ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت میخ کوب در سال ۱۴۰۲

ساخت ویلا مدرن

میخ کوب در سال ۱۴۰۲

میخ کوب تی پو جیت مدل JIT – T50

۳,۹۴۹,۴۴۰ تومان

میخکوب بادی رونیکس مدل RA-1850

۱,۹۴۳,۰۰۰ تومان

میخ کوب جیتول مدل ۱۸۵۰A

۲,۰۶۹,۰۰۰ تومان

تفنگ میخکوب رونیکس مدل RH-0450

۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان

میخکوب بادی آروا اسکا مدل ۳۳۱۰

۱,۰۵۱,۳۸۰ تومان

میخ کوب اسکا جیت مدل JIT – F30

۲,۸۹۳,۴۴۰ تومان

میخ کوب بادی آنکور اسکا مدل F50

۷۵۵,۰۰۰ تومان

تفنگ میخکوب بتون کامرکس تایوان مدل COMREX CT-45

۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان

میخکوب مکس مدل MF50

۷۹۰,۰۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
میخ کوب بادی آنکور اسکا مدل F50 ۸۱۵,۰۰۰
هشتصد و پانزده هزار تومان
میخ کوپ بولتانگ مدل چاشنی دار ۱,۸۰۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد هزار تومان
میخکوب بادی رونیکس مدل RA-F30 ۱,۶۱۵,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و پانزده هزار تومان
میخ کوب شارژی آاگ مدل B18N18LI ۴۰,۴۵۰,۰۰۰
چهل میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
تفنگ میخ کوب نوا مدل NTG9450 ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
دوازده میلیون و صد هزار تومان
میخکوب بادی CT64 جیت ۴,۹۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد هزار تومان
میخکوب منگنه کوب برقی سوماک مدل E80-16 ۵,۸۲۰,۰۰۰
پنج میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان
میخکوب بادی سوماک مدل F18-50 ۶,۷۹۱,۰۰۰
شش میلیون و هفتصد و نود و یک هزار تومان
میخکوب بادی آروا اسکا مدل ۳۳۱۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و بیست هزار تومان
میخکوب بادی ان ای سی مدل NEC 2510 ۱,۲۰۰,۰۰۰
یک میلیون و دویست هزار تومان
میخ کوب جیتول مدل ۱۸۵۰A ۲,۱۸۴,۰۰۰
دو میلیون و صد و هشتاد و چهار هزار تومان
سوزن میخکوب آلفا مدل F10-50 ۱۵۰,۰۰۰
صد و پنجاه هزار تومان
میخکوب بادی ماکیتا مدل AF505N ۵,۵۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و پانصد هزار تومان
میخکوب بادی اسکا دامار مدل F50 ۱,۲۵۰,۰۰۰
یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
میخکوب بادی سوماک سرگرد مدل R-90PA ۲۹,۹۹۹,۰۰۰
بیست و نه میلیون و نهصد و نود و نه هزار تومان
میخ کوب نجاری دستی – TOSAN ۶۳۲,۰۰۰
ششصد و سی و دو هزار تومان
تفنگ میخکوب رونیکس مدل RH-0450 ۹,۲۵۰,۰۰۰
نه میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
میخ کوب بادی کنزاکس مدل F50 اسکا KAN-1850 ۱,۴۹۸,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار تومان
میخ کوب بادی مدل T50MC ۳,۹۰۰,۰۰۰
سه میلیون و نهصد هزار تومان
میخکوب بادی سوماک مدل T-64F ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
شانزده میلیون و نهصد هزار تومان
میخ کوب بادی نووا مدل NTA 1850 ۱,۶۹۸,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و نود و هشت هزار تومان
میخکوب بادی شیلدر مدل sh-f50 ۱,۸۰۴,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و چهار هزار تومان
میخکوب بادی TWDT اسکا مدل TW-18/30 ۲,۳۰۰,۰۰۰
دو میلیون و سیصد هزار تومان
میخ کوب تی پو جیت مدل JIT – T50 ۲,۶۲۶,۸۰۰
دو میلیون و ششصد و بیست و شش هزار هشتصد تومان
میخکوب بادی ب آ مدل SK350-224C ۴,۵۰۰,۰۰۰
چهار میلیون و پانصد هزار تومان
میخ میخکوب ۵۰۰۰ عددی مدل F40 تینا فلز ۱۸۱,۰۰۰
صد و هشتاد و یک هزار تومان
میخ کوب کا ال مدل KLZC6041E ۴,۹۱۷,۹۰۰
چهار میلیون و نهصد و هفده هزار نهصد تومان
میخکوب مکس مدل MF50 ۸۱۵,۰۰۰
هشتصد و پانزده هزار تومان
میخکوب بادی اسکا کرون مدل CT38107 ۱,۸۸۱,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و هشتاد و یک هزار تومان
میخ کوب بادی رونیکس مدل RA-CT64 ۳,۱۸۷,۸۰۰
سه میلیون و صد و هشتاد و هفت هزار هشتصد تومان
میخکوب بادی آروا اسکا مدل ۳۳۱۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد هزار تومان
گان بتن هیلتی Hilti HDM500 ۵,۸۹۰,۰۰۰
پنج میلیون و هشتصد و نود هزار تومان
تفنگ میخکوب بتون والتی تایوان مدل PT450V ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
یازده میلیون تومان
میخ کوب اسکا F 50 رونیکس مدل ۱۸۵۰A ۴,۱۶۵,۰۰۰
چهار میلیون و صد و شصت و پنج هزار تومان
میخ اسکا NAILS For Pneumatic Nailer F50 ۲۸۵,۰۰۰
دویست و هشتاد و پنج هزار تومان
دستگاه میخکوب اسکا آنکور مدل F30 ۶۱۰,۰۰۰
ششصد و ده هزار تومان
میخکوب شارژی میلواکی مدل M18CN16GA-202X ۴۵,۱۵۴,۰۰۰
چهل و پنج میلیون و صد و پنجاه و چهار هزار تومان
میخ کوب بولتانگ مدل چاشنی دار ۲,۸۷۹,۰۰۰
دو میلیون و هشتصد و هفتاد و نه هزار تومان
میخکوب بادی آما مدل f30 ۸۹۰,۰۰۰
هشتصد و نود هزار تومان
میخ کوب بادی پویا مدل PAN-F50 ۱,۷۵۵,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار تومان
میخ کوب بادی مدل ۲۰۱۱ ۱,۸۰۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد هزار تومان
میخ کوب بادی تیوان مدل T50 ۱,۴۳۷,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار تومان
میخ کوب بادی هیوندای مدل F50B ۲,۱۳۰,۰۰۰
دو میلیون و صد و سی هزار تومان
میخ کوب بادی آنکور تی پو مدل T50 ۱,۳۰۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد هزار تومان
میخ کوب جیتول مدل T50 ۳,۴۵۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
میخکوب بادی سوماک پلاک زن مدل W5-15 ۸,۱۲۰,۰۰۰
هشت میلیون و صد و بیست هزار تومان
منگنه کوب بادی دامار مدل ۴۲۰۳۸۰۲۱۶ ۱,۴۵۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
میخکوب بادی اسکا جیت مدل JIT 1850 ۳,۶۰۰,۰۰۰
سه میلیون و ششصد هزار تومان
میخکوب بادی هاردکس (F50) ۱,۶۴۰,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و چهل هزار تومان
میخکوب بادی رونیکس مدل RA-1850 ۱,۹۳۵,۰۰۰
یک میلیون و نهصد و سی و پنج هزار تومان
میخکوب بادی سوماک سرگرد مدل R-55 PA ۲۱,۹۹۸,۰۰۰
بیست و یک میلیون و نهصد و نود و هشت هزار تومان
میخکوب بادی ای پی ان مدل NL1850A ۱,۷۰۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد هزار تومان
میخ کوب بادی اکسکورت مدل xas01-f50 ۱,۸۳۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و سی هزار تومان
میخکوب بادی سوماک دو پایه مدل N-50 ۱۵,۵۹۸,۰۰۰
پانزده میلیون و پانصد و نود و هشت هزار تومان
میخکوب بادی هیوندای اسکا مدل HCN-9045 ۱۳,۲۰۷,۰۰۰
سیزده میلیون و دویست و هفت هزار تومان
میخکوب شارژی براش لس محک کد NM-18B ۵,۹۹۹,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد و نود و نه هزار تومان
میخکوب تی آنکور مدل CT64 ۱,۷۰۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد هزار تومان
میخ کوب چاشنی خور مدل ۳۶۱ ۲,۹۰۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد هزار تومان
میخکوب بادی به آ مدل ‏ ۴۶۴-۳۴۳C ۵,۹۵۰,۰۰۰
پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
میخکوب بادی تی پو رونیکس مدل RA-T50 ۲,۰۹۸,۳۲۰
دو میلیون و نود و هشت هزار سیصد و بیست تومان
تفنگ میخکوب بتون کامرکس تایوان مدل COMREX CT-45 ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
ده میلیون و صد هزار تومان
میخ کوب بادی ای پی ان مدل NL50T ۲,۴۳۷,۰۰۰
دو میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار تومان
میخ کوب اکسکورت مدل XDC21-232D ۵,۲۰۰,۰۰۰
پنج میلیون و دویست هزار تومان
میخ کوب پوکا مدل BNF501 ۱,۱۴۰,۰۰۰
یک میلیون و صد و چهل هزار تومان
میخکوب بادی اکتیو مدل AC2050T ۲,۲۰۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست هزار تومان
میخکوب تیپو انکور مدل ۱۶۵۰ ۱,۶۲۴,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار تومان
میخ کوب بادی توسن پلاس مدل TP10-T64 ۵,۱۷۰,۰۰۰
پنج میلیون و صد و هفتاد هزار تومان
میخکوب بادی پی ای جی مدل PAT-64 ۵,۱۹۲,۵۰۰
پنج میلیون و صد و نود و دو هزار پانصد تومان
دستگاه میخکوب NIV CN70 ۱۵,۷۹۵,۰۰۰
پانزده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار تومان
میخکوب بادی سوماک سرگرد مدل R-65PA ۲۵,۱۹۸,۰۰۰
بیست و پنج میلیون و صد و نود و هشت هزار تومان
میخکوب بادی کرون CT38106 ۱,۷۸۲,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار تومان
میخ کوب اسکا جیت مدل JIT – F30 ۲,۷۸۸,۰۰۰
دو میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار تومان
میخکوب بادی سوماک مدل F18-30 ۳,۴۶۵,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار تومان
میخکوب بادی دامار مدل SK-50 ۱,۳۸۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان
میخکوب بادی سوماک سرگرد مدل R-70PA ۳۰,۳۹۶,۰۰۰
سی میلیون و سیصد و نود و شش هزار تومان
میخکوب بادی تی پو آنکور مدل ANCHOR 1650 ۱,۳۳۰,۰۰۰
یک میلیون و سیصد و سی هزار تومان
میخکوب برقی زوبر مدل K10471 ۱,۷۵۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان
میخکوب بادی سوماک مدل F16-50 ۹,۲۴۶,۰۰۰
نه میلیون و دویست و چهل و شش هزار تومان
تفنگ میخکوب RSCO مدل NG3L ۳,۸۸۰,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان
میخ کوب بادی T هیوندای AN-T64 ۵,۸۸۰,۰۰۰
پنج میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان
دستگاه میخکوب بادی اسکا هیوندای مدل AN-F50 ۲,۲۴۰,۰۰۰
دو میلیون و دویست و چهل هزار تومان
میخکوب برقی سوماک مدل EF18/35 ۶,۸۴۰,۰۰۰
شش میلیون و هشتصد و چهل هزار تومان
میخ کوب بادی f30 ۵۶۵,۰۰۰
پانصد و شصت و پنج هزار تومان
میخکوب بادی CT38070 کرون ۱,۸۷۸,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و هفتاد و هشت هزار تومان
میخکوب بادی جیت JIT 1850A Brad Nailer ۳,۶۰۰,۰۰۰
سه میلیون و ششصد هزار تومان
میخکوب بادی تیپو ۶۴ نارکو ۴,۱۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
میخ کوب بادی توسن پلاس مدل TP10-TIPO50 ۲,۷۸۵,۲۱۰
دو میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار دویست و ده تومان
میخکوب بادی سوماک V زن مدل V-15AH ۱۶,۰۵۲,۰۰۰
شانزده میلیون و پنجاه و دو هزار تومان
میخکوب بادی آروا Arva تی مدل ۳۳۱۲ ۲,۹۹۸,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و نود و هشت هزار تومان
تفنگ میخکوب با چاشنی باروت ۱,۷۰۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد هزار تومان
میخ کوب بادی ماکیتا مدل af506 ۳,۸۵۰,۰۰۰
سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
میخ کوب بادی اکسکورت مدل XAS01-ST64 ۳,۴۰۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد هزار تومان
میخکوب اسکا ۵۰ رونیکس مدل Ronix 1850 ۳,۴۷۵,۸۰۰
سه میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار هشتصد تومان
میخکوب نواری ۵.۵ سانتیمتر دامار مدل CN57 ۹,۸۹۰,۰۰۰
نه میلیون و هشتصد و نود هزار تومان
دستگاه میخکوب NIV CN55 ۱۵,۲۱۰,۰۰۰
پانزده میلیون و دویست و ده هزار تومان
میخکوب برقی ۱۸۰۰ وات زوبر مدل KEN-F30 ۱,۷۲۵,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار تومان
میخ کوب بادی توتال مدل GA18 ۳,۵۴۷,۵۰۰
سه میلیون و پانصد و چهل و هفت هزار پانصد تومان
تفنگ میخکوب بتن والته مدل PT45 ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
سیزده میلیون و سیصد هزار تومان
میخکوب بادی تی پو ۵۰ (T50) مدل NTA-2050 نووا ۲,۲۳۳,۰۰۰
دو میلیون و دویست و سی و سه هزار تومان
میخ کوب منگنه کوب بادی اینهل مدل ۱۳۴ ۱,۸۰۰,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد هزار تومان

میخکوب بادی آروا Arva تی مدل ۳۳۱۲

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

میخکوب برقی ۱۸۰۰ وات زوبر مدل KEN-F30

۱,۵۳۹,۰۰۰ تومان

میخکوب بادی ای پی ان مدل NL1850A

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

میخکوب شارژی براش لس محک کد NM-18B

۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان

دستگاه میخکوب اسکا آنکور مدل F30

۵۳۷,۹۰۰ تومان

میخ کوب بادی رونیکس مدل RA-CT64

۳,۱۸۴,۰۰۰ تومان

میخکوب بادی سوماک V زن مدل V-15AH

۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

میخکوب بادی سوماک مدل F16-50

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

میخکوب بادی سوماک مدل F18-30

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان

میخکوب بادی رونیکس مدل RA-F30

۱,۶۱۵,۰۰۰ تومان
منبع :  ساخت و ساز

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا