ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت سفال در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا

لیست قیمت آجر سفال

آجر سفال تیغه ای ۱۰ تهران
وزن: ۳۵۰۰ گرم
۲۵×۲۰×۱۰
قیمت: ۱,۱۵۰ تا ۲,۳۹۰ تومان

آجر سفال تیغه ای ۱۰ گرگان
وزن: ۲۴۰۰ گرم
۲۰×۲۰×۱۰
قیمت: ۱,۱۵۰ تا ۲,۳۹۰ تومان

آجر سفال تیغه ۱۵ تهران
وزن: ۴۰۰۰ گرم
۲۵×۲۰×۱۵
قیمت: ۱,۴۵۰ تا ۳,۵۵۰ تومان

آجر سفال تیغه ۱۵ مازندران
وزن: ۳۴۰۰ گرم

۲۰×۲۰×۱۵
قیمت: ۱,۴۵۰ تا ۳,۵۵۰ تومان

نوشته های مشابه

آجر سفال تیغه ۱۰ فوم دار
وزن: ۳۲۰۰ گرم
۲۵×۱۰×۲۰

آجر سفال تیغه ۱۵ فوم دار
وزن: ۱۰۶۵۰ گرم
۲۵×۱۵×۲۰

آجر سفال ۱۰ سانتی

۱,۲۳۰ تومان

آجر سفال ۱۰ سانتی درجه ۲

۱,۰۸۰ تومان

آجر سفال ۱۲ سانتی درجه یک

۱,۳۸۰ تومان

آجر سفال ۱۵ سانتی

۱,۶۳۰ تومان

آجر سفال ۱۵ سانتی درجه ۲

۱,۲۸۰ تومان

آجر سفال ۲۰×۲۰×۲۰

۳,۱۰۰ تومان

آجر سفال ۲۰×۲۰×۵.۵
,۰۰۰۳
آجر سفال ۲۰×۲۰×۷

۱,۵۰۰ تومان

آجر سفال ۸ سانتی

۹۶۰ تومان

آجر سفال ۸ سانتی درجه یک
۱,۱۰۰ تومان
آجر سفال فوم دار ۱۵×۲۰ سانتی

۲,۹۰۰ تومان

آجر سفال فوم دار ۱۵×۴۰ سانتی

۶,۵۰۰ تومان

آجر سفال فوم دار ۲۰×۲۰ سانتی

۴,۸۵۰ تومان

آجر سفال قرمز ۲۰*۴۰

۶,۰۰۰ تومان

آجر سفال قرمز ۲۰×۲۰
۳,۰۰۰ تومان

نوع آجر وزن (گرم) ابعاد قیمت (تومان)
آجر سفال تیغه ای ۱۰ تهران ۳۵۰۰ ۲۵×۲۰×۱۰ از ۱,۱۵۰ تا ۲,۳۹۰
آجر سفال تیغه ای ۱۰ گرگان ۲۴۰۰ ۲۰×۲۰×۱۰ از ۱,۱۵۰ تا ۲,۳۹۰
آجر سفال تیغه ۱۵ تهران ۴۰۰۰ ۲۵×۲۰×۱۵ از ۱,۴۵۰ تا ۳,۵۵۰
آجر سفال تیغه ۱۵ مازندران ۳۴۰۰ ۲۰×۲۰×۱۵ از ۱,۴۵۰ تا ۳,۵۵۰
آجر سفال تیغه ۱۰ فوم دار ۳۲۰۰ ۲۵×۱۰×۲۰ تماس بگیرید.
آجر سفال تیغه ۱۵ فوم دار ۱۰۶۵۰ ۲۵×۱۵×۲۰ تماس بگیرید.
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه )دانه ای۱۵*۲۰*۲۰۲۰۵
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)دانه ای۱۰*۲۰*۲۰۱۴۵
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)دانه ای۷*۲۰*۲۰۱۴۰
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت۳۱۰
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار۴۲۵
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت۴۴۰
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار۵۱۰
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت۳۰۰
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار۴۴۰
سفال تیغه طرح فومدانه ای۱۰*۲۰*۲۵۳۴۰
سفال تیغه یزد (بدون کرایه )دانه ای۱۰*۲۰*۲۰۱۳۰
سفال تیغه یزد (بدون کرایه )دانه ای۱۵*۲۰*۲۰۱۹۰
سفال تیغه یزد (بدون کرایه)دانه ای۷*۲۰*۲۰۱۳۰
آجر سفال تیغه اصفهان ۲۰ *۲۰ *۱۵،فروش عمده
۱٫۸۸۰ تومان
آجر سفال ۱۵ – قیمت آجر سفال – خرید آجر سفال – آجر سفال
۲٫۰۰۰ تومان
آجر-سفال-۱۰- قیمت آجر سفال – خرید آجر سفال – آجر سفال
۱٫۵۰۰ تومان
آجر سفال ۱۵ فوم دار با دانسیته ۸ – قیمت آجر سفال فوم دار – خرید سفال
۴٫۰۰۰ تومان
آجر سفال ۱۲ – قیمت آجر سفال – خرید آجر سفال – آجر سفال
۱٫۵۰۰ تومان
آجر سفال ۷ – قیمت آجر سفال – خرید آجر سفال – آجر سفال
۱٫۴۰۰ تومان
آجر سفال تیغه ۲۵*۲۰*۷ سانتی تهران
از ۳٫۷۰۰ تومان 
ردیف تصویر کد نام محصول نوع محصول واحد قیمت (ریال)
۱ ۱۹۹۴ آجر سفال تیغه ۴۰x20x20 درجه یک شیل آجر سفال تیغه ۲۰ سانتی درجه یک قالب ۳۳,۰۰۰
۲ ۱۹۹۳ آجر سفال تیغه ۲۰×۲۰ درجه یک شیل آجر سفال تیغه ۲۰ سانتی درجه یک قالب ۱۷,۵۰۰
۳ ۱۹۹۲ آجر سفال تیغه ۲۰×۲۰ درجه یک آجر سفال تیغه ۲۰ سانتی درجه یک قالب ۲۲,۰۰۰
۴ ۱۹۹۱ آجر سفال تیغه ۱۰×۲۰ درجه ۱.۵ آجر سفال تیغه ۱۰ سانتی درجه یک قالب ۴,۸۰۰
۵ ۱۹۹۰ آجر سفال تیغه ۱۵×۲۰ درجه ۱.۵ آجر سفال تیغه ۱۵ سانتی درجه یک قالب ۶,۸۰۰
۶ ۱۸۰۰ آجر سفال شیل ۲۰x15x20 آجر سفال تیغه ۱۵ سانتی درجه یک قالب ۱۲,۰۰۰
۷ ۱۳۳۸ آجر سفال تیغه ۱۵ سانتی فوم دار درجه یک اصفهان آجر سفال تیغه ۱۵ سانتی فوم دار درجه ۱ قالب ۱۱,۰۰۰
۸ ۱۳۳۷ آجر سفال تیغه ۱۵×۲۰ درجه یک اصفهان آجر سفال تیغه ۱۵ سانتی درجه یک قالب ۱۳,۰۰۰
۹ ۱۳۳۶ آجر سفال تیغه ۱۰×۲۰ درجه یک اصفهان آجر سفال تیغه ۱۰ سانتی درجه یک قالب ۱۰,۰۰۰
۱۰ ۱۳۳۵ آجر سفال تیغه ۱۵×۲۰ درجه یک تیمچه آجر سفال تیغه ۱۵ سانتی درجه یک قالب ۱۳,۰۰۰
۱۱ ۱۳۳۴ آجر سفال تیغه ۱۰×۲۰ درجه یک تیمچه آجر سفال تیغه ۱۰ سانتی درجه یک قالب ۱۰,۰۰۰
۱۲ ۱۲۸۰ آجر سفال تیغه ۱۰×۲۰ درجه یک فرهنگ آجر سفال تیغه ۱۰ سانتی درجه یک قالب ۱۰,۰۰۰
۱۳ ۱۲۷۹ آجر سفال تیغه ۱۵×۲۰ درجه یک فرهنگ آجر سفال تیغه ۱۵ سانتی درجه یک قالب ۱۳,۰۰۰
۱۴ ۱۱۷۹ سفال سقفی ۵۰x20x20 قالب ۴۱,۰۰۰
۱۵ ۱۱۷۸ سفال سقفی پلی رس۵۰x20x10 قالب ۳۰,۰۰۰
۱۶ ۲۰۹ آجر سفال ۱۵ درجه یک آجر سفال تیغه ۱۵ سانتی درجه یک قالب ۱۳,۰۰۰
۱۷ ۲۰۷ آجر سفال ۱۰ درجه یک آجر سفال تیغه ۱۰ سانتی درجه یک قالب ۱۰,۰۰۰
۱۸ ۲۰۵ سفال سقفی ۵۰x25x25 قالب ۵۴,۰۰۰
۱۹ ۲۰۴ سفال سقفی ۵۰x25x20 قالب ۴۴,۰۰۰
۲۰ ۲۰۳ سفال سقفی ۴۰x25x25 قالب ۴۰,۰۰۰
۲۱ ۲۰۱ آجر سفال ۷×۲۰ سانتی درجه یک قالب ۳,۳۰۰
۲۲ ۲۰۰ آجر سفال ۱۵ فوم دار درجه یک آجر سفال تیغه ۱۵ سانتی فوم دار درجه ۱ قالب ۲۲,۰۰۰
۲۳ ۱۹۸ آجر سفال ۱۵ سانتی درجه یک همراه نیمه آجر سفال تیغه ۱۵ سانتی درجه یک قالب ۱۳,۰۰۰
۲۴ ۱۹۷ آجر سفال ۱۰ سانتی درجه یک به همراه نیمه آجر سفال تیغه ۱۰ سانتی درجه یک قالب ۱۰,۰۰۰
۲۵ ۱۹۶ آجر سفال تیغه ۱۰×۲۰ درجه یک سعدی آجر سفال تیغه ۱۰ سانتی درجه یک قالب ۱۰,۰۰۰
۲۶ ۱۹۵ آجر سفال تیغه ۱۵×۲۰ درجه یک سعدی آجر سفال تیغه ۱۵ سانتی درجه یک قالب ۱۳,۰۰۰
۲۷ ۱۹۰ آجر سفال تیغه ۱۵×۲۰ درجه یک دیانا آجر سفال تیغه ۱۵ سانتی درجه یک قالب ۱۳,۰۰۰
۲۸ ۱۸۹ آجر سفال تیغه ۱۰×۲۰ درجه یک دیانا آجر سفال تیغه ۱۰ سانتی درجه یک قالب ۱۰,۰۰۰
۲۹ ۱۸۸ آجر سفال تیغه ۱۵×۲۰ درجه یک زرین آجر سفال تیغه ۱۵ سانتی درجه یک قالب ۱۳,۰۰۰
۳۰ ۱۸۷ آجر سفال تیغه ۱۰×۲۰ درجه یک زرین آجر سفال تیغه ۱۰ سانتی درجه یک قالب ۱۰,۰۰۰
سفال ۱۰ ساده تهران سوفالین
۳٫۳۵۰ تومان
آجر سفال تیغه اصفهان ۲۰ *۲۰ *۱۵،فروش عمده
۲٫۱۰۰ تومان
سفال سقفی ۵۰*۲۵
۹٫۷۰۰ تومان
سفال ۱۰ سانتی ساده
۱٫۴۰۰ تومان
آجر سفال ۱۵ – قیمت آجر سفال – خرید آجر سفال – آجر سفال
 ۲٫۰۰۰ تومان
سفال سقفی
۱۲٫۰۰۰ تومان
سفال دیواری ۱۵ ساده
۱٫۸۵۰ تومان
سفال ۱۵ فوم دار ۵ سانتی
 ۵٫۶۰۰ تومان
آجر-سفال-۱۰- قیمت آجر سفال – خرید آجر سفال – آجر سفال
۱٫۵۵۰ تومان
سفال ۲۵*۲۰*۱۵ ساده تهران
 ۵٫۰۰۰ تومان
آجر سفال تیغه ۲۵*۲۰*۷ سانتی تهران
۳٫۳۵۰ تومان
آجر سفال ۱۵ فوم دار با دانسیته ۸ – قیمت آجر سفال فوم دار – خرید سفال
۴٫۲۰۰ تومان
سفال ۱۵ فوم دار ۲ سانتی
۳٫۶۵۰ تومان
سفال تهران آجر بلوک سقفی
۱۶٫۵۰۰ تومان
سفال تهران آجر تیغه ۱۰ ساده
۲٫۸۰۰ تومان
آجر سفال ۷ – قیمت آجر سفال – خرید آجر سفال – آجر سفال
۱٫۵۵۰ تومان
سفال تیغه تهران ۱۰ و ۱۵
۴٫۲۰۰ تومان
سفال ۱۵
۱٫۹۵۰ تومان
سفال ۱۰
۱٫۴۰۰ تومان
آجر نما قزاقی قرمز مشکی ابعاد ۵/۵×۲۲ ا Ajor nama ghazghi
۲٫۹۸۵ تومان
آجرنما گلبهی
۱۰۹٫۸۰۰ تومان
آجر خطایی زرد ۴۰-۴۰ به قطر ۵ سانتی
۶۱٫۰۵۰ تومان
تخته بنایی چوب روس
۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
آجر فشاری ماشینی خاتون آباد
 ۱٫۲۵۰ تومان

منبع : ساختمان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا