ابزار آلات ساختمانیقیمت ایزوگام

قیمت دستمزد ایزوگام کار در سال ۱۴۰۳

هزینه ساخت ویلا

دستمزد ایزوگام کار در سال ۱۴۰۳

ایزوگام دلیجان
هر متر مربع ، با نصب و دستمزد
از ۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ تومان
نصب ایزوگام
بدون مصالح ، فقط نصب
۹۹۰.۰۰۰ تومان
ایزوگام لکه گیری
بنا به حجم کار، فقط لکه گیری، روزانه

هزینه قیر گونی

از ۳۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان
قیر گونی یک لایه
هر متر مربع، فقط دستمزد(اجرا) ، بدون مصالح
از ۴۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان
قیر گونی دو لایه
هر متر مربع، فقط دستمزد (اجرا) ، بدون مصالح
۹۹۰.۰۰۰
لکه گیری
بنا به حجم کار،زیر ۴۰ متر مربع به صورت چکی و توافقی
۷۵.۰۰۰ الی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
قیرگونی یک لایه
هر مترمربع ، بستگی به میزان مصرف قیر
۱۱۰.۰۰۰ الی ۱۶۰.۰۰۰ تومان
قیرگونی دو لایه
هر مترمربع ، بستگی به میزان مصرف قیر

هزینه عایق کاری ایزوله با مواد مایع

۲۵.۰۰۰ الی ۳۰.۰۰۰
دستمزد اجرا عایق با مواد
هرمتر مربع دستمزد
۸۰.۰۰۰ الی ۱۰۰.۰۰۰
عایق ایزوپل
هر متر مربع با مصالح
۷۰.۰۰۰ الی ۸۵.۰۰۰
عایق اف سبلان
هر متر مربع با مصالح
۱. قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان با نصب هر متر مربع ۶۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان
۲. قیمت ایزوگام ستاره طلایی دلیجان با نصب هر متر مربع ۷۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان
۳. قیمت ایزوگام اصل تهران ساده با نصب هر متر مربع ۷۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان
۴. قیمت ایزوگام مرجان دلیجان با نصب هر متر مربع ۷۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان
۵. قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان با نصب هر متر مربع ۷۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان
۶. قیمت ایزوگام بام پوشان دلیجان با نصب هر متر مربع ۶۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان
۷. قیمت ایزوگام اصل دلیجان با نصب هر متر مربع ۷۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان
۸. قیمت ایزوگام آریا شرق دلیجان با نصب هر متر مربع ۶۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان
۹. قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان با نصب هر متر مربع ۶۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان
۱۰. قیمت ایزوگام ناب دلیجان با نصب هر متر مربع ۶۰.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰ تومان
۱۱. قیمت ایزوگام مهستان دلیجان با نصب هر متر مربع ۷۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان
۱۲. قیمت ایزوگام آرام گستر نوین با نصب هر متر مربع ۷۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان
۱۴. قیمت ایزوگام ایران با نصب هر متر مربع ۷۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان
۱۵. قیمت ایزوگام جهان البرز با نصب هر متر مربع ۷۰.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان
ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ هر متر مربع با نصب ۴۰۰۰۰
ایزوگام پشم شیشه ایران ثبت LA4 هر متر مربع با نصب ۴۴۰۰۰
ایزوگام مرجان دلیجان هر متر مربع با نصب ۳۸۰۰۰
ایزوگام غرب گستر دلیجان هر متر مربع با نصب ۳۵۰۰۰
ایزوگام سایبان شرق دلیجان هر متر مربع با نصب ۳۵۰۰۰
ایزوگام سپهر گستر دلیجان هر متر مربع با نصب ۳۲۰۰۰
ایزوگام سراپوش دلیجان هر متر مربع با نصب ۳۹۰۰۰
ایزوگام مروارید گستر دلیجان هر متر مربع با نصب ۳۲۰۰۰

قیمت ایزوگام جنت ۲۴۰۰۰ تومان
قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ۲۵۰۰۰ تومان
هزینه نصب ایزوگام پشم شیشه ایران ۲۶۰۰۰ تومان
قیمت نصب ایزوگام سپهر گستر دلیجان ۲۲۰۰۰ هزار تومان
قیمت ایزوگام برتر ارومیه ۲۱۰۰۰ تومان
قیمت ایزوگام آذربام تبریز ۲۳۰۰۰ تومان

هزینه ایزوگام جردن ۲۱۰۰۰ تومان

نوشته های مشابه
ایزوگام زیر ۱۰ متر مربع(با هزینه جنس) ۵۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰
ایزوگام بین ۱۰ تا ۵۰ متر مربع(هر متر مربع با هزینه جنس) ۴۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
ایزوگام ۵۰ متر مربع به بالا(هر متر مربع با هزینه جنس) ۳۵۰۰۰ ۴۵۰۰۰
قیرگونی تک لایه و اجرا بدون هزینه جنس(هر متر مربع) ۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
قیرگونی دو لایه و اجرا بدون هزینه جنس(هر متر مربع) ۱۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰

اجرت اجرای ایزوگام سرویس بهداشتی در تهران[ایزویار]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۹۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام ۱ لا با مصالح در کرج[پایارادیس]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۸۵۰,۰۰۰ ریال

اجرت نصب ایزوگام سطوح هموار در تهران[ایزویار]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۷۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام در تهران[عباسی]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۶۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام دلیجان در تهران[عباسی]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۴۳۰,۰۰۰ ریال

دستمزد اجرای عایق کاری در مشهد[نوین پوشش باراد]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۹۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه اجرای ایزوگام درتهران[ساوالان]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد اجرای ایزوگام پشت بام در اصفهان[نادری]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۱۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد اجرای آسفالت با مصالح در تهران[هاشمی]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۴۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد اجرای قیر و گونی در تهران[هاشمی]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۲۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام دولایه فویل دار در تهران[هاشمی]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۳۵۰,۰۰۰ ریال

طراح ویلا

اجرت نصب ایزوگام دولایه ساده بدون فویل در تهران[هاشمی]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۳۰۰,۰۰۰ ریال

 

نصب ایزوگام و هموار سازی پشت بام در اراک[زهره وند]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۳۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد اجرای قیر و گونی با مصالح در تهران[رستمی]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۳۵۰,۰۰۰ ریال

اجرت نصب ایزوگام و هموار سازی پشت بام در تهران[رستمی]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۳۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد اجرای قیر و گونی در شهرکرد[مسیری]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب و اجرای ایزوگام سطح پشت بام کرج[ترکاشوند]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۳۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب و اجرای ایزوگام در قم[رضایی]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۳۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام پشت بام در تهران[مهری]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۲۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام پشت بام با مصالح در تهران[مهری]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۳۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام سطح پشت بام و هموار سازی در اصفهان[شمس]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۳۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام سطح پشت بام در اصفهان[شمس]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۲۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام BOF درجه۲ فویلدار در تهران[راشدی]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۲۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام پشت بام در همدان[ملکی]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۳۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد اجرای ایزوگام در اصفهان[نادری]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۲۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد اجرای ایزوگام سرویس حمام اصفهان[نادری]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۱۰۰,۰۰۰ ریال

اجرت نصب ایزوگام پشت بام با مصالح در تهران[رحمتی]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۳۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام پشت بام در شهرکرد[مسیری]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۳۵۰,۰۰۰ ریال

اجرت نصب ایزوگام شرق ۲لایه روکش اصفهان[بینا]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۴۸۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام اصفهان[رضایی]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۲۵۰,۰۰۰ ریال

هزینه اجرا ی نصب ایزوگام در تهران[صدف گستر]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد اجرای ایزوگام حمام در اصفهان[همدانیان]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۳۲۰,۰۰۰ ریال

دستمزد اجرای ایزوگام پشت بام در اصفهان[همدانیان]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۳۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام پشت بام در تهران[جعفرزاده]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۲۵۰,۰۰۰ ریال

اجرت نصب ایزوگام[رنجبر]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۳۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد عایق نانو رنگی پشت بام در اصفهان [عزیزی ]

دستمزددستمزد نصب ایزوگامقیمت رنگ نانو

۶۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد عایق نانو سیاه پشت بام در اصفهان[عزیزی ]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۵۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام سطح هموار در تهران[جعفر زاده]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۲۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام و هموار سازی پشت بام در یزد[یاوری]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۲۱۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب و اجرای ایزوگام در کرج[ترکاشوند]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۱۶۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام پشت بام با مصالح در اصفهان[رضایی]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۱۵۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام IBPP فویل دار در تهران [راشدی]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۱۳۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام بدون مصالح در تهران[تیموری]

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۲۰۰,۰۰۰ ریال

دستمزد نصب ایزوگام پشت بام و سطح هموار در تهران – جعفرزاده

دستمزددستمزد نصب ایزوگام

۲۰۰,۰۰۰ ریال

ساخت ویلا lsf

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا