ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت انبر خارجمع کن در سال ۱۴۰۲

ساخت خانه ویلایی

انبر خارجمع کن در سال ۱۴۰۲

خار باز کن سر راست رونیکس RH-1727

۱۴۹,۰۰۰ تومان

خار جمع کن سر کج رونیکس RH-1717

۱۷۳,۸۲۶ تومان

خار جمع کن سر راست رونیکس RH-1707

۱۶۰,۰۰۰ تومان

انبر خارجمع کن رونیکس مدلRH1707 سایز۷اینچ

نوشته های مشابه
۲۰۵,۷۰۰ تومان

خار باز کن سر کج رونیکس RH-1737

۱۴۹,۰۰۰ تومان

انبر خار جمع کن ویجکس مدل ۶۲۷۸ سایز ۷ اینچ

۱۷۸,۰۰۰ تومان

انبر خار بازکن لیکوتا مدل APT-38007B سایز ۷ اینچ

۶۳۰,۰۰۰ تومان

خار باز کن سر صاف TAT

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خار جمع کن۱۷۰mmسرکج ۴۴۲۱J21 کنیپکس

۸۲۵,۰۰۰ تومان

انبر خار باز کن سر کج میکس ۷ اینچ

۷۱۲,۰۰۰ تومان

انبر خار بازکن اکتیو مدل AC6036k

۱۸۰,۹۴۰ تومان

انبر خار باز کن هزبرن ۱۴ اینچ مدل ۵۶۱۱۰۳۱۴

۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان

انبر بست جمع کن گردگیر پلوس و سیبک L.K.TOOLS

۳۹۰٫۰۰۰ تومان

خار جمع کن رونیکس سر کج مدل RH-1717 ا Ronix Bent Nose Internal Plier RH-1717

 ۱۹۹٫۸۰۰ تومان

خار باز کن رونیکس سر کج مدل RH-1737 ا Ronix Snap Ring Pliers RH-1737

۱۹۹٫۸۰۰ تومان

خار باز کن سر راست Ronix مدل RH-1727 ا Ronix straight head opener model RH-1727

 ۱۹۸٫۰۰۰ تومان

ست ۶ عددی ابزار خار باز کن و پنل درآر کیف برزنتی دیانکو DIANCO مدل PKS54 خودرویی

 ۱۹۹٫۰۰۰ تومان

خار جمع کن رونیکس سر راست مدل RH-1707 ا Ronix Snap Ring Pliers RH-1707

۱۹۹٫۹۰۰ تومان

مجموعه ۴ عددی انبر خار بازکن و خار جمع کن

 ۳۵۰٫۰۰۰ تومان

خارجمع کن سرراست توسن مدل T5016-I180 سایز ۷ اینچ

۳۴۰٫۰۰۰ تومان

انبر فیلتر بازکن بزرگ هنس HANS مدل ۱۸۰۲

۴۹۵٫۰۰۰ تومان

خار جمع کن

طراحی پلان ویلا

۷۵٫۰۰۰ تومان

عنوان قیمت تصویر
انبر خار جمع کن سر کج هنس ۷ اینچی ۵۹۰,۰۰۰
پانصد و نود هزار تومان
خار جمع کن سر راست رونیکس RH-1707 ۱۶۰,۰۰۰
صد و شصت هزار تومان
مجموعه ۴ عددی انبر خار جمع کن ویجکس مدل… ۵۱۳,۰۰۰
پانصد و سیزده هزار تومان
خار باز کن سرکج ۷ اینچ توسن T5015-OB180 ۱۹۵,۷۷۰
صد و نود و پنج هزار هفتصد و هفتاد تومان
انبرخاربازکن بلزر کد ۴۲۶۰۷ سایز ۷ اینچ ۷۲۹,۰۰۰
هفتصد و بیست و نه هزار تومان
انبر خار باز کن رونیکس کد RON-1727 سایز ۷ اینچ ۱۸۰,۰۰۰
صد و هشتاد هزار تومان
انبر خار باز کن لیکوتا مدل APT-38006C ۷۹۲,۰۰۰
هفتصد و نود و دو هزار تومان
انبر خار جمع کن تات مدل SFD 125 سایز ۶ میلیمتر ۱۰۲,۰۰۰
صد و دو هزار تومان
انبر خار باز کن وفا مدل AT-007 سایز ۷ اینچ ۱۳۰,۰۰۰
صد و سی هزار تومان
مجموعه ۶ عددی ابزار خار باز کن ال کا تولز… ۲۹۹,۰۰۰
دویست و نود و نه هزار تومان
انبر خار جمع کن استار مکس مدل AT – 013 سایز ۱۳… ۳۹۹,۰۰۰
سیصد و نود و نه هزار تومان
انبر قفلی رینو مدل RPT-1110 سایز ۱۰ اینچ ۲۵۹,۰۰۰
دویست و پنجاه و نه هزار تومان
انبر خار بازکن لیکوتا مدل APT-38009B ۶۳۲,۰۰۰
ششصد و سی و دو هزار تومان
انبر خار باز کن لیکوتا مدل APT-38006B ۶۳۲,۰۰۰
ششصد و سی و دو هزار تومان
انبر خار بازکن ویجکس مدل ۶۲۷۸ سایز ۷ اینچ ۱۲۳,۰۰۰
صد و بیست و سه هزار تومان
انبر خار جمع کن ویجکس مدل ۶۲۷۸ سایز ۷ اینچ ۱۲۷,۰۰۰
صد و بیست و هفت هزار تومان
انبر خار بازکن لیکوتا مدل APT-38009B سایز ۷ اینچ ۶۲۰,۰۰۰
ششصد و بیست هزار تومان
مجموعه ۴ عددی انبر خار جمع کن و خار باز کن… ۶۶۶,۰۰۰
ششصد و شصت و شش هزار تومان
انبر خار جمع کن اسکای مدل ST – 1719 سایز ۱۳… ۳۲۱,۰۰۰
سیصد و بیست و یک هزار تومان
مجموعه ۴ عددی انبر خار باز کن و جمع کن ال کی… ۲۹۹,۰۰۰
دویست و نود و نه هزار تومان
خار جمع کن۱۷۰mmسرکج ۴۴۲۱J21 کنیپکس ۷۴۲,۵۰۰
هفتصد و چهل و دو هزار پانصد تومان
انبر خارجمع کن رونیکس مدلRH1707 سایز۷اینچ ۲۰۱,۰۰۰
دویست و یک هزار تومان
انبر خاربازکن رویز کد AVTR0049 سایز ۷ اینچ ۱۳۵,۰۰۰
صد و سی و پنج هزار تومان
خار جمع کن سرصاف مدل NTP 8072 نووا ۲۶۹,۸۰۰
دویست و شصت و نه هزار هشتصد تومان
انبر خار باز کن اس کای مدل سر راست سایز ۱۳… ۳۶۰,۰۰۰
سیصد و شصت هزار تومان
انبر خار جمع کن جتک مدل SR-007 سایز ۷ اینچ ۲۶۵,۰۰۰
دویست و شصت و پنج هزار تومان
انبر خار بازکن مستقیم FORCE 60905ASO ۹۴۲,۰۰۰
نهصد و چهل و دو هزار تومان
خار جمع کن سرکج مدل NTP 8074 نووا ۲۵۹,۸۰۰
دویست و پنجاه و نه هزار هشتصد تومان
خار باز کن پروسکیت ProsKit 8PK-249 ۴۲۰,۰۰۰
چهارصد و بیست هزار تومان
انبر خار بازکن لیکوتا مدل APT-38009A سایز ۵ اینچ ۵۶۰,۰۰۰
پانصد و شصت هزار تومان
انبر خار باز کن سر کج HEZBURN H54105EB ۲۵۲,۰۰۰
دویست و پنجاه و دو هزار تومان
انبر خار بازکن تیوان مدل LT-KH2014 سایز ۷ اینچ ۳۵۰,۰۰۰
سیصد و پنجاه هزار تومان
انبر خار باز کن لیکوتا مدل APT-38008C سایز ۹ اینچ ۶۸۰,۰۰۰
ششصد و هشتاد هزار تومان
ست انبر خار بازکن و جمع کن اینکو مدل HCCPS26125 ۹۸۰,۰۰۰
نهصد و هشتاد هزار تومان
انبر خار باز کن هزبرن ۱۴ اینچ مدل ۵۶۱۱۰۳۱۴ ۲,۳۸۲,۰۰۰
دو میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار تومان
مجموعه دوعددی خار بازکن وفا مدل AT -070 سایز ۷… ۲۴۹,۰۰۰
دویست و چهل و نه هزار تومان
انبر خار جمع کن اس کای مدل ST-1712 سایز ۷ اینچ ۱۲۳,۰۰۰
صد و بیست و سه هزار تومان
انبر خار جمع کن کنیپکس مدل ۴۴۱۱J2 سایز ۷ اینچ ۱,۷۰۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد هزار تومان
انبر خار جمع کن استارمکس کد AT-705 سایز ۷ اینچ ۱۵۵,۰۰۰
صد و پنجاه و پنج هزار تومان
خار جمع کن سر راست رونیکس مدل RH-170 ۲۴۸,۰۰۰
دویست و چهل و هشت هزار تومان
خار باز کن سر راست رونیکس RH-1727 ۱۴۹,۰۰۰
صد و چهل و نه هزار تومان
انبر خار باز کن لیکوتا مدل APT-38009C سایز ۹ اینچ ۹۲۰,۰۰۰
نهصد و بیست هزار تومان
مجموعه ۴ عددی انبر خاز باز کن و خار جمع کن… ۲,۴۶۵,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار تومان
خار باز کن سر راست هزبرن مدل ۵S ۲۷۵,۰۰۰
دویست و هفتاد و پنج هزار تومان
انبر خار جمع کن آیوا مدل ۱۷۶۵D سایز ۷ اینچ ۱۴۲,۱۰۰
صد و چهل و دو هزار صد تومان
انبر خار بازکن وفا مدل AT-007 سایز ۷ اینچ ۱۳۲,۰۰۰
صد و سی و دو هزار تومان
انبر خار باز کن رونیکس مدل RH-1737 سایز ۷ اینچ ۱۴۹,۰۰۰
صد و چهل و نه هزار تومان
خارجمع کن و خار باز کن بیس سو مدل BIS44 مجموعه… ۴۳۰,۰۰۰
چهارصد و سی هزار تومان
انبر خاربازکن پروفشنال تولز کد PFL-1 سایز ۱۳… ۲۶۵,۵۰۰
دویست و شصت و پنج هزار پانصد تومان
انبر خار باز کن سوپر تایگر کد ۵۰۷۱ ۱۹۸,۰۰۰
صد و نود و هشت هزار تومان
انبر خار جمع کن وفا مدل AT-007 سایز ۷ اینچ ۱۳۹,۰۰۰
صد و سی و نه هزار تومان
انبر خار باز کن تاپ فاین مدل bk سایز ۷ اینچ ۱۸۹,۰۰۰
صد و هشتاد و نه هزار تومان
انبر خار باز کن و خار جمع کن اینکو مدل… ۱,۲۹۶,۰۰۰
یک میلیون و دویست و نود و شش هزار تومان
خاربازکن سرکج ۷ اینچی تانوس ۱۲۵,۰۰۰
صد و بیست و پنج هزار تومان
انبر خار جمع کن لیکوتا مدل APT-38007A ۵۸۹,۰۰۰
پانصد و هشتاد و نه هزار تومان
انبر خار باز کن رونیکس کد RHX-1727 سایز ۷ اینچ ۱۸۰,۰۰۰
صد و هشتاد هزار تومان
انبر خار جمع کن لیکوتا مدل APT-38009A ۵۸۹,۰۰۰
پانصد و هشتاد و نه هزار تومان
انبر خار باز کن لیکوتا APT-38009C ۷۹۲,۰۰۰
هفتصد و نود و دو هزار تومان
انبر خار باز کن لیکوتا مدل APT-38006C سایز ۹ اینچ ۶۴۰,۰۰۰
ششصد و چهل هزار تومان
مجموعه ۵ عددی ابزار خار باز کن ال کا تولز… ۲۳۹,۰۰۰
دویست و سی و نه هزار تومان
خار باز کن سر کج رونیکس RH-1737 ۱۴۰,۰۰۰
صد و چهل هزار تومان
انبر خار جمع کن هزبرن مدل ۵۰۵۰۰۷IS سایز ۷ اینچ ۲۵۲,۰۰۰
دویست و پنجاه و دو هزار تومان
مجموعه ۴ عددی انبر خار جمع کن و خار باز کن… ۴۱۰,۰۰۰
چهارصد و ده هزار تومان
انبر خار باز کن وفا مدل AT-0175 سایز ۷ اینچ ۱۲۹,۵۰۰
صد و بیست و نه هزار پانصد تومان
خار باز کن کد ۰۰۲ ۱۰۰,۰۰۰
صد هزار تومان
انبر خار جمع کن اس کای مدل ST-1712 سایز هفت اینچ ۱۶۰,۰۰۰
صد و شصت هزار تومان
انبر خار باز کن سر راست میکس ۷ اینچ ۸۵,۰۰۰
هشتاد و پنج هزار تومان
خار جمع کن سر کج رونیکس RH-1717 ۱۸۹,۸۱۰
صد و هشتاد و نه هزار هشتصد و ده تومان
خار باز کن سر صاف TAT ۸۵,۰۰۰
هشتاد و پنج هزار تومان
ست خارجمع کن و خار باز کن کندو ۴ عددی مدل ۱۱۵۱۰ ۸۸۷,۰۰۰
هشتصد و هشتاد و هفت هزار تومان
انبر خار باز کن و انبر خار جمع کن اینکو مدل… ۱,۷۳۸,۳۰۰
یک میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار سیصد تومان
انبر خار باز کن سر راست تیوان مدل AT – 0710… ۳۳۰,۰۰۰
سیصد و سی هزار تومان
انبر خار باز کن لیکوتا APT-38008B ۶۳۲,۰۰۰
ششصد و سی و دو هزار تومان
انبر خار باز کن سر کج میکس ۷ اینچ ۹۴۲,۰۰۰
نهصد و چهل و دو هزار تومان
انبر خار بازکن مستقیم برند HEZBURN 05inch ۲۵۲,۰۰۰
دویست و پنجاه و دو هزار تومان
انبر خار بازکن لیکوتا APT-38007C ۷۹۲,۰۰۰
هفتصد و نود و دو هزار تومان
ست خار باز کن و خار جمع کن اینکو INGCO CIRCLIP PLIER… ۶۸۰,۰۰۰
ششصد و هشتاد هزار تومان
انبر خارباز کن رونیکس مدل ۱۷۲۷ سایز ۷ اینچ ۱۷۸,۰۰۰
صد و هفتاد و هشت هزار تومان
انبر خار باز کن سر راست تیوان مدل HT – 00710… ۳۵۲,۰۸۰
سیصد و پنجاه و دو هزار هشتاد تومان
انبر خار جمع کن اس کای مدل ST-1711 سایز ۷ اینچ ۱۲۳,۰۰۰
صد و بیست و سه هزار تومان
انبر خار جمع کن تاپ فاین مدل jk ۱۶۵,۰۰۰
صد و شصت و پنج هزار تومان
خار جمع کن سر کج هزبرن مدل ۵IB ۲۷۵,۰۰۰
دویست و هفتاد و پنج هزار تومان
خار جمع کن سر کج ۱۳ اینچ هزبرن مدل ۵۵۱۳IB ۶۶۰,۰۰۰
ششصد و شصت هزار تومان
انبر خار جمع کن لیکوتا مدل APT-38007A سایز ۵ اینچ ۵۷۰,۰۰۰
پانصد و هفتاد هزار تومان
انبر خارباز کن سر کج هنس ۷ اینچ ۵۹۰,۰۰۰
پانصد و نود هزار تومان
انبر خار جمع کن و خار باز کن بیسو مدل ZVR-4… ۳۹۹,۰۰۰
سیصد و نود و نه هزار تومان
انبر خار باز کن پروسکیت مدل ۸PK-249 سایز ۵ اینچ ۸۸۷,۱۳۰
هشتصد و هشتاد و هفت هزار صد و سی تومان
انبر خار باز کن دنفوس مدل DN7-13 سایز ۷ اینچ ۱۳۵,۰۰۰
صد و سی و پنج هزار تومان
انبر خار جمع کن لیکوتا مدل APT-38006A ۵۸۹,۰۰۰
پانصد و هشتاد و نه هزار تومان
انبر خار باز کن هزبورن مدل ۵۰۴۰۰۷ES سایز ۷ اینچ ۳۰۵,۰۰۰
سیصد و پنج هزار تومان
انبر خار باز کن اورینت مدل ST1723 سایز ۱۳… ۳۵۰,۰۰۰
سیصد و پنجاه هزار تومان
انبردست وینکس مدل EH1203 سایز ۸ اینچ ۱۹۰,۰۰۰
صد و نود هزار تومان
انبر خار بازکن لیکوتا مدل APT-38007B سایز ۷ اینچ ۵۷۰,۰۰۰
پانصد و هفتاد هزار تومان
انبر خاربازکن مستقیم HEZBURN H54105ES ۲۵۲,۰۰۰
دویست و پنجاه و دو هزار تومان
انبر خار جمع کن سر کج HEZBURN H55105IB ۲۵۲,۰۰۰
دویست و پنجاه و دو هزار تومان
انبر خار باز کن فرد مدل AT-50 سایز۷ اینچ ۱۱۹,۷۰۰
صد و نوزده هزار هفتصد تومان
خار باز کن سر کج هزبرن مدل ۵B ۲۷۵,۰۰۰
دویست و هفتاد و پنج هزار تومان
خار جمع کن سر راست هزبرن مدل ۵IS ۲۷۵,۰۰۰
دویست و هفتاد و پنج هزار تومان
مجموعه ۲ عددی انبر خار باز کن وفا مدل AT-070… ۲۲۸,۰۰۰
دویست و بیست و هشت هزار تومان
انبر خار جمع کن تیوان مدل AT – 0713 سایز ۷ اینچ ۳۳۰,۰۰۰
سیصد و سی هزار تومان

انبر خار جمع کن سر کج مدل ۲۲۰۳۵ سایز ۷ اینچ

۱۲۷,۵۰۰ تومان

مجموعه ۴ عددی انبر خار باز کن و جمع کن ال کی تولز مدل YP-MINI04

۲۹۹,۰۰۰ تومان

انبر خاربازکن مستقیم HEZBURN H54105ES

۲۷۵,۰۰۰ تومان

انبر خار جمع کن سر کج HEZBURN H55105IB

۲۷۵,۰۰۰ تومان

ست انبر خار بازکن و جمع کن اینکو مدل HCCPS26125

۹۸۰,۰۰۰ تومان

خار باز کن مستقیم ۷ اینچ مدل ۸۴۲۷۱۸ استنلی

۳۶۰,۰۰۰ تومان

انبر خار باز کن سر راست میکس ۷ اینچ

۸۵,۰۰۰ تومان

ست خار باز کن و خار جمع کن اینکو INGCO CIRCLIP PLIER SET HCCPS01180

۶۸۰,۰۰۰ تومان

انبر خار جمع کن هزبرن مدل ۵۰۵۰۰۷IS سایز ۷ اینچ

۲۷۵,۰۰۰ تومان

خار باز کن سرکج ۷ اینچ توسن T5015-OB180

۱۹۴,۹۲۰ تومان

انبر خار بازکن فوجیا مدل FSB-175 سایز ۷ اینچ

۴۴۹,۰۰۰ تومان

خار باز کن رکس ۱۳ اینچ

۳۷۰,۰۰۰ تومان

انبر خار باز کن ۷ اینچ سر راست تاپ تول DCAB 1207

 ۵۷۰٫۰۰۰ تومان

انبر جمع کن بست گردگیر پلوس و سیبک

 ۱۵۸٫۰۰۰ تومان

انبر خار جمع کن و دم گرد ۴.۵ اینچ ریما RIMA

۶۰٫۰۰۰ تومان

انبر خار بازکن گیربکس ۱۴ اینچ هزبرن – HEZBURN مدل H56110314

 ۲٫۳۸۲٫۰۰۰ تومان

مجموعه ۱۱ عددی ابزار خار باز کن لیکوتا ATG-6065K

۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

انبر بست شیلنگ رادیاتور دیانکو مدل سر کج مدل HOSE CLAMP

۳۴۰٫۰۰۰ تومان

ست ۶ عددی خارکش پلاستیکی رودری و داشبورد و پنل درآر خودرو تاپکس مدل T-901M06

۳۵۰٫۰۰۰ تومان

خار بازکن پلاستیکی سه گوش

 ۴٫۴۰۰ تومان

ست ۴ عددی خار بازکن و جمع کن مینی ۳ اینچ تاپ تول (TOPTUL) مدل GAAR0403

 ۵۹۹٫۰۰۰ تومان

ست ۴ عددی خار باز کن و جمع کن دینگشی مدل DINGQI 28005

۴۵۶٫۰۰۰ تومان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا