۶۰۰۰تومان

آجر نسوز آنتیک شاموتی

۳۲۶۰۰۰تومان

آجر نسوز انگلیسی

۱۵۶۰۰۰تومان

آجر نسوز صخره ای قهوه ای

۳۴۰۰۰۰تومان

آجر نسوز نما سفید صدفی

۲۴۸۰۰۰تومان

آجر نسوز نما شاموتی صخره ای

۳۳۰۴۰۰تومان

آجر نما ده سوراخ قالب کوچک

۶۰۰تومان

آجر نما شیل قرمز

۱۲۰۰۰۰تومان

آجر نما شیل گلبهی

۸۸۰۰۰تومان

آجر نما شیل گلبهی رندوم

۸۸۰۰۰تومان

آجر نما نسوز آمریکائی رندوم

۲۶۳۲۰۰تومان

آجر نما نسوز شاموتی

۱۷۶۰۰۰تومان

آجر نما نسوز صخره ای انگلیسی

۲۵۶۰۰۰تومان

آجر نما نسوز مشکی

۳۶۰۰۰۰تومان

آجرنما ده سوراخ گلبهی

۱۹۰۰تومان

آجر فشاری ماشینی خاتون آباد
 ۱٫۲۵۰ تومان
آجر فشاری دستی خاتون آباد
۴۵۰٫۰۰۰ تومان
آجر نما قزاقی قرمز مشکی ابعاد ۵/۵×۲۲ ا Ajor nama ghazghi
۲٫۹۸۵ تومان
آجرنما گلبهی
۱۰۹٫۸۰۰ تومان
آجر خطایی زرد ۴۰-۴۰ به قطر ۵ سانتی
۶۱٫۰۵۰ تومان
تخته بنایی چوب روس
۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
سفال ۱۰ ساده تهران سوفالین
۳٫۳۵۰ تومان
آجر سفال تیغه اصفهان ۲۰ *۲۰ *۱۵،فروش عمده
۲٫۱۰۰ تومان
آجر لفتون قرمز · آجر نمارخش
۳٫۵۰۰ تومان
بلوک بتن سبک AAC هبلکس با چسب سفید (۲۰*۲۵*۶۰ سانتی‌متر)
۲٫۶۷۳٫۹۸۸ تومان
سفال سقفی ۵۰*۲۵
۹٫۷۰۰ تومان
سفال ۱۰ سانتی ساده
 ۱٫۴۰۰ تومان
بلوک سیمانی ۴۰*۲۰*۲۰ تهران
 ۶٫۵۰۰ تومان
پلاک ۲۰*۲۰ قزاقی پوست پیازی و زرد · آجر نمارخش
۳٫۵۰۰ تومان
بلوک بتن سبک AAC هبلکس با چسب سفید (۱۵*۲۵*۶۰ سانتی‌متر)
۲٫۵۴۸٫۴۲۰ تومان
آجر پلاک زرد ۲۵-۷ قطر ۳ سانتی
۲٫۱۵۰ تومان

قیمت آجر تیغه ای ۲۰*۲۰*۱۰[مجوف]

۱۲,۰۰۰ ریال

بلوک بتنی مینیاتوری B1 + پالت چوبی
۲۵۰٫۰۰۰ تومان
آجر نسوز نما مدرن قرمز ساده AB42001
 ۳٫۵۰۰ تومان

قیمت آجر تیغه ای ۲۰*۲۰*۸ cm[سفال سازان مروارید]

۶۷,۰۰۰ ریال

آجر سفال ۱۵ – قیمت آجر سفال – خرید آجر سفال – آجر سفال
۲٫۰۰۰ تومان
آجر کامل زرد مقیاس ۱:۱۰(پخته شده)
۸۰۰ تومان

قیمت آجر ۸گل مینیاتوری رنگ قرمز وزن ۳گرم

۶۵۰,۰۰۰ ریال

بلوک سیمانی ماسه ای۲۰*۲۰*۴۰ته بسته
 ۷٫۲۰۰ تومان
آجر نسوز نما مدرن گرانیتی سفید ساده AB51251
 ۷۰٫۰۰۰ تومان

قیمت آجر تیغه ای ۲۵*۲۰*۱۰[سفال سازان مروارید]

۶۵,۰۰۰ ریال

پلاک ۳۱*۷ رستیک مشکی · آجر نمارخش
۲۲٫۵۰۰ تومان
پلاک ۳۱*۷ مشکی ساده · آجر نمارخش
۱۹٫۵۰۰ تومان

قیمت آجر ده سوراخ[قصر اصفهان]

۱۶,۰۰۰ ریال

بلوک سیمانی (لیکا ) ۴۰*۲۰*۱۰ تهران
۵٫۲۰۰ تومان
آجر نسوز نما مدرن زرد شاموتی ساده AB64001
 ۸٫۹۲۲ تومان

قیمت آجر لفتون قرمز[قصر اصفهان]

۱۳,۰۰۰ ریال

سفال سقفی
۱۲٫۰۰۰ تومان
آجر نسوز نما مدرن قهوه ای تیره آنتیک ارغوان AB31006
۱۰٫۳۲۲ تومان

قیمت آجر ده سوراخ قالب کوچک[قصر اصفهان]

۱۸,۰۰۰ ریال

سفال دیواری ۱۵ ساده
۱٫۸۵۰ تومان
آجر کامل گلبهی رندوم مقیاس ۱:۱۰(پخته شده)
۸۰۰ تومان

قیمت آجر سفال درجه یک تیغه ۱۵×۲۰×۲۰[بریک]

۴۲,۰۰۰ ریال

آجرنما قرمز ممتاز

۱۸۰۰تومان

آجرنما ممتاز صادراتی

۱۰۴۲تومان

آجرنما نسوز آنتیک رندوم نیمه

۴۰۰۰۰۰تومان

منبع : ساختمان

مدیر سایت

نوشتاری به آیندگان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا