ابزار آلات ساختمانیمحیط زیستوبلاگ

قیمت دستگاه تصویه هوا در سال ۱۴۰۲

ساخت ویلا

دستگاه تصویه هوا در سال ۱۴۰۲

Xiaomi Pro 4 Smart Air Purifier

۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

Xiaomi Deerma DEM-F329 Air Humidifier

۱,۴۸۹,۰۰۰ تومان

Beurer LR330 Air Purifier-Humidifier

۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

East Cool TM-TW400H Air Purifier

۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان

دستگاه تصفیه هوا بیورر آلمان Beurer LW 230 weiß

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان

Pars Khazar 602 Air Purifier

۴,۳۹۹,۰۰۰ تومان

Xiaomi Mi Air Purifier 3H

۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان

تصفیه هوا زیکلاس مد LY868C

۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP361

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
دستگاه تصفیه هوا گاستروبک آلمان Gastroback… ۳۰,۳۶۰,۰۰۰
سی میلیون و سیصد و شصت هزار تومان
دستگاه تصفیه هوا امسیگ (Emsig) مدل PF420 ۱۹,۷۷۱,۰۰۰
نوزده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار تومان
دستگاه تصویه کننده هوا شیاومی مدل Lofans B4 ۵۸۰,۰۰۰
پانصد و هشتاد هزار تومان
Xiaomi Deerma F628 5L Air Humidifier ۱,۹۹۸,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و نود و هشت هزار تومان
Pars Khazar 602 Air Purifier ۳,۹۹۰,۰۰۰
سه میلیون و نهصد و نود هزار تومان
تصفیه هوا شارپ مدل KC-G60SAW ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
بیست و یک میلیون و هشتصد هزار تومان
فیلتر تصفیه کننده هوا آلماپرایم مدل Active… ۷۰۰,۰۰۰
هفتصد هزار تومان
Xiaomi Deerma DEM-F329 Air Humidifier ۱,۴۲۵,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار تومان
Xiaomi Pro 4 Smart Air Purifier ۹,۸۰۰,۰۰۰
نه میلیون و هشتصد هزار تومان
۳M FAP03 Air Purifier ۵,۷۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و هفتصد هزار تومان
دستگاه تصفیه هوا بلوایر مدل SENSE ۱۶,۰۸۸,۵۰۰
شانزده میلیون و هشتاد و هشت هزار پانصد تومان
East Cool TM-TW400H Air Purifier ۶,۶۵۰,۰۰۰
شش میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
Neotec XJ-2100 Air Purifier ۳,۲۰۰,۰۰۰
سه میلیون و دویست هزار تومان
GPlus GAP-J670I Air Purifier ۷,۶۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و ششصد هزار تومان
فیلتر تصفیه کننده هوا آلماپرایم مدل Active… ۴۶۰,۰۰۰
چهارصد و شصت هزار تومان
دستگاه تصفیه هوا شیائومی مدل Air Purifier 4 Lite ۷,۳۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و سیصد هزار تومان
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP241 ۲,۸۰۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
NeoTec XJ2000 Air Purifier ۲,۵۰۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد هزار تومان
تصفیه کننده هوا سایا مدل Saya Blue Sky Compact ۸,۹۸۰,۶۰۰
هشت میلیون و نهصد و هشتاد هزار ششصد تومان
Samsung AC-C60 Air Purifier ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیست میلیون تومان
Airjoy Jasmine 2000 ۴,۹۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
Neotec XJ-3200 Air Purifier ۹,۷۰۰,۰۰۰
نه میلیون و هفتصد هزار تومان
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP361 ۸,۵۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و پانصد هزار تومان
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP152 ۲,۲۸۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان
NeoTech Xj-801 Car Air Purifier ۴۰۰,۰۰۰
چهارصد هزار تومان
دستگاه تصفیه هوا Miotto Sano میوتو ۵,۵۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و پانصد هزار تومان
Sharp KC-F30SA-W Air Purifier ۱۰,۷۹۹,۰۰۰
ده میلیون و هفتصد و نود و نه هزار تومان
دستگاه تصفیه کننده هوا زنیتمد مدل AP-210 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
ده میلیون و پانصد هزار تومان
Honeywell Air Touch P Air Purifier ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
یازده میلیون و پانصد هزار تومان
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل Mi Air… ۱۴,۹۹۰,۰۰۰
چهارده میلیون و نهصد و نود هزار تومان
Samsung J41 Air Purifier ۱۵,۶۰۰,۰۰۰
پانزده میلیون و ششصد هزار تومان
فیلتر تصفیه کننده هوا آلماپرایم مدل Active… ۷۰۰,۰۰۰
هفتصد هزار تومان
Beurer LR330 Air Purifier-Humidifier ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
یازده میلیون و پانصد هزار تومان
Accumed RG200 Air Purifier ۹,۴۷۰,۰۰۰
نه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل ۴Compact ۵,۶۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و ششصد هزار تومان
دستگاه تصفیه کننده هوا ایستکول مدل TM-TW350uv ۵,۷۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و هفتصد هزار تومان
رطوبت گیر پرتابل هایواتر Hiwater مدل HW-DH 150 ۹۳,۵۷۵,۰۰۰
نود و سه میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار تومان
GPlus GAP-J450I Air Purifier ۴,۵۹۰,۰۰۰
چهار میلیون و پانصد و نود هزار تومان
Eastcool TM-TW209 Air Purifier ۳,۸۰۰,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد هزار تومان
OZON 602 Air Purifier ۷,۱۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و صد هزار تومان
Mi Air Purifier 3C ۵,۵۳۹,۰۰۰
پنج میلیون و پانصد و سی و نه هزار تومان
دستگاه تصفیه هوا ۲,۳۰۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد هزار تومان
Saya KCM260UV Air-Purifier ۶,۲۸۰,۰۰۰
شش میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان
Neotec XJ-201 Air Purifier ۸۰۰,۰۰۰
هشتصد هزار تومان
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP121 ۲,۴۰۰,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد هزار تومان
تصفیه هوا زیکلاس مد LY868C ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پانزده میلیون تومان
دستگاه تصفیه کننده هوا آلماپرایم مدل AP431 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
بیست و هفت میلیون تومان
Airjoy AJ 3500 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون تومان
دستگاه تصفیه کننده هوا شارپ مدل FU-J30SA-B ۷,۸۹۹,۰۰۰
هفت میلیون و هشتصد و نود و نه هزار تومان
دستگاه تصفیه هوا شیائومی مدل Air Purifier 4 ۹,۵۰۰,۰۰۰
نه میلیون و پانصد هزار تومان
فیلتر تصفیه کننده هوا آلماپرایم مدل HEPA AP-363 ۶۰۰,۰۰۰
ششصد هزار تومان
فیلتر تصفیه کننده هوا بیورر مدل LR 330 ۱,۴۵۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
Pars Khazar KF-P23A Air Purifier ۲,۳۲۲,۲۰۰
دو میلیون و سیصد و بیست و دو هزار دویست تومان
OZON 608 Air Purifier ۸,۳۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و سیصد هزار تومان
فیلتر تصفیه کننده هوا آلماپرایم مدل HEPA AP-362 ۶۰۰,۰۰۰
ششصد هزار تومان
فیلتر تصفیه کننده هوا آلماپرایم مدل AP-151 ۳۵۰,۰۰۰
سیصد و پنجاه هزار تومان
Heavenland Air Purifier XJ3400 ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و هفتصد هزار تومان
SUXUN-BW01 ۴۸۹,۰۰۰
چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان
دستگاه تصفیه هوا و مرطوب کننده کلین ایر K08 ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون تومان
تصفیه کننده هوا حرفه ای امسیگ مدل PF220 ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
یازده میلیون و پانصد هزار تومان
Xiaomi Mi Air Purifier 3H ۷,۵۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و پانصد هزار تومان
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP151 ۲,۲۸۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان
Blueair Classic 505 ۲۷,۲۰۰,۰۰۰
بیست و هفت میلیون و دویست هزار تومان
دستگاه تصفیه کننده هوا مدل N339A ۶۹۰,۰۰۰
ششصد و نود هزار تومان
فیلتر دستگاه تصفیه هوا هوشمند شیائومی ورژن ۲ ۲,۵۰۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد هزار تومان
فیلتر تصفیه کننده هوا آلماپرایم مدل HEPA AP-261 ۵۰۰,۰۰۰
پانصد هزار تومان
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP363 ۸,۰۰۰,۰۰۰
هشت میلیون تومان
دستگاه تصفیه هوا رپس مدل RAP-410 ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون و چهارصد هزار تومان
Neo Tec XJ-3900A Air Purifier ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
چهارده میلیون و سیصد هزار تومان
Neotec XJ-2200 Air Purifier ۳,۸۰۰,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد هزار تومان
دستگاه تصفیه هوای گردنی ولارا مدل Fresh Air Personal ۳,۶۰۰,۰۰۰
سه میلیون و ششصد هزار تومان
دستگاه تصفیه هوا بیورر آلمان Beurer LW 230 weiß ۵,۲۷۰,۰۰۰
پنج میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان
تصفیه هوا زنیت مد مدل J001 ۶,۷۰۰,۰۰۰
شش میلیون و هفتصد هزار تومان
Neotec XJ-130 Refridgerator Air Purifier ۷۰۰,۰۰۰
هفتصد هزار تومان
OZON 901 Air Purifier ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
ده میلیون و نهصد هزار تومان
Sharp KC-G50SA-W Air Purifier ۱۵,۶۹۹,۰۰۰
پانزده میلیون و ششصد و نود و نه هزار تومان
دستگاه تصفیه هوا – شارپ SHARP KC-G60SA-W ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
بیست و یک میلیون تومان
دستگاه تصفیه هوای شیائومی Air Purifier 4 Compact ۵,۰۰۰,۰۰۰
پنج میلیون تومان
تصفیه هوا فیلیپس مدل AC1215 ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
بیست و سه میلیون تومان
Neotec XJ-93 Shock Absorber ۵۷۰,۰۰۰
پانصد و هفتاد هزار تومان
فیلتر تصفیه کننده هوا آلماپرایم مدل HEPA AP-361 ۶۰۰,۰۰۰
ششصد هزار تومان
تصفیه هوا ایستکول مدل TMTW209 ۴,۳۴۹,۰۰۰
چهار میلیون و سیصد و چهل و نه هزار تومان
Honeywell Air Touch A5 Air Purifier ۷,۷۹۰,۰۰۰
هفت میلیون و هفتصد و نود هزار تومان
Blueair Classic 680i ۲۸,۶۰۰,۰۰۰
بیست و هشت میلیون و ششصد هزار تومان
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل ۴Pro ۱۲,۶۴۳,۰۰۰
دوازده میلیون و ششصد و چهل و سه هزار تومان
Acromat Solar Car Air Purifier ۱,۷۸۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و هشتاد هزار تومان
هود میکروبی ( لامینار فلو ) – laminair flow ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سی میلیون تومان
Frolic CF-8608 Air Purifier ۱۴,۸۰۰,۰۰۰
چهارده میلیون و هشتصد هزار تومان
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP331 ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
چهارده میلیون و پانصد هزار تومان
فیلتر تصفیه کننده هوا آلماپرایم مدل Active… ۶۰۰,۰۰۰
ششصد هزار تومان
Xiaomi MCR-FLG Air Purifier Filter ۲,۰۱۶,۵۰۰
دو میلیون و شانزده هزار پانصد تومان
General GNR-20GNH Air Purifier ۷,۹۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و نهصد هزار تومان
Neotec XJ-2500 Air Purifier ۴,۰۰۰,۰۰۰
چهار میلیون تومان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
دستگاه تصفیه هوا بلوایر مدل Classic 203 Slim ۱۱,۱۵۰,۰۰۰
یازده میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
Saya Blue Sky Air Purifier ۱۲,۳۳۴,۸۰۰
دوازده میلیون و سیصد و سی و چهار هزار هشتصد تومان
تصفیه هوا کلین ایر (Clean air) مدل k06 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
یازده میلیون تومان
دستگاه تصفیه هوا سامسونگ مدل (AX5500 (AX60 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیست میلیون تومان
دستگاه تصفیه کننده هوا هون لند مدل XJ8200 ۴۲,۶۰۰,۰۰۰
چهل و دو میلیون و ششصد هزار تومان
Hi-Tec HI-AP800 Air Purifier ۴,۹۹۰,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد و نود هزار تومان
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP421 ۱۹,۲۰۰,۰۰۰
نوزده میلیون و دویست هزار تومان

تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP241

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه تصفیه هوا شیائومی مدل Air Purifier 4 Lite

۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

دستگاه تصفیه کننده هوا ایستکول مدل TM-TW350uv

۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان

Mi Air Purifier 3C

۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان

تصفیه کننده هوا حرفه ای امسیگ مدل PF220

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP121

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Airjoy AJ 3500

۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Eastcool TM-TW209 Air Purifier

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
منبع : ساختمان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا