ابزار آلات ساختمانیقیمت مصالح ساختمانی

قیمت پشم شیشه در سال ۱۴۰۳

هزینه ساخت ویلا در شمال

پشم شیشه در سال ۱۴۰۳

پشم شیشه برند آریانا

۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه کد ۱۰۴۰۸۶ مرک

۲٫۲۸۰٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه نیم سانت فشرده ۸۰ گرم ( فیلتری )

۳۰٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه نمدی چسب دار{اسلش} (یک بسته)

۱۷۵٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه نمدی کوبیده ۱ متر

۳۸٫۰۰۰ تومان
۱ پشم شیشه ۲.۵ سانت پانلی لخت دانسیته ۳۶ ۶۲,۷۰۰ متر مربع
۲ پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته ۱۲ ۳۹,۰۰۰ مترمربع
۳ پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته ۱۶ ۵۰,۰۰۰ مترمربع
۴ پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته ۱۲ ۳۹,۰۰۰ متر مربع
۵ پشم شیشه ۲.۵ سانت پانلی لخت دانسیته ۵۰ ۸۷,۰۰۰ متر مربع
۶ پشم شیشه ۵ سانت پانلی لخت دانسیته ۳۶ ۱۲۵,۵۰۰ متر مربع
۷ پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته ۱۶ ۵۰,۰۰۰ متر مربع
۸ پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته ۲۰ ۶۱,۳۰۰ مترمربع
۹ پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته ۲۰ ۶۱,۳۰۰ متر مربع
۱۰ پشم شیشه ۵ سانت پانلی لخت دانسیته ۵۰ ۱۷۴,۰۰۰ متر مربع
۱۱ پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار آلومینیوم اصل آریانا دانسیته ۱۲ ۴۵,۵۰۰ مترمربع
۱۲ پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار آلومینیوم اصل آریانا دانسیته ۱۶ ۵۶,۷۰۰ مترمربع
۱۳ پشم شیشه ۲ اینچ رولی آلومینیوم اصل ایزوران دانسیته ۱۲ ۴۵,۵۰۰ مترمربع
۱۴ پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار آلومینیوم اصل آریانا دانسیته ۲۰ ۶۷,۸۰۰ مترمربع
۱۵ پشم شیشه ۲ اینچ رولی آلومینیوم اصل ایزوران دانسیته ۱۶ ۵۶,۷۰۰ مترمربع
۱۶ پشم شیشه ۲ اینچ رولی آلومینیوم اصل ایزوران دانسیته ۲۰ ۶۷,۸۰۰ مترمربع

پشم شیشه ۱*۲ متر

۵۵٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه نمدی کوبیده ۳ متر

۱۲۰٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه یک سانت فشرده ۱۵۰ گرم

۴۵٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه ۲*۲ متر

۱۱۰٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه نمدی چسب دار{اسلش} (یک طاقه)

۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
۱ فوم پلی اتیلن ۱ میل رولی ۲,۱۰۰ مترمربع
۲ فوم پلی اتیلن ۲ میل رولی ۳,۰۰۰ مترمربع
۳ فوم پلی اتیلن ۳ میل رولی ۴,۳۰۰ مترمربع
۴ فوم پلی اتیلن ۴ میل رولی ۷,۰۰۰ مترمربع
۵ فوم پلی اتیلن ۵ میل رولی ۷,۳۰۰ مترمربع
۶ فوم پلی اتیلن ۶ میل رولی ۹,۶۰۰ مترمربع
۷ فوم پلی اتیلن ۸ میل رولی ۱۱,۰۰۰ مترمربع
۸ فوم پلی اتیلن ۸ میل آلومینیوم متالایز رولی ۱۸,۳۰۰ مترمربع
۹ فوم پلی اتیلن ۸ میل آلومینیوم اصل رولی ۲۴,۵۰۰ مترمربع
۱۰ فوم پلی اتیلن ۱۰ میل رولی ۱۳,۳۰۰ مترمربع
۱۱ فوم پلی اتیلن ۱۰ میل رنگی رولی ۲۰,۷۰۰ مترمربع
۱۲ فوم پلی اتیلن ۱۰ میل آلومینیوم اصل رولی ۲۶,۳۰۰ مترمربع
۱۳ فوم پلی اتیلن ۱۰ میل آلومینیوم متالایز رولی ۲۱,۰۰۰ مترمربع
۱۴ فوم پلی اتیلن ۱۵ میل رولی ۱۹,۷۰۰ مترمربع
۱۵ فوم پلی اتیلن ۲۰ میل رولی ۲۶,۰۰۰ مترمربع
۱۶ فوم پلی اتیلن ۲۰ میل آلومینیوم متالایز رولی ۳۵,۳۰۰ مترمربع
۱۷ فوم پلی اتیلن ۲۰ میل آلومینیوم اصل رولی ۴۰,۲۰۰ مترمربع
۱۸ فوم پلی اتیلن ۲۵ میل رولی ۳۳,۰۰۰ مترمربع
۱۹ فوم پلی اتیلن ۳۰ میل رولی ۳۸,۸۰۰ مترمربع
۲۰ فوم پلی اتیلن ۳۵ میل رولی ۵۱,۰۰۰ مترمربع
۲۱ فوم پلی اتیلن ۳ سانت ورقه ای ۷۸,۳۰۰ برگ
۲۲ فوم پلی اتیلن ۴ سانت ورقه ای ۱۰۳,۵۰۰ برگ
۲۳ فوم پلی اتیلن ۵ سانت ورقه ای ۱۲۹,۰۰۰ برگ
۲۴ فوم پلی اتیلن ۶ سانت ورقه ای ۱۶۰,۰۰۰ برگ
۲۵ فوم پلی اتیلن ۷ سانت ورقه ای ۱۸۱,۰۰۰ برگ
۲۶ فوم پلی اتیلن ۸ سانت ورقه ای ۲۰۳,۰۰۰ برگ
۲۷ فوم پلی اتیلن ۱۰ سانت ورقه ای ۲۵۹,۰۰۰ برگ
۲۸ فوم پلی اتیلن ۳/۸ اینچ لوله ای ۱,۰۵۰ مترطول
۲۹ فوم پلی اتیلن ۵/۸ اینچ لوله ای ۱,۱۰۰ مترطول
۳۰ فوم پلی اتیلن ۱/۲ اینچ لوله ای ۱,۴۰۰ مترطول
۳۱ فوم پلی اتیلن ۳/۴ اینچ لوله ای ۱,۶۵۰ مترطول
۳۲ فوم پلی اتیلن ۱ اینچ لوله ای ۲,۳۴۰ مترطول
۳۳ فوم پلی اتیلن ۱۱/۴ اینچ لوله ای ۳,۳۰۰ مترطول
۳۴ فوم پلی اتیلن ۱۱/۲ اینچ لوله ای ۴,۱۰۰ مترطول
۳۵ فوم پلی اتیلن ۲ اینچ لوله ای ۵,۸۵۰ مترطول
۳۶ فوم پلی اتیلن ۱۰ میل میله ای ۶۰۰ مترطول
۳۷ فوم پلی اتیلن ۱۵ میل میله ای ۸۵۰ مترطول
۳۸ فوم پلی اتیلن ۲۰ میل میله ای ۱,۳۰۰ مترطول
۳۹ فوم پلی اتیلن ۲۵ میل میله ای ۱,۶۱۰ مترطول
۴۰ فوم پلی اتیلن ۳۰ میل میله ای ۲,۵۰۰ مترطول
۴۱ فوم پلی اتیلن ۴۰ میل میله ای ۳,۰۰۰ مترطول
۴۲ فوم پلی اتیلن ۵۰ میل میله ای ۷,۷۰۰ مترطول

پشم شیشه ۵*۲ متر

۲۹۵٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه ۱۰۰ گرم پفکی ۵متر ارسال با تیپاکس

۲۴۷٫۵۰۰ تومان

پشم شیشه

۳۵٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه ی فشرده متری (ابعاد ۱×۱.۵) (ضخامت ۱ سانت)

۴۵٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه ضخامت ۳ سانتی متر

۱۹۵٫۰۰۰ تومان
ردیف نام محصول قیمت (تومان) واحد
۱ پشم سرامیک ۳ سانت پتویی دانسیته ۱۲۸ ۱,۵۵۰,۰۰۰ کارتن
۲ پشم سرامیک ۵ سانت پتویی دانسیته ۱۲۸ ۱,۵۵۰,۰۰۰ کارتن
۳ پشم سرامیک ۳ سانت پانلی دانسیته ۳۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ کارتن
۴ پشم سرامیک ۵ سانت پانلی دانسیته ۳۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ کارتن

پشم شیشه کوبیده ضخیم لایی ساز زنجان

۹۴٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه کوبیده شده ضخیم، چهار متر

۲۸۰٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه مغزی لحاف یک نفره کد ضد حساسیت و قابل شستشو

۱۲۰٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه الیاف مصنوعی عرض ۲.۱ متری و طول ۱ متر

۶۲٫۵۰۰ تومان

پشم شیشه دواینچ فویلدار ( یک متر در ۱۲۰ سانت )

۶۸٫۰۰۰ تومان
ردیف نام محصول قیمت (تومان) واحد
۱ کارتن پلاست ۲ میل رولی ۲۹۰ گرمی ۱۶,۳۰۰ مترمربع
۲ کارتن پلاست ۳ میل ۵۰۰ گرم (طرح جابر ابن الحیان) ۳۰,۰۰۰ برگ
۳ کارتن پلاست ۲ میل رولی ۳۵۰ گرم یووی دار ۲۴,۰۰۰ مترمربع
۴ کارتن پلاست ۲ میل ورقه ای ۳۵۰ گرمی ۱۹,۶۰۰ مترمربع
۵ کارتن پلاست ۳ میل ورقه ای ۵۰۰ گرمی ۲۸,۰۰۰ مترمربع
۶ کارتن پلاست ۳ میل رولی ۴۵۰گرم یووی دار ۳۱,۰۰۰ مترمربع
۷ کارتن پلاست ۳ میل رولی ۴۵۰ گرمی ۲۵,۲۰۰ مترمربع
۸ کارتن پلاست ۴ میل ورقه ای ۷۰۰ گرمی ۳۹,۵۰۰ مترمربع
۹ کارتن پلاست ۵ میل ورقه ای ۹۰۰ گرمی ۵۰,۵۰۰ مترمربع
۱۰ کارتن پلاست ۶ میل ورقه ای ۱۱۰۰ گرمی ۶۱,۶۰۰ مترمربع
۱۱ کارتن پلاست ۸ میل ورقه ای ۱۶۰۰ گرمی ۸۹,۶۰۰ مترمربع
۱۲ کارتن پلاست ۱۰ میل ورقه ای ۱۸۰۰ گرمی ۱۰۰,۸۰۰ مترمربع

پشم شیشه ۲ اینچ فویلدار یک متر در ۱۲۰ سانت

۶۸٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه طول ۲ متر و عرض ۱۷۵

۸۹٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه مدل کوبیده کد FE22 طول ۲ متر و عرض ۱۵۰ سانتی متر (ضخامت حدود یک سانتی متر)

۱۳۰٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه ی کوبیده کیلویی (فشرده فیلتری)(عرض ۲ متر) (ضخامت ۳ میلی متر)

۱۹۰٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه سفید برفی ۴ متری به ضخامت حدود ۲ سانتی متر

۱۱۳٫۵۰۰ تومان
ردیف نام محصول قیمت (تومان) واحد
۱ توری مرغی گالوانیزه ۵ کیلویی عرض ۱.۲۰ ۲۷۵,۰۰۰ طاقه
۲ توری مرغی گالوانیزه ۶ کیلویی عرض ۱.۲۰ ۳۱۶,۰۰۰ طاقه
۳ توری مرغی گالوانیزه ۷ کیلویی عرض ۱.۲۰ چشمه ۱ اینچ ۳۵۷,۰۰۰ طاقه
۴ توری مرغی گالوانیزه ۷ کیلویی عرض ۱.۲۰ چشمه ۳/۴ اینچ ۳۵۷,۰۰۰ طاقه
۵ توری مرغی گالوانیزه ۹ کیلویی عرض ۱.۲۰ ۴۳۶,۰۰۰ طاقه
۶ توری فرنگی گالوانیزه عرض ۱.۲۰ ۴۳۰,۰۰۰ طاقه
۷ توری فرنگی گالوانیزه عرض ۱.۵۰ ۴۸۰,۰۰۰ طاقه
۸ توری مرغی گالوانیزه فنچی ۱۲ کیلویی عرض ۰.۹۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ طاقه
۹ توری فرنگی گالوانیزه عرض ۱.۸۰ ۵۲۰,۰۰۰ طاقه
۱۰ توری مرغی گالوانیزه فنچی ۱۴ کیلویی عرض ۱.۲۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ طاقه
۱۱ توری مرغی پلاستیکی ۱۸۰ گرمی ۷,۱۰۰ مترمربع
۱۲ توری مرغی پلاستیکی ۲۰۰ گرمی ۷,۶۰۰ مترمربع
۱۳ توری مرغی پلاستیکی ۲۵۰ گرمی ۹,۰۰۰ مترمربع
۱۴ توری مرغی پلاستیکی ۳۲۰ گرمی ۱۱,۳۰۰ مترمربع
۱۵ توری مرغی پلاستیکی ۳۸۰ گرمی ۱۰,۸۰۰ مترمربع
۱۶ توری مرغی پلاستیکی ۴۵۰ گرمی ۱۴,۵۰۰ مترمربع
۱۷ توری مرغی پلاستیکی ۶۰۰ گرمی ۱۶,۶۰۰ مترمربع

پشم شیشه کوبیده به طول ۱ متر و ضخامت حدود ۲ میلیمتر

۴۷٫۵۰۰ تومان

پشم شیشه به ضخامت ۲ سانتی متر، عرض ۲ متر و طول ۲۵ متر

۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه کوبیده شده نازک ۱ متر ۲۰۰ گرم

۴۴٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه نمدی چسب دار سفید طول ۳ متر

۱۲۵٫۰۰۰ تومان

پشم شیشه ی کوبیده متری (فشرده فیلتری)(ابعاد ۱ در ۲ متر) (ضخامت ۳ میلی متر)

۷۰٫۰۰۰ تومان
ردیف نام محصول قیمت (تومان) واحد
۱ پیچ ۲ سانت سرمته ای شیروانی (نسوز) ۹۵۰ تومان
۲ پیچ ۲.۵ سانت سرمته ای شیروانی (نسوز) ۱,۱۵۰ تومان
۳ پیچ ۳ سانت سرمته ای شیروانی (نسوز) ۱,۳۵۰ تومان
۴ پیچ ۴سانت سرمته ای شیروانی (نسوز) ۱,۴۵۰ عدد
۵ پیچ ۵ سانت سرمته ای شیروانی (نسوز) ۱,۶۵۰ عدد
۶ پیچ ۶.۵ سانت سرمته ای شیروانی (نسوز) ۲,۰۵۰ تومان
۷ پیچ ۷.۵ سانت سرمته ای شیروانی (نسوز) ۲,۳۵۰ عدد
۸ پیچ ۱۰ سانت سرمته ای شیروانی (نسوز) ۳,۳۵۰ عدد
۹ پیچ ۱۲.۵ سانت سرمته ای شیروانی (نسوز) ۵,۱۵۰ عدد
۱۰ پیچ ۱۵ سانت سرمته ای شیروانی (نسوز) ۶,۳۵۰ عدد

ردیف نام محصول قیمت (تومان) واحد
۱ ورق ۵۰ گالوانیزه ۵۰,۰۰۰ کیلوگرم
۲ ورق ۵۰ رنگی فولاد مبارکه اصفهان ۶۰,۰۰۰ کیلوگرم

نوار یراق مدل تور از وسط بازشو کد M13 طول ۱۱ متر

۶۹,۵۰۰

نوار یراق کد LAC-W-140102 طول ۱۱ متر

۶۹,۵۰۰

کش خیاطی کد ۰۵ طول ۱ متر

۱۳,۲۰۰

کاغذ الگوی خیاطی مدل wh بسته ۳۲ عددی

۱۱۵,۰۰۰

نوار یراق مدل تور کد LAW-140102_NN طول ۱۱ متر

۶۹,۵۰۰

نوار یراق مدل تور کد NA-191 طول ۲۲ متر

۱۲۵,۰۰۰
ردیف نام محصول قیمت (تومان) واحد
۱ پلی کربنات دوجداره ۴ میل ۷.۵ کیلویی ۱,۳۷۵,۰۰۰ برگ
۲ پلی کربنات تخت ۲ میل ۱۵ کیلویی ۲,۵۳۰,۰۰۰ برگ
۳ پلی کربنات دوجداره ۴ میل ۸.۵ کیلویی ۱,۵۲۵,۰۰۰ برگ
۴ پلی کربنات تخت ۴ میل ۳۰ کیلویی ۴,۹۱۰,۰۰۰ برگ
۵ پلی کربنات تخت ۵ میل ۳۷.۵ کیلویی ۶,۱۰۰,۰۰۰ برگ
۶ پلی کربنات دوجداره ۴ میل ۹.۵ کیلویی ۱,۶۹۴,۰۰۰ برگ
۷ پلی کربنات دوجداره ۵ میل ۱۰ کیلویی ۱,۷۵۰,۰۰۰ برگ
۸ پلی کربنات تخت ۶ میل ۴۵ کیلویی ۷,۲۴۰,۰۰۰ برگ
۹ پلی کربنات تخت ۸ میل ۶۰ کیلویی ۹,۵۷۰,۰۰۰ برگ
۱۰ پلی کربنات دوجداره ۵ میل ۱۰.۵ کیلویی ۱,۸۲۵,۰۰۰ برگ
۱۱ پلی کربنات دوجداره ۶ میل ۱۱ کیلویی ۱,۹۰۰,۰۰۰ برگ
۱۲ پلی کربنات تخت ۱۰ میل ۷۵ کیلویی ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ برگ
۱۳ پلی کربنات تخت ۱۲ میل ۹۰ کیلویی ۱۴,۱۸۰,۰۰۰ برگ
۱۴ پلی کربنات دوجداره ۶ میل ۱۶ کیلویی ۲,۶۸۲,۰۰۰ برگ
۱۵ پلی کربنات دوجداره ۸ میل ۱۵ کیلویی ۲,۵۰۰,۰۰۰ برگ
۱۶ پلی کربنات دوجداره ۸ میل ۱۸ کیلویی ۲,۹۸۶,۰۰۰ برگ
۱۷ پلی کربنات دوجداره ۱۰ میل ۱۷ کیلویی ۲,۸۰۰,۰۰۰ برگ
۱۸ پلی کربنات دوجداره ۱۰ میل ۲۱ کیلویی ۳,۴۴۲,۰۰۰ برگ
۱۹ پلی کربنات دوجداره ۱۶ میل ۳۵.۵ کیلویی ۹,۷۲۰,۰۰۰ برگ
۲۰ پلی کربنات دوجداره ۲۰ میل ۴۰ کیلویی ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ برگ

قیمت پشم شیشه ۲″ رولی کاغذی دانسیته ۱۰[آریانا]

قیمت پشم شیشهقیمت عایقمصالح

۲۹۳,۰۰۰ ریال

قیمت پشم شیشه ۲ اینچ رولی کاغذی دانسیته ۱۰[آریانا]

قیمت پشم شیشهقیمت عایقمصالح

۴۲۰,۰۰۰ ریال

قیمت پشم شیشه ۲”رولی آلومینیومی دانسیته ۱۶[آریانا]

قیمت پشم شیشهقیمت عایقمصالح

۲۹۰,۰۰۰ ریال

قیمت پشم شیشه ایزوران مدل D10 رول ۱۸ متری

قیمت پشم شیشهقیمت عایقمصالح

۶۶۰,۰۰۰ ریال

قیمت الیاف سرامیکی[کارا انرژی]

قیمت پشم شیشهقیمت عایقمصالح

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت پشم شیشه ایزوران مدل D10 رول ۱۸ متری

قیمت پشم شیشهقیمت عایقمصالح

۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۱ پشم سنگ ۳ سانت توری دار دانسیته ۸۰ ۹۰,۰۰۰ مترمربع
۲ پشم سنگ ۲اینچ رولی فویلدار دانسیته ۲۵ ۵۴,۵۰۰ مترمربع
۳ پشم سنگ ۳ سانت تخته ای دانسیته ۸۰ سپاهان ۷۹,۰۰۰ مترمربع
۴ پشم سنگ ۳ سانت توری دار دانسیته ۱۰۰ ۱۵۱,۰۰۰ مترمربع
۵ پشم سنگ ۳ سانت تخته ای دانسیته ۱۰۰ سپاهان ۹۷,۰۰۰ مترمربع
۶ پشم سنگ ۳ سانت توری دار دانسیته ۱۰۰ سپاهان ۱۵۱,۰۰۰ مترمربع
۷ پشم سنگ ۳ سانت توری دار دانسیته ۱۲۰ سپاهان ۱۶۶,۰۰۰ مترمربع
۸ پشم سنگ ۳ سانت توری دار دانسیته ۸۰ سپاهان ۱۱۴,۰۰۰ مترمربع
۹ پشم سنگ۲ اینچ رولی فویلدار دانسیته ۳۰ سپاهان ۶۸,۰۰۰ مترمربع
۱۰ پشم سنگ ۲ اینچ رولی فویلدار دانسیته ۳۰ ۶۶,۰۰۰ مترمربع
۱۱ پشم سنگ ۳ سانت تخته ای دانسیته ۸۰ پوشینگر ۶۹,۰۰۰ مترمربع
۱۲ پشم سنگ ۳ سانت تخته ای دانسیته ۱۲۰ سپاهان ۱۲۱,۰۰۰ مترمربع
۱۳ پشم سنگ ۲ اینچ رولی فویل دار دانسیته ۵۰ سپاهان ۱۰۹,۰۰۰ مترمربع
۱۴ پشم سنگ ۲اینچ رولی فویلدار دانسیته ۵۰ ۸۹,۰۰۰ مترمربع
۱۵ پشم سنگ ۵ سانت توری دار دانسیته ۵۰ سپاهان ۱۳۲,۰۰۰ مترمربع
۱۶ پشم سنگ ۵ سانت توری دار دانسیته ۸۰ سپاهان ۱۶۵,۰۰۰ مترمربع
۱۷ پشم سنگ ۳ سانت توری دار دانسیته ۱۲۰ ۱۳۷,۰۰۰ مترمربع
۱۸ پشم سنگ ۳ سانت تخته ای دانسیته ۱۰۰ پوشینگر ۷۹,۰۰۰ مترمربع
۱۹ پشم سنگ ۵ سانت توری دار دانسیته ۵۰ ۱۰۲,۰۰۰ مترمربع
۲۰ پشم سنگ ۳ سانت تخته ای دانسیته ۱۲۰ پوشینگر ۹۳,۵۰۰ مترمربع
۲۱ پشم سنگ ۵ سانت توری دار دانسیته ۱۲۰ سپاهان ۲۲۱,۰۰۰ مترمربع
۲۲ پشم سنگ ۳ سانت تخته ای دانسیته ۱۵۰ سپاهان ۱۶۸,۰۰۰ مترمربع
۲۳ پشم سنگ ۵ سانت توری دار دانسیته ۱۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ مترمربع
۲۴ پشم سنگ ۵ سانت توری دار دانسیته ۱۵۰ سپاهان ۲۸۱,۰۰۰ مترمربع
۲۵ پشم سنگ ۵ سانت توری دار دانسیته ۸۰ ۱۲۷,۰۰۰ مترمربع
۲۶ پشم سنگ ۵ سانت تخته ای دانسیته ۵۰ پوشینگر ۷۵,۰۰۰ مترمربع
۲۷ پشم سنگ ۵ سانت تخته ای دانسیته ۵۰ سپاهان ۹۱,۵۰۰ مترمربع
۲۸ پشم سنگ ۵ سانت تخته ای دانسیته ۸۰ پوشینگر ۱۰۱,۰۰۰ مترمربع
۲۹ پشم سنگ ۵ سانت توری دار دانسیته ۱۲۰ ۱۷۱,۰۰۰ مترمربع
۳۰ پشم سنگ ۷ سانت توری دار دانسیته ۸۰ سپاهان ۱۵۸,۰۰۰ مترمربع
۳۱ پشم سنگ ۷سانت توری دار دانسیته ۱۳۰ سپاهان ۲۴۵,۰۰۰ مترمربع
۳۲ پشم سنگ ۱۰سانت توری دار دانسیته ۸۰ سپاهان ۲۱۱,۰۰۰ مترمربع
۳۳ پشم سنگ ۵ سانت تخته ای دانسیته ۱۰۰ پوشینگر ۱۱۴,۰۰۰ مترمربع
۳۴ پشم سنگ ۵ سانت توری دار دانسیته ۱۴۰ ۲۱۹,۰۰۰ مترمربع
۳۵ پشم سنگ ۵ سانت تخته ای دانسیته ۱۲۰ پوشینگر ۱۴۱,۰۰۰ مترمربع
۳۶ پشم سنگ ۵ سانت تخته ای دانسیته ۸۰ سپاهان ۱۲۰,۰۰۰ مترمربع
۳۷ پشم سنگ ۵ سانت تخته ای دانسیته ۱۴۰ پوشینگر ۱۶۶,۰۰۰ مترمربع
۳۸ پشم سنگ ۵ سانت تخته ای دانسیته ۱۰۰ سپاهان ۱۴۷,۵۰۰ مترمربع
۳۹ پشم سنگ ۵ سانت تخته ای دانسیته ۱۲۰ سپاهان ۱۸۳,۵۰۰ مترمربع
۴۰ پشم سنگ ۵ سانت تخته ای دانسیته ۱۵۰ سپاهان ۲۵۶,۰۰۰ مترمربع
۴۱ پشم سنگ ۷سانت تخته ای دانسیته ۵۰ سپاهان ۹۴,۵۰۰ مترمربع
۴۲ پشم سنگ ۷ سانت تخته ای دانسیته۱۲۰ سپاهان ۱۹۵,۰۰۰ مترمربع
۴۳ پشم سنگ ۱۰سانت تخته ای دانسیته ۵۰ سپاهان ۱۴۶,۰۰۰ مترمربع
۴۴ پشم سنگ ۱۰سانت تخته ای دانسیته ۱۰۰ سپاهان ۲۴۲,۰۰۰ مترمربع
۴۵ پشم سنگ ۱۰سانت تخته ای دانسیته ۱۵۰ سپاهان ۴۲۵,۰۰۰ مترمربع

ساخت ویلا به روش lsf

رضا امیری

نوشتاری به آیندگان...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا