ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت فن توکار در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا مدرن

فن توکار در سال ۱۴۰۳

هواکش دمنده ۳۰ سانتیمتر خانگی فلزی ۱۴۰۰ دور – VMA-30C4S

۴۹۳,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده مدل VMA-20C2S

۳۳۰,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده مدل آکسی لاین VBX-20S2S با پروانه ۲۰ سانت

۲۸۵,۰۰۰ تومان

هواکش دمنده سایز ۱۰Turbo

نوشته های مشابه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-25C4S

۴۴۷,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-30C4S

۶۴۹,۰۰۰ تومان

هواکش ۱۵ سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

۱۷۸,۰۰۰ تومان

فن بین کانالی دمنده سری لاین ونت مدل VLN-12C2S

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

فن بین کانالی دمنده مدل VLN-15C2S

۱,۲۴۹,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی تیراژه سری Turbo مدل F10

۱۵۰,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی آکسی لاین با پروانه ۱۰ سانت دمنده

۱۵۰,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی فلزی دمنده مدل VMA-15S2S

۱۹۶,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-20C4S

۵۱۰,۰۰۰ تومان

دمنده هواکش ۱۵ سانتیمتر خانگی لوله ای توربو ۲۰۰۰ دور

۱۵۰,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
فن کویل سقفی توکار میدیا مدل MKT3-400 ۸,۷۴۰,۰۰۰
هشت میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-600 ۱۱,۷۳۰,۰۰۰
یازده میلیون و هفتصد و سی هزار تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه گرین ایرباس G4WF300P1 ۱۳,۷۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون و هفتصد هزار تومان
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک مدل MKT3U-800 ۹,۵۰۰,۰۰۰
نه میلیون و پانصد هزار تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-600 ۱۸,۹۷۰,۰۰۰
هیجده میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه گرین ایرباس G4WF1000P1 ۱۹,۷۳۴,۰۰۰
نوزده میلیون و هفتصد و سی و چهار هزار تومان
فن کویل کاستی یک طرفه گلدیران GL مدل GLKC-400 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
شانزده میلیون و پانصد هزار تومان
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-400 ۹,۳۰۰,۰۰۰
نه میلیون و سیصد هزار تومان
فن کویل سقفی توکار ۱۶۰۰ جی پلاس مدل GFU-LC1600G30 ۱۶,۰۹۹,۰۰۰
شانزده میلیون و نود و نه هزار تومان
فن کویل کاستی یک طرفه میدیا مدل MKC-400 ۱۶,۸۳۰,۰۰۰
شانزده میلیون و هشتصد و سی هزار تومان
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک مدل MKT3U-1000 ۱۰,۶۰۰,۰۰۰
ده میلیون و ششصد هزار تومان
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-300 ۸,۶۵۰,۰۰۰
هشت میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
فن کویل سقفی توکار گلدیران GL مدل GLT3H-1600 ۲۶,۱۰۰,۰۰۰
بیست و شش میلیون و صد هزار تومان
فن کویل کاستی یک طرفه گلدیران GL مدل GLKC-600 ۱۸,۲۴۵,۰۰۰
هیجده میلیون و دویست و چهل و پنج هزار تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه گرین ایرباس G4WF1200P1 ۱۹,۲۵۰,۰۰۰
نوزده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
فن کویل کاستی چهارطرفه تراست مدل TMFCC4-950 ۱۳,۸۲۴,۰۰۰
سیزده میلیون و هشتصد و بیست و چهار هزار تومان
فن کویل سقفی توکار تهویه مدل HR-200 ۵,۱۷۴,۰۰۰
پنج میلیون و صد و هفتاد و چهار هزار تومان
فن کویل زمینی مورب زن ساران SRFCSE-1000 ۱۳,۱۷۴,۷۶۸
سیزده میلیون و صد و هفتاد و چهار هزار هفتصد و شصت و هشت تومان
فن کویل زمینی گلدیران GL مدل GLKF4-300 ۸,۱۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و صد هزار تومان
فن کویل زمینی بالازن ساران مدل FRFCTE-400 ۶,۶۵۹,۸۳۵
شش میلیون و ششصد و پنجاه و نه هزار هشتصد و سی و پنج تومان
فن کویل دیواری گرین ایرباس مدل GWF400P1 ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
ده میلیون و سیصد هزار تومان
فن کویل کاستی یک طرفه میدیا مدل MKC-600 ۲۰,۴۶۰,۰۰۰
بیست میلیون و چهارصد و شصت هزار تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه گرین ایرباس G4WF1400P1 ۲۰,۲۸۰,۰۰۰
بیست میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان
فن کویل سقفی توکار ۱۰۰۰CFM آذرنسیم ۱۰,۸۶۹,۶۰۰
ده میلیون و هشتصد و شصت و نه هزار ششصد تومان
فن کویل سقفی توکار کانالی هایسنس مدل HFP-68WA ۶,۵۰۰,۰۰۰
شش میلیون و پانصد هزار تومان
فن کوئل سقفی توکار (فشار پایین) جی پلاس… ۵,۵۷۵,۰۰۰
پنج میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار تومان
فن کویل سقفی توکار کانالی هایسنس مدل HFP-204WA ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
یازده میلیون و نهصد هزار تومان
فن کوئل سقفی توکار هایسنس- Hisense مدل(۲۰۰)… ۴,۷۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
فن کوئل سقفی توکار (فشار پایین) جی پلاس… ۱,۷۳۴,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و سی و چهار هزار تومان
فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF1200P1 ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و ششصد هزار تومان
فن کویل سقفی توکار گلدیران GL مدل GLKT3-300 ۷,۵۶۰,۰۰۰
هفت میلیون و پانصد و شصت هزار تومان
فن کویل تهویه اروند زمینی شیبدار ۴۰۰CFM ۵,۶۳۰,۰۰۰
پنج میلیون و ششصد و سی هزار تومان
فن کویل زمینی بالازن ساراول مدل TE02 ۴,۷۱۲,۰۰۰
چهار میلیون و هفتصد و دوازده هزار تومان
فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF800P1 ۹,۹۰۰,۰۰۰
نه میلیون و نهصد هزار تومان
فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت میدیا مدل MKD-500 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیست میلیون تومان
فن کویل سقفی توکار گلدیران GL مدل GLT3H-2200 ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
سی و یک میلیون و پانصد هزار تومان
فن کویل سقفی-زمینی گرین مدل GFF800P1 ۱۳,۴۱۶,۰۰۰
سیزده میلیون و چهارصد و شانزده هزار تومان
فن کویل زمینی بالازن ساران مدل FRFCTE-1000 ۱۱,۰۹۹,۷۲۵
یازده میلیون و نود و نه هزار هفتصد و بیست و پنج تومان
فن کویل سقفی توکار تهویه مدل HR-600 ۵,۹۶۰,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد و شصت هزار تومان
فن کویل سقفی توکار تهویه مدل HR-400 ۵,۶۹۰,۰۰۰
پنج میلیون و ششصد و نود هزار تومان
فن کویل دیواری گلدیران GL مدل GLKG-600s ۱۶,۰۵۰,۰۰۰
شانزده میلیون و پنجاه هزار تومان
فن کویل سقفی توکار گلدیران GL مدل GLKT3-1000 ۱۵,۴۸۰,۰۰۰
پانزده میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان
کولر گازی ایستاده ۴۸۰۰۰ جی پلاس مدل GAC-HF48MHF3 ۶۶,۸۸۰,۰۰۰
شصت و شش میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان
ANCF-1400 ۱۱,۴۱۴,۴۰۰
یازده میلیون و چهارصد و چهارده هزار چهارصد تومان
فن کویل کاستی یک طرفه گرین مدل G1WF400P1 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰
پانزده میلیون و هفتصد هزار تومان
فن کویل دیواری گرین ایرباس مدل GWF300P1 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ده میلیون تومان
فن کویل سقفی کابین دار ساران مدل SRFC-400 ۶,۶۴۹,۰۰۰
شش میلیون و ششصد و چهل و نه هزار تومان
فن کویل دیواری گرین ایرباس مدل GWF800P1 ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون تومان
فن کویل سقفی توکار میدیا مدل MKT3-300 ۷,۷۳۰,۰۰۰
هفت میلیون و هفتصد و سی هزار تومان
فن کویل زمینی گلدیران GL مدل GLKF4-400 ۹,۵۰۰,۰۰۰
نه میلیون و پانصد هزار تومان
فن کویل دیواری گرین ایرباس مدل GWF600P1 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و پانصد هزار تومان
فن کویل زمینی بالازن ساران مدل FRFCTE-600 ۷,۰۴۹,۶۷۹
هفت میلیون و چهل و نه هزار ششصد و هفتاد و نه تومان
فن کویل سقفی کابین دار ساران مدل SRFC-300 ۶,۴۱۸,۰۰۰
شش میلیون و چهارصد و هیجده هزار تومان
فن کویل کاستی یک طرفه گرین مدل G1WF300P1 ۱۴,۹۰۰,۰۰۰
چهارده میلیون و نهصد هزار تومان
فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1200G70 ۲۱,۵۳۰,۰۰۰
بیست و یک میلیون و پانصد و سی هزار تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه ۸۰۰ گرین ۲۳,۹۲۰,۰۰۰
بیست و سه میلیون و نهصد و بیست هزار تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه گرین ایرباس G4WF400P1 ۱۴,۱۰۰,۰۰۰
چهارده میلیون و صد هزار تومان
فن کویل سقفی توکار تهویه مدل HR-1000 ۹,۵۳۲,۰۰۰
نه میلیون و پانصد و سی و دو هزار تومان
فن کویل سقفی توکار تهویه مدل HR-800 ۶,۷۸۵,۰۰۰
شش میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار تومان
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک مدل MKT3U-300 ۶,۰۰۰,۰۰۰
شش میلیون تومان
فن کویل سقفی ساران با کابینت SRFCHE-200 ۵,۲۱۹,۵۷۸
پنج میلیون و دویست و نوزده هزار پانصد و هفتاد و هشت تومان
فن کویل دیواری گلدیران GL مدل GLKG-400s ۱۴,۶۵۰,۰۰۰
چهارده میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
فن کویل زمینی ۱۰۰۰ CFM آذر نسیم ۱۲,۸۰۱,۶۰۰
دوازده میلیون و هشتصد و یک هزار ششصد تومان
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-800 ۱۳,۲۵۰,۰۰۰
سیزده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF1400P1 ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون و سیصد هزار تومان
فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF300P1 ۶,۳۰۰,۰۰۰
شش میلیون و سیصد هزار تومان
فن کوئل سقفی – زمینی گرین مدل GFF400P1 ۱۱,۷۴۸,۰۰۰
یازده میلیون و هفتصد و چهل و هشت هزار تومان
فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF1000P1 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
ده میلیون و هشتصد هزار تومان
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-900 ۱۳,۷۱۰,۰۰۰
سیزده میلیون و هفتصد و ده هزار تومان
فن کویل دیواری میدیا مدل MKG-500 ۱۶,۵۵۴,۰۰۰
شانزده میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار تومان
فن کویل سقفی توکار کانالی هایسنس مدل HFP-170WA ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
ده میلیون و چهارصد هزار تومان
فن کویل کاستی چهار طرفه ساران مدل SRFCC-4-800 ۱۵,۳۰۶,۰۰۰
پانزده میلیون و سیصد و شش هزار تومان
فن کویل کاستی یک طرفه GL گلدیران مدل GLKC-300 ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
شانزده میلیون تومان
فن کویل سقفی توکار کانالی هایسنس مدل HFP-102WA ۷,۹۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و نهصد هزار تومان
فن کویل دیواری وستن ایر ۴۰۰CFM ۱۱,۴۵۰,۰۰۰
یازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
فن کویل سقفی توکار میدیا مدل MKT3-600 ۱۰,۶۲۰,۰۰۰
ده میلیون و ششصد و بیست هزار تومان
فن کویل زمینی بالازن ساراول مدل TE10 ۹,۸۶۸,۰۰۰
نه میلیون و هشتصد و شصت و هشت هزار تومان
فن کویل دیواری گلدیران GL مدل GLKG-300s ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پانزده میلیون تومان
فن کوئل دیواری میدیا مدل MKG-600 ۱۶,۸۳۰,۰۰۰
شانزده میلیون و هشتصد و سی هزار تومان
فن کوئل سقفی توکار (فشار پایین) جی پلاس… ۱۰,۸۲۹,۰۰۰
ده میلیون و هشتصد و بیست و نه هزار تومان
فن کویل سقفی-زمینی گرین مدل GFF1000P1 ۱۶,۶۴۳,۰۰۰
شانزده میلیون و ششصد و چهل و سه هزار تومان
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک مدل MKT3U-600 ۶,۹۰۰,۰۰۰
شش میلیون و نهصد هزار تومان
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک مدل MKT3U-400 ۶,۲۰۰,۰۰۰
شش میلیون و دویست هزار تومان
فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1600G100 ۲۷,۸۳۰,۰۰۰
بیست و هفت میلیون و هشتصد و سی هزار تومان
فن کویل زمینی ۲۰۰ CFM آذر نسیم ۶,۰۶۴,۸۰۰
شش میلیون و شصت و چهار هزار هشتصد تومان
فن کویل کاستی یک طرفه تراست مدل TMFCC1-300 ۱۱,۸۰۸,۰۰۰
یازده میلیون و هشتصد و هشت هزار تومان
فن کویل دیواری میدیا مدل MKG-400 ۱۵,۱۱۳,۰۰۰
پانزده میلیون و صد و سیزده هزار تومان
فن کویل زمینی تهویه ۸۰۰ شیب دار ۱۳,۹۶۴,۰۰۰
سیزده میلیون و نهصد و شصت و چهار هزار تومان
فن کویل زمینی ۳۰۰ CFM مدیا ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
ده میلیون و سیصد هزار تومان
فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF600P1 ۹,۲۰۰,۰۰۰
نه میلیون و دویست هزار تومان
فن کویل کاستی یک طرفه گرین مدل G1WF500P1 ۱۷,۹۴۰,۰۰۰
هفده میلیون و نهصد و چهل هزار تومان
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-500 ۱۰,۸۱۰,۰۰۰
ده میلیون و هشتصد و ده هزار تومان
فن کویل سقفی بدون کابینت ساران مدل SRFCHC-400 ۵,۲۱۹,۵۷۸
پنج میلیون و دویست و نوزده هزار پانصد و هفتاد و هشت تومان
ANCF-350 ۶,۲۱۱,۸۰۰
شش میلیون و دویست و یازده هزار هشتصد تومان
فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1800G100 ۲۸,۷۵۰,۰۰۰
بیست و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
فن کویل سقفی توکار گلدیران GL مدل GLT3H-1200 ۲۰,۷۰۰,۰۰۰
بیست میلیون و هفتصد هزار تومان
فن کویل سقفی کابین دار ساران مدل SRFC-200 ۴,۳۲۶,۰۰۰
چهار میلیون و سیصد و بیست و شش هزار تومان
فن کویل سقفی توکار ۸۰۰ گرین ۱۳,۰۶۰,۰۰۰
سیزده میلیون و شصت هزار تومان
فن کویل زمینی بالازن ساران مدل FRFCTE-200 ۵,۲۰۹,۰۰۰
پنج میلیون و دویست و نه هزار تومان
فن کویل سقفی-زمینی گرین مدل GFF600P1 ۱۲,۴۸۰,۰۰۰
دوازده میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان

هواکش خانگی آکسی لاین با پروانه ۱۲ سانت و IP45 دمنده

۲۵۷,۰۰۰ تومان

هواکش دمنده ۱۲ سانتیمتر خانگی فلزی ۲۴۰۰ دور با موتور CKD ایتالیا – VMA-12S2S

۱۹۹,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-15H2S

۳۷۲,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی دمنده سری Autolux مدل VAL-25C4S

۵۹۰,۰۰۰ تومان

هواکش صنعتی هفت پره فلزی دمنده سری ایلکا مدل VIK-30L4S

۱,۶۷۱,۰۰۰ تومان

فن بین کانالی دمنده سری لاین ونت مدل VLN-10C2S

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

هواکش خانکی فلزی سایز ۱۵ دمنده ۲۸۰۰ دور

۱۷۰,۰۰۰ تومان

هواکش خانگی پارس مدل جت فن کد EA-1010

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بلوئر هود دمنده ۱۴ در ۷ سانتیمتر فوروارد یک طرفه با قاب پلاستیکی تک فاز ۲۲۰۰ دور – BEF-14/7V2SP

۱,۱۷۲,۰۰۰ تومان

هواکش صنعتی دمنده سری ایلکا مدل VIK-50T4S

۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
منبع :  ساخت و ساز

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا