ابزار آلات ساختمانیفن ساخت دیواروبلاگ

قیمت اجرا دیوار چینی با بلوک در سال ۱۴۰۲

ساخت ویلا

      دیوارچینی با آجر فشاری (ضخامت ۱۰ سانتی‌متر): ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان

·         دیوارچینی با آجر فشاری (ضخامت ۲۰ سانتی‌متر): ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان

·         دیوارچینی با آجر فشاری (ضخامت ۳۵ سانتی‌متر): ۹۵ تا ۱۰۵ هزار تومان

·         دیوارچینی با آجر سفالی (ضخامت ۱۰ سانتی‌متر): ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان

·         دیوارچینی با آجر سفالی (ضخامت ۱۵ سانتی‌متر): ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان

·         دیوارچینی با آجر سفالی (ضخامت ۲۰ سانتی‌متر): ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان

·         دیوارچینی با بلوک سیمانی (ضخامت ۱۰ سانتی‌متر): ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان

·         دیوارچینی با بلوک سیمانی (ضخامت ۱۵ سانتی‌متر): ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان

·         دیوارچینی با بلوک سیمانی (ضخامت ۲۰ سانتی‌متر): ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان

·         دیوارچینی با هبلکس: ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان

دیوارکشی با آجر فشاری  تیغه ۱۰ سانتی هر متر مربع ۲۵۰۰۰
دیوارکشی با آجر فشاری  تیغه ۲۰ سانتی متر مربع ۳۲۰۰۰
دیوارکشی با آجر فشاری  تیغه ۳۵ سانتی متر مربع ۴۵۰۰۰
دیوارکشی با آجر سفالی  تیغه ۱۰ سانتی متر مربع ۱۸۰۰۰
دیوارکشی با آجر سفالی  تیغه ۱۵ سانتی متر مربع ۲۵۰۰۰
دیوارکشی با آجر سفالی  تیغه ۲۰ سانتی متر مربع ۳۰۰۰۰
دیوارکشی با لیکا یا بلوک سیمانی تیغه ۱۰ سانتی متر مربع ۲۰۰۰۰
دیوارکشی با لیکا یا بلوک سیمانی تیغه ۱۵ سانتی متر مربع ۲۵۰۰۰
دیوارکشی با لیکا یا بلوک سیمانی تیفه ۲۰ سانتی متر مربع ۲۸۰۰۰
دیوارکشی با آجر سفال پنج سوراخ دیوار ۲۰ سانت با یک طرف بندکشی مترمربع ۱۰۰۰۰۰
دیوارکشی با آجر سفال پنج سوراخ دیوار ۲۰ سانت با دو طرف بندکشی مترمربع ۱۳۰۰۰۰
دیوارکشی با آجر سفال پنج سوراخ دیوار ۳۵ سانت با دو طرف بندکشی مترمربع ۱۷۵۰۰۰
والپست  دو طرف نبشی ۴ متر طول ۱۸۰۰۰۰
دیوارکشی با بلوک نمادار  دیوار با عرض ۲۰ سانت متر مربع ۵۰۰۰۰

دیوارکشی با آجر فشاری

۹۵۰۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر فشاری (تیغه ۱۰ سانتی)
هر متر مربع
۱۱۸۵۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر فشاری ( ۲۰ سانتی)
هر متر مربع
۱۳۵۰۰۰ تومان
دیوارکشی با آجر فشاری (تیغه ۳۵ سانتی)
هر متر مربع

دیوارکشی با بلوک سفالی

۹۵۰۰۰ تومان.
دیوارکشی با بلوک سفالی(تیغه ۱۰ سانتی)
هر متر مربع
۱۱۸۰۰۰ تومان
دیوارکشی با بلوک سفالی (تیغه ۱۵ سانتی)
هر متر مربع
۱۳۵۰۰۰ تومان.
دیوارکشی با بلوک سفالی (تیغه ۲۰ سانتی)
هر متر مربع

دیوار بلوک سیمانی یا لیکا

۹۵۰۰۰ تومان
دیوارکشی با لیکا یا بلوک سیمانی(تیغه ۱۰ سانتی)
هر متر مربع
۱۱۸۰۰۰ تومان
دیوارکشی با بلوک سیمانی یا لیکا(تیغه ۱۵ سانتی)
هر متر مربع
۱۳۵۰۰۰ تومان
دیوارکشی با بلوک سیمانی یا لیکا(تیغه ۲۰ سانتی)
هر متر مربع

دیوار کشی با آجر سفال پنج سوراخ

۳۵۰۰۰۰ هزار تومان
دیوار کشی با آجر سفال با یک طرف بند کشی
هر متر مربع (دیوار ۲۰ سانت)
۴۶۰۰۰۰ هزار تومان
دیوار کشی با آجر سفال با دو طرف بند کشی
هر متر مربع (دیوار ۲۰ سانت)

والپست

۱۱۰.۰۰۰ هزار تومان
والپست با دو طرف نبشی ۴
هر عدد از ۱ متر تا ۳ متر

دیوار کشی هبلکس

۸۵۰۰۰ تومان
دیوار کشی هبلکس با چسب
هر متر مربع

دیوارچینی با بلوک سیمانی (ضخامت ۱۰ سانتی‌متر): ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان

 دیوارچینی با بلوک سیمانی (ضخامت ۱۵ سانتی‌متر): ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان

  دیوارچینی با بلوک سیمانی (ضخامت ۲۰ سانتی‌متر): ۷۵ تا ۸۵ هزار توماند.

اجرت دیوار چینی آجرسفال دیوار ۱۰ cmاصفهان[خلیلیان]

۹۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب دیوار جدا کننده در تهران[آراد]

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد دیوار چینی آجر سفال دیوار ۱۵cmدر اصفهان[خلیلیان]

۱۷۰,۰۰۰ ریال

دستمزد اجری بتن مگر با بتن آماده در کرج[پایارادیس]

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد دیوار کشی با آجر فشاری

۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد دیوار چینی در ساوه[بابایی]

۸۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد دیوار چینی بلوک در تهران[کاکاوند]

۴۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد دیوار چینی آجر ۲۰cm در تهران[کاکاوند]

۳۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد دیوار چینی آجر ۳۰ سانتی در کاشان[زارع]

۳۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد اجرای پنل دیواری در اصفهان[فرهود]

۲۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد دیوار چینی آجر ۲۰cm در کاشان[زارع]

۲۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد سیمان کشی سیاه و سفید در تهران[تیموری]

۱۸۰,۰۰۰ ریال

دستمزد دیوارچینی با آجر در مشهد[غلامی]

۱۰۰,۰۰۰ ریال

اجرت ساخت شومینه سه گوش در تهران[کارخانه]

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد دیوار چینی با آجر در تهران[موسوی]

۱۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد دیوار چینی با آجر در تهران[ملکی]

۱۰۰,۰۰۰ ریال

اجرت اجرای نما کامپوزیت در تهران – هفت نمای هنر

۵۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه بتن ریزی کف با ماله پروانه ای درتهران – زینالی

۷۰,۰۰۰ ریال

دستمزد خدمات بنایی در تهران – نجفلو

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد دیوار چینی با آجر زبره در اصفهان – خلیلیان

۲۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت دیوارکشی سفال ۱۰سانت

۶۰,۰۰۰ الی ۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت دیوار کشی سفال ۲۰ سانت

۸۵,۰۰۰ الی ۱۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت دیوار کشی سفال ۳۰سانت

۱۲۰,۰۰۰ الی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت تیغه کشی گچی

۵۰,۰۰۰ الی ۸۰,۰۰۰ تومان

طراحی ویلا مدرن

دیوارکشی با آجر فشاری تیغه ۱۰ سانتی هر متر مربع ۲۵۰۰۰
دیوارکشی با آجر فشاری تیغه ۲۰ سانتی متر مربع ۳۲۰۰۰
دیوارکشی با آجر فشاری تیغه ۳۵ سانتی متر مربع ۴۵۰۰۰
دیوارکشی با آجر سفالی تیغه ۱۰ سانتی متر مربع ۱۸۰۰۰
دیوارکشی با آجر سفالی تیغه ۱۵ سانتی متر مربع ۲۵۰۰۰
دیوارکشی با آجر سفالی تیغه ۲۰ سانتی متر مربع ۳۰۰۰۰
دیوارکشی با لیکا یا بلوک سیمانی تیغه ۱۰ سانتی متر مربع ۲۰۰۰۰
دیوارکشی با لیکا یا بلوک سیمانی تیغه ۱۵ سانتی متر مربع ۲۵۰۰۰
دیوارکشی با لیکا یا بلوک سیمانی تیفه ۲۰ سانتی متر مربع ۲۸۰۰۰
دیوارکشی با آجر سفال پنج سوراخ دیوار ۲۰ سانت با یک طرف بندکشی متر مربع ۱۰۰۰۰۰
دیوارکشی با آجر سفال پنج سوراخ دیوار ۲۰ سانت با دو طرف بندکشی متر مربع ۱۳۰۰۰۰
دیوارکشی با آجر سفال پنج سوراخ دیوار ۳۵ سانت با دو طرف بندکشی متر مربع ۱۷۵۰۰۰
والپست دو طرف نبشی ۴ متر طول ۱۸۰۰۰۰
دیوارکشی با بلوک نمادار دیوار با عرض ۲۰ سانت متر مربع ۵۰۰۰۰
  • هبلکس: ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان
  • آجر سفالی با ضخامت ۱۰ سانتی‌متر: ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان
  • آجر سفالی با ضخامت ۱۵ سانتی‌متر: ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان
  • آجر سفالی با ضخامت ۲۰ سانتی‌متر: ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان
  • آجر فشاری با ضخامت ۱۰ سانتی‌متر: ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان
  • آجر فشاری با ضخامت ۲۰ سانتی‌متر: ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان
  • آجر فشاری با ضخامت ۳۵ سانتی‌متر: ۹۵ تا ۱۰۵ هزار تومان
  • بلوک سیمانی با ضخامت ۱۰ سانتی‌متر: ۴۵ تا ۵۵ هزار تومان
  • بلوک سیمانی با ضخامت ۱۵ سانتی‌متر: ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان
  • بلوک سیمانی با ضخامت ۲۰ سانتی‌متر: ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان

در اواخر سال قبل که قیمت بلوک سیمانی سبک که در رنج ۷ تا ۱۰ هزار تومانی بود با سه هزار تومان افزایش در هر قالب، اکنون به ۱۳۰۰۰ تومان رسید.

منبع : ساختمان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا