ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت پرده هوا گرمایشی در سال ۱۴۰۲

 

پرده هوا گرمایشی در سال ۱۴۰۲

پرده هوا کویل دار میتسویی مدل RM-4012HW(با کلید)

۱۳,۶۸۹,۰۰۰ تومان

پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4018-L/Y (با ریموت)

۱۱,۶۷۳,۰۰۰ تومان

پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4020-L/Y (با ریموت)

۱۰,۵۷۶,۰۰۰ تومان

پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4006-L/Y(با ریموت)

۶,۶۵۸,۰۰۰ تومان

پرده هوا مدل FM12T6G-Y

۶٫۵۳۶٫۱۰۰ تومان

پرده هوای دکوراتیو فراز کاویان مدل FM 1209

۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان

پرده هوا ایستاده (V-Lux)

۶٫۵۳۶٫۱۰۰ تومان

پرده هوی بادگرم RM4010-S/Y-W-VY

۱۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان

پرده هوای دکوراتیو فراز کاویان مدل FM 1212

۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

پرده هوا باد گرم (RM40)

۶٫۵۳۶٫۱۰۰ تومان

پرده هوای بادگرم RM4020-S/Y-W-VY

۲۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

پرده هوا دور متغیر (S-iNS)

۶٫۵۳۶٫۱۰۰ تومان

پرده هوا صنعتی سه فاز (HV-WSH-SEP)

۶٫۵۳۶٫۱۰۰ تومان

پرده هوای فراز کاویان مدل FM4018 L/Y-LUX

۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

پرده هوا گرم گازسوز صنعتی

۶٫۵۳۶٫۱۰۰ تومان

پرده هوای بادگرم RM4012-S/Y-W-VY

۱۸٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان

پرده هوای دکوراتیو فراز کاویان مدل FM 1215

۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

پرده هوای بادگرم RM4018-S/Y-W-VY

۲۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

پرده هوای فراز کاویان مدل FM4012 L/Y-LUX

۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

پرده هوا کویل‌دار میتسویی مدل RM-4009-HW

 ۹٫۲۳۶٫۵۰۰ تومان

پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4006-L/Y(با کلید)

۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان

پرده هوا دیواری ۲۰۰ سانتیمتری فراز کاویان

 ۱۱٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان

پرده هوا تکفاز کابین ساده FM4010 فراز کاویان ۱۰۰ سانتی متری

۹٫۰۳۵٫۰۰۰ تومان

پرده هوا air jet تک فاز مدل لوکس

۱۱٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان

پرده هوا تکفاز (کابین لوکس) فرازکاویان مدل FM4006L/Y-LUX

 ۷٫۹۲۰٫۰۰۰ تومان

پرده هوا تکفاز کابین ساده FM4009 فراز کاویان ۹۰ سانتی متری

 ۸٫۷۶۳٫۰۰۰ تومان

پرده هوا تکفاز کابین ساده FM4015 فراز کاویان ۱۵۰ سانتی متری

 ۹٫۳۲۵٫۰۰۰ تومان

پرده هوا فرازکاویان مدل FM4012 L/Y

 ۹٫۵۷۴٫۰۰۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
پرده هوا میتسویی DM-4012L-Y ۹,۸۲۰,۰۰۰
نه میلیون و هشتصد و بیست هزار تومان
پرده‌هوا تک‌فاز توکار میتسویی مدل FM-4020-CS-L/Y ۱۱,۲۲۸,۰۰۰
یازده میلیون و دویست و بیست و هشت هزار تومان
پرده هوا سری COR ساخت SP اسپانیا – COR-IND-M 1000 W27 ۲۲,۳۹۷,۰۰۰
بیست و دو میلیون و سیصد و نود و هفت هزار تومان
پرده هوای سه فاز – صنعتی میتسویی مدل IM-2012 ۱۱,۴۹۷,۰۰۰
یازده میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار تومان
پرده هوا میتسویی سرمایشی گرمایشی HM4020 (کویل… ۱۶,۶۹۸,۰۰۰
شانزده میلیون و ششصد و نود و هشت هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4020 L/Y-LUX ۸,۹۴۴,۰۰۰
هشت میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار تومان
کویل گرمایشی گرین به ظرفیت ۳۰۰۰۰ Coil ۱,۷۰۰,۰۰۰
یک میلیون و هفتصد هزار تومان
پرده هوا فرازکاویان مدل FM4020 L/Y ۱۲,۳۴۳,۰۰۰
دوازده میلیون و سیصد و چهل و سه هزار تومان
پرده هوا کویل دار ۹۰ سانتی متر میتسویی مدل RM ۱۶,۰۲۳,۰۰۰
شانزده میلیون و بیست و سه هزار تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل HM-4009HW(با کلید) ۱۲,۰۱۷,۰۰۰
دوازده میلیون و هفده هزار تومان
پرده هوا میتسویی مدل FM4012 ۸,۷۷۶,۰۰۰
هشت میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار تومان
پرده هوا میتسویی (کلید دار) BM 4012 ۸,۷۲۷,۰۰۰
هشت میلیون و هفتصد و بیست و هفت هزار تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4010-L/Y (با… ۹,۴۲۴,۰۰۰
نه میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4015-L/Y (با… ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ده میلیون تومان
پرده هوا دکوراتیو ۹۰ سانتی متر میتسویی مدل DM ۱۱,۰۶۳,۰۰۰
یازده میلیون و شصت و سه هزار تومان
پرده هوا صنعتی اینورتر ۷۰ سانتی متر میتسویی… ۱۴,۴۷۵,۲۰۰
چهارده میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار دویست تومان
پرده هوا تک فاز باکسی میتسویی مدل BM-4018-L/Y ۱۱,۲۳۳,۰۰۰
یازده میلیون و دویست و سی و سه هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4010-L/Y (با… ۸,۱۷۰,۰۰۰
هشت میلیون و صد و هفتاد هزار تومان
پرده هوا تک فاز باکسی میتسویی مدل BM-4010-L/Y ۸,۹۰۵,۰۰۰
هشت میلیون و نهصد و پنج هزار تومان
کویل گرمایشی هایسنس به ظرفیت ۳۶۰۰۰ Coil ۳,۴۵۰,۰۰۰
سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4018-L/Y (با… ۱۰,۴۱۰,۰۰۰
ده میلیون و چهارصد و ده هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4018 L/Y-LUX ۸,۷۴۷,۰۶۰
هشت میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار شصت تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1215-T6-GY ۸,۳۱۸,۷۸۰
هشت میلیون و سیصد و هیجده هزار هفتصد و هشتاد تومان
پرده هوا میتسویی ریموت دار BM 4018 ۸,۱۶۲,۷۰۰
هشت میلیون و صد و شصت و دو هزار هفتصد تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4018S/Y-W ۱۵,۵۰۴,۰۸۰
پانزده میلیون و پانصد و چهار هزار هشتاد تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4006-L/Y(با… ۶,۶۵۸,۰۰۰
شش میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار تومان
پرده هوا ۱۰۰ سانتی متر میتسویی مدل BM ۱۰,۹۴۱,۰۰۰
ده میلیون و نهصد و چهل و یک هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1209-T6-GY ۶,۵۵۳,۲۰۰
شش میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار دویست تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4009 L/Y-LUX ۶,۵۵۳,۲۰۰
شش میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار دویست تومان
پرده هوا توکار ۱۸۰ سانتی متر میتسویی مدل FM ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
چهارده میلیون و سیصد هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4010S/Y-W ۱۰,۱۵۳,۱۶۰
ده میلیون و صد و پنجاه و سه هزار صد و شصت تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل RM-4020HW(با ریموت) ۱۸,۵۲۷,۰۰۰
هیجده میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار تومان
پرده هوا تک فاز دکوراتیو میتسویی مدل DM-4020-L/Y ۱۱,۶۶۰,۰۰۰
یازده میلیون و ششصد و شصت هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان کابین ساده مدل FM4018 L/Y ۱۲,۰۷۰,۰۰۰
دوازده میلیون و هفتاد هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4009-L/Y (با… ۸,۱۱۹,۰۰۰
هشت میلیون و صد و نوزده هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان کویل آبگرم RM4015S/Y-W-LUX-V7 ۱۸,۴۵۷,۰۰۰
هیجده میلیون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4015SJ-3D/Y ۱۷,۱۲۰,۸۸۰
هفده میلیون و صد و بیست هزار هشتصد و هشتاد تومان
پرده‌هوا تک ‌فاز توکار میتسویی مدل FM-4015-CS-L/Y ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان
پرده هوای سه فاز – صنعتی میتسویی مدل HIM-2012 ۱۷,۹۳۰,۰۰۰
هفده میلیون و نهصد و سی هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4020-L/Y (با… ۱۰,۶۹۴,۳۲۰
ده میلیون و ششصد و نود و چهار هزار سیصد و بیست تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4010 L/Y-LUX ۶,۷۵۷,۰۲۰
شش میلیون و هفتصد و پنجاه و هفت هزار بیست تومان
پرده هوا تک فاز باکسی میتسویی مدل BM-4015-L/Y ۱۰,۳۸۰,۰۰۰
ده میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان
کویل گرمایشی هایسنس به ظرفیت ۲۴۰۰۰ Coil ۳,۰۰۰,۰۰۰
سه میلیون تومان
پرده هوا میتسویی DM-4010L-Y ۹,۲۷۹,۰۰۰
نه میلیون و دویست و هفتاد و نه هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4015S/Y-W ۱۳,۳۷۵,۵۸۰
سیزده میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار پانصد و هشتاد تومان
پرده هوا فراز کاویان با کابین لوکس و کویل… ۲۱,۴۰۶,۰۰۰
بیست و یک میلیون و چهارصد و شش هزار تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4015-L/Y (با… ۸,۳۴۴,۷۰۰
هشت میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار هفتصد تومان
پرده هوا ۲۰۰ سانتی متر میتسویی FM-4020L-Y ۱۰,۳۴۱,۰۰۰
ده میلیون و سیصد و چهل و یک هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان کابین ساده مدل FM4015 L/Y ۱۱,۴۷۸,۰۰۰
یازده میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هزار تومان
پرده هوا میتسویی (کلید دار) FM 4012-CS ۸,۸۲۶,۰۰۰
هشت میلیون و هشتصد و بیست و شش هزار تومان
پرده هوا ۲۰۰ سانتی متر میتسویی مدل BM ۱۴,۰۸۴,۰۰۰
چهارده میلیون و هشتاد و چهار هزار تومان
پرده هوا ۱۸۰ سانتی متر میتسویی FM-4018-L-Y ۱۰,۶۹۰,۰۰۰
ده میلیون و ششصد و نود هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4012-L/Y (با… ۸,۵۴۸,۰۰۰
هشت میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4009-L/Y (با… ۸,۲۱۰,۰۲۰
هشت میلیون و دویست و ده هزار بیست تومان
پرده هوا میتسویی IM2007 ۱۰,۱۵۸,۰۰۰
ده میلیون و صد و پنجاه و هشت هزار تومان
پرده‌هوا تک‌فاز توکار میتسویی مدل FM-4012-CS-L/Y ۹,۰۰۰,۰۰۰
نه میلیون تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4009-L/Y (با… ۸,۴۸۳,۰۰۰
هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و سه هزار تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل HM-4015HW(با ریموت) ۱۵,۴۶۵,۰۰۰
پانزده میلیون و چهارصد و شصت و پنج هزار تومان
پرده هوا تک فاز باکسی میتسویی مدل BM-4009-L/Y ۸,۷۹۹,۴۰۰
هشت میلیون و هفتصد و نود و نه هزار چهارصد تومان
پرده هوا ۶۰ سانتی متر میتسویی مدل FM ۸,۴۹۹,۸۲۰
هشت میلیون و چهارصد و نود و نه هزار هشتصد و بیست تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل RM-4009HW(با کلید) ۱۲,۵۸۴,۰۰۰
دوازده میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار تومان
پرده هوا ۱۵۰ سانتی متر میتسویی مدل BM ۱۲,۶۶۵,۰۰۰
دوازده میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4012 L/Y-LUX ۷,۱۶۰,۳۶۰
هفت میلیون و صد و شصت هزار سیصد و شصت تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM4015 L/Y-LUX ۸,۳۱۸,۷۸۰
هشت میلیون و سیصد و هیجده هزار هفتصد و هشتاد تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل RM-4012HW(با کلید) ۱۳,۳۸۰,۰۰۰
سیزده میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان
پرده هوا کویل دار ۱۵۰ سانتی متر میتسویی مدل RM ۲۰,۴۴۸,۰۰۰
بیست میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار تومان
پرده هوا میتسویی اداری تجاری مدل FM4030 (تک فاز) ۲,۱۱۶,۰۰۰
دو میلیون و صد و شانزده هزار تومان
پرده هوا فراز کاویان با کابین لوکس و کویل… ۱۸,۴۵۷,۰۰۰
هیجده میلیون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان کابین ساده مدل FM4009 L/Y ۹,۰۴۳,۰۰۰
نه میلیون و چهل و سه هزار تومان
پرده هوا فراز کاویان با کابین لوکس و کویل… ۲۱,۴۰۶,۰۰۰
بیست و یک میلیون و چهارصد و شش هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل RM4020S/Y-W ۱۶,۰۴۰,۷۲۰
شانزده میلیون و چهل هزار هفتصد و بیست تومان
پرده هوای سه فاز – صنعتی میتسویی مدل HIM-2007-H/W ۱۱,۲۲۲,۰۰۰
یازده میلیون و دویست و بیست و دو هزار تومان
پرده هوا تک فاز باکسی میتسویی مدل BM-4020-L/Y ۱۱,۰۱۰,۰۰۰
یازده میلیون و ده هزار تومان
پرده هوا فراز کاویان با کابین لوکس و کویل… ۱۴,۰۱۰,۰۰۰
چهارده میلیون و ده هزار تومان
پرده هوای کویل دار (دکوراتیو) مدل RM4020S/Y-W-LUX-V7 ۲۲,۱۳۵,۰۰۰
بیست و دو میلیون و صد و سی و پنج هزار تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل RM-4009HW(با ریموت) ۸,۳۰۸,۰۰۰
هشت میلیون و سیصد و هشت هزار تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل RM-4015HW(با ریموت) ۱۶,۵۲۴,۰۰۰
شانزده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1212-T6-GY ۷,۱۶۰,۳۶۰
هفت میلیون و صد و شصت هزار سیصد و شصت تومان
پرده هوا میتسویی مدل FM4010 ۸,۳۴۰,۰۰۰
هشت میلیون و سیصد و چهل هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4006-L/Y(با… ۶,۷۳۲,۱۸۰
شش میلیون و هفتصد و سی و دو هزار صد و هشتاد تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4018-L/Y (با… ۱۱,۶۷۳,۰۰۰
یازده میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل HM-4009HW(با ریموت) ۱۰,۶۶۵,۰۰۰
ده میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4012-L/Y (با… ۸,۷۱۰,۰۰۰
هشت میلیون و هفتصد و ده هزار تومان
پرده هوا میتسویی (ریموت دار) BM 4015 ۱۱,۰۷۶,۰۰۰
یازده میلیون و هفتاد و شش هزار تومان
پرده هوا میتسویی مدل FM-4009-CS-L/Y ۸,۵۰۰,۰۰۰
هشت میلیون و پانصد هزار تومان
پرده هوا کویل دار ۲۰۰ سانتی متر میتسویی مدل RM ۲۲,۸۷۴,۰۰۰
بیست و دو میلیون و هشتصد و هفتاد و چهار هزار تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4012-L/Y (با… ۹,۹۲۹,۹۲۰
نه میلیون و نهصد و بیست و نه هزار نهصد و بیست تومان
پرده هوا توکار ۱۵۰ سانتی متر میتسویی مدل FM ۱۳,۵۸۱,۴۰۰
سیزده میلیون و پانصد و هشتاد و یک هزار چهارصد تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4018-L/Y (با… ۱,۱۵۷,۰۰۰
یک میلیون و صد و پنجاه و هفت هزار تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4010-L/Y (با… ۹,۰۷۲,۰۰۰
نه میلیون و هفتاد و دو هزار تومان
پرده هوای سه فاز – صنعتی میتسویی مدل HIM-2012-H/W ۱۳,۴۶۴,۰۰۰
سیزده میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزار تومان
پرده هوای فراز کاویان (Airjet) مدل FM1218-T6-GY ۸,۷۴۷,۰۶۰
هشت میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار شصت تومان
پرده هوا تک فاز باکسی میتسویی مدل BM-4012-L/Y ۶,۶۴۳,۰۰۰
شش میلیون و ششصد و چهل و سه هزار تومان
پرده هوا کویل دار میتسویی مدل HM-4012HW(با کلید) ۱۲,۷۳۴,۰۰۰
دوازده میلیون و هفتصد و سی و چهار هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4015-L/Y (با… ۱۰,۵۱۰,۵۰۰
ده میلیون و پانصد و ده هزار پانصد تومان
پرده هوا میتسویی (کلید دار) FM 4018-CS ۱۰,۶۱۲,۰۰۰
ده میلیون و ششصد و دوازده هزار تومان
پرده هوا میتسویی DM-4018L-Y ۱۴,۵۷۳,۰۰۰
چهارده میلیون و پانصد و هفتاد و سه هزار تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4020-L/Y (با… ۱۰,۵۷۶,۰۰۰
ده میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار تومان
پرده هوا توکار ۱۲۰ سانتی متر میتسویی مدل FM ۱۱,۷۳۹,۳۰۰
یازده میلیون و هفتصد و سی و نه هزار سیصد تومان
پرده‌هوا تک‌ فاز توکار میتسویی مدل FM-4018-CS-L/Y ۱۰,۸۵۰,۰۰۰
ده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان
پرده هوا کویل دار گرمایشی میتسویی مدل HM-4020-HW
۱۷٫۰۷۸٫۰۰۰ تومان
پرده هوا کویل‌دار میتسویی مدل RM-4009-HW
۹٫۲۳۶٫۵۰۰ تومان
پرده هوا کویل دار سرمایشی و گرمایشی میتسویی مدل RM 4015
 ۱۱٫۸۷۵٫۵۰۰ تومان
پرده هوا سرمایشی و گرمایشی میتسویی مدل RM 4012
 ۱۰٫۳۶۹٫۵۰۰ تومان
پرده هوا میتسویی مدل FM4020-L/Y ا Mitsui FM4020-L/Y Air Curtain
 ۱۰٫۵۷۶٫۰۰۰ تومان
پرده هوا میتسویی IM-2007EM
۱۱٫۱۹۷٫۰۰۰ تومان
پرده هوا کویل دار گرمایشی میتسویی مدل HM-4015-HW
 ۱۵٫۴۶۵٫۰۰۰ تومان
پرده هوا کویل دار گرمایشی میتسویی مدل HM-4012-HW
۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
پرده هوا کویل دار سرمایشی و گرمایشی میتسویی مدل HM 4009
۱۰٫۷۸۳٫۵۰۰ تومان
پرده هوا کویل دار گرمایشی میتسویی مدل HM-4009-HW
۱۰٫۶۶۵٫۰۰۰ تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4020-L/Y
۱۱٫۹۲۵٫۰۰۰ تومان
پرده هوای میتسویی مدل BM4020
۱۱٫۵۶۲٫۰۰۰ تومان
پرده هوا میتسویی (کلید دار) BM 4020
۸٫۰۸۰٫۸۰۰ تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4006-L/Y(با کلید)
 ۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4012-L/Y (با کلید)
 ۸٫۵۴۸٫۰۰۰ تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4009-L/Y
 ۸٫۱۱۹٫۰۰۰ تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4018-L/Y
۱۰٫۴۱۰٫۰۰۰ تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4010-L/Y (با کلید)
 ۸٫۱۷۰٫۰۰۰ تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4015-L/Y
 ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
پرده هوای بادگرم RM4020-S/Y-W-VY
۲۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان
پرده هوای کویل دار (دکوراتیو) فرازکاویان مدل RM4020S/Y-W-LUX-V7
۳۱٫۷۷۱٫۰۰۰ تومان
پرده هوای کویل دار (دکوراتیو) فرازکاویان مدل RM4020S/J-3D/Y-V7
۲۵٫۷۳۸٫۰۰۰ تومان
پرده هوا توکار میتسویی مدل FM-4020-CS-L/Y
۱۱٫۴۸۰٫۰۰۰ تومان
پرده هوا تک فازباکس میتسویی مدل BM 4020 (با ریموت)
۸٫۳۹۹٫۳۰۰ تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4010-L/Y (با کلید)
 ۹٫۲۷۹٫۰۰۰ تومان
پرده هوای میتسویی مدل BM4010
۸٫۹۹۰٫۰۰۰ تومان
پرده هوای میتسویی مدل BM4009
۸٫۷۹۹٫۴۰۰ تومان
پرده هوای میتسویی DM-4009
۶٫۰۷۸٫۸۰۰ تومان
پرده هوای میتسویی DM-4018
۱۱٫۸۰۲٫۷۰۰ تومان
پرده هوا میتسویی (کلید دار) DM 4015
۱۱٫۱۹۴٫۰۰۰ تومان
پرده هوا میتسویی (ریموت دار) FM-4012CS-LY
۹٫۱۲۷٫۳۰۰ تومان
پرده هوا میتسویی (ریموت دار) FM 4020-CS
۱۱٫۶۱۱٫۶۰۰ تومان
پرده هوای میتسویی DM-4020
۱۲٫۰۵۷٫۵۰۰ تومان
پرده هوا توکار میتسویی مدل FM 4020 CS (با ریموت)
۱۱٫۹۷۵٫۶۰۰ تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4012-L/Y (با کلید)
 ۶٫۶۴۳٫۰۰۰ تومان
پرده هوا میتسویی IM-2012HW
۱۱٫۸۹۸٫۰۰۰ تومان
پرده هوای میتسویی مدل BM4015
۱۰٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4018-L/Y
۱۱٫۶۷۳٫۰۰۰ تومان
پرده هوای میتسویی HIM 2012
۱۴٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان
پرده هوا میتسویی (ریموت دار) BM-4018LY
۷٫۸۴۴٫۲۰۰ تومان
پرده هوا دکوراتیو میتسویی مدل DM-4009-L/Y
۸٫۷۷۵٫۰۰۰ تومان
پرده هوا تک فازباکس میتسویی مدل BM 4015 (با ریموت)
۷٫۵۵۳٫۰۰۰ تومان
پرده هوا تکفاز (کابین لوکس) فرازکاویان مدل FM4020L/Y-LUX
 ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان
پرده هوا کویل دار (دکوراتیو) فرازکاویان مدل RM4010S/Y-W-V7
 ۱۵٫۴۷۶٫۴۵۰ تومان
پرده هوای میتسویی FM4012
۹٫۰۰۷٫۱۸۰ تومان
پرده هوا بدون کویل میتسویی مدل FM-4025-L/Y
۱۶٫۷۷۶٫۰۰۰ تومان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا