ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت شیر فولادی در سال ۱۴۰۳

ساخت خانه ویلایی

شیر فولادی در سال ۱۴۰۳

عنوان سایز کلاس قیمت (تومان)
شیر فلکه کشویی فولادی ۲ اینچ ۱۵۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
۲.۱/۲ اینچ ۱۵۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
۳ اینچ ۱۵۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰
۴ اینچ ۱۵۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰
۵ اینچ ۱۵۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰
۶ اینچ ۱۵۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
۸ اینچ ۱۵۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰اینچ ۱۵۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۲ اینچ ۳۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰
۲.۱/۲ اینچ ۳۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰
۳ اینچ ۳۰۰ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
۴ اینچ ۳۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵ اینچ ۳۰۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰
۶ اینچ ۳۰۰ ۲۳,۷۰۰,۰۰۰
۸ اینچ ۳۰۰ ۲۸,۴۵۰,۰۰۰
۱۰اینچ ۳۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
شیر کشویی کلاس ۱۵۰ فولادی قیمت(تومان)
قیمت شیر دروازه ای فولادی سایز ۲ اینچ کلاس ۱۵۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۱.۲۲ اینچ کلاس ۱۵۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۳ اینچ کلاس ۱۵۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۴ اینچ کلاس ۱۵۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۵ اینچ کلاس ۱۵۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۶ اینچ کلاس ۱۵۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۸ اینچ کلاس ۱۵۰ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۱۰ اینچ کلاس ۱۵۰ ۴۹.۰۰۰.۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۱۲ اینچ کلاس ۱۵۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۱۴ اینچ کلاس ۱۵۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰

عنوان قیمت تصویر
شیر کشویی PN25 رینگ استیل فاراب ۶,۲۰۰,۰۰۰
شش میلیون و دویست هزار تومان
شیر فلکه کشویی ۴ اینچ ۱۶ بار وگ ایران ۵۴۴,۵۰۰
پانصد و چهل و چهار هزار پانصد تومان
شیر پیسوار فیلتردار ۱/۲ درخشان ۲۷۲,۰۰۰
دویست و هفتاد و دو هزار تومان
شیر پیسوار افرا سایز ۳/۸ بسته ۲ عددی ۶۵,۶۵۰
شصت و پنج هزار ششصد و پنجاه تومان
شیر سوزنی کلاس ۱۵۰ سایز ۱.۲۲ اینچ کد ۲۵۷ ۳,۱۵۰,۰۰۰
سه میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
شیر نیمه اتوماتیک ۱*۳/۴ ۲۹۵,۰۰۰
دویست و نود و پنج هزار تومان
شیر سوزنی فولادی کلاس ۱۵۰ سایز ۱.۲۲ اینچ کد ۲۶۱ ۳,۴۵۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
شیر آب مدل DN-9902001 بسته ۲ عددی ۲۶,۹۸۰
بیست و شش هزار نهصد و هشتاد تومان
شیر فلکه مدل c-20 ۱۰۷,۷۱۰
صد و هفت هزار هفتصد و ده تومان
شیر پیسوال کاستا قهرمان ۲۴۴,۰۰۰
دویست و چهل و چهار هزار تومان
شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر رزینی solo valve 2” ۶,۱۱۸,۲۰۰
شش میلیون و صد و هیجده هزار دویست تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه استیل… ۱,۸۵۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
شیر فلکه کشویی ۶ اینچ ۱۰ بار وگ ایران ۱,۰۸۹,۰۰۰
یک میلیون و هشتاد و نه هزار تومان
شیرفلکه ۴۵ درجه نمره ۲۵ آذین ۲۷۸,۵۰۰
دویست و هفتاد و هشت هزار پانصد تومان
شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر رزینی solo valve 1” ۳,۵۰۰,۰۰۰
سه میلیون و پانصد هزار تومان
شیر زانو رادیاتور سامین ۲۳۰,۰۰۰
دویست و سی هزار تومان
شیر فلکه کشویی ۱/۲ ۲ اینچ کیز ایران مدل ۵۰۳۰ ۱۶۰,۰۰۰
صد و شصت هزار تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه استیل… ۱,۳۹۴,۵۰۰
یک میلیون و سیصد و نود و چهار هزار پانصد تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه… ۱,۶۸۶,۵۰۰
یک میلیون و ششصد و هشتاد و شش هزار پانصد تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه… ۷,۴۰۲,۵۰۰
هفت میلیون و چهارصد و دو هزار پانصد تومان
شیر سوپاپی فاراب کد ۲۶۰ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰
چهارده میلیون و ششصد هزار تومان
شیر پکیجی ۱/۲ تکسا ۷۵,۰۰۰
هفتاد و پنج هزار تومان
شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر رزینی solo valve 1 1/2” ۴,۹۴۵,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه… ۳,۰۶۲,۵۰۰
سه میلیون و شصت و دو هزار پانصد تومان
شیر پروانه ای فلنجی PN16 سایز ۲۴ اینچ ۲,۴۰۰,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد هزار تومان
شیر کشویی زبانه لاستیکی (GSF) کد ۰۶۱ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
یازده میلیون تومان
دسته شیر فلکه مدل DN-4000325 بسته چهار عددی ۳۷,۵۰۰
سی و هفت هزار پانصد تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه استیل… ۴,۲۳۲,۵۰۰
چهار میلیون و دویست و سی و دو هزار پانصد تومان
شیر سوزنی کلاس ۱۵۰ سایز ۶ اینچ کد ۰۶۷ ۷,۸۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و هشتصد هزار تومان
شیر سوزنی فولادی کلاس ۱۵۰ سایز ۲ اینچ کد ۲۶۳ ۲,۴۰۰,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد هزار تومان
شیر سوزنی فولادی کلاس ۱۵۰ سایز ۸ اینچ کد ۲۵۴ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
شانزده میلیون و پانصد هزار تومان
شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر رزینی solo valve 2 1/2” ۶,۳۴۴,۸۰۰
شش میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار هشتصد تومان
شیر پیسوال پدیده ۶۹,۰۰۰
شصت و نه هزار تومان
شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر رزینی solo valve 1 1/4” ۲,۴۹۲,۶۰۰
دو میلیون و چهارصد و نود و دو هزار ششصد تومان
شیر پیسوار فلت قهرمان ۲۲۲,۰۴۰
دویست و بیست و دو هزار چهل تومان
شیر فلکه آب مدل W-20 ۶۵,۰۰۰
شصت و پنج هزار تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان کشویی زبانه فلزی… ۷,۳۹۷,۵۰۰
هفت میلیون و سیصد و نود و هفت هزار پانصد تومان
شیر کشویی زبانه لاستیکی کد ۰۶۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰
شش میلیون و چهارصد هزار تومان
شیر سوزنی فولادی کلاس ۱۵۰ سایز ۴ اینچ کد ۲۴۹ ۴,۸۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
شیر پکیجی ۳/۴ تکسا ۸۵,۰۰۰
هشتاد و پنج هزار تومان
شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر رزینی solo valve 3” ۱۹,۲۶۱,۰۰۰
نوزده میلیون و دویست و شصت و یک هزار تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه استیل… ۱۲,۶۳۰,۰۰۰
دوازده میلیون و ششصد و سی هزار تومان
شیر پیسوار فیلتردار ۳/۸ شودر ۹۱,۹۶۰
نود و یک هزار نهصد و شصت تومان
شیر سوزنی فولادی کلاس ۱۵۰ سایز ۵ اینچ کد ۲۵۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
شش میلیون و پانصد هزار تومان
شیر پیسوار فیلتردار ۱/۲ شودر ۹۱,۹۶۰
نود و یک هزار نهصد و شصت تومان
شیر سوزنی کلاس ۱۵۰ سایز ۲ اینچ کد ۰۶۲ ۲,۲۰۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست هزار تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه… ۱۲,۸۵۲,۵۰۰
دوازده میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار پانصد تومان
شیر سوزنی کلاس ۱۵۰ سایز ۳ اینچ کد ۰۶۳ ۴,۰۰۰,۰۰۰
چهار میلیون تومان
شیرفلکه کامل نمره ۲۵ آذین ۱۰۵,۰۰۰
صد و پنج هزار تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه… ۱,۴۲۲,۵۰۰
یک میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار پانصد تومان
شیر سوزنی کلاس ۱۵۰ سایز ۸ اینچ کد ۰۶۸ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
شانزده میلیون و پانصد هزار تومان
شیرفلکه کامل آذین سایز ۲۰ (۴۰۸۰۸) ۶۸,۰۰۰
شصت و هشت هزار تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه استیل… ۵,۹۳۲,۵۰۰
پنج میلیون و نهصد و سی و دو هزار پانصد تومان
شیر زانو رادیاتور گرما ۲۳۳,۰۰۰
دویست و سی و سه هزار تومان
شیر مهره ماسوره دار دسته پروانه ای یک سر… ۲۰,۲۵۰
بیست هزار دویست و پنجاه تومان
شیر سوزنی فولادی کلاس ۱۵۰ سایز ۳ اینچ کد ۲۴۷ ۴,۳۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و سیصد هزار تومان
شیر سوزنی کلاس ۱۵۰ سایز ۴ اینچ کد ۰۶۴ ۴,۴۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر رزینی solo valve 3/4” ۲,۶۰۰,۰۰۰
دو میلیون و ششصد هزار تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه… ۴,۳۹۲,۵۰۰
چهار میلیون و سیصد و نود و دو هزار پانصد تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه… ۱,۶۹۶,۵۰۰
یک میلیون و ششصد و نود و شش هزار پانصد تومان
شیر فلکه سوزنی سیتکو کلاس ۱۰۰ ۱۷۸,۰۰۰
صد و هفتاد و هشت هزار تومان
شیر فلکه PN16 سوپاپی(سوزنی) چدنی گیت استیل … ۱,۰۶۷,۲۰۰
یک میلیون و شصت و هفت هزار دویست تومان
شیر پکیجی ۱/۲ استارکو ۴۶,۵۰۰
چهل و شش هزار پانصد تومان
شیر پروانه ای فلنجی PN16 سایز ۱۸ اینچ ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و هفتصد هزار تومان
شیر پیسوال فلت قهرمان مدل BSK-4090 ۲۴۴,۰۰۰
دویست و چهل و چهار هزار تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه استیل… ۲,۹۷۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان
شیر پیسوار ۱/۲ ریابی ۹۰,۰۰۰
نود هزار تومان
شیر پیسوال ساچمه ای قهرمان مدل BSK-4091 ۲۴۴,۰۰۰
دویست و چهل و چهار هزار تومان
شیر حیاطی پلاستیکی مدل تک اب بسته ۱۰ عددی ۱۴۳,۴۶۰
صد و چهل و سه هزار چهارصد و شصت تومان
شیرفلکه دوسرجوش ۴۵ درجه آذین سایز ۲۰ (۴۰۵۰۹) ۱۲۳,۰۰۰
صد و بیست و سه هزار تومان
شیر پکیج رهانه مدل R1 سایز ۱/۲اینچ ۱۱۲,۰۰۰
صد و دوازده هزار تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه… ۲,۵۴۲,۵۰۰
دو میلیون و پانصد و چهل و دو هزار پانصد تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه استیل… ۷,۴۴۲,۵۰۰
هفت میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار پانصد تومان
شیر رادیاتور طلایی ۱/۲ اینچ کد ۱۷۰ ۹۵۰,۰۰۰
نهصد و پنجاه هزار تومان
شیر آب ابتکار کد e412 ۳۱,۲۵۰
سی و یک هزار دویست و پنجاه تومان
شیر رادیاتور طلایی کد ۱۵۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰
یک میلیون و ده هزار تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان کشویی زبانه فلزی… ۲۳,۳۳۰,۰۰۰
بیست و سه میلیون و سیصد و سی هزار تومان
شیر پروانه ای فلنجی PN16 سایز ۵ اینچ ۲,۸۰۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد هزار تومان
شیر فلکه کشویی ۳ اینچ ۱۶ بار وگ ایران ۲,۲۶۶,۰۰۰
دو میلیون و دویست و شصت و شش هزار تومان
شیرفلکه کامل نمره ۳۲ آذین ۲۷۴,۰۰۰
دویست و هفتاد و چهار هزار تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان کشویی زبانه فلزی… ۱۲,۲۳۳,۰۰۰
دوازده میلیون و دویست و سی و سه هزار تومان
شیر پیسوال کلیدی قهرمان ۱۸۸,۰۰۰
صد و هشتاد و هشت هزار تومان
شیر سوزنی فولادی کلاس ۱۵۰ سایز ۶ اینچ کد ۲۵۲ ۸,۳۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و سیصد هزار تومان
بالاتنه شیر سرشیر ۱/۲ شیر برنجی کد ۱۰۵۵ ۵۸,۰۰۰
پنجاه و هشت هزار تومان
شیر سوزنی کلاس ۱۵۰ سایز ۱۰ اینچ کد ۰۱۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
بیست و یک میلیون تومان
شیر پروانه ای فلنجی PN16 سایز ۱۶ اینچ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
ده میلیون و هفتصد هزار تومان
شیر انشعاب ۱۶*۱/۲ ۶,۵۰۰
شش هزار پانصد تومان
دسته شیر فلکه مدل DN-4000325 بسته دو عددی ۲۲,۵۰۰
بیست و دو هزار پانصد تومان
شیر فلکه میراب مدل ۲ اینچ ۱,۰۳۴,۰۰۰
یک میلیون و سی و چهار هزار تومان
شیر سوزنی کلاس ۱۵۰ سایز ۵ اینچ کد ۰۶۶ ۵,۹۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد هزار تومان
شیر یکطرفه مه پاش ۱۴,۰۰۰
چهارده هزار تومان
شیر سوزنی کلاس ۱۵۰ سایز ۱۲ اینچ کد ۰۱۰۱ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
بیست و هفت میلیون تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه… ۵,۹۹۲,۵۰۰
پنج میلیون و نهصد و نود و دو هزار پانصد تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان کشویی زبانه فلزی… ۱۶,۴۶۲,۵۰۰
شانزده میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار پانصد تومان
شیر فلکه سوزنی سیتکو کلاس ۱۵۰ ۱۹۹,۵۰۰
صد و نود و نه هزار پانصد تومان
شیر فلکه کشویی ۲ اینچ ۱۰ بار وگ ایران ۲۴۹,۵۰۰
دویست و چهل و نه هزار پانصد تومان
شیر فلکه وگ امید گلستان سوزنی زبانه… ۱,۸۱۲,۵۰۰
یک میلیون و هشتصد و دوازده هزار پانصد تومان
شیر آب شلنگی ۱/۲ دسته گازی برنجی کد ۱۰۵۱ ۱۱۰,۰۰۰
صد و ده هزار تومان
شیر فلکه کشویی ۸ اینچ ۱۶ بار وگ ایران ۷,۶۳۷,۵۰۰
هفت میلیون و ششصد و سی و هفت هزار پانصد تومان
شیر پکیجی ۳/۴ استارکو ۸۵,۰۰۰
هشتاد و پنج هزار تومان

طراحی پلان ویلا

شیر کشویی کلاس ۱۵۰ فولادی قیمت(تومان)
قیمت شیر دروازه ای فولادی سایز ۲ اینچ کلاس ۱۵۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۱.۲۲ اینچ کلاس ۱۵۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۳ اینچ کلاس ۱۵۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۴ اینچ کلاس ۱۵۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۵ اینچ کلاس ۱۵۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۶ اینچ کلاس ۱۵۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۸ اینچ کلاس ۱۵۰ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۱۰ اینچ کلاس ۱۵۰ ۴۹.۰۰۰.۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۱۲ اینچ کلاس ۱۵۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت گیت ولو فولادی سایز ۱۴ اینچ کلاس ۱۵۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰

منبع :  فوت و فن ساختمان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا