ابزار آلات ساختمانیوبلاگ

قیمت ایرانیت در سال ۱۴۰۳

ساخت ویلا کوچک 

قیمت ایرانیت در سال ۱۴۰۳
نام محصول طول(m) عرض(m) واحد محل بارگیری قیمت تومان ارزش افزوده نمودار خرید
ورق ایرانیت سیمانی طول ۱.۵ ۱.۵ ۱.۱ متر مربع کارخانه
۱۰۵,۰۰۰
۹,۴۵۰
ورق ایرانیت سیمانی طول ۱ ۱ ۱.۱ متر مربع کارخانه
تماس بگیرید
ورق ایرانیت سیمانی طول ۱.۲۵ ۱.۲۵ ۱.۱ متر مربع کارخانه
تماس بگیرید
ورق ایرانیت سیمانی طول ۱.۸ ۱.۸ ۱.۱ متر مربع کارخانه
تماس بگیرید
ورق ایرانیت سیمانی طول ۲ ۲ ۱.۱ متر مربع کارخانه
۱۰۵,۰۰۰
۹,۴۵۰
ورق ایرانیت سیمانی طول ۲.۲۵ ۲.۵ ۱.۱ متر مربع کارخانه
۱۰۵,۰۰۰
۹,۴۵۰

عایق پلی کربنات کد ۶mil مدل Honeycomb طول ۶ متر

۳,۶۹۰,۰۰۰

ایرانیت مدل فایبر کد ۴۵۰grm طول ۵ متر

۷۷۰,۰۰۰

ایرانیت مدل فایبر کد ۴۵۰grm طول ۱۰ متر

۱,۳۵۰,۰۰۰

ایرانیت مدل ۱ طول ۵ متری

۶۱۵,۰۰۰

ایرانیت مدل فایبر کد ۴۵۰grm طول ۳ متر

۵۲۰,۰۰۰

پیشنهاد ویژه فروشندگان

پشم سنگ تخته ای دانسیته ۸۰ نوین عایق

۹۰۰,۰۰۰ تومان

فوم هرمی ۵ سانتی دانسیته ۳۰ کهن عایق

۴۵۰,۰۰۰ تومان

فوم شانه تخم مرغی دوبل ۴ دانسیته ۳۰ کهن عایق

۲۷۰,۰۰۰ تومان

فوم مینی سوپر بیس تراپ محدب دانسیته ۳۰ کهن عایق

نوشته های مشابه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

فوم بیس تراپ شاترز دانسیته ۳۰ کهن عایق

۱۹۵,۰۰۰ تومان

فوم دیفیوزر بدون ام دی اف دانسیته ۳۰ کهن عایق

۲۲۰,۰۰۰ تومان

فوم فلکسی وود A60 دانسیته ۳۰ کهن عایق

۲۷۰,۰۰۰ تومان

فوم شانه تخم مرغی دوبل ۷ دانسیته ۱۴ کهن عایق

۲۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت انواع پیچ شیروانی سرمته

۲.۵ سانتی                                                          ۹۵۰۰ ریال

۳ سانتی                                                            ۹۵۰۰ ریال

۴ سانتی                                                            ۱۱۰۰۰ریال

۵ سانتی                                                            ۱۴۰۰۰ریال

قیمت انواع پشم شیشه

 

۲ اینچ d12  آریانا هر متر مربع                                    ۲۳۰۰۰۰

۲ اینچ d12 پارس هر متر مربع                                   ۲۵۰۰۰۰

توری مرغی ۷ کیلویی                                            ۲۸۰۰۰۰۰

توری مرغی ۷.۵ کیلویی                                         ۳۰۰۰۰۰۰

 


قیمت انواع ماستیک آببندی

ماستیک لوله ای                                              ۳۵۰۰۰۰ ریال

ماستیک قوطی یک کیلوگرمی                               ۴۵۰۰۰۰ ریال

کد کالا نام ضخامت عرض حالت محل تحویل واحد قیمت (تومان) نمودار قیمت
۲۰۰۱ ورق رنگی آبی ۰۴۰ رال ۵۰۱۵ ۰.۴ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۳۵۱۰ 
۲۰۰۲ ورق رنگی قرمز ۰۴۰ رال ۳۰۰۰ ۰.۴ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۳۵۱۰ 
۲۰۰۳ ورق رنگی قهوه ای سوخته ۰۴۰ رال ۸۰۱۷ ۰.۴ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۴۵۱۰ 
۲۰۰۴ ورق رنگی قهوه ای روشن ۰۴۰ رال ۸۰۰۴ ۰.۴ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۴۰۱۰ 
۲۰۰۵ ورق رنگی سفید ۰۴۰ رال ۹۰۱۶ ۰.۴ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۳۵۱۰ 
۲۰۰۶ ورق رنگی نارنجی ۰۴۰ رال ۲۰۰۴ ۰.۴ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۳۵۱۰ 
۲۰۰۷ ورق رنگی پرتقالی ۰۴۰ رال ۱۰۲۸ ۰.۴ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۳۷۱۰ 
۲۰۰۸ ورق رنگی سبز ۰۴۰ رال ۶۰۲۴ ۰.۴ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۳۸۱۰ 
۲۰۰۹ ورق رنگی آبی ۰۵۰ رال ۵۰۱۵ ۰.۵ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۱۵۱۰ 
۲۰۱۰ ورق رنگی قرمز ۰۵۰ رال ۳۰۰۰ ۰.۵ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۱۵۱۰ 
۲۰۱۱ ورق رنگی قهوه ای سوخته ۰۵۰ رال ۸۰۱۷ ۰.۵ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۲۵۱۰ 
۲۰۱۲ ورق رنگی قهوه ای روشن ۰۵۰ رال ۸۰۰۴ ۰.۵ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۲۰۱۰ 
۲۰۱۳ ورق رنگی سفید ۰۵۰ رال ۹۰۱۶ ۰.۵ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۱۵۱۰ 
۲۰۱۴ ورق رنگی نارنجی ۰۵۰ رال ۲۰۰۴ ۰.۵ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۱۵۱۰ 
۲۰۱۵ ورق رنگی پرتقالی ۰۵۰ رال ۱۰۲۸ ۰.۵ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۱۷۱۰ 
۲۰۱۶ ورق رنگی سبز ۰۵۰ رال ۶۰۲۴ ۰.۵ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۱۸۱۰ 
۲۰۱۷ ورق رنگی آبی ۰۶۰ رال ۵۰۱۵ ۰.۶ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۲۰۱۰ 
۲۰۱۸ ورق رنگی قرمز ۰۶۰ رال ۳۰۰۰ ۰.۶ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۲۰۱۰ 
۲۰۱۹ ورق رنگی قهوه ای سوخته ۰۶۰ رال ۸۰۱۷ ۰.۶ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۳۰۱۰ 
۲۰۲۰ ورق رنگی قهوه ای روشن ۰۶۰ رال ۸۰۰۴ ۰.۶ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۲۵۱۰ 
۲۰۲۱ ورق رنگی سفید ۰۶۰ رال ۹۰۱۶ ۰.۶ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۲۰۱۰ 
۲۰۲۲ ورق رنگی نارنجی ۰۶۰ رال ۲۰۰۴ ۰.۶ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۲۰۱۰ 
۲۰۲۳ ورق رنگی پرتقالی ۰۶۰ رال ۱۰۲۸ ۰.۶ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۲۲۱۰ 
۲۰۲۴ ورق رنگی سبز ۰۶۰ رال ۶۰۲۴ ۰.۶ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۲۳۱۰ 
۲۰۲۵ ورق رنگی آبی ۰۷۰ رال ۵۰۱۵ ۰.۷ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۲۵۱۰ 
۲۰۲۶ ورق رنگی قرمز ۰۷۰ رال ۳۰۰۰ ۰.۷ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۲۵۱۰ 
۲۰۲۷ ورق رنگی قهوه ای سوخته ۰۷۰ رال ۸۰۱۷ ۰.۷ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۳۵۱۰ 
۲۰۲۸ ورق رنگی قهوه ای روشن ۰۷۰ رال ۸۰۰۴ ۰.۷ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۳۰۱۰ 
۲۰۲۹ ورق رنگی سفید ۰۷۰ رال ۹۰۱۶ ۰.۷ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۲۵۱۰ 
۲۰۳۰ ورق رنگی نارنجی ۰۷۰ رال ۲۰۰۴ ۰.۷ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۲۵۱۰ 
۲۰۳۱ ورق رنگی پرتقالی ۰۷۰ رال ۱۰۲۸ ۰.۷ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۲۷۱۰ 
۲۰۳۲ ورق رنگی سبز ۰۷۰ رال ۶۰۲۴ ۰.۷ ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران کیلوگرم ۷۲۸۱۰ 

قیمت انواع لمبه

لمبه روغنی ورق ۶۰                                           هر متر ۳۵۰۰۰ریال

لمبه رنگی ورق ۵۰                                            هر متر۲۵۰۰۰۰۰۰ریال

طراحی ویلا کلاسیک

قیمت انواع نما ( ابرویی)

کلیه ورق نما ها از ورق روغنی و ضخامت ۹۰ میباشد

نما ۳۳ سانتی متری هلال داخل                               هر متر ۱۵۰۰۰۰۰ریال

نما ۳۳ سانتی متری هلال بیرون                               هر متر ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال

نما ۳۳ سانتی متری هلالی سه پله                         هرمتر ۸۰۰۰۰۰ریال

انواع نما ۴۲ سانتی متری                                      هر متر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

انواع نما ۵۰ سانتی متری                                     هر متر ۲۶۰۰۰۰۰۰ریال

انواع نما ۶۳ سانتی متری                                     هر متر ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه

ضخامت (mm) عرض (mm) رنگ کارخانه تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۰.۵ ۱۲۵۰ سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۷۰۸,۲۶۰
-۲.۲%
۰.۵ ۱۲۵۰ آبی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۷۱۰,۱۰۰
-۲.۱%
۰.۵ ۱۲۵۰ قرمز فولاد مبارکه بنگاه تهران رول ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۷۰۹,۱۸۰
-۲.۲%
۰.۵ ۱۲۵۰ نارنجی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۷۱۷,۴۴۰
-۲.۱%
۰.۵ ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته فولاد مبارکه بنگاه تهران رول ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۷۰۹,۱۸۰
-۲.۲%
۰.۶ ۱۲۵۰ سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۷۱۷,۶۲۰
-۲.۱%

تایل پرچین تمام رنگها

ضخامت ۴۰                                                          هر برگ ۹۵۰۰۰۰ ریال

ضخامت ۵۰                                                          هر برگ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

ضخامت ۶۰                                                           هربرگ ۱۱۰۰۰۰۰ ریال

قیمت ورق رنگی چین

ضخامت (mm) عرض (mm) رنگ کارخانه تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
۰.۲۵ ۱۰۰۰ سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۸۱۹,۲۷۰
-۱.۹%
۰.۴۸ ۱۰۰۰ قرمز چین بنگاه تهران رول ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۷۱۵,۶۰۰
-۲.۱%
۰.۴۸ ۱۰۰۰ سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۷۱۵,۶۰۰
-۲.۱%
۰.۴۸ ۱۲۵۰ قرمز چین بنگاه تهران رول ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۷۲۲,۹۴۰
-۲.۱%
۰.۴۸ ۱۲۵۰ سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۷۲۲,۹۴۰
-۲.۱%

قیمت انواع آبرو ناودانی(گاتر)

آبرو لندنی فتیله ای                                         هر متر ۷۰۰۰۰۰ریال

آبرو جعبه ای ورق ۳۳ برش                               هر متر  ۱۰۰۰۰۰۰ریال

آبرو جعبه ای ورق ۵۰ برش                               هر متر ۱۵۰۰۰۰۰ریال

پر‌‌فروش‌ترین‌های بازار

قیمت ورق شیروانی

ورق رنگی ذوزنقه                                                   هر متر مربع۲۶۰هزار تومن

ورق رنگی سینوسی کرکره                                     هر متر مربع   ۲۵۰هزارتومن

ورق رنگی طرح سفال جنوا                                      هر متر مربع   ۲۵۰هزار تومن

ورق رنگی طرح سفال پالرمو                                   هر متر مربع   ۲۷۰هزار تومن

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا