ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت موتور برق در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا کوچک 

موتور برق در سال ۱۴۰۳

موتور برق رونیکس مدل RH-4708

۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان

موتور برق RH-4728 رونیکس

۱۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور ۶ کیلو وات رونیکس RH-4760

۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

موتور برق بنزینی ایمر مدل LT3900EB

نوشته های مشابه
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موتور برق ۳۰۰۰ وات سوپر استار مدل SUPER STAR SS7800AN

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

موتور برق HG2010 PG هیوندای

۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان

موتور برق ۲.۵ کیلووات اینورتر هیوندای مدل HG2525

۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

موتور برق HG5360-PG هیوندای

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موتور برق ۳ کیلو وات آسترا مدل AST3700AD

۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان

موتور برق ۶.۵ کیلو وات هیوندای مدل HG9650-PG

۳۳,۹۳۸,۰۰۰ تومان

موتور برق بنزینی اتوماتیک ۸.۵ کیلو وات هواسدان H9000D-A-ATS

۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موتور برق رونیکس مدل ۴۷۹۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

موتور برق گرین پاور مدل GR4500

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
موتور برق HG2010 PG هیوندای ۵,۸۴۸,۰۰۰
پنج میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار تومان
تبدیل کاربراتور موتور برق اکسکور xg168-3kw ۷۹۳,۵۰۰
هفتصد و نود و سه هزار پانصد تومان
موتور برق دیزلی سوپر سایلنت کوپ مدل KDF8500QQ ۷۵,۱۶۰,۰۰۰
هفتاد و پنج میلیون و صد و شصت هزار تومان
موتور برق لانسین بنزینی LC3500AS ۱۶,۴۰۰,۰۰۰
شانزده میلیون و چهارصد هزار تومان
موتور برق هیوندای مدل HG5355-PG ۱۸,۶۳۰,۰۰۰
هیجده میلیون و ششصد و سی هزار تومان
موتور برق اینورتر لانسین مدل LC 2000 i ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
بیست و نه میلیون و پانصد هزار تومان
موتور پمپ آب دیزلی ۴ اینچ هندلی آگرو مدل… ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
نوزده میلیون و پانصد هزار تومان
دیزل ژنراتور کوپ مدل KDF 16000XE-3/Q-3D ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
صد و دوازده میلیون تومان
موتور برق لانسین بنزینی LC8000DAS ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سی و پنج میلیون تومان
موتور برق گرین پاور مدل GR7500-E2 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سی و پنج میلیون تومان
موتوربرق سایلنت دیزلی واکسون مدل VACKSON KDE9500E ۳۹,۲۹۲,۰۰۰
سی و نه میلیون و دویست و نود و دو هزار تومان
موتور برق کیفی ایگل مدل EAGLE EGX1205 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
یازده میلیون تومان
موتور برق هیوندای مدل HG5370-PG ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
هیجده میلیون و نهصد هزار تومان
موتور برق سان پاور مدل SP-6000 ۱۱,۰۲۲,۰۰۰
یازده میلیون و بیست و دو هزار تومان
موتور برق بنزینی ۷.۵ کیلو وات آگرو مدل AG9000B ۲۷,۰۷۳,۰۰۰
بیست و هفت میلیون و هفتاد و سه هزار تومان
موتور تک دیزلی کوپ مدل KD170F ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
یازده میلیون و سیصد هزار تومان
موتور بنزینی HONDA GX270 ۶,۴۰۰,۰۰۰
شش میلیون و چهارصد هزار تومان
موتوربرق سوپر تایگر TG 2500 DC ۲,۸۹۰,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد و نود هزار تومان
موتور برق دوگانه سوز لانسین بنزینی LC9000DAS ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
چهل و دو میلیون تومان
موتور برق هیرو پاور مدل HP9900F ۹,۸۲۴,۰۰۰
نه میلیون و هشتصد و بیست و چهار هزار تومان
موتور برق جیانگ دانگ JD10000JWE2 توان ۷.۵ کیلووات ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
سی و هشت میلیون تومان
ژنراتور ۶ کیلو وات رونیکس RH-4760 ۳۱,۹۰۰,۰۰۰
سی و یک میلیون و نهصد هزار تومان
موتور برق RH-4728 رونیکس ۱۵,۲۵۰,۰۰۰
پانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
موتور برق ۱ کیلو وات کینگ من مدل KM 950 ۳,۹۶۰,۰۰۰
سه میلیون و نهصد و شصت هزار تومان
ژنراتور ۰.۸ کیلووات رونیکس مدل RH-4702 ۶,۳۵۰,۰۰۰
شش میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان
موتور برق کنزاکس مدل KPG-13000 ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
پانزده میلیون و نهصد هزار تومان
موتور برق بنزینی ایمر مدل LT3900EB ۹,۹۰۰,۰۰۰
نه میلیون و نهصد هزار تومان
ژنراتور بنزینی ELEMAX SH3200EX ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
یازده میلیون و ششصد هزار تومان
موتور برق بنزینی ۶۵۰۰ وات مدل ۱۱۶۵GW توسن ۳۵,۸۰۰,۰۰۰
سی و پنج میلیون و هشتصد هزار تومان
موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF8500XE ۳۹,۲۰۰,۰۰۰
سی و نه میلیون و دویست هزار تومان
موتور برق ۵.۳ کیلو وات موتور دیزلی هیوندای… ۴۰,۰۸۰,۰۰۰
چهل میلیون و هشتاد هزار تومان
موتور برق بنزینی سوپر تیجی مدل SUPERDOL ۴,۹۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد هزار تومان
موتور برق رونیکس ۶ کیلو وات مدل RH-4706 ۲۸,۴۰۰,۰۰۰
بیست و هشت میلیون و چهارصد هزار تومان
ژنراتور SKN-WM5500 ۲۲,۸۰۰,۰۰۰
بیست و دو میلیون و هشتصد هزار تومان
موتور برق رونیکس ۷ کیلو وات مدل RH-4707 ۳۱,۳۰۰,۰۰۰
سی و یک میلیون و سیصد هزار تومان
موتور برق بنزینی ۸.۵ کیلووات ای تی کیو مدل… ۳۵,۹۰۰,۰۰۰
سی و پنج میلیون و نهصد هزار تومان
موتور برق گرین پاور مدل GR4500 ۱۰,۹۸۰,۰۰۰
ده میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان
موتور برق ۳ کیلو وات آسترا مدل AST3700AD ۹,۱۰۵,۰۰۰
نه میلیون و صد و پنج هزار تومان
موتور برق ۲.۵ کیلووات اینورتر هیوندای مدل… ۲۳,۳۰۵,۰۰۰
بیست و سه میلیون و سیصد و پنج هزار تومان
موتور برق بنزینی پوتر مدل PT8000V ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
یازده میلیون و چهارصد هزار تومان
موتوربرق ۳.۵ کیلو وات بنزینی واکسون مدل VK… ۹,۰۰۰,۰۰۰
نه میلیون تومان
موتور برق بنزینی ۸۰۰ وات آروا مدل ۶۱۰۸ Arva ۶,۰۰۰,۰۰۰
شش میلیون تومان
موتور برق HG5360-PG هیوندای ۱۷,۴۰۰,۰۰۰
هفده میلیون و چهارصد هزار تومان
موتور برق بنزینی اتوماتیک ۸.۵ کیلو وات… ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سی و شش میلیون تومان
موتور برق ۳۰۰۰ وات سوپر استار مدل SUPER STAR SS7800AN ۵,۴۶۴,۰۰۰
پنج میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزار تومان
موتور برق اکتیو مدل AC2830H ۱۱,۴۶۳,۰۰۰
یازده میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار تومان
موتور برق ۸.۵ کیلو وات بنزینی پوتر مدل pt15000ves ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
بیست و پنج میلیون و پانصد هزار تومان
موتور برق هیوندای مدل HG1220-IG ۲۰,۹۳۹,۰۰۰
بیست میلیون و نهصد و سی و نه هزار تومان
موتور برق بنزینی آروا مدل ۶۱۰۹ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
شانزده میلیون تومان
موتوربرق هیوندای مدل HG8525 ۴۵,۴۵۰,۰۰۰
چهل و پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
موتور برق بنزینی سایلنت ۱۲۰۰وات رونیکس… ۱۴,۱۹۰,۰۰۰
چهارده میلیون و صد و نود هزار تومان
موتور تک بنزینی هوندا ۶.۵ اسب مدل G 200 هندی ۳,۵۰۰,۰۰۰
سه میلیون و پانصد هزار تومان
موتور برق بنزینی اکتیو تولز مدل AC-2865HN ۳۲,۵۵۰,۰۰۰
سی و دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
موتور برق لوتین ۳.۸ کیلو وات مدل LT3900S – هندلی ۸,۸۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و هشتصد هزار تومان
موتور برق بنزینی ۵۵۰۰وات مدل ۱۱۵۵GWتوسن ۳۳,۹۵۰,۰۰۰
سی و سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
موتور دیزلی کوپ مدل KD186 FA/FAE ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
چهارده میلیون و پانصد هزار تومان
موتور برق ۱۰۰۰ وات مدل RME 1200 ۷,۰۶۸,۰۰۰
هفت میلیون و شصت و هشت هزار تومان
ژنراتور هیوندای Hyundai HG8550-PG ۲۸,۰۱۷,۰۰۰
بیست و هشت میلیون و هفده هزار تومان
موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF6700X/XE ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
سی و چهار میلیون تومان
موتور برق بنزینی پوتر مدل PT3000V ۶,۵۰۰,۰۰۰
شش میلیون و پانصد هزار تومان
موتور برق هیوندای مدل HG1210-IG ۱۶,۷۷۱,۰۰۰
شانزده میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار تومان
موتور برق هیوندای مدل HG1230-IG ۳۱,۰۸۶,۰۰۰
سی و یک میلیون و هشتاد و شش هزار تومان
موتور برق رونیکس مدل RH-4708 ۵,۹۳۰,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد و سی هزار تومان
موتور برق سنترال پاور بنزینی ۱.۵ کیلو وات… ۶,۳۰۰,۰۰۰
شش میلیون و سیصد هزار تومان
موتور برق بنزینی گرین پاور مدل GR3500 ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
یازده میلیون و نهصد هزار تومان
موتوربرق کاما دیزلی مدل KAMA KDE7000E ۲۸,۷۱۰,۰۰۰
بیست و هشت میلیون و هفتصد و ده هزار تومان
موتور تک دیزلی کوپ مدل KD292F ۷۵,۵۰۰,۰۰۰
هفتاد و پنج میلیون و پانصد هزار تومان
موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF4000X/XE ۲۵,۷۰۰,۰۰۰
بیست و پنج میلیون و هفتصد هزار تومان
موتور برق ۳۵۰۰ وات هیرو پاور مدل HIRO POWER HP18500DX ۱۰,۱۸۳,۰۰۰
ده میلیون و صد و هشتاد و سه هزار تومان
موتور برق سوپر تی جی مدل TG950DC ۳,۵۵۰,۰۰۰
سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
ژنراتور (موتور برق) ۳.۵ کیلو وات AVR دار باس… ۶,۷۹۰,۰۰۰
شش میلیون و هفتصد و نود هزار تومان
موتور برق بنزینی ۳۳۰۰وات استارتی مدل ۱۱۳۳GWتوسن ۲۳,۴۰۰,۰۰۰
بیست و سه میلیون و چهارصد هزار تومان
موتور تک بنزینی آروا مدل ۶۱۱۱ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
بیست و هشت میلیون و پانصد هزار تومان
موتور برق رونیکس ۱.۲ کیلو وات مدل RH-4703 ۹,۳۰۰,۰۰۰
نه میلیون و سیصد هزار تومان
موتور برق ۶.۵ کیلو وات هیوندای مدل HG9650-PG ۳۳,۹۳۸,۰۰۰
سی و سه میلیون و نهصد و سی و هشت هزار تومان
موتور برق هیرو پاور مدلHP9850DX ۹,۰۸۱,۰۰۰
نه میلیون و هشتاد و یک هزار تومان
موتور تک بنزینی روبین ۵ اسب ۴,۱۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
موتور برق بنزینی هواسدان ۳.۲ کیلو وات مدل… ۱۶,۸۰۰,۰۰۰
شانزده میلیون و هشتصد هزار تومان
دیزل ژنراتور کوپ KDF8500XE/KDF8500Q3D ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
پنجاه و یک میلیون تومان
موتور برق بنزینی پوتر ۶.۵ کیلو وات مدل Pt13000Ves ۲۲,۳۰۰,۰۰۰
بیست و دو میلیون و سیصد هزار تومان
موتور تک دیزلی کوپ مدل KD2V80 ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
شصت و هفت میلیون تومان
موتور برق واکسون مدل VK1500 ۳,۸۰۰,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد هزار تومان
موتور برق بنزینی ۶۵۰۰ وات اکتیو مدل AC-2865HN ۲۷,۶۷۰,۰۰۰
بیست و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان
موتور برق (ژنراتور) ۱۳۰۰وات نووا مدل ۹۵۳۰ ۱۴,۸۶۰,۰۰۰
چهارده میلیون و هشتصد و شصت هزار تومان
موتور برق بنزینی ۱۱۰۰وات هندلی مدل۱۰۱۱Gتوسن ۹,۶۵۰,۰۰۰
نه میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
موتور تک بنزینی هوندا ۶.۵ اسب مدل GX 200… ۲,۶۰۰,۰۰۰
دو میلیون و ششصد هزار تومان
موتور برق بنزینی هوندا المکس مدل SHX1000 ۳۰,۶۹۰,۰۰۰
سی میلیون و ششصد و نود هزار تومان
موتور برق رونیکس ۲.۵ کیلو وات مدل RH-4704 ۱۲,۶۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و ششصد هزار تومان
موتور برق لانسین LC2500 AS ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
دوازده میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
موتور برق آسترا مدل AST3700AN ۴,۵۹۵,۰۰۰
چهار میلیون و پانصد و نود و پنج هزار تومان
موتور برق هیوندای مدل HG10000 ۱۱۴,۸۵۶,۰۰۰
صد و چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار تومان
موتور برق بنزینی ایمر مدل LT9000EB کد ۷KW ۲۲,۲۷۵,۰۰۰
بیست و دو میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار تومان
موتور برق LT950DC لانتاپ ۷,۴۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و چهارصد هزار تومان
موتور برق ( ژنراتور برق ۳ کیلو وات ) ۴ زمانه… ۱۳,۶۲۵,۰۰۰
سیزده میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار تومان
موتور برق هیوندای ۳ کیلو وات مدل hg5370 ۱۴,۳۵۵,۰۰۰
چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار تومان
ژنراتور DCA مدل AF6500 ۲۳,۱۷۶,۲۰۰
بیست و سه میلیون و صد و هفتاد و شش هزار دویست تومان
موتور برق واکسون مدل VGX9800 ۹,۴۰۰,۰۰۰
نه میلیون و چهارصد هزار تومان
موتور برق کنزاکس مدل KPG-1950 ۶,۵۹۰,۰۰۰
شش میلیون و پانصد و نود هزار تومان
موتوربرق بنزینی۳ کیلو وات واکسون مدل VK5500 ۸,۹۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و نهصد هزار تومان
موتور برق رویال ۸۰۰ وات بنزینی مدل ۹۵۰C سیم… ۳,۱۵۰,۰۰۰
سه میلیون و صد و پنجاه هزار تومان

موتور برق برق بنزینی تمام اتوماتیک ۸.۵کیلو وات جیانگ دانگ مدل JD8500 THEB_ATS

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موتور برق دیزلی کوپ مدل KDF8500XE

۳۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

موتور برق رونیکس ۶ کیلو وات مدل RH-4706

۳۲,۲۶۸,۰۰۰ تومان

دیزل ژنراتور کوپ مدل KDF 16000XE-3/Q-3D

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موتوربرق سوپر تایگر TG 2500 DC

۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان

موتور برق بنزینی سایلنت ۱۲۰۰وات رونیکس مدلRH-4791

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موتور تک بنزینی هوندا ۶.۵ اسب مدل G 200 هندی

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

موتور برق آسترا مدل AST3700AN

۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان

موتور برق هیوندای ۳ کیلو وات مدل hg5370

۱۴,۳۵۵,۰۰۰ تومان

موتور برق بی صدا راتو ۱ کیلو وات مدل R1000i

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موتور برق بنزینی آروا مدل ۶۱۰۹

۱۶,۶۱۱,۰۰۰ تومان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا