ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت مانومتر در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا روستایی

مانومتر در سال ۱۴۰۳

مانومتر اکسیژن توان جم مدل نجات

۵۵۹,۰۰۰ تومان

مانومتر زینسر

۱,۱۳۸,۰۰۰ تومان

مانومتر اکسیژن ایرمکس Air Max

۶۲۵,۰۰۰ تومان

مانومتر کپسول اکسیژن وکتو vekto

نوشته های مشابه
۹۳۰,۰۰۰ تومان

مانومتر اکسیژن «نجات»

۷۳۰,۰۰۰ تومان

مانومتر ACE اکسیژن

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مانومتر اکسیژن بوتینا Butina

۶۱۰,۰۰۰ تومان

مانومتر نووا مدل NTR-2590

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

مانومتر کپسول اکسیژن ایزی لایف

۹۵۰,۰۰۰ تومان

مانومتر اکسیژن (طرح جنرال) کوپال KUPAL

۳۵۰,۰۰۰ تومان

مانومتر اکسیژن «سینا»

۶۵۰,۰۰۰ تومان

مانومتر فلو بالا جنتک

۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان

مانومتر اکسیژن نووا NTR-2591

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

مانومتر اکسیژن گلور چینی

۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

مانومتر استیلن ۱۰ بار جنتک آمریکا

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

مانومتر استیلن مسترینر

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مانومتر استیلن زینسر

۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان

مانومتر اکسیژن مکسز

۵۴۰,۰۰۰ تومان

کپسول ۵ لیتری اکسیژن همراه مانومتر

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

مانومتر اکسیژن توسن مدل OCR-3016

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
مانومتر اکسیژن بوتینا مدل RM0101 ۷۵۰,۰۰۰
هفتصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر آرگون و co2 دوفلومتر توان جم ۲,۱۶۰,۰۰۰
دو میلیون و صد و شصت هزار تومان
مانومتر اکسیژن گلور چینی ۱,۲۳۰,۰۰۰
یک میلیون و دویست و سی هزار تومان
مانومتر اکسیژن هاردکس مدل OR-O2 ۶۶۰,۰۰۰
ششصد و شصت هزار تومان
مانومتر اکسیژن آروا مدل ۲۵۰۵ ۷۳۹,۰۰۰
هفتصد و سی و نه هزار تومان
مانومتر دیجیتال کاوین آرنوکس مدل CA850 ۲۷,۱۹۰,۰۰۰
بیست و هفت میلیون و صد و نود هزار تومان
مانومتر اکسیژن هاردکس مدل OR-O7 ۱,۲۳۲,۰۰۰
یک میلیون و دویست و سی و دو هزار تومان
مانومتر کپسول اکسیژن کیمیا ۷۵۰,۰۰۰
هفتصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر اکسیژن شفاگستر کد ۱۰ ۷۸۸,۰۰۰
هفتصد و هشتاد و هشت هزار تومان
مانومتر ( ازت ) نیتروژن جنتک امریکا ۴,۶۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
مانو متر لوترون PM-9107 ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر زینسر گاز بیهوشی ۱,۵۹۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و نود هزار تومان
مانومتر ۴۰ بار خروجی ریچو ۲,۶۹۰,۰۰۰
دو میلیون و ششصد و نود هزار تومان
مانومتر اکسیژن بدون برند ۷۰۰,۰۰۰
هفتصد هزار تومان
مانومتر جنرال تمام برنج ۶۵۰,۰۰۰
ششصد و پنجاه هزار تومان
گیج فشار لیتر بر دقیقه آرگون ۱۴۰,۰۰۰
صد و چهل هزار تومان
مانومتر اکسیژن نجات ۷۳۰,۰۰۰
هفتصد و سی هزار تومان
مانومتر ویکتور چینی ۲,۹۹۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و نود هزار تومان
مانومتر اکسیژن طرح ماکسی ۱,۱۵۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
مانومتر آرگون فلومتردار جنتک آمریکا ۴,۸۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد هزار تومان
مانومتر ACE اکسیژن ۲,۱۵۰,۰۰۰
دو میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
مانومتر اکسیژن مدل YP-BLACK ۹۶۰,۰۰۰
نهصد و شصت هزار تومان
مانومتر استیلن ACE ایتالیا ۲,۸۵۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر استیلن زینسر ۱,۳۴۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و چهل هزار تومان
مانومتر ۵۰ بار اییلدیز ۴,۵۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و پانصد هزار تومان
مانومتر نووا مدل NTR-2590 ۱,۹۵۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر اکسیژن کیمیا طب kimia ۶۷۵,۰۰۰
ششصد و هفتاد و پنج هزار تومان
مانومتر کپسول اکسیژن وکتو vekto ۹۳۰,۰۰۰
نهصد و سی هزار تومان
مانومتر اکسیژن زینسر ولکانو VOLCANO ۱,۱۰۰,۰۰۰
یک میلیون و صد هزار تومان
مانومتر تک فلومتر فشار ثابت توان جم ۱,۱۰۰,۰۰۰
یک میلیون و صد هزار تومان
مانومتر پروکسی دو گیج co2 ۱,۴۹۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و نود هزار تومان
مانومتر جنتک ۲۰۰ بار ۹,۶۵۰,۰۰۰
نه میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر جنرال اکسیژن پشت بند دار ۶۵۰,۰۰۰
ششصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر کیمیا مدل M138 ۸۳۹,۰۰۰
هشتصد و سی و نه هزار تومان
مانومتر ماکسی فلومتردار ۱,۵۸۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان
مانومتر اکسیژن ایرمکس Air Max ۶۲۵,۰۰۰
ششصد و بیست و پنج هزار تومان
مانومتر اکسیژن توان جم مدل نجات ۵۵۹,۰۰۰
پانصد و پنجاه و نه هزار تومان
مانومتر ۵۰ بار خروج جنتک آمریکا ۸,۷۸۰,۰۰۰
هشت میلیون و هفتصد و هشتاد هزار تومان
مانومتر ۴۰ بار خروجی گلور سوئیس ۸,۴۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و چهارصد هزار تومان
گرمکن توان جم ۶۳۰,۰۰۰
ششصد و سی هزار تومان
مانومتر اکسیژن پزشکی یاماتو تمام فلز ۷۱۵,۰۰۰
هفتصد و پانزده هزار تومان
مانومتر آرگون مسترینر ایتالیا ۲,۸۳۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد و سی هزار تومان
مانومتر اکسیژن توسن مدل OCR-3016 ۱,۸۴۸,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار تومان
مانومتر استیل ویکا صفحه ۶ سانت عمودی ۴۸۵,۰۰۰
چهارصد و هشتاد و پنج هزار تومان
مانومتر ۷۹۰۱ گلور سوئیس ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
نوزده میلیون تومان
مانومتر اکسیژن مدل YPST-MAKS ۱,۳۳۲,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار تومان
مانومتر اکسیژن مدل NTT-2591 نووا ۱,۷۸۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و هشتاد هزار تومان
مانومتر تک فلومتر توان جم ۱,۲۳۵,۰۰۰
یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار تومان
مانومتر دراگون DRAGON صفحه ۶ سانت عمودی خشک ۶۰… ۲۸۵,۰۰۰
دویست و هشتاد و پنج هزار تومان
مانومتر CO2 طرح زینسر ولکانو ۱,۵۰۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد هزار تومان
مانومتر اکسیژن (طرح جنرال) کوپال KUPAL ۳۵۰,۰۰۰
سیصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر اکسیژن آیرونمکس IM-OR2 ۹۰۷,۵۰۰
نهصد و هفت هزار پانصد تومان
مانومتر ۱ اینچ ewo ۷,۸۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و هشتصد هزار تومان
مانومتر گلور اکسیژن ۵,۹۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد هزار تومان
مانومتر اکسیژن سینا ۵۸۰,۰۰۰
پانصد و هشتاد هزار تومان
مانومتر اکسیژن بوتینا Butina ۷۳۰,۰۰۰
هفتصد و سی هزار تومان
مانومتر اکسیژن ویکتور چینی ۲,۳۰۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد هزار تومان
مانومتر هلیوم کد ۶۵ ۹۷۵,۰۰۰
نهصد و هفتاد و پنج هزار تومان
مانومتر کپسول اکسیژن ایزی لایف ۹۵۰,۰۰۰
نهصد و پنجاه هزار تومان
کپسول ۵ لیتری اکسیژن همراه مانومتر ۲,۱۰۰,۰۰۰
دو میلیون و صد هزار تومان
مانومتر اکسیژن مکسی Maxy ۷۵۰,۰۰۰
هفتصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر زینسر ۱,۰۹۰,۰۰۰
یک میلیون و نود هزار تومان
مانومتر ان دو او ایتالیایی N2O ۳,۳۰۰,۰۰۰
سه میلیون و سیصد هزار تومان
مانومتر ۲۰ بار گلور سوئیس ۸,۵۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و پانصد هزار تومان
مانومتر هیدروژن ماکسی ۱,۹۰۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد هزار تومان
مانومتر شیردار ۹۵۰,۰۰۰
نهصد و پنجاه هزار تومان
رگلاتور هلیوم جنتیک ۵۷۰,۰۰۰
پانصد و هفتاد هزار تومان
مانومتر ۳۰۰ بار خروج جنتک آمریکا ۴,۶۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر زینسر استیلن آلمان ۵,۴۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و چهارصد هزار تومان
مانومتر اکسیژن گسبار مدل or-141 ۵۴۰,۰۰۰
پانصد و چهل هزار تومان
مانومتر استیلن مسترینر ۳,۲۳۰,۰۰۰
سه میلیون و دویست و سی هزار تومان
درجه ۳۱۵ بار ویکا ۳۵۰,۰۰۰
سیصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر ماکسی ایتالیا ۶,۵۰۰,۰۰۰
شش میلیون و پانصد هزار تومان
مانومتر آرگون TJI 0212 ۹۵۰,۰۰۰
نهصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر موریس فلومتر دار تایوان ۳,۴۹۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و نود هزار تومان
مانومتر گاز نیتروژن موریس ۲,۹۹۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و نود هزار تومان
مانومتر جنرال آروا مدل ۲۵۰۵ ۵۵۰,۰۰۰
پانصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر ولکانو اکسیژن ۶۱۰,۰۰۰
ششصد و ده هزار تومان
مانومتر فلو بالا جنتک ۸,۹۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و نهصد هزار تومان
مانو متر لوترون PM-9102 ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
رگلاتور دو گیج توان جم مدل regulator Ar/Co2 ۲,۱۵۰,۰۰۰
دو میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
مانومتر کپسول اکسیژن نیکان ۸۱۰,۰۰۰
هشتصد و ده هزار تومان
مانومتر جنرال گسبار ۵۵۰,۰۰۰
پانصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر ewo 1/2 ۳,۶۰۰,۰۰۰
سه میلیون و ششصد هزار تومان
مانومتر زینسر چینی آرگون و co2 ۱,۵۰۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد هزار تومان
مانومتر ۳۰۰ بار خروجی ۶,۰۰۰,۰۰۰
شش میلیون تومان
مانومتر اکسیژن امداد ۶۵۰,۰۰۰
ششصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر اکسیژن نووا NTR-2591 ۱,۹۵۰,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر هاردکس مدلOR-02 ۱,۳۹۲,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و نود و دو هزار تومان
مانومتر فلومتر دار طرح ویکتور ۹۵۰,۰۰۰
نهصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر MAXES مکسز دوفلومتر ۹۰۰,۰۰۰
نهصد هزار تومان
مانومتر زینسر چینی نیتروژن ( ازت ) ۱,۳۰۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد هزار تومان
رگلاتور (مانومتر) گاز بیهوشی تک گیجه N2O ۱,۰۸۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتاد هزار تومان
مانومتر هیتردار ( گرمکن دار) چینی ۲,۱۰۰,۰۰۰
دو میلیون و صد هزار تومان
مانومتر ۶۰ بار خروجی گلور سوئیس ۹,۵۰۰,۰۰۰
نه میلیون و پانصد هزار تومان
مانومتر ۵۰ بار خروج موریس تایوان ۴,۵۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و پانصد هزار تومان
گیج فشار ویکا تمام استیل افقی (از پشت) صفحه… ۷۳۰,۰۰۰
هفتصد و سی هزار تومان
شیر مانومتر دار ۶۵۰,۰۰۰
ششصد و پنجاه هزار تومان
مانومتر اکسیژن ۷ بار جنتک ۵,۹۳۰,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد و سی هزار تومان
مانومتر هلیوم برای بادکنک ۷۰۰,۰۰۰
هفتصد هزار تومان
کپسول اکسیژن ۲۰ لیتری چینی | خانگی | بیمارستانی
 ۳٫۳۹۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری آهنی چینی پر با مانومتر
 ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۵ لیتری ایرانی به همراه مانومتر و متعلقات ۲۰۲۱
 ۲٫۳۳۴٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن آلومینیومی کیفی ۲ لیتری همراه با مانومتر
۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۲۰ لیتری به همراه مانومتر
۴٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۲.۵ لیتری استیل همراه کولی
 ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۲ لیتری فولادی به همراه مانومتر و متعلقات آن
۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن همراه دستگاه مانومتر ۱۰ لیتری
۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری ایرانی به همراه مانومتر و متعلقات – چهارراه کالا
۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری آهنی چینی پر با مانومتر
 ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۴۰ لیتری با مانومتر طبی
 ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول ۲ لیتری اکسیژن آلومینیومی با مانومتر و متعلقات (پر)
۵٫۱۶۰٫۰۰۰ تومان
فروش کپسول تنفسی پرتابل
۳٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
کپسول ۲۰ لیتری ایرانی به همراه مانومتر نجات
۳٫۸۹۰٫۰۰۰ تومان
کپسول ۱۰ لیتری چینی (پر)کلاهک دار برند پرسا به همراه مانومتر نجات و ماسک دهانی
۳٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری چینی به همراه مانومتر نجات
۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول ۲ لیتری به همراه مانومتر نجات
۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول ۲۰ لیتری چینی به همراه مانومتر نجات
۴٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسژن ۲ لیتری آلومینیوم به همراه مانومتر نجات
۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
مانومتر کپسول اکسیژن
۷۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۲۰ لیتری چینی همراه مانومتر و ماسک
۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن فلزی ۲/۵ لیتری همراه با مانومتر
۳٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۲/۵ لیتری همراه با مانومتر
۳٫۹۴۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۴۰ لیتری سفید به همراه مانومتر نجات
۶٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
لیوان مرطوب کننده مانومتر
۵۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری فولادی چینی ا Chinese 10 Liter Oxygen Cylinder
۱٫۹۴۹٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن مدل ۵ لیتری ا Oxygen cylinder 5Liter
 ۱٫۶۴۰٫۰۰۰ تومان
اسپری اکسیژن فومن شیمی ا Fouman Shimi Oxygen spray
۴۲٫۰۰۰ تومان
کپسول CO2 فولادی ۴۰ لیتری
۵٫۳۹۹٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۴۰ لیتری چینی نوآکبند
۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول ۱۰ لیتری اکسیژن
۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن مانومتردار ست جوشکاری
۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
اسپری اکسیژن بهاران با فشار ۸ بار ا Baharan Oxygen Spray 8 bar
۴۸٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۴۰ لیتری
۵٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول ۱۰ لیتری چینی گاز ازت
۲٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
کپسول ۴۰ لیتری آرگون پر
۵٫۳۹۹٫۰۰۰ تومان
کپسول هلیوم ۵۰ لیتری
 ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۲ لیتری استیل
 ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
اسپری اکسیژن بهاران مدل o2
 ۳۹٫۶۰۰ تومان
کپسول کمپوزیت ۹ لیتری
۹٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان
شیر کپسول اکسیژن ژاپنی
 ۳۲۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۵ لیتری آهنی وکتو
۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان
کپسول فولادی ۳۰۰ بار
 ۷٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۵ لیتری آلومینیوم چینی
 ۴٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان
کپسول آرگون ۱۰ لیتری فولادی
۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری آلومینیومی
۵٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۱ لیتری ۲۰۰ بار
۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
کپسول اکسیژن ۵ لیتری پر
۱٫۷۴۹٫۰۰۰ تومان
منبع :  فن ساختمان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا