ابزار آلات ساختمانیخدمات ساخت و سازفن اسکلت فلزیوبلاگ

قیمت دستمزد جوشکار در سال۱۴۰۳

مراحل ساخت ویلا

دستمزد جوشکار در سال ۱۴۰۳

جوشکاری اسکلت فلزی و سوله ساخت ویلا کلاسیک کیلویی ۷,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان
جوشکار برای یک روز روزمزد ۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جوشکاری شیروانی متری ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
جوشکاری رابیس کاری متری ۸۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
جوشکاری درب و پنجره کیلویی ۷,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
نصب اسکلت فلزی و سوله کیلویی ۱,۵۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان
نصب درب آکاردئونی هرعدد ۳۵۰,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان
نصب حفاظ پنجره هرعدد ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان
نصب درب و پنجره هرعدد ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نصب حفاظ دیوار و نرده متری ۲۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اجرت جوشکاری (درب و پنجره) کیلویی  ۱۲.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ تومان
قیمت جوشکاری شیروانی (متری)  ۱۱۰.۰۰۰ تا ۱۳۵.۰۰۰ تومان
جوشکاری رابیس کاری  ۷۵.۰۰۰ تا ۱۳۵.۰۰۰ تومان
اجرت و دستمزد جوشکار برای یک روز  ۱.۵۰۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
جوشکاری اسکلت (کیلیوبی)  ۷.۰۰۰ تا ۱۲.۰۰۰ تومان
۵.۰۰۰ تا ۷.۰۰۰ ساخت حفاظ درب و پنجره (کیلویی)
۵.۰۰۰ تا ۹.۰۰۰ نرده و حفاظ برای بالکن، پشت بام و راه پله (کیلویی)
۷.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰ انواع درب و پنجره ساده و طرح دار با زوار (کیلویی)
۸۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تعمیر درب و پنجره (کیلویی)
۶۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تعمیر لولا
۸۰.۰۰۰ تا ۱.۴۰۰.۰۰۰ جوشکاری
۲۵۰.۰۰۰ تا ۱.۳۰۰.۰۰۰ آهنگری سیار به صورت روزمزد
جوشکاری اسکلت ساختمان به صورت کیلویی ۷.۵۰۰ تا ۱۵.۰۰۰
جوشکاری اسکلت ساختمان هر ساعت ۶۸.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰
جوشکاری و ساخت حفاظ درب و پنجره ۲۵۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰
جوشکاری لوله برای هر متر ۲۸.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰

.

هزینه ساخت درب حیاط فرفورژه در شیراز[آریانا]

دستمزددستمزد جوشکاری

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه جوشکاری[اکبری]

دستمزددستمزد جوشکاری

۳۹۰,۰۰۰ ریال

هزینه ساخت حفاظ نیزار در تهران[آهن سازه]

دستمزددستمزد جوشکاری

۳,۷۲۰,۰۰۰ ریال

هزینه ساخت حفاظ نخل مرداب در تهران[آهن سازه]

دستمزددستمزد جوشکاری

۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت درب فلزی طرح شماره ۱ فرفورژه[آهن سازه]

دستمزددستمزد جوشکاری

۵۱۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت درب فلزی طرح شماره ۲[آهن سازه]

دستمزددستمزد جوشکاری

۵۲۰,۰۰۰ ریال

اجرت اجرای اسکلت فلزی در تهران[شیرآوند]

دستمزددستمزد جوشکاری

۲۰,۰۰۰ ریال

اجرت اجرای اسکلت فلزی در تهران[عیساوند]

دستمزددستمزد جوشکاری

۲۵,۰۰۰ ریال

اجرت اجرای اسکلت فلزی درتهران[فرهاد]

دستمزددستمزد جوشکاری

۳۰,۰۰۰ ریال

هزینه ساخت حفاظ مدل آبشار سنگین در تهران[آهن سازه]

دستمزددستمزد جوشکاری

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه ساخت حفاظ بوته خاری تهران[آهن سازه]

دستمزددستمزد جوشکاری

۳,۵۲۰,۰۰۰ ریال

طراحی ویلا مدرن

هزینه ساخت حفاظ لیلیوم پرتراکم تهران[آهن سازه]

دستمزددستمزد جوشکاری

۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت حفاظ مدل لیلیوم در تهران[سهند]

دستمزددستمزد جوشکاری

۵,۱۵۰,۰۰۰ ریال

اجرت نصب نرده استیل ۳۰۴ دوخط در تهران[سهند استیل]

دستمزددستمزد جوشکاری

۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت حفاظ مدل آبشار در تهران[سهند]

دستمزددستمزد جوشکاری

۳۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد تعمیر سقف شیروانی در تهران[پوشش گستر]

دستمزددستمزد جوشکاری

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت درب فلزی طرح شماره ۷[آهن سازه]

دستمزددستمزد جوشکاری

۵۷۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت و نصب درب آکاردئونی در اصفهان[یعقوبی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت درب و پنجره آهنی در تهران[اکبری]

دستمزددستمزد جوشکاری

۱۲۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب سایبان برقی در اصفهان[میرزایی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد جوشکاری و ساخت حفاظ آبشاری در کاشان[کاشانی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال

اجرت ساخت قاب فرم چهارچوب فرانسوی در سنندج[ساعدی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۱۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت درب حیاطی۱٫۵ لنگه در سنندج[ساعدی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۲۴۳,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت و نصب حفاظ آکاردئونی در اصفهان[حاصلی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت و نصب حفاظ آکاردئونی در اصفهان[حاصلی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت حفاظ آکاردئونی رنگ معمولی کرج[خوش نشین]

دستمزددستمزد جوشکاری

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت حفاظ آکاردئونی ساده در کرج[خوش نشین]

دستمزددستمزد جوشکاری

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت نرده بالکن و حفاظ دیواری سنندج[ساعدی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۱۲۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت نرده فلزی در اصفهان[احمدی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

اجرت اجرای ساخت درب وپنجره آهنی درتهران[اردوخانی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۵۰,۰۰۰ ریال

هزینه ساخت و نصب درب و پنجره در تهران[شریف]

دستمزددستمزد جوشکاری

۱۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت درب طرح ساده در اصفهان[نداح]

دستمزددستمزد جوشکاری

۱۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت و جوشکاری درب و پنجره در تهران[زارع]

دستمزددستمزد جوشکاری

۳۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد جوشکاری و ساخت حفاظ شاخ گوزنی در کاشان[کاشانی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت و جوشکاری درب طرح ساده در تبریز[رسولی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۱۵,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت درب ورودی حیاط طرح ساده در اصفهان[کریمی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۲۰,۰۰۰ ریال

دستمزد جوشکاری درب و پنجره زیر ۱۰۰kg در کرج[نعمتی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۲۰,۰۰۰ ریال

اجرت ساخت درب وپنجره آهنی درتهران[کرمی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت حفاظ درب آکاردئونی دراصفهان[یعقوبی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت و جوشکاری درب طرح ساده در شیراز[قوام]

دستمزددستمزد جوشکاری

۱۲,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت و جوشکاری درب طرح ساده در کریمی[تبریز]

دستمزددستمزد جوشکاری

۲۵,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت درب و پنجره آهنی زیر ۱۰۰kgدر کرج[آهنگر]

دستمزددستمزد جوشکاری

۳۰,۰۰۰ ریال

دستمزد جوشکاری و ساخت درب و پنجره در اصفهان[بابایی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۹۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت درب و پنجره زیر ۱۰۰ kg در تهران[زارع]

دستمزددستمزد جوشکاری

۴۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت درب سفارشی در تهران[ثمین]

دستمزددستمزد جوشکاری

۲۶۰,۰۰۰ ریال

اجرت ساخت درب و پنجره UPVC تک حالته در سلماس[اعلمی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۳۷۰,۰۰۰ ریال

دستمزد جوشکاری درب و پنجره در تهران[با حجب]

دستمزددستمزد جوشکاری

۳۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت درب و پنجره بالا ۱۰۰kgدر کرج[نعمتی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۱۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت درب و پنجره در اصفهان[شاهسنایی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۱۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد جوشکاری ساختمانی در تهران – آرین کاوش

دستمزددستمزد جوشکاری

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

اجرت ساخت و جوشکاری درب و پنجره در کرج[آهنگر]

دستمزددستمزد جوشکاری

۲۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد ساخت درب و پنجره آهنی در تهران[عبدی]

دستمزددستمزد جوشکاری

۳۰,۰۰۰ ریال

هزینه ساخت ویلا با lsf

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا