ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت کنتاکتور در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا ارزان

کنتاکتور در سال ۱۴۰۳

کنتاکتور پارس فانال، ۹ آمپر، ۴ کیلووات، بوبین AC، مدل PFC-9

۲۱۷,۵۰۰ تومان

کنتاکتور پارس فانال، ۴۰ آمپر، ۱۸.۵ کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-40

۵۲۸,۲۰۰ تومان

کنتاکتور هیوندا HGC 25 بوبین ۲۲۰ ولت

۴۲۵,۲۰۰ تومان

کنتاکتور پارس فانال، ۳۲ آمپر، ۱۵ کیلووات، بوبین AC ، مدل PFC-32

نوشته های مشابه
۴۳۱,۰۰۰ تومان

کنتاکتور پارس فانال مدل PFC-18 بوبین ۲۲۰VAC

۴۶۶,۲۰۰ تومان

کنتاکتور قدرت، ۳۲ آمپر، ۱۵ کیلووات، بوبین ۲۲۰ VAC ، برند هیوندای مدل HGC

۹۳۵,۰۰۰ تومان

کنتاکتور قدرت، ۵۰ آمپر، ۲۲کیلووات، بوبین ۲۴ تا ۳۸۰ VAC، برند هیوندای مدل HGC

۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان

کنتاکتور ۶۵ آمپر، ۳۰ کیلووات، بوبین ۲۲۰VAC ، برند هیوندای مدل HGC

۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان

کنتاکتور پارس فانال مدل PFC-22 بوبین ۲۲۰VAC

۵۳۰,۰۰۰ تومان

کنتاکتور ۶۵ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC1-6511

۱,۲۸۸,۷۵۰ تومان

کنتاکتور ۴۰ آمپر، ۱۸.۵کیلووات، بوبین ۲۲۰VAC ، برند هیوندای مدل HGC

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

کنتاکتور ۸۰ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC1-8011

۲,۱۱۳,۶۵۰ تومان
عنوان قیمت تصویر
کنتاکتور ۸۰ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC1-8011 ۱,۶۱۱,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و یازده هزار تومان
کنتاکتور ۵۰ آمپر ۲۲ کیلووات برند CHINT بوبین VAC… ۸۷۵,۰۰۰
هشتصد و هفتاد و پنج هزار تومان
کنتاکتور پارس فانال، ۴۰ آمپر، ۱۸.۵ کیلووات،… ۵۲۸,۲۰۰
پانصد و بیست و هشت هزار دویست تومان
تایمرستاره مثلت سریDTJN-300M-14JN4 N شیواامواج ۳۸۵,۲۵۰
سیصد و هشتاد و پنج هزار دویست و پنجاه تومان
کنتاکتور ۹ آمپر (۱۱۰VAC) هیوندای مدل HGCB ۶۲۰,۰۰۰
ششصد و بیست هزار تومان
کنتاکتور ۶۳۰ آمپر (۲۲۰V) LS مدل MC-630a ۳۱,۸۰۵,۵۳۶
سه میلیارد و صد و هشتاد میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار پنج تومان
کنتاکتور ۲۶۵ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC2-265 ۶,۴۰۶,۰۰۰
شش میلیون و چهارصد و شش هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۵۰۰ آمپر،۲۶۵ کیلووات، بوبین VAC… ۱۷,۴۳۳,۰۰۰
هفده میلیون و چهارصد و سی و سه هزار تومان
کنتاکتور پارس فانال، ۹ آمپر، ۴ کیلووات،… ۲۱۷,۵۰۰
دویست و هفده هزار پانصد تومان
کنتاکتور قدرت، ۶ آمپر، ۳ کیلووات، بوبین VAC… ۳۳۰,۰۰۰
سیصد و سی هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۱۵۰ آمپر،۷۵ کیلووات، بوبین… ۲,۹۵۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 130a1 بوبین ۲۴۰-۱۰۰ AC/DC ۳,۴۷۸,۵۰۰
سه میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هزار پانصد تومان
کنتور برق(فرعی) آنالوگ ۳۵۰,۰۰۰
سیصد و پنجاه هزار تومان
کنتاکتور پارس فانال، ۵۰ آمپر، ۲۲ کیلووات،… ۹۹۷,۵۰۰
نهصد و نود و هفت هزار پانصد تومان
کنتاکتور ۱۲ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC7-1211 ۲۶۷,۰۰۰
دویست و شصت و هفت هزار تومان
مولتی تایمر دیجیتال شیوا امواج ۵۶۰,۰۰۰
پانصد و شصت هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 130a بوبین ۲۲۰ ولت ۳,۳۳۱,۸۰۰
سه میلیون و سیصد و سی و یک هزار هشتصد تومان
کنتاکتور ۴۰ آمپر ۱۸.۵کیلووات برند CHINT بوبین VAC… ۹۵۵,۰۰۰
نهصد و پنجاه و پنج هزار تومان
کنتاکتور پارس فانال مدل PFC-18 بوبین ۲۲۰VAC ۳۶۰,۰۰۰
سیصد و شصت هزار تومان
کنتاکتور ۴۰ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC1-4011 ۷۱۵,۰۰۰
هفتصد و پانزده هزار تومان
محافظ کنتاکتور (۲۰JN2) شیوا امواج ۲۹۱,۰۰۰
دویست و نود و یک هزار تومان
کنتاکتور پارس فانال، ۱۲۵ آمپر، ۶۰ کیلووات،… ۴,۴۵۸,۰۰۰
چهار میلیون و چهارصد و پنجاه و هشت هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 150a بوبین ۲۲۰ ولت ۳,۸۳۹,۸۵۰
سه میلیون و هشتصد و سی و نه هزار هشتصد و پنجاه تومان
کنتاکتور قدرت، ۴۰ آمپر، ۱۸.۵کیلووات، بوبین ۲۴… ۱,۶۹۰,۰۰۰
یک میلیون و ششصد و نود هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۱۳۰ آمپر، ۶۵ کیلووات، بوبین… ۲,۹۵۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
کنتاکتور ۱۸ آمپر، ۷.۵کیلووات، بوبین ۲۲۰VAC ،… ۶۵۰,۰۰۰
ششصد و پنجاه هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۱۱۵ آمپر،۶۰ کیلووات، بوبین… ۲,۵۸۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان
کنتاکتور پارس فانال، ۱۸۰ آمپر، ۹۰ کیلووات،… ۷,۳۸۱,۰۰۰
هفت میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۹ آمپر، ۴کیلووات، بوبین ۲۲۰VAC… ۲۱۴,۵۰۰
دویست و چهارده هزار پانصد تومان
کنتاکتور ۴۰ آمپر، ۱۸.۵کیلووات، بوبین ۲۲۰VAC ،… ۸۸۰,۰۰۰
هشتصد و هشتاد هزار تومان
کنتاکتور ۲۲۵ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC2-225 ۴,۹۲۱,۹۰۰
چهار میلیون و نهصد و بیست و یک هزار نهصد تومان
کنتاکتور ۹ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC1-0910 ۲۴۹,۵۰۰
دویست و چهل و نه هزار پانصد تومان
کنتاکتور قدرت، ۵۰ آمپر اشنایدر ۲۲ کیلووات،… ۲,۱۸۰,۰۰۰
دو میلیون و صد و هشتاد هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۵۰ آمپر، ۲۲کیلووات، بوبین ۲۴… ۱,۴۸۵,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار تومان
کنتاکتور تکفاز ( دو پل ) ۲۵ آمپر برند JBH،… ۲۵۰,۰۰۰
دویست و پنجاه هزار تومان
سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج (سری N) ۵۸۰,۰۰۰
پانصد و هشتاد هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۱۲ آمپر، ۵٫۵کیلووات، بوبین… ۲۱۹,۸۰۰
دویست و نوزده هزار هشتصد تومان
کنتاکتور خازنی ۴۰کیلوواری پرتوخازن PKC ۳,۱۸۴,۰۰۰
سه میلیون و صد و هشتاد و چهار هزار تومان
کنتاکتور ۹ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC7-0911 ۲۵۷,۵۰۰
دویست و پنجاه و هفت هزار پانصد تومان
کنتاکتور ۶۵ آمپر، ۳۰ کیلووات، بوبین ۲۲۰VAC ،… ۱,۵۳۰,۰۰۰
یک میلیون و پانصد و سی هزار تومان
کنتاکتور پارس فانال، ۳۲ آمپر، ۱۵ کیلووات،… ۹۲۱,۰۰۰
نهصد و بیست و یک هزار تومان
کنتاکتور ۴۰A هیوندا ۹۰۰,۰۰۰
نهصد هزار تومان
کلید مینیاتوری دو پل ۱۰ آمپر هیوندای مدل HGD63N ۲۲۶,۴۳۵
دویست و بیست و شش هزار چهارصد و سی و پنج تومان
کنتاکتور پارس فانال مدل PFC-32 بوبین ۲۲۰VAC ۵۴۰,۰۰۰
پانصد و چهل هزار تومان
کنتاکتور ۳۲ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC1-3210 ۵۴۱,۲۵۰
پانصد و چهل و یک هزار دویست و پنجاه تومان
کنتاکتور ۹۵ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC1-9511 ۲,۰۱۵,۵۰۰
دو میلیون و پانزده هزار پانصد تومان
کنتاکتور ۷۵ آمپر، ۳۷ کیلووات، بوبین های خاص… ۲,۵۲۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و بیست هزار تومان
کنترل فاز بار ۶۳A سه فاز JBH ۸۳۰,۰۰۰
هشتصد و سی هزار تومان
کنتاکتور پارس فانال، ۸۵ آمپر، ۴۵ کیلووات،… ۲,۰۶۷,۰۰۰
دو میلیون و شصت و هفت هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 150a1 بوبین ۲۴۰-۱۰۰ AC/DC ۳,۵۸۰,۵۰۰
سه میلیون و پانصد و هشتاد هزار پانصد تومان
کنتاکتور ۲۲ آمپر، ۷کیلووات، بوبین ۲۲۰VAC ،… ۷۱۰,۰۰۰
هفتصد و ده هزار تومان
کنتاکتور ۳۳۰ آمپر (۲۲۰VAC) چینت مدل NC2 ۸,۳۵۵,۰۰۰
هشت میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار تومان
کنتاکتور ۱۸ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC7-1811 ۳۳۷,۵۰۰
سیصد و سی و هفت هزار پانصد تومان
کنتاکتور پارس فانال مدل PFC-22 بوبین ۲۲۰VAC ۴۲۰,۰۰۰
چهارصد و بیست هزار تومان
کنتاکتور ۲۵ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC7-2511 ۳۹۲,۰۰۰
سیصد و نود و دو هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 65a بوبین ۲۲۰ ولت ۲,۹۳۹,۲۲۴
دو میلیون و نهصد و سی و نه هزار دویست و بیست و چهار تومان
کنتاکتور ۳۲ آمپر چینت با بوبین ۳۸۰ ولت مدل NC7-3211 ۵۵۹,۳۵۰
پانصد و پنجاه و نه هزار سیصد و پنجاه تومان
کنتاکتور ۱۱۵ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC2-115 ۳,۱۵۶,۰۰۰
سه میلیون و صد و پنجاه و شش هزار تومان
کنتاکتور پارس فانال مدل PFC-40 بوبین ۲۲۰VAC ۶۷۰,۰۰۰
ششصد و هفتاد هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۳۲ آمپر، ۱۵ کیلووات، بوبین ۲۴… ۱,۱۶۹,۰۰۰
یک میلیون و صد و شصت و نه هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۱۸۵ آمپر،۹۰ کیلووات، بوبین… ۴,۹۵۰,۰۰۰
چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
کلید اتوماتیک پارس فانال ۲۵۰ آمپر غیرقابل… ۱,۲۴۳,۰۰۰
یک میلیون و دویست و چهل و سه هزار تومان
تایمر راه‌پله دو مینیاتور سریSTJN-10M-14JN1 N… ۲۸۲,۵۰۰
دویست و هشتاد و دو هزار پانصد تومان
کنتاکتور ۲۵ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC1-2510 ۳۸۲,۸۰۰
سیصد و هشتاد و دو هزار هشتصد تومان
کنتاکتور ۶۵ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC1-6511 ۱,۲۸۸,۷۵۰
یک میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار هفتصد و پنجاه تومان
کنتاکتور قدرت، ۸۰۰ آمپر، ۴۰۰ کیلووات، بوبین… ۱۸,۶۶۷,۰۰۰
هیجده میلیون و ششصد و شصت و هفت هزار تومان
کنتاکتور ۶۵ آمپر، ۳۰ کیلووات، بوبین های خاص… ۱,۸۲۱,۰۰۰
یک میلیون و هشتصد و بیست و یک هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۳۲ آمپر، ۱۵ کیلووات، بوبین ۲۲۰… ۶۵۵,۰۰۰
ششصد و پنجاه و پنج هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 50 بوبین ۲۲۰ ولت ۱,۴۷۰,۰۰۰
یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۵۰۰ آمپر، ۲۵۰ کیلووات، بوبین… ۱۵,۵۵۰,۰۰۰
پانزده میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان
کنتاکتور ۱۸۵ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC2-185 ۴,۷۶۵,۵۰۰
چهار میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار پانصد تومان
کنتاکتور پارس فانال، ۶۳۰ آمپر،۳۳۰ کیلووات،… ۱۵,۸۲۲,۰۰۰
پانزده میلیون و هشتصد و بیست و دو هزار تومان
کنتاکتور پارس فانال مدل PFC-100 بوبین ۲۲۰VAC ۲,۹۵۰,۰۰۰
دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۱۸ آمپر، ۷٫۵کیلووات، بوبین… ۲۹۵,۰۰۰
دویست و نود و پنج هزار تومان
کنتاکتور ۱۸۵ آمپر (۲۲۰V) LS مدل MC-185a ۴,۸۱۱,۰۰۰
چهار میلیون و هشتصد و یازده هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۲۵ آمپر اشنایدر ۱۱ کیلووات،… ۸۲۵,۰۰۰
هشتصد و بیست و پنج هزار تومان
کنتاکتور ۱۲ آمپر (۲۴VAC) هیوندای مدل HGCB ۶۲۵,۰۰۰
ششصد و بیست و پنج هزار تومان
کنتاکتور ۱۵۰ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC2-150 ۳,۷۸۱,۰۰۰
سه میلیون و هفتصد و هشتاد و یک هزار تومان
کنتاکتور ۹ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC1-0911 ۲۸۷,۰۴۰
دویست و هشتاد و هفت هزار چهل تومان
کنتاکتور ۱۲ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC1-1210 ۲۵۹,۰۰۰
دویست و پنجاه و نه هزار تومان
کنتاکتور ۵۰ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC1-5011 ۱,۱۴۸,۵۰۰
یک میلیون و صد و چهل و هشت هزار پانصد تومان
کنتاکتور ۵۰۰ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC2-500 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پانزده میلیون تومان
کنتاکتور پارس فانال، ۳۲ آمپر، ۱۵ کیلووات،… ۴۳۱,۰۰۰
چهارصد و سی و یک هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 22b بوبین ۲۲۰ ولت ۷۵۵,۰۰۰
هفتصد و پنجاه و پنج هزار تومان
کنتاکتور پارس فانال، ۱۵۰ آمپر، ۷۵ کیلووات،… ۳,۱۸۷,۰۰۰
سه میلیون و صد و هشتاد و هفت هزار تومان
کنتاکتور هیوندا HGC 25 بوبین ۲۲۰ ولت ۴۲۵,۲۰۰
چهارصد و بیست و پنج هزار دویست تومان
کنتاکتور ۶۵ آمپر ۲۲۰V اشنایدر مدل LC1D65M7 ۲,۵۷۰,۰۰۰
دو میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۲۲۵ آمپر،۱۳۲ کیلووات، بوبین… ۹,۳۶۶,۰۰۰
نه میلیون و سیصد و شصت و شش هزار تومان
کنتاکتور LS مدل MC 18b بوبین ۲۲۰ ولت ۶۹۵,۰۰۰
ششصد و نود و پنج هزار تومان
کنتاکتور ۴۰۰ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC2-400 ۹,۶۵۰,۰۰۰
نه میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۲۶۵ آمپر،۱۴۷ کیلووات، بوبین… ۶,۶۵۰,۰۰۰
شش میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان
کنتاکتور ۳۲ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC7-3211 ۵۵۹,۳۵۰
پانصد و پنجاه و نه هزار سیصد و پنجاه تومان
کنتاکتور ۱۸ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC1-1810 ۳۲۵,۰۰۰
سیصد و بیست و پنج هزار تومان
کنتاکتور خازنی ۲۵ کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311 ۸۰۵,۹۲۰
هشتصد و پنج هزار نهصد و بیست تومان
کنتاکتور پارس فانال، ۷۵ آمپر، ۳۷ کیلووات،… ۱,۲۰۷,۴۰۰
یک میلیون و دویست و هفت هزار چهارصد تومان
کنتاکتور پارس فانال، ۱۲ آمپر، ۵.۵ کیلووات،… ۲۸۰,۰۰۰
دویست و هشتاد هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۶۵ آمپر اشنایدر ۳۰ کیلووات،… ۳,۱۸۰,۰۰۰
سه میلیون و صد و هشتاد هزار تومان
کنتاکتور قدرت، ۳۰۰ آمپر، ۱۶۰ کیلووات، بوبین… ۷,۵۰۰,۰۰۰
هفت میلیون و پانصد هزار تومان
کنترل فاز میکروپروسسوری شیوا امواج مدل ۱۳JN1 ۵۴۰,۵۰۰
پانصد و چهل هزار پانصد تومان
ترموستات شیوا امواج سنسوردار مدل TRB-125D 15B3… ۸۵۳,۰۰۰
هشتصد و پنجاه و سه هزار تومان

کنتاکتور قدرت، ۸۰۰ آمپر، ۴۰۰ کیلووات، بوبین ۱۰۰-۲۲۰ AC/DC برند هیوندای مدل HGC

۱۸,۶۶۷,۰۰۰ تومان

کنتاکتور پارس فانال مدل PFC-32 بوبین ۲۲۰VAC

۷۶۲,۳۰۰ توما

کنتاکتور قدرت، ۸۵ آمپر، ۵۵ کیلووات، بوبین ۲۲۰VAC ، برند هیوندای مدل HGC

۲,۸۷۸,۰۰۰ تومان

کنتاکتور LS مدل MC 130a بوبین ۲۲۰ ولت

۳,۳۳۱,۸۰۰ تومان

کنتاکتور پارس فانال مدل PFC-100 بوبین ۲۲۰VAC

۴,۰۱۴,۰۰۰ تومان

کنتاکتور ۲۵ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC7-2511

۳۹۲,۱۲۵ تومان

کنتاکتور ۱۸ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC1-1810

۴۲۶,۳۰۰ تومان

سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج (سری N)

۶۶۳,۸۴۰ تومان

کنتاکتور LS مدل MC 150a بوبین ۲۲۰ ولت

۳,۸۳۹,۸۵۰ تومان

کنتاکتور ۳۲ آمپر، ۱۵ کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a 1a1b

۱,۰۳۶,۰۰۰ تومان

کنتاکتور LS مدل MC 150a1 بوبین ۲۴۰-۱۰۰ AC/DC

۳,۵۸۰,۵۰۰ تومان

کنتاکتور ۵۰ آمپر چینت با بوبین ۲۲۰ ولت مدل NC1-5011

۱,۱۴۸,۷۵۰ تومان

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا