ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت ابسردکن در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا کوچک 

ابسردکن در سال ۱۴۰۳

EastCool TM-RW410 Water Dispenser

۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان

EastCool TM-CW409 Water Dispenser

۸,۲۹۶,۰۰۰ تومان

آبسردکن ایستکول مدل TM-SW441R

۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان

آب سرد کن جی پاس مدل GWD8356

نوشته های مشابه
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان

آب سرد کن ایستاده گوسونیک مدل GWD-525

۷,۴۱۷,۰۰۰ تومان

EastCool TM-SW415UF Water Dispenser

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آبسردکن گوسونیک ۸۰ وات مدل GWD-527

۶,۸۷۱,۰۰۰ تومان

آبسردکن ایستاده افترون AFTRON مدل۵۷۰۰

۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان

آبسردکن ایستکول مدل TM-DW414

۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان

آب سرد کن یخچال دار رومیزی نیکای مدل NWD-1209

۵,۷۹۹,۰۰۰ تومان

آب سردکن ایستاده مجیک مدل WPU 9900 F

۲۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

آبسردکن پاناسونیک یخچال دار مدل SDM-WD3320TG

۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان

آبسردکن گوسونیک مدل GWD-523

۶,۸۶۶,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
آبسردکن ۵۰ گالن ۴ شیر ۳طرفه تمام استیل زاگرس… ۲۲,۴۰۰,۰۰۰
بیست و دو میلیون و چهارصد هزار تومان
شیر آبسردکن مدل سیمسان مدل ۱۲۱۲ بسته دو عددی ۱,۳۵۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
آبسردکن ایستکول مدل TM-DW305UF ۶,۹۱۱,۰۰۰
شش میلیون و نهصد و یازده هزار تومان
آبسرد کن سام مدل WD-SF846W ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و پانصد هزار تومان
آب سرد کن یخچال دار رومیزی نیکای مدل NWD-1209 ۵,۷۹۹,۰۰۰
پنج میلیون و هفتصد و نود و نه هزار تومان
آبسردکن ۱۵ گالن تک شیر تمام استیل صنعتی… ۱۳,۱۹۰,۰۰۰
سیزده میلیون و صد و نود هزار تومان
آبسردکن ایستاده اسمارتک مدل SWD-740 ۶,۸۲۰,۰۰۰
شش میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان
آبسردکن ۹۱۹R Nikura ۷,۵۹۷,۰۰۰
هفت میلیون و پانصد و نود و هفت هزار تومان
EastCool TM-PW15 Water Dispenser Tank ۱,۱۸۸,۰۰۰
یک میلیون و صد و هشتاد و هشت هزار تومان
شیر آبسردکن دینا مدل Thread inside ۵۷,۵۰۰
پنجاه و هفت هزار پانصد تومان
EastCool TM-RW410 Water Dispenser ۶,۷۸۰,۰۰۰
شش میلیون و هفتصد و هشتاد هزار تومان
آبسردکن دو شیر ۸,۸۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و هشتصد هزار تومان
جالیوانی آبسردکن آبشار مدل TP ۳۸۸,۰۰۰
سیصد و هشتاد و هشت هزار تومان
جا لیوانی آبشار مدل MG ۴۴۳,۰۰۰
چهارصد و چهل و سه هزار تومان
آبسردکن رومیزی بیسمارک مدل BM2157 ۷,۵۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و پانصد هزار تومان
بلبرینگ پمپ دستگاه تصفیه کننده آب مدل ۶۰۸ یک… ۳۰,۰۰۰
سی هزار تومان
آبسرد کن افترون ایستاده ۷۴۶۹ ۱۴,۴۵۸,۰۰۰
چهارده میلیون و چهارصد و پنجاه و هشت هزار تومان
EastCool TM-CW409 Water Dispenser ۶,۵۱۹,۵۰۰
شش میلیون و پانصد و نوزده هزار پانصد تومان
آب سردکن ایستاده مجیک مدل WPU 9900 F ۱۷,۷۷۵,۰۰۰
هفده میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار تومان
جالیوانی آبسردکن آبشار ۲ مدل TP ۳۹۰,۰۰۰
سیصد و نود هزار تومان
آبسردکن ایستکول مدل TM-DW414 ۵,۹۸۰,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان
آبسردکن استیل صنعتی ۳ شیر سبلان مدل SW35L ۱۰,۳۵۰,۰۰۰
ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
آبسرد کن بوش مدل RDW1370 ۱۸,۸۰۰,۰۰۰
هیجده میلیون و هشتصد هزار تومان
Magic WPU 8900F Water Dispenser ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
هفده میلیون تومان
منبع PET ساده ایستکول ۸۵,۰۰۰
هشتاد و پنج هزار تومان
شیر آبسردکن مدل شیر رزوه داخل بسته دو عددی ۴۱۷,۰۰۰
چهارصد و هفده هزار تومان
آبسردکن لونا مدل ۱۰۰۳ ۶,۱۹۹,۰۰۰
شش میلیون و صد و نود و نه هزار تومان
جا لیوانی آبسرد کن w.cup ۱۸۱,۲۵۰
صد و هشتاد و یک هزار دویست و پنجاه تومان
آبسردکن آنی آدمک ۴ شیر مدل AD4-SF ۳۸,۲۰۰,۰۰۰
سی و هشت میلیون و دویست هزار تومان
آبسردکن استیل زیمنس مدل DW13705 ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
آبسردکن ۱۵ گالن ۲ شیر تمام استیل صنعتی سبلان… ۱۳,۹۹۰,۰۰۰
سیزده میلیون و نهصد و نود هزار تومان
جا لیوانی کارو ۱۰۰,۰۰۰
صد هزار تومان
آبسردکن استیل ۱۵ گالن تک شیر زاگرس مدل ZWD-15G1 ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
پانزده میلیون و صد هزار تومان
آبسردکن ایستکول مدل EASTCOOL TM-SW300UF ۱۱,۳۰۵,۱۰۰
یازده میلیون و سیصد و پنج هزار صد تومان
آبسردکن استیل ۱۰ گالن زاگرس مدل ZWD-10GT ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
چهارده میلیون و هفتصد هزار تومان
آبسردکن چهار شیر استیل آرسین تجهیز مدل افرا ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
یازده میلیون و دویست هزار تومان
جالیوانی پیچی ایستکول ۴۰۰,۰۰۰
چهارصد هزار تومان
آبسردکن تی سی ال مدل TY-LYR3B/C ۹,۱۹۵,۰۰۰
نه میلیون و صد و نود و پنج هزار تومان
EastCool TM-SW415UF Water Dispenser ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
یازده میلیون و صد و نود هزار تومان
آب سرد کن ایستاده گوسونیک مدل GWD-525 ۶,۰۹۵,۰۰۰
شش میلیون و نود و پنج هزار تومان
آبسردکن پاناسونیک یخچال دار مدل SDM-WD3320TG ۸,۶۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و ششصد هزار تومان
کلگی پمپ دستگاه تصفیه آب مدل hz232 ۲۷۵,۰۰۰
دویست و هفتاد و پنج هزار تومان
شیر برقی دستگاه تصفیه کننده آب سافت واتر… ۶۹,۰۰۰
شصت و نه هزار تومان
آبسردکن ۵۰ گالن سه طرفه استیل ۴ شیر سبلان… ۲۳,۴۹۰,۰۰۰
بیست و سه میلیون و چهارصد و نود هزار تومان
EastCool TM-P22 Water Dispenser Tank ۱,۱۳۳,۰۰۰
یک میلیون و صد و سی و سه هزار تومان
آبسرد کن استیل نگیر ۲ شیر ۱۰,۲۳۰,۰۰۰
ده میلیون و دویست و سی هزار تومان
مخزن ۱۰ لیتر آبسرد کن دسته دار ۷۵,۰۰۰
هفتاد و پنج هزار تومان
مخزن آبسرد کن سوفیلتر مدل T4G ۶۵۰,۰۰۰
ششصد و پنجاه هزار تومان
آبسردکن لونا مدل ۱۰۰۲ ۶,۷۰۰,۰۰۰
شش میلیون و هفتصد هزار تومان
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW441R ۶,۵۰۰,۰۰۰
شش میلیون و پانصد هزار تومان
مخزن آبسرد کن مدل استوانه ای دسته دار ضخیم… ۲۲۵,۰۰۰
دویست و بیست و پنج هزار تومان
EastCool TM-RW 440 Water Dispenser ۶,۹۳۶,۱۰۰
شش میلیون و نهصد و سی و شش هزار صد تومان
EastCool TM-SW 438 Water Dispenser ۶,۲۱۳,۰۰۰
شش میلیون و دویست و سیزده هزار تومان
آبسرد کن استیل بگیر تک شیر ۸,۸۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و هشتصد هزار تومان
آبسردکن اداری زاگرس مدل TM-ZW101 ۶,۹۰۰,۰۰۰
شش میلیون و نهصد هزار تومان
EastCool TM-P20 Water Dispenser Tank ۱,۰۷۸,۰۰۰
یک میلیون و هفتاد و هشت هزار تومان
آبسردکن NIKAI. NWD1900C ۷,۶۸۹,۰۰۰
هفت میلیون و ششصد و هشتاد و نه هزار تومان
شیر آبسردکن صبا مدل DN-A_S_S ۳۲۳,۵۰۰
سیصد و بیست و سه هزار پانصد تومان
شیر آبسردکن دینا مدل Thread inside-G بسته ۲ عددی ۲۰۹,۰۰۰
دویست و نه هزار تومان
منبع فیلتردار آبسردکن ایستکول Eastcool TM-PK15 ۱,۴۵۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
جا لیوانی آهنربایی آبسردکن ایستکول مدل K2M… ۱۹۵,۰۰۰
صد و نود و پنج هزار تومان
آبسردکن گوسونیک مدل GWD-523 ۸,۲۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و دویست هزار تومان
TCL Water Dispenser YX-LYR62B/C ۹,۸۲۹,۰۰۰
نه میلیون و هشتصد و بیست و نه هزار تومان
Magic WDU-305W Water Dispenser ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
شانزده میلیون تومان
ذغال پمپ دستگاه تصفیه کننده آب مدل ZP بسته ۲… ۳۹,۰۰۰
سی و نه هزار تومان
شیر آبسردکن مدل ۱۲۰۹ بسته دو عددی ۳۹۵,۰۰۰
سیصد و نود و پنج هزار تومان
TEC12710 ۲۰۲,۰۰۰
دویست و دو هزار تومان
آب سرد کن جی پاس مدل GWD8356 ۵,۷۹۰,۰۰۰
پنج میلیون و هفتصد و نود هزار تومان
آبسردکن و تصفیه ایستاده کوکو مدل FN601SW ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیست میلیون تومان
آبسردکن ایستاده افترون AFTRON مدل۵۷۰۰ ۱۰,۱۳۹,۰۰۰
ده میلیون و صد و سی و نه هزار تومان
جا لیوانی آبسرد کن دبلیوکاپ مدل SCD-2 ۲۳۵,۰۰۰
دویست و سی و پنج هزار تومان
آبسرد کن استیل ۴ شیر -۸۹۶۵ ۱۸,۰۳۴,۰۰۰
هیجده میلیون و سی و چهار هزار تومان
اهرم داخلی پدال آبسردکن مدل سیمسان ۲۹۰,۰۰۰
دویست و نود هزار تومان
Luna 1001 Water Dispenser ۶,۹۱۰,۰۰۰
شش میلیون و نهصد و ده هزار تومان
آبسرد کن ایستاده گری ۱۳,۴۲۰,۰۰۰
سیزده میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان
آبسردکن گوسونیک ۸۰ وات مدل GWD-527 ۷,۷۸۶,۷۰۰
هفت میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار هفتصد تومان
آبسردکن گوسونیک مدل GWD-526 ۸,۵۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و پانصد هزار تومان
جالیوانی آهنربایی ایستکول ۴۰۰,۰۰۰
چهارصد هزار تومان
بلبرینگ پمپ دستگاه تصفیه کننده آب مدل ۶۲۰۳ ۴۵,۰۰۰
چهل و پنج هزار تومان
آبسردکن بنس مدل BYB1188 ۶,۴۰۰,۰۰۰
شش میلیون و چهارصد هزار تومان
آبسردکن تی سی ال مدل TY-LYR62B/C ۹,۱۹۵,۰۰۰
نه میلیون و صد و نود و پنج هزار تومان
آبسردکن پاناسونیک مدل SDM-WD3438BG ۸,۶۵۲,۰۰۰
هشت میلیون و ششصد و پنجاه و دو هزار تومان
آبسردکن پاناسونیک مدل SDM-WD3238TG ۸,۸۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و هشتصد هزار تومان
آبسردکن الکتا مدل EWD-323HN ۳,۷۰۲,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و دو هزار تومان
شیر ابسردکن صبا مدل S2 ۱۴۵,۵۰۰
صد و چهل و پنج هزار پانصد تومان
مخزن ۲۰ لیتر آبسرد کن بدون دسته ۹۵,۰۰۰
نود و پنج هزار تومان
آبسرد کن استیل بگیر ۳ شیر ۱۰,۲۳۰,۰۰۰
ده میلیون و دویست و سی هزار تومان
فیلتر تصفیه ممبران فیلمتک Filmtec ظرفیت ۵۰ گالن ۲۰۵,۰۰۰
دویست و پنج هزار تومان
شیر آبسردکن مدل مجیک ۷۰۰,۰۰۰
هفتصد هزار تومان
آبسردکن ۳۰گالن استیل ۲شیر سبلان مدل SWD-30G2… ۲۳,۳۰۰,۰۰۰
بیست و سه میلیون و سیصد هزار تومان
آبسردکن ۴ شیر تمام استیل صنعتی سبلان مدل SW45L ۱۱,۲۵۰,۰۰۰
یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
آبسردکن وین استار ۲۰۰۰ ۶,۹۹۹,۰۰۰
شش میلیون و نهصد و نود و نه هزار تومان
آبسردکن یخچال دار نوال مدل WTD-054 ۸,۵۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و پانصد هزار تومان
آبسردکن ایستاده گوسونیک مدل GWD-523 ۶,۶۱۷,۲۰۰
شش میلیون و ششصد و هفده هزار دویست تومان
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW411 ۶,۴۰۰,۰۰۰
شش میلیون و چهارصد هزار تومان
BOSCH RDW1570 Water-Dispenser ۲۰,۳۰۰,۰۰۰
بیست میلیون و سیصد هزار تومان
آب سرد کن سرد و گرم نیکای NIKAI DISPANSER NWD1206N ۷,۰۹۹,۰۰۰
هفت میلیون و نود و نه هزار تومان
آبسردکن و تصفیه ایستاده کوکو مدل KN501SW ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
بیست و سه میلیون تومان
آبسردکن وین استار ۱۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و پانصد هزار تومان
بلبرینگ پمپ دستگاه تصفیه کننده آب مدل ۶۲۰۱ ۴۰,۰۰۰
چهل هزار تومان

 

منبع فیلتردار آبسردکن ایستکول Eastcool TM-PK15

۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان

آبسردکن یخچال دار نوال مدل WTD-054

۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

آبسردکن دو شیر

۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

آب سرد کن سرد و گرم نیکای NIKAI DISPANSER NWD1206N

۷,۰۹۹,۰۰۰ تومان

آبسردکن پاناسونیک مدل SDM-WD3238TG

۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

آبسردکن ایستاده گوسونیک مدل GWD-523

۶,۸۶۷,۰۰۰ تومان

آبسردکن نیکایی مدل NWD-1900R

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آبسرد کن بوش مدل RDW1370

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آبسردکن ۴ شیر تمام استیل صنعتی سبلان مدل SW45L

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

EastCool TM-SW 438 Water Dispenser

۸,۱۱۶,۰۰۰ تومان

آبسردکن گوسونیک GWD-525

۷,۴۰۲,۰۰۰ تومان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا