ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت دستگیره در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا کوچک 

دستگیره در سال ۱۴۰۳

دستگیره شاخه ای مخفی کمدی مدل U دو طرفه ملونی Melloni کد ۷۰۶۴

۸۵۵,۰۰۰ تومان

دستگیره کابینت مدل M48

۴۶,۷۵۰ تومان

دستگیره در رزت مدل ۴۰۰۰R ایران – Iran

۵۰۶,۰۰۰ تومان

دستگیره سوییچی دلتا

نوشته های مشابه
۲۳۰,۰۰۰ تومان

دستگیره در پلاک ۲۸۰۰ دستگیره ایران-IRAN

۵۶۰,۸۹۰ تومان

دستگیره در ترووان مدل ۱۸۳۵

۲۹۰,۰۰۰ تومان

دستگیره رزت دو تکه دستگیره ایران مدل ۱۴۰۰R رنگ سیلور مات

۵۸۳,۰۰۰ تومان

دستگیره رزت دو تکه دستگیره ایران مدل ۲۲۰۰R رنگ سیلور مات

۶۱۶,۰۰۰ تومان

دستگیره در پلاک ۴۰۰۰ دستگیره ایران-IRAN

۲۸۶,۰۰۰ تومان

دستگیره درب ۸۳۰۰ ایران – Iran

۸۱۳,۰۰۰ تومان

دستگیره در دیبا دیاکو (Diba)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

دستگیره رزت ۵۷۰۰R بهریزان – behrizan

۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان

دستگیره پلاک آپارتمانی کاوه صنعت کد۱۱۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
چفت آنتیک فنردار مدل قرآنی ۴,۰۰۰
چهار هزار تومان
دستگیره در پلاک ۲۲۰۰ دستگیره ایران-IRAN ۵۳۰,۰۰۰
پانصد و سی هزار تومان
دستگیره در ترووان مدل ۱۲۰ ۱۴۹,۰۰۰
صد و چهل و نه هزار تومان
دستگیره در استیل نوین مدل ۳۰۱۰۴ ۱۴۹,۰۰۰
صد و چهل و نه هزار تومان
دستگیره پلاک دیلان سرامیک دیاکو (Dylan-C) ۱,۳۱۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و ده هزار تومان
دستگیره شاخه ای ۷۰۰۱ ملونی – Melloni ۱,۰۷۵,۰۰۰
یک میلیون و هفتاد و پنج هزار تومان
دستگیره کابینت مدل M101 ۵۵,۰۰۰
پنجاه و پنج هزار تومان
دستگیره در دنی دیاکو Dani ۱,۰۳۹,۰۰۰
یک میلیون و سی و نه هزار تومان
دستگیره در دیبا دیاکو (Diba) ۹۰۰,۰۰۰
نهصد هزار تومان
دستگیره در ترووان مدل ۴۲۴ ۱۵۵,۰۰۰
صد و پنجاه و پنج هزار تومان
دستگیره در رزت ترووان مدل ۷۰۰۰ ۲۹۸,۰۰۰
دویست و نود و هشت هزار تومان
دستگیره آنتیک زیتونی فلزی طول ۵۳ میلی‌متر ۲۸,۵۰۰
بیست و هشت هزار پانصد تومان
دستگیره رزت ۵۲۰۰R بهریزان – behrizan ۹۵۵,۰۰۰
نهصد و پنجاه و پنج هزار تومان
دستگیره رزت دو تکه دستگیره ایران مدل ۸۱۰۰R… ۷۲۰,۰۰۰
هفتصد و بیست هزار تومان
دستگیره در ترووان مدل S790 ۱۶۵,۰۰۰
صد و شصت و پنج هزار تومان
دستگیره در رزت ۸۰۰۰R ایران – Iran ۶۱۰,۰۰۰
ششصد و ده هزار تومان
دستگیره در پلاک ۸۲۰۰ دستگیره ایران-IRAN ۷۴۰,۰۰۰
هفتصد و چهل هزار تومان
دستگیره در ترووان مدل ۱۲۳ ۱۳۵,۰۰۰
صد و سی و پنج هزار تومان
دستگیره در دزیره دیاکو (Dezireh) ۱,۱۷۲,۰۰۰
یک میلیون و صد و هفتاد و دو هزار تومان
دستگیره در دیاکو مدل دریم ۱,۰۳۹,۰۰۰
یک میلیون و سی و نه هزار تومان
دستگیره درب هوشمند کلاسیک کاداس مدل ۶۰۰۲ ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
سی و شش میلیون و پانصد هزار تومان
دستگیره رزت مدل ۶۹۰۰ اچ تی ان – HTN ۸۴۰,۰۰۰
هشتصد و چهل هزار تومان
دستگیره امنیتی هوشمند مدل HOMELOCK M300 – هوم لاک ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
یازده میلیون تومان
دستگیره در ۵۷۰۰ فارا صنعت – FARA SANAT ۲۰۰,۰۰۰
دویست هزار تومان
دستگیره در دنور دیاکو (Denver) ۱,۰۳۹,۰۰۰
یک میلیون و سی و نه هزار تومان
دستگیره پلاک سرویس چپ رنگ کروم نیکو مدل ۶۰۰ ۱۷۶,۰۰۰
صد و هفتاد و شش هزار تومان
دستگیره پلاک سرویس راست زیتونی نیکو مدل ۴۲۹ ۱۴۸,۰۰۰
صد و چهل و هشت هزار تومان
دستگیره در رزت ۹۰۰۰R ایران – Iran ۴۹۰,۰۰۰
چهارصد و نود هزار تومان
دستگیره آنتیک آویز گرد ۶۰,۵۰۰
شصت هزار پانصد تومان
قفل هوشمند کلاسیک مدل HOMELOCK C200 – هوم لاک ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
هفده میلیون و هفتصد هزار تومان
دستگیره در زرین پارس مدل ۷۷۲۱ بسته ۲ عددی ۱۸۰,۰۰۰
صد و هشتاد هزار تومان
دستگیره در ترووان مدل رزت ۱۵۰۰ ۲۴۹,۸۰۰
دویست و چهل و نه هزار هشتصد تومان
دستگیره در پلاک ۵۰۰۰ دستگیره ایران-IRAN ۵۵۰,۰۰۰
پانصد و پنجاه هزار تومان
دستگیره کابینت مدل M74 ۴۰,۰۰۰
چهل هزار تومان
دستگیره هوشمند کاداس مدل S500c مجموعه ۲ عددی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون تومان
دستگیره روزت درب کد ۷۶۵ (یک جفت) فارا صنعت ۲۰۰,۰۰۰
دویست هزار تومان
دستگیره درب ۸۳۰۰ ایران – Iran ۵۹۰,۰۰۰
پانصد و نود هزار تومان
دستگیره در دُریتا دیاکو Dorita ۱,۲۸۷,۰۰۰
یک میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار تومان
دستگیره درب اچ تی ان مدل ۳۱۰۰R ۶۱۰,۰۰۰
ششصد و ده هزار تومان
دستگیره درب سرویسی خالدار رنگ کروم ۲۳۰,۰۰۰
دویست و سی هزار تومان
دستگیره ۸۳۰۲H ایران – Iran ۶۴۰,۰۰۰
ششصد و چهل هزار تومان
دستگیره پلاک دریم دیاکو (Dream) ۱,۴۳۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و سی هزار تومان
دستگیره در مدل ضد سرقت هلالی UPD509 بسته دو… ۳۵۰,۰۰۰
سیصد و پنجاه هزار تومان
دستگیره کابینت مدل ۱۴۲ ۳۵,۰۰۰
سی و پنج هزار تومان
دستگیره پلاک درب مدل ۹۰۰۰ (یک جفت) فارا صنعت ۱۷۰,۰۰۰
صد و هفتاد هزار تومان
دستگیره در پلاک ۴۰۰۰ دستگیره ایران-IRAN ۲۹۰,۰۰۰
دویست و نود هزار تومان
دستگیره در مشکی ۱۹۰۰R ایران – IRAN ۶۳۸,۰۰۰
ششصد و سی و هشت هزار تومان
دستگیره آپارتمانی کاوه صنعت مدل ۸۶۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
دستگیره رزت مشکی ۸۵۰۰ اچ تی ان – HTN ۶۱۰,۰۰۰
ششصد و ده هزار تومان
دستگیره در ۵۳۰۰ بهریزان – behrizan ۶۷۵,۰۰۰
ششصد و هفتاد و پنج هزار تومان
دستگیره درب هوشمند مدل کاسپین HD ۱۲,۲۵۰,۰۰۰
دوازده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
دستگیره کابینت مدل ۱۷۰ ۴۳,۰۰۰
چهل و سه هزار تومان
دستگیره کابینت مدل ۲۶۲۱۲ ۶۰,۰۰۰
شصت هزار تومان
دستگیره در دانیل دیاکو Daniel ۱,۰۳۹,۰۰۰
یک میلیون و سی و نه هزار تومان
توری آنتیک تزیینی طرح گل کوچک ۳,۰۰۰
سه هزار تومان
دستگیره در ترووان مدل ۶۸۰ ۱۷۰,۰۰۰
صد و هفتاد هزار تومان
دستگیره پلاک دستگیره ایران مدل ۸۱۰۰ رنگ… ۷۴۰,۰۰۰
هفتصد و چهل هزار تومان
دستگیره پلاک آپارتمانی کاوه صنعت کد۱۱۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
پانصد و هفتاد هزار تومان
دستگیره در ۴۷۰۰ فارا صنعت – FARA SANAT ۲۰۰,۰۰۰
دویست هزار تومان
دستگیره در زرین پارس مدل ۷۷۲۵ بسته ۲ عددی ۱۸۰,۰۰۰
صد و هشتاد هزار تومان
دستگیره امنیتی هوشمند مدل HOMELOCK F500 – هوم لاک ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بیست و پنج میلیون تومان
دستگیره در مدل واران کد DH0201 ۴۱۰,۰۰۰
چهارصد و ده هزار تومان
دستگیره در دنجه دیاکو (Danjeh) ۱,۱۹۸,۰۰۰
یک میلیون و صد و نود و هشت هزار تومان
دستگیره رزتی سرویسی هفله ۸۰۰,۰۰۰
هشتصد هزار تومان
دستگیره در فارا صنعت کد ۱۰۵ ۳۶۶,۰۰۰
سیصد و شصت و شش هزار تومان
دستگیره رزت ۵۷۰۰R بهریزان – behrizan ۸۵۰,۰۰۰
هشتصد و پنجاه هزار تومان
دستگیره سوییچی دلتا ۲۰۰,۰۰۰
دویست هزار تومان
دستگیره پلاک سوئیچی رنگ کروم نیکو مدل ۱۸۱۸ ۱۷۰,۰۰۰
صد و هفتاد هزار تومان
دستگیره در رزت مدل ۴۰۰۰R ایران – Iran ۵۲۰,۰۰۰
پانصد و بیست هزار تومان
دستگیره رزت ۷۶۰۰R بهریزان – behrizan ۹۷۰,۰۰۰
نهصد و هفتاد هزار تومان
دستگیره رزت ۲۶۰۰ ایران – iran ۵۷۰,۰۰۰
پانصد و هفتاد هزار تومان
دستگیره مشکی ۱۷۰۰R ایران – Iran ۶۵۰,۰۰۰
ششصد و پنجاه هزار تومان
روزت درب ضد سرقت مدل فولادی ۱۸۰,۰۰۰
صد و هشتاد هزار تومان
دستگیره پلاک دلیا دیاکو (Delia) ۱,۰۹۹,۰۰۰
یک میلیون و نود و نه هزار تومان
دستگیره در ترووان مدل رزت ۴۰۰۰ ۳۱۹,۰۰۰
سیصد و نوزده هزار تومان
دستگیره در ترووان مدل رزت ۸۰۰۰ ۲۶۹,۸۰۰
دویست و شصت و نه هزار هشتصد تومان
دستگیره کابینت مدل M99 ۵۰,۰۰۰
پنجاه هزار تومان
دستگیره درب بازکن داخلی راست کد ۱۷۳ مناسب… ۴۱,۰۰۰
چهل و یک هزار تومان
دستگیره کابینت مدل ۲۵۰ ۴۲,۰۰۰
چهل و دو هزار تومان
دستگیره آلومینیومی چپ ۲۰,۰۰۰
بیست هزار تومان
دستگیره در ۵۲۰۰ بهریزان – behrizan ۸۳۰,۰۰۰
هشتصد و سی هزار تومان
دستگیره در داتیس دیاکو Datis ۱,۰۳۹,۰۰۰
یک میلیون و سی و نه هزار تومان
دستگیره هوشمند کاداس مدل K9-5 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون و نهصد هزار تومان
دستگیره کابینت مدل M48 ۵۵,۰۰۰
پنجاه و پنج هزار تومان
پایه آنتیک فلزی مدل برگ ۱۹,۰۰۰
نوزده هزار تومان
دستگیره درب بهریزان مدل ۳۹۰۰R ۶۷۵,۰۰۰
ششصد و هفتاد و پنج هزار تومان
( یک جفت ) دستگیره پلاک درب ۱۶۷۲S برند ایران ۴۰۰,۰۰۰
چهارصد هزار تومان
دستگیره پلاک کلیدی نسکافه ای نیکو مدل ۱۸۱۸ ۱۷۹,۰۰۰
صد و هفتاد و نه هزار تومان
دستگیره آپارتمانی دیاکو مدل دیلان پلات… ۱,۴۶۵,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار تومان
دستگیره حیاطی تلرانس مدل Hoor ۵۲۸,۰۰۰
پانصد و بیست و هشت هزار تومان
دستگیره درب لور اپارتمانی دو تیکه مدل صدف ۵,۷۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و هفتصد هزار تومان
دستگیره در ۷۸۰۰ بهریزان – behrizan ۶۵۰,۰۰۰
ششصد و پنجاه هزار تومان
دستگیره هوشمند EDEL مدل کاسپین – پایه ۱۱,۴۵۰,۰۰۰
یازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
دستگیره دیاکو مدل دیلان پلات سیلور ۱,۰۳۹,۰۰۰
یک میلیون و سی و نه هزار تومان
دستگیره رزت ۵۴۰۰R بهریزان – behrizan ۸۵۰,۰۰۰
هشتصد و پنجاه هزار تومان
دستگیره مشکی ۱۵۰۰R ایران – Iran ۶۵۰,۰۰۰
ششصد و پنجاه هزار تومان
دستگیره در ترووان مدل رزت ۳۳۰۳ ۳۲۰,۰۰۰
سیصد و بیست هزار تومان
دستگیره رزت دو تکه دستگیره ایران مدل ۸۲۰۰R ۷۲۰,۰۰۰
هفتصد و بیست هزار تومان
دستگیره کابینت مدل زئوس آرک ۳۲ ۱۹۲,۰۰۰
صد و نود و دو هزار تومان
دستگیره در ترووان کد ۱۵۲۹ ۲۴۵,۰۰۰
دویست و چهل و پنج هزار تومان

دستگیره در ترووان مدل ۶۸۰

۲۱۵,۰۰۰ تومان

دستگیره در ترووان مدل ۴۲۴

۲۱۰,۰۰۰ تومان

دستگیره مشکی ۱۵۰۰R ایران – Iran

۶۰۵,۰۰۰ تومان

دستگیره در مشکی ۱۸۰۰R سری گل ایران – IRAN

۶۱۶,۰۰۰ تومان

دستگیره در دنور دیاکو (Denver)

۱,۰۳۹,۰۰۰ تومان

دستگیره در دزیره دیاکو (Dezireh)

۱,۱۷۲,۰۰۰ تومان

دستگیره در ترووان مدل رزت ۱۵۰۰

۳۲۰,۰۰۰ تومان

دستگیره در ۴۷۰۰ فارا صنعت – FARA SANAT

۲۵۰,۰۰۰ تومان

دستگیره پلاک دلیا دیاکو (Delia)

۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان

دستگیره در داتیس دیاکو Datis

۱,۰۳۹,۰۰۰ تومان

دستگیره در رزت ۸۰۰۰R ایران – Iran

۵۷۲,۰۰۰ تومان

دستگیره در پلاک ۱۶۰۰S دستگیره ایران-IRAN

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

دستگیره آپارتمانی دیاکو مدل دیلان پلات طلایی چپ

۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا