ابزار آلات ساختمانیسنگدانهوبلاگ

قیمت ماسه در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا مدرن

ماسه در سال ۱۴۰۳

ماسه طبیعی دوبار شور شهریار – خاوری

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

ماسه شکسته ممتاز معدن شهریار

۲۳۰,۰۰۰ تومان

شن و ماسه مخلوط طبیعی دوبارشور معدن شهریار

۲۴۰,۰۰۰ تومان

ماسه کفی (خاکی) شهریار – خاوری

نوشته های مشابه
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

ماسه طبیعی دوبارشور معدن شهریار

۲۴۰,۰۰۰ تومان

شن دانه متوسط کد ۲۳۶۸

۵,۰۰۰ تومان

مخلوط ماسه طبیعی شسته و ماسه شکسته و شن شکسته

۲۳۰,۰۰۰ تومان

ماسه کفی خاکی معدن شهریار

۲۳۰,۰۰۰ تومان

شن رنگی کد ۲۳۴۵

۵,۰۰۰ تومان

شن دانه متوسط کد ۲۳۷۰

۵,۰۰۰ تومان

خاک کاهنده مقاومت زمین- ضد خوردگی ( ۱۵ کیلویی ) TK1 – آکان

۹۶,۰۰۰ تومان

ماسه طبیعی کد ۴ وزن ۴ کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

ماسه کفی (خاکی) – خاوری

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

شن طبیعی بادامی آریا نژاد

۱۸۰٫۰۰۰ تومان

اور سایز (پشت سرندی)غرب تهران

۱۳۵٫۰۰۰ تومان

ساب بیس غرب تهران

۱۵۸٫۰۰۰ تومان

مخلوط شن و ماسه غرب تهران

۱۹۰٫۰۰۰ تومان

ماسه ملاتی کامیونی

۱۷۵٫۰۰۰ تومان

مخلوط ماسه طبیعی شسته و ماسه شکسته و شن شکسته

۲۳۰٫۰۰۰ تومان

ماسه طبیعی دوبار شور شهریار – خاوری

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

شن و ماسه مخلوط طبیعی دوبارشور معدن شهریار

۱۸۵,۰۰۰ تومان

ماسه شکسته ممتاز معدن شهریار

۱۶۵,۰۰۰ تومان

مخلوط ماسه طبیعی شسته و ماسه شکسته و شن شکسته

۱۸۵,۰۰۰ تومان

ماسه کفی (خاکی) – خاوری

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ماسه طبیعی کد ۴ وزن ۴ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

خاک کاهنده مقاومت زمین- ضد خوردگی ( ۱۵ کیلویی ) TK1 – آکان

۷۴,۰۰۰ تومان

ماسه طبیعی دوبارشور معدن شهریار

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ماسه کفی خاکی معدن شهریار

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ماسه گلباران سبز گیلان مدل GBP-SN5 وزن ۱۰۰۰ کیلو گرم

۷۱۱,۴۱۰ تومان

شن بادامی مرادی ۱۰ تن

۱۵۱,۸۰۰ تومان

بیس ( با ۵۰SE تا ۶۰ درصد ) صدرا کنار

۸۷,۰۰۰ تومان

ماسه کفی (خاکی) شهریار – خاوری

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ماسه شسته تنی صدرا کنار فله ای

۱۲۵,۰۰۰ تومان

سنگ درشت ( لاشه ) صدرا کنار

۱۰,۰۰۰ تومان

مخلوط ( سرند نشده ) صدرا کنار

۳۵,۰۰۰ تومان

خاک کاهنده سوپر جاذب ژله ای ویژه مناطق خشک و کویری ( ۱۵ کیلویی) – TK2 – آکان

۳۷۷,۰۰۰ تومان

ماسه باغچه مدل Badi وزن ۴۵۰۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

ماسه بادی مدل M.N وزن ۵ کیلوگرم

۳۴,۰۰۰ تومان

ساب بیس (مخلوط سرند شده) صدرا کنار

۴۵,۰۰۰ تومان

ماسه شکسته ۰۶ صدرا کنار فله ای

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ماسه شکسته ۰۶ رستم پور

۱۶۵,۶۰۰ تومان

پوکه نخودی معدن ستوده

۴۷۰,۰۰۰ تومان

پوکه بادامی معدن ستوده

۴۵۰,۰۰۰ تومان

خاک رس آسیاب شده مناسب گچ و خاک کامیونی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شن طبیعی دوبار شور بادامی

ماسه طبیعی دوبار شور شهریار – خاوری

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

شن و ماسه مخلوط طبیعی دوبارشور معدن شهریار

۱۸۵,۰۰۰ تومان

ماسه شکسته ممتاز معدن شهریار

۱۶۵,۰۰۰ تومان

مخلوط ماسه طبیعی شسته و ماسه شکسته و شن شکسته

۱۸۵,۰۰۰ تومان

ماسه کفی (خاکی) – خاوری

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ماسه طبیعی کد ۴ وزن ۴ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

خاک کاهنده مقاومت زمین- ضد خوردگی ( ۱۵ کیلویی ) TK1 – آکان

۷۴,۰۰۰ تومان

ماسه طبیعی دوبارشور معدن شهریار

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ماسه کفی خاکی معدن شهریار

۱۶۵,۰۰۰ تومان

ماسه گلباران سبز گیلان مدل GBP-SN5 وزن ۱۰۰۰ کیلو گرم

۷۱۱,۴۱۰ تومان

شن بادامی مرادی ۱۰ تن

۱۵۱,۸۰۰ تومان

بیس ( با ۵۰SE تا ۶۰ درصد ) صدرا کنار

۸۷,۰۰۰ تومان

ماسه کفی (خاکی) شهریار – خاوری

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ماسه شسته صدرا کنار فله ای

۱۲۵,۰۰۰ تومان

سنگ درشت ( لاشه ) صدرا کنار

۱۰,۰۰۰ تومان

مخلوط ( سرند نشده ) صدرا کنار

۳۵,۰۰۰ تومان

خاک کاهنده سوپر جاذب ژله ای ویژه مناطق خشک و کویری ( ۱۵ کیلویی) – TK2 – آکان

۳۷۷,۰۰۰ تومان

ماسه باغچه مدل Badi وزن ۴۵۰۰ گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

ماسه بادی مدل M.N وزن ۵ کیلوگرم

۳۴,۰۰۰ تومان

ساب بیس (مخلوط سرند شده) صدرا کنار

۴۵,۰۰۰ تومان

ماسه شکسته ۰۶ صدرا کنار فله ای

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ماسه شکسته ۰۶ رستم پور

۱۶۵,۶۰۰ تومان

پوکه نخودی معدن ستوده

۴۷۰,۰۰۰ تومان

پوکه بادامی معدن ستوده

۴۵۰,۰۰۰ تومان

خاک رس آسیاب شده مناسب گچ و خاک کامیونی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

نام کالا نوع ارسال واحد قیمت تومان
۱ ماسه خاکی کامیون ۱۵ تن تن ۱۰۵۰۰۰
۲ ماسه کفی کامیون ۱۵ تن تن ۱۱۰۰۰۰
۳ ماسه شکسته کامیون ۱۵ تن تن ۱۲۰۰۰۰
۴ شن کامیون ۱۵ تن تن ۱۲۰۰۰۰
۶ ماسه دوبارشور طبیعی (بتن) کامیون ۱۵ تن تن ۱۳۰۰۰۰
۷ مخلوط شن و ماسه شکسته کامیون ۱۵ تن تن ۱۲۵۰۰۰
۸ مخلوط شن و ماسه دوبارشور(بتن) کامیون ۱۵ تن تن ۱۲۵۰۰۰

ماسه طبیعی دوبار شور

۱۸۵٫۰۰۰ تومان

ماسه کفی (خاکی) شهریار-کامیونی

۲۳۰٫۰۰۰ تومان

ماسه بادی ورزشی کویر

۵۸۰٫۰۰۰ تومان

شن دانه متوسط کد ۲۳۶۸

۵٫۰۰۰ تومان

ماسه خاوری

۱۷۵٫۰۰۰ تومان

شن دانه ریز کد ۲۳۶۶

۵٫۰۰۰ تومان

ماسه شکسته شهریار-کامیونی

۲۳۰٫۰۰۰ تومان

شن رنگی سفید کد ۲۳۱۷

۵٫۰۰۰ تومان

شن رنگی کد ۲۳۱۸

۵٫۰۰۰ تومان

خاک رس

۱۲۰٫۰۰۰ تومان

مخلوط شن و ماسه طبیعی شهریار-کامیونی

۲۴۰٫۰۰۰ تومان

شن رنگی کد ۲۳۴۵

۵٫۰۰۰ تومان

شن رنگی سفید کد ۲۳۱۶

۵٫۰۰۰ تومان

شن اکلیلی سفید

۱۸٫۰۰۰ تومان

شن دانه متوسط کد ۲۳۷۰

۵٫۰۰۰ تومان

شن دانه ریز کد ۲۳۶

۵٫۰۰۰ تومان

شن رنگی کد ۲۳۲۴

۵٫۰۰۰ تومان

شن دانه ریز کد ۲۳۶۷

۵٫۰۰۰ تومان

ماسه بادی مدل M.N وزن ۵ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

شن رنگی کد ۲۳۱۸

۵,۰۰۰ تومان

خاک کاهنده سوپر جاذب ژله ای ویژه مناطق خشک و کویری ( ۱۵ کیلویی) – TK2 – آکان

۴۵۲,۴۰۰ تومان

خاک رس آسیاب شده مناسب گچ و خاک کامیونی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شن رنگی حجم ۱۰۰ گرم کد ۲۳۲۴

۵,۰۰۰ تومان

شن رنگی حجم ۱۰۰ گرم کد ۲۳۲۳

۵,۰۰۰ تومان

شن رنگی سفید ۱۰۰ گرم کد ۲۳۱۶

۵,۰۰۰ تومان

شن دانه ریز کد ۲۳۶۷

۵,۰۰۰ تومان

شن دانه ریز کد ۲۳۶۶

۵,۰۰۰ تومان

شن دانه ریز کد ۲۳۶۵

۵,۰۰۰ تومان

شمعدان قلوه‌ای فیروزه‌ای اگرمن

۱,۰۱۷,۰۰۰ تومان

شمعدان قلوه‌ای عسلی اگرمن

۱,۰۱۷,۰۰۰ تومان

شمعدان سنگی هدرا مدل HCLG254

۷۵۰,۰۰۰ تومان

شن رنگی سفید ۱۰۰ گرم کد ۲۳۱۷

۵,۰۰۰ تومان

شن رنگی کد ۲۳۲۰

۵,۰۰۰ تومان

شمعدان Bossa Nova ناخمن مدل ۸۹۷۹۸

۱,۱۵۹,۰۰۰ تومان

شمعدان اسپکترال بوهمیا

۱,۹۸۳,۰۰۰ تومان

شمعدان سنگی هدرا مدل HCLW235

۷۵۰,۰۰۰ تومان

شمعدان سنگی سه‌کاره هدرا مدل HCLG240

۸۹۰,۰۰۰ تومان
منبع :  ساخت و ساز

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا